Máte
otázku?

Parkovanie vozidla na cudzom pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

Dobrý deň, máme problém s jedným pánom, ktorý nám neustále parkuje s prívesmi na našom pozemku, a to bez toho, aby s nami mal nájomnú zmluvu, alebo vlastnil časť daného pozemku. Sme jedným zo štyroch spoluvlastníkov pozemku. Prítomnosť týchto prívesov nám znemožňuje pozemok nejako vymedziť. Jeho ignorovanie našich sôh si neplynie na účet dobrých slov. Na koho by sme sa mali obrátiť v tomto prípade? Je možné zavolať políciu? Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

Dobrý deň. 

V zmysle § 4 Občianskeho zákonníka proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

V zmysle § 5 Občianskeho zákonníka ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

V zmysle § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

Na základe vyššie uvedených ustanovení zákona máte právo (ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov) sa obrátiť na príslušnú obec alebo priamo na súd zapieracou žalobou (povinnosť zdržať sa protiprávneho konania). 

V určitých prípadoch však môže zásahom do Vášho vlastníckeho práva vzniknúť aj trestnoprávna zodpovednosť, a to vtedy, ak porušením či ohrozením práva zároveň dôjde aj k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona (najmä neoprávnené užívanie cudzej veci). Z uvedeného dôvodu môžete volať aj políciu, avšak polícia vo väčšine prípadov nechce riešiť takéto veci. Polícii budete musieť preukázať, že ste vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti.

Trápi vás "Parkovanie vozidla na cudzom pozemku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém so susedom, ktorý parkuje na spoločnej prístupovej ceste pred mojím pozemkom. Niekedy parkuje až tak, že mi stojí pred bránkou, resp. vstupom do záhrady. Čo sa s tým dá robiť?

Odpoveď: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na Vami popísanú situáciu, zákon o cestnej premávke, konkrétne § 25 hovorí, že vodič nesmie zastaviť a stáť okrem iného aj na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest. Súčasne iné ustanovenie tohto zákona hovorí, že ak ide o takéto vozidlo, o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt; a to tak, že buď také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa sám Policajný zbor alebo ak nie ten tak potom na základe rozhodnutia policajta správca cesty.  Na základe vyššie uvedeného zák. ustanovenia Vám teda odporúčame privolať políciu. Alternatívne by ste sa mohli najskôr domáhať ochrany od samotnej obce, aby sa Váš sused zdržal takéhoto protiprávneho konania, ktorým zasahuje do pokojného stavu, ak by to nemalo sledované účinky, môžete podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by ste sa domáhali, aby sa Váš sused zdržal takéhoto konania, ktorým Vás obmedzuje pri výkone Vašich práv. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Bývame v rodinnom dome a vedľa nás býva sused v rovnakej situácii. Pred našimi domami sa nachádza verejný chodník, cez ktorý vchádzam a vychádzam autom zo svojho pozemku na verejnú komunikáciu. Sused nám opakovane blokuje tento výjazd tým, že celým svojim vozidlom (dodávka) parkuje priamo pred našou bránou výjazdu, a to aj napriek tomu, že pred svojim domom má voľné miesto na parkovanie. Toto považujeme za schválnosť a provokáciu z jeho strany. Týmto ma obmedzuje, aby som sa v ktoromkoľvek čase mohol so svojim osobným vozidlom dostať na svoj pozemok a z neho. Tentp spor sa už ťahá dlhší čas, čo ma viedlo k opatreniu, že som na hranicu jeho a môjho pozemku osadil kovový stĺpik s výškou cca 1 meter a označil ho výstražnou reflexnou páskou. Stĺpik je umiestnený na obrubníku chodníka a tým nezasahuje do chodníka ani cesty a nikoho neohrozuje ani neobmedzuje. Umiestnený je presne na hranici pozemkov a napriek tomu sused podal sťažnosť na miestny úrad s požiadavkou na jeho odstránenie. Problémy tohto sporu som bol osobne konzultovať s prednosta úradu, no i tak sme zo strany miestneho úradu obdržali výzvu na jeho okamžité odstránenie. V tomto dokumente sa uvádza, že ak stĺpik nebude odstránený, odstráni ho správca komunikácie na moje náklady. Touto cestou Vás chcem poprosiť o radu, ako postupovať ďalej v tomto prípade. Ďakujem.

Odpoveď: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

(odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,
riešením Vašej situácie je použitie ust. § 25 zákona č. 8/52009 Z.z. o cestnej premávke :

" (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
c) na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
e) na alebo na pripájacomodbočovacom pruhu,
f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,
g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,
i) na vnútornom jazdnom pruhu,
j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,
k) na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,
l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
m) na moste,
n) pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
p) na električkovom koľajovom páse,
q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
r) na kruhovom objazde,
s) na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m,
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest."

 

Podľa § 43 ods. 5 cit. zákona, platí, že "ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta."

Na základe vyššie uvedeného zák. ustanovenia odporúčame volať políciu.


Podotázka: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, mám jednu otázku. V jednej nemenovanej obci stojí autoservis, ktorý parkuje všetky autá, ktoré opravuje, na obecnej ceste. Môžeme mu zakázať tam parkovať alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

(odpoveď odoslaná: 17.06.2020)

Dobrý deň,
zákon v tomto prípade nedáva podľa môjho právneho názoru úplne jednoznačnú odpoveď. Ak je pozemok pod cestou obecný, je to síce pozemok obce a tá má právo rozhodovať o tom, ako bude využitý. Na druhej strane, ak rozhodla tak, že cez neho povedie cesta, rozhodla o tom, že ho je možné používať na účely cestnej premávky. Potom musíme brať do úvahy zákon o cestnej premávke, ktorý jasne stanovuje, kde je možné zastaviť a stať motorovým vozidlom a kde nie. Ak sú dodržané pravidlá zákona o cestnej premávke o státí vozidiel, potom podľa môjho právneho názoru obec nemôže žiadať, aby tam neparkovali.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Parkovanie vozidla na cudzom pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.