Odstúpenie od zmluvy - nepojazdné auto


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 9. 7. 2016

Otázka: Odstúpenie od zmluvy - nepojazdné auto

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy? Pred 2-mi dňami som si kúpil auto v autobázare. Bolo mi síce tvrdené že auto je opotrebené, ale nie že je motoricky neschopné. Na skúšobnej jazde to vyzeralo v poriadku, predajca tvrdil, že auto je v dobrom technickom stave a že má iba nejaké chybičky na kráse, ktoré mi aj vymenoval. Tak som si teda auto kúpil a zobral domov. Na druhý deň však nastali problémy s autom. Bol som s tým u predajcu a ten mi povedal že mám navštíviť akýkoľvek servis, aby vedeli prečo je auto neschopné. Hneď na ďalší deň ráno som tak urobil, a priniesol som aj predbežné nacenenie. Na to mi bolo povedané, že nič také nevezmú. Tak keď som zistil že auto, za ktoré som dal skoro všetky peniaze je nepojazdné (má poruchy, s ktorými som nebol oboznámený a ktoré sa nemohli stať za tú jednu noc) a potrebné doňho investovať ešte nemalé peniaze, požadoval som vrátenie peňazí. Ktoré mi bolo taktiež zamietnuté, aj keď som to predložil aj písomne. Preto sa Vás pýtam ako môžem ďalej postupovať? Za skorú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy - nepojazdné auto

Dobrý deň, vo Vašom prípade Vám odporúčam od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovenia § 597 Občianskeho zákonníka. 

§ 597

(1)

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2)

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od počiatku. Tzn. že si účastníci zmluvy (kupujúci a predávajúci) musia vzájomne vrátiť všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytli. Vy budete musieť vrátiť auto a oni Vám zaplatenú kúpnu cenu. Od zmluvy Vám odporúčam odstúpiť písomne, pričom Vám odporúčam doručiť im odstúpenie od zmluvy buď osobne alebo poštou v obálke s doručenkou. Je potrebné vedieť, že odstúpenie od zmluvy je jednostranným úkonom, tzn. že nie je potrebné, aby to druhý účastník kúpnej zmluvy akceptoval a rovnako to nemôže neakceptovať. Rovnako vo Vašom prípade prichádza do úvahy aj odstúpenie od zmluvy z dôvodu, že ste boli uvedený do omylu. Mám za to, že je nemysliteľné, aby predávajúci nevedel o takejto vade motorového vozidla, ktoré ho robí skoro nepojazdným. V prípade, že by Vám po odstúpení od zmluvy nechceli vrátiť zaplatenú kúpnu cenu motorového vozidla, môžete túto sumu od nich následne vymáhať súdnou cestou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk