Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 8. 12. 2016

Otázka: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či v prípade ak odmietnem dedičstvo pre dlhy je v tomto prípade výnimka vzhľadom na spoločnosť, ktorá poskytla úver? Alebo je jedno z akej spoločnosti je poskytnutý úver zosnulému? Pretože mi príbuzná oznámila, že "nebankoviek" (neviem, či môžem uviesť názov) sa táto možnosť netýka a úver budem musieť za otca platiť i naďalej... Vopred veľmi pekne ďakujem...

Odpoveď: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

Dobrý deň, ak je dedičstvo po zosnulom predĺžené, je možné v lehote jedného mesiaca odo dňa upovedomenia o možnosti odmietnuť dedičstvo takéto dedičstvo odmietnuť. Dávajte pozor na to, aby ste túto lehotu nepremeškali, lebo následne už nebude možné dedičstvo odmietnuť (súd môže túto lehotu predĺžiť iba z dôležitých dôvodov). Dedičstvo sa týmto úkonom odmieta ako celok (t.j. všetky aktíva aj všetky pasíva) a odmieta sa aj do budúcna (tzn. ak by sa v budúcnosti objavil ďalší majetok zosnulej osoby, Vaše odmietnutie by sa vzťahovalo aj na takýto majetok). Neexistuje žiadna výnimka, že by sa na dlh v určitej, či už bankovej alebo nebankovej inštitúcii, odmietnutie dedičstva nevzťahovalo. Ak by ste však aj nadobudli dedičstvo po poručiteľovi, v zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka ste chránený. Ak totiž dlhy poručiteľa sú vyššie ako jeho majetok, Vy ako dedič zodpovedáte iba do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí