Máte
otázku?

Neprevzatie rozhodnutia súdu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Neprevzatie rozhodnutia súdu

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ako mám postupovať, keď sme sa s manželom rozviedli, ale on neprevzal rozhodnutie zo súdu a tým pádom mi nemôžu overiť právoplatnosť rozhodnutia a tým pádom nie sme ešte rozvedení. Dá sa to dajakým spôsobom urýchliť, resp. čo sa stane ak to rozhodnutie nepreberie? Ďakujem za odpoveď Zuzana.

Odpoveď: Neprevzatie rozhodnutia súdu

Dobrý deň. V prípade, ak Váš manžel rozhodnutie neprevzal z dôvodu, že jeho pobyt je neznámy, tak v tom prípade bude súd musieť najprv zisťovať jeho pobyt (trvalé bydlisko, adresu, kde preberá poštu atď) a to aj prostredníctvom registra obyvateľov a polície. Predpokladám ale, že súd pozná adresu Vášho manžela, keďže Vás rovzádzal. Ak bol manžel prítomný na pojednávaní tak musel uviesť aj adresu, kde mu bude rozsudok doručovaný. Ak Váš manžel neprevzal zásielku v odbernej lehote na adrese, ktorú uviedol na pojednávaní mala by sa uplatniť fikcia doručenia, t.j. zásielka sa považuje za doručenú v deň, keď sa vráti ako nedoručená súdu a to aj vtedy, keď sa adresát o nej nedozvie. Po doručení ak ste sa nevzdali práva na podanie odvolanie plynie lehota 15 dní na podanie odvolania a po jej márnom uplynutí Vám právoplatnosť na súde vyznačia. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Neprevzatie rozhodnutia súdu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať manželovi prišiel zo súdu list do vlastných rúk a on si to nestihne prebrať na poste, doručia mu to znovu cez postu alebo hneď mu to doručí polícia. Ďakujem.

Odpoveď: Neprevzatie rozhodnutia súdu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
to závisí od toho o akú listinu ide. Ak sa to týka nejakej listiny, kde mu bude plynúť lehota, tá začne plynúť aj bez toho, aby si ju prevzal. Súd mu ju nebude ešte raz doručovať. Ak si ju nestihne vyzdvihnúť, odporúčam to riešiť tak, že sa objedná na nahliadnutie do súdneho spisu, aby zistil o akú zásielku sa jednalo a aby vedel na ňu reagovať, ak je to nutné. Treba to spraviť čím skôr, aby mu neuplynula zákonná lehota. Alternatívne môže e-mailom požiadať súd, aby mu doručili na inú adresu, ak sa zdržiava inde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neprevzatie rozhodnutia súdu (Rodinné právo)

Dobrý deň! Súd rozhodol o obmedzení spôsobilosti na právne úkony môjho svokra. 14. Júna 2019 sme ja aj môj manžel prebrali rozhodnutie súdu. Za môjho svokra prebral zásielku môj manžel. Ma význam z hľadiska právoplatnosti, že prebral za neho môj manžel a nie on sám? Bude rozsudok právoplatný niekedy? Ďakujem.

Odpoveď: Neprevzatie rozhodnutia súdu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ váš manžel nebol splnomocnený na preberanie zásielok za vášho svokra, tak poštárka danú zásielku nemala ani vydať. Ak ste nemali splnomocnenie na preberanie zásielok alebo iný doklad o tom, že môže váš manžel zásielky preberať, tak lehota na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia by nemala uplynúť, pretože rozhodnutie nebolo účinne doručené. 

Rozhodnutie bude právoplatné, keď ho súd účinne doručí vášmu svokrovi a ten ho prevezme, pokiaľ teda nemáte splnomocnenie na preberanie zásielok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neprevzatie rozhodnutia súdu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Keď neprevezmem oznámenie zamestnávateľa, je platné? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Neprevzatie rozhodnutia súdu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň,

doručovanie v pracovnom práve určuje § 38 Zákonníka práce, podľa ktorého 

Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.

Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

Zákon je v tomto jednoznačný, a teda aj keď odmietnete prijať písomnosť, či jej doručenie inak zmaríte, bude sa aj tak považovať za doručenú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neprevzatie rozhodnutia súdu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku