Máte
otázku?

Parkovanie vozidla na cudzom pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

Zdravím máme problém s jedným pánom, ktorý nám stále parkuje s návesmi na našom pozemku pritom s nami nemá ani nájomnú zmluvu a ani nevlastní kúsok daného pozemku. Sme 1 zo 4 spoluvlastníkov daného pozemku. Kvôli tým návesom nemôžme dať pozemok ani vymerať. Dobre slovo na neho neplatí ignoruje naše výzvy. Na koho by sme sa mali obrátiť? Je možné v tomto prípade zavolať políciu? Prosím o radu Ďakujem.

Odpoveď: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

Dobrý deň. 

V zmysle § 4 Občianskeho zákonníka proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

V zmysle § 5 Občianskeho zákonníka ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

V zmysle § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

Na základe vyššie uvedených ustanovení zákona máte právo (ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov) sa obrátiť na príslušnú obec alebo priamo na súd zapieracou žalobou (povinnosť zdržať sa protiprávneho konania). 

V určitých prípadoch však môže zásahom do Vášho vlastníckeho práva vzniknúť aj trestnoprávna zodpovednosť, a to vtedy, ak porušením či ohrozením práva zároveň dôjde aj k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona (najmä neoprávnené užívanie cudzej veci). Z uvedeného dôvodu môžete volať aj políciu, avšak polícia vo väčšine prípadov nechce riešiť takéto veci. Polícii budete musieť preukázať, že ste vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti.

Trápi vás "Parkovanie vozidla na cudzom pozemku" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám problém so sudedom, ktorý parkuje na spoločnej prístupovej ceste pred mojim pozemkom, niekedy až tak, že mi stojí pred bránkou /vtupom /do záhrady. Čo sa s tým dá robiť?

Odpoveď: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na Vami popísanú situáciu, zákon o cestnej premávke, konkrétne § 25 hovorí, že vodič nesmie zastaviť a stáť okrem iného aj na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest. Súčasne iné ustanovenie tohto zákona hovorí, že ak ide o takéto vozidlo, o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt; a to tak, že buď také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa sám Policajný zbor alebo ak nie ten tak potom na základe rozhodnutia policajta správca cesty.  Na základe vyššie uvedeného zák. ustanovenia Vám teda odporúčame privolať políciu. Alternatívne by ste sa mohli najskôr domáhať ochrany od samotnej obce, aby sa Váš sused zdržal takéhoto protiprávneho konania, ktorým zasahuje do pokojného stavu, ak by to nemalo sledované účinky, môžete podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by ste sa domáhali, aby sa Váš sused zdržal takéhoto konania, ktorým Vás obmedzuje pri výkone Vašich práv. 


Podotázka: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosím Vás o radu.
Bývame v rodinnom dome a sused vedľa nás taktiež. Pred domami sa nachádza verejný chodník, cez, ktorý vchádzam a vychádzam autom zo svojho pozemku na verejnú komunikáciu. Sused nám opakovane po dohovore blokuje tento výjazd tým, že celým svojim vozidlom (dodávkou) parkuje priamo pred bránou tohto výjazdu aj napriek tomu, že ma pred svojim domom voľne priestranstvo na parkovanie, toto považujeme za schválnosť a provokáciu z jeho strany. Týmto ma obmedzuje, aby som sa v ktoromkoľvek čase mohol so svojim osobným vozidlom dostať na svoj pozemok a z neho. Tento spor sa už ťahá dlhší čas, čo ma viedlo k takému opatreniu, že som na hranicu jeho a môjho pozemku osadil kovový stĺpik cca výška 1 meter a označil ho výstražnou reflexnou páskou. Stĺpik je umiestnený na obrubníku chodníka a tým nezasahuje do chodníka ani cesty a nikoho neohrozuje ani neobmedzuje. Umiestnený je presne na hranici pozemkov a napriek tomu sused podal sťažnosť na MU k jeho odstráneniu. Problematiku tohto sporu som bol osobne konzultovať s prednostom a napriek tomu sme z MU obdržali Výzvu na jeho okamžite odstránenie, v ktorej sa uvádza, že v prípade ak stĺpik nebude odstránený, odstráni ho správca komunikácie na moje náklady. Touto cestou Vás chcem poprosiť ako postupovať ďalej v tomto prípade. Ďakujem.

Odpoveď: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

(odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,
riešením Vašej situácie je použitie ust. § 25 zákona č. 8/52009 Z.z. o cestnej premávke :

" (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
c) na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
e) na alebo na pripájacomodbočovacom pruhu,
f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,
g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,
i) na vnútornom jazdnom pruhu,
j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,
k) na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,
l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
m) na moste,
n) pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
p) na električkovom koľajovom páse,
q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
r) na kruhovom objazde,
s) na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m,
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest."

 

Podľa § 43 ods. 5 cit. zákona, platí, že "ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta."

Na základe vyššie uvedeného zák. ustanovenia odporúčame volať políciu.


Podotázka: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem jednu otázku v jednej nemenovanej obci stojí autoservis, ktorý ma odstavené všetky auta, ktoré opravuje na obecnej ceste môžme mu zakázať tam parkovať alebo nie ďakujem.

Odpoveď: Parkovanie vozidla na cudzom pozemku

(odpoveď odoslaná: 17.06.2020)

Dobrý deň,
zákon v tomto prípade nedáva podľa môjho právneho názoru úplne jednoznačnú odpoveď. Ak je pozemok pod cestou obecný, je to síce pozemok obce a tá má právo rozhodovať o tom, ako bude využitý. Na druhej strane, ak rozhodla tak, že cez neho povedie cesta, rozhodla o tom, že ho je možné používať na účely cestnej premávky. Potom musíme brať do úvahy zákon o cestnej premávke, ktorý jasne stanovuje, kde je možné zastaviť a stať motorovým vozidlom a kde nie. Ak sú dodržané pravidlá zákona o cestnej premávke o státí vozidiel, potom podľa môjho právneho názoru obec nemôže žiadať, aby tam neparkovali.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Parkovanie vozidla na cudzom pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku