Máte
otázku?

Platba poplatkov aj v čase neužívania bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Žilina

Otázka: Platba poplatkov aj v čase neužívania bytu

Dobrý deň, minulý rok zomrel náš otec, ktorý obýval jednoizbový byt. Teraz sme zistili, že mal veľa dlhov, ktoré spoločne so svojím bratom splácame. Mama, brat a ja sme sa odsťahovali, keďže nás otec fyzicky a psychicky týral. Naši rodičia boli rozvedení. Okrem pohľadávok a exekúcií na plyne, elektrine, vode a podobne, eviduje bytové spoločenstvo najväčší dlh za neplatenie poplatkov za nebytové priestory do fondu spoločenstva. Suma je takmer 1300 eur (viac ako za exekúciu za plyn) a stále rastie, pretože sme povinní tieto platby uhrádzať, keďže mama je polovičnou vlastníčkou bytu. Už viac ako šesť rokov sme v byte nebývali (to je aj obdobie, za ktoré nie sú uhradené poplatky) a otec tam žil iba prvý rok pár dní v mesiaci. Po prvom roku sa odsťahoval k svojej matke do inej dediny. Napriek tomu, že spoločné priestory nevyužíval a nepoškodzoval, bol stále povinný platiť tieto poplatky. Viete mi, prosím, poradiť, či je to naozaj tak? Príde mi nelogické, že je povinný uhrádzať poplatky do fondu, pokiaľ v byte nikto nebýva, nikto nepoužíva spoločné priestory, a najmä ak sa za tých šesť rokov v bytovke nespravilo nič, žiadna zmena ani rekonštrukcia. Sme povinní platiť tieto poplatky aj po jeho smrti? Všetci exekútori a vymáhači nám pozastavili vymáhacie procesy a od dňa úmrtia neúčtujú ďalšie poplatky za oneskorenie platby, len poplatky za byt sme povinní platiť ďalej. Byt nevyužívame, chceme ho prerobiť a zbaviť sa tých najhorších spomienok, ktoré sú s ním spojené. Sme povinní zaplatiť celú dlžnú čiastku a zároveň uhrádzať poplatky až do predaja bytu? Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď a prajem vám príjemný deň.

Odpoveď: Platba poplatkov aj v čase neužívania bytu

Dobrý deň, povinnosť prispievať do fondu opráv a na úhradu energií za spoločné priestory a časti v bytovom dome sa nezakladajú na tom, či niekto byt užíva, ale na samotnom vlastníctve bytu v konkrétnom bytovom dome. Stačí ak ste vlastníkom bytu, hoci ho neužívate a musíte platiť predmetné poplatky. Neužívanie bytu sa prejaví až v minimálnej alebo nulovej spotrebe energií priamo v byte. Poplatky podľa platobných predpisov budete musieť platiť až kým byt nepredáte, t.j. kým budete vlastníkmi nehnuteľnosti (poplatky by ste mali platiť podľa spoluvlastníckych podielov). K povinnosti platiť dlhy Vášho otca si Vám dovoľujem uviesť, že okamihom smrti Vášho otca ste spolu s ostatnými dedičmi nenadobudli iba jeho majetok (aktíva), ale aj jeho dlhy (pasíva). Ak ste dedičstvo po Vašom otcovi neodmietli, tak ste povinný uhradiť všetky jeho dlhy.

Trápi vás "Platba poplatkov aj v čase neužívania bytu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Platba poplatkov aj v čase neužívania bytu (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, oznámil som správcovi, po zaslaní predpisu, že byt je od októbra 2018 neobývaný. To potvrdzuje nulová spotreba vody za roky 2019 a 2020. Správca mi znížil zálohový predpis o 10 %, avšak neakceptoval úpravu položiek pri poplatkoch za odvoz a likvidáciu odpadu, výťahy, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov. Súčasne vykazuje náklady na kúrenie a teplú úžitkovú vodu, pričom kúrenie je vypnuté. Chcel by som sa opýtať, na ktoré položky mám nárok, aby mi neboli účtované. S pozdravom, Miloslav

Odpoveď: Platba poplatkov aj v čase neužívania bytu

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
v súlade  s ust. zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je potrebné vyúčtovanie reklamovať u správcu byt. domu.

Pokiaľ ide o jednotlivé položky vo vyúčtovaní, ktoré uvádzate v otázke, vyslovuje ten názor, že správca byt. domu položku za užívanie výťahu, osvetlenie spoloč. priestorov, upratovanie spol. priestorov, odvoz a likvidáciu odpadu účtoval správne, keďže aj keď Vy byt neužívate, neznamená to, že do bytu nechodíte aspoň za účelom jeho kontroly.

Pokiaľ ide o náklady na kúrenie, aj keď ste kúrenie mali vypnuté, položka vykurovania pozostáva z dvoch zložiek  základná a spotrebná, ktoré sa rozpočítavajú podľa ust. vyhl. č. 240/2016 Z.z., z ktorej citujeme :

"Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené meradlá1) na meranie tepla rovnakej triedy presnosti na meranie množstva tepla u konečných spotrebiteľov, náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka tvorí 40 % z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov nedohodnú inak."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že aj keď ste mali kúrenie vypnuté, kúrenie v bytovom dome odpojené nie je, stúpačky odpojené nie súd a teda bol vykurovaný aj Váš byt,  a za toto musíte platiť min. základnú zložku.

Pokiaľ nie ste spokojný s vyúčtovaním, odporúčame podať reklamáciu u správcu byt domu v lehote podľa vyúčtovanie resp. zmluvy o výkone správy a ak nebude reklamácia vybavená v lehote do 30 dní, prípadne s vybavením reklamácie nebudete spokojný, môžete podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla správcu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platba poplatkov aj v čase neužívania bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.