Máte
otázku?

Väzenie pre dlhy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Väzenie pre dlhy?

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Brat má dlhy voči banke. Dlh neplatil a celá vec sa už ťahá veľmi dlho. Približne 10 rokov. Exekútor vymáha zaplatenie dlžnej sumy čo je 20 000 € súdnou cestou. Brat má vážne psychické problémy. Liečil sa už dvakrát, ale nie je zdravý. Ďalej sa liečiť nevie lebo i voči poisťovni má dlh. Pokúšal sa o samovraždu lebo sa bojí, že ho zavrú do väzenia. Bude mať súd a právnik mu povedal, aby nečakal nič dobre. Určite ho zavrú. Dá sa s tým niečo spraviť? Som veľmi zúfalá. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že Váš brat má dlhy voči bankám alebo iným subjektom (hoci i fyzickým osobám) nie je spáchaním trestného činu. Náš právny poriadok nepozná žiadny trestný čin, ktorý by upravoval možnosť odsúdiť niekoho za to, že má dlhy. V prípade, že by si tieto dlhy narobil nekalým spôsobom, napr. uviedol banku alebo iné osoby do omylu, aby od nich vylákal peniaze, môže sa za určitých okolností jednať o trestný čin. Bez bližších a konkrétnejších informácií nie je preto možné posúdiť, či Váš brat bude alebo nebude odsúdený na trest odňatia slobody.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám takú otázku. Ostalo mi náradie z firmy, pre ktorú som pracoval v hodnote asi 2000 eur. Čo by sa mi mohlo stať nakoľko firma má sídlo v Nemecku, keď to náradie nevrátim? Nevieme sa dohodnúť o nákladoch na prepravu, a ja to nemienim platiť. Ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
ak máte v držbe veci, ktoré patria inej osobe, môže táto osoba prostredníctvom súdu žiadať, aby ste jej tieto veci vydali. Ťažko sa iba na základe týchto informácií posudzuje, či Vaším konaním mohlo dôjsť aj k spáchaniu trestného činu. Neuviedli ste totiž ako sa tieto veci dostali do Vašej držby, či ste ich vzali z dielne, prípadne ste ich mali priradené na výkon práce... V teoretickej rovine však môže ísť aj o spáchanie trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, že ak som pracoval na pracovnú zmluvu a zabudol som zrušiť živnosť, čo mi hrozí ak mám dlh vo všeobecnej zdravotnej poisťovne. Bol som v Anglicku, ale nepracoval na živnosť, ale riadne som bol zamestnaný.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
prostriedky trestného práva sa v takýchto prípadoch vždy využívajú ako posledná možnosť nápravy protiprávneho stavu.

Dlh na zdravotnom a sociálnom poistení sa vyberatelia týchto poistení budú snažiť v prvom rade vyriešiť v rámci občianskoprávnych predpisov. Tzn. že začnú od Vás dlžné poistné vymáhať buď mimosúdne alebo súdne, resp. exekučne. Ak zlyhajú tieto nástroje, až následne začnú vec riešiť s políciou. V prípade, že si svoje dlhy urovnáte, z pohľadu trestného práva Vám nič nehrozí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som slobodná matka na rodičovskej dovolenke. Môj príjem bol do teraz 220, - eur. Od februára je to 370, - eur. Mám pôžičku v banke a nebankovke. Spolu je to asi 18000, - eur. Moje splátky sú spolu 599, - eur. Z čoho je jasne, že neviem splácať svoj dlh. Prosila som banku o odklad alebo predĺženie doby splácania a tým znížiť splátky, žiaľ odmietli ma. Svoj dlh splatiť chcem, no žiaľ to pre mňa nie je možné. Posledné dva mesiace som nezaplatila splátku vôbec nakoľko som sa spoluzúčastnila na zaplatení pohrebu môjho otca. Nemám dom, byt, auto ani motorku. Žiaden majetok. Bojím sa exekúcie a tiež toho, že môžem ísť do väzenia. Hrozí mi väzenie za nesplácanie pôžičky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate kedy ste si peniaze požičali a koľko ste doteraz uhradili bez ohľadu na to, či ide o istinu alebo úroky a rôzne poplatky, ako aj to či v čase uzatvorenia zmluvy o spotreb. úvere  ste boli v prac. pomere, na materskej alebo už rodičovskom príspevku. 
Prečo to uvádzame ?
Podľa ust. zákona o spotreb. úvere platí, že veriteľ /banka, neban. spoločnosť/ sú povinné konať s odbornou starostlivosťou a v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona o spotreb. úveroch platí, že "veriteľ je pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru."

Ak spotreb. úver bol poskytnutý bez akýchkoľvek dokladov o Vašom príjme, ide o hrubé porušenie zákona o spotreb. úveroch a úver  je bezúročný  bez poplatkov. 
Pokiaľ ste v čase uzatvorenia zmlúv boli už na materskej alebo na rodič. príspevku, je skôr pravdepodobné, že spotreb. úver sa bude splácať ťažšie resp. splácať nebude vzhľadom na príjmové pomery spotrebiteľa. Otázkou je čo od Vás banka/nebanková spoločnosť požadovala ohľadom schopnosti splácať úver nejeké doklady o príjme.
Podľa ust. § 11 ods. 2 zákona o spotreb. úveroch platí :
"Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje aj porušenie ustanovení § 7 ods. 19 až 42."

Ak Vám spotreb. úvery boli poskytnuté bez akýchkoľvek dokladov o Vašom príjme, ide o hrubé porušenie zákona o spotreb. úveroch a úvery  sú bezúročné a bez  poplatkov. Otázkou je koľko ste si požičali a koľko uhradili bez ohľadu na istinu a poplatky. 
Veriteľom /banke ani nebankovej spoločnosti/ nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy. 

Odporúčame zmluvy o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv.

V otázke spomínate dedičské konanie, kde je potrebné, aby ste trvali na svojom podiele na dedičstve.
K otázke trestného stíhania uvádzame, že podľa článku č. 17 Ústavy SR platí, že  "nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."


Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Máte problém, s ktorým chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem Vás pekne poprosiť o radu v mojej ťažkej situácii. Som odsúdený za trestný čin podvodu podľa pár. 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona.
Voči bývalému zamestnávateľovi som spôsobil škodu vo výške cca 15. 000 EUR. V rozsudku je uvedené, aby si škodu vymáhal cez občiansko súdne konanie. Keďže nemám ako naraz škodu zaplatiť, očakávam v blízkej dobe asi list od exekútora. Na účet mi chodí mzda cca 350 EUR, okrem toho mám ešte spotrebné úvery vo výške cca 600 EUR mesačne. Ako bude exekútor postupovať v tomto prípade? Bude prihliadať aj na túto skutočnosť? Lebo tým, že by som úvery neplatil by som sa stal v bankách neplatič a tým pádom by mi hrozili ďalšie exekúcie, čo by mi situáciu značne skomplikovalo. Je možnosť sa dohodnúť na splátkach s exekútorom vo výške napríklad 20 EUR mesačne aj na niekoľko rokov alebo aké sú prosím možnosti? Na Slovensku nevlastním žiadnu nehnuteľnosť a ani auto, čiže preto sa bojím blokácie účtu. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň,

ak bol zamestnávateľ v trestnom konaní ako poškodený odkázaný s náhradou škody na občiansko právne konanie, znamená to, že bude musieť podať žalobu na príslušný okresný súd o náhradu predmetnej škody spôsobenej trestným činom. Na základe trestného rozsudku nemôže podať návrh na vykonanie exekúcie  pretože ste v ňom neboli zaviazaný k náhrade škody spôsobenej trestným činom.

Zrejme Vás zamestnávateľ bude kontaktovať pred podaním žaloby, prípadne ho kontaktujte sám za účelom spísania dohody o zrážkach zo mzdy.

Nevieme o akú škodu ide resp. z čoho pozostáva keď súd odkázal zamestnávateľa na občianskoprávne konanie, zrejme tam bude nejaká nezrovnalosť hlavne pokiaľ ide o výšku škody.

Odporúčame preto kontaktovať advokáta za účelom posúdenia veci náhrady škody.

Ohľadom spotrebných úverov, aj keď sa na tieto nepýtate, zrejme ide o nebank. spoločnosti a je dosť pravdepodobné, že zmluvy o spotreb. úvere obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, a preto súd by ich v prípade sporu určil za neplatné a bez poplatkov.  

Zmluvy o spotreb. úveroch odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR a následne podľa výsledku posúdenia konať.

Ohľadom neban. spoločností a spotreb. úverov máme množstvo otázok a odpovedí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý, chcel by som sa opýtať. Mám veľa dlhov a nemám to ako splácať. Viem, že som si to spôsobil sám, ale chcem všetko napraviť, splácať. Bol som živnostník pozastavili mi živnosť ja som o tom nevedel, lebo som si nepreberal listy a robil som. Čo mám robiť, keď som dva roky pracoval na pozastavenej živnosti?

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, v prvom je potrebné uviesť, že samotná skutočnosť, že ste viacerým osobám dlžný, neodôvodňuje začať voči Vašej osobe trestné stíhanie. Mať dlhy nie je trestné, ak pri nich zároveň nebol spáchaný trestný čin podvodu. Čo sa týka pozastavenej živnosti a vykonávania ďalšej činnosti ako živnostník, takéto konanie môže mať viaceré aspekty, najmä správno-právne. Ak však išlo o podnikanie veľkého rozsahu, ktoré sa orgánom činným v trestnom konaní podarí aj preukázať, mohli ste sa svojím konaním dopustiť spáchania trestného činu neoprávneného podnikania. Ak by bolo voči Vám začaté trestné stíhanie alebo by ste boli políciou kontaktovaní za účelom výsluchu, odporúčame Vám čo najskôr poveriť zastupovaním Vašej osoby advokáta a postupovať vo veci vzhľadom na procesnú situáciu. Vopred je nemožné v takýchto veciach radiť, nakoľko postup vždy závisí od dôkaznej situácie, postupu orgánov činných v trestnom konaní...


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by dom vedieť čo mi hrozí ak. Mám dlh voči nebankovke v sume 1555 euro, ktorí je už na súde a bol dom aj predvolany na podanie vysvetlenia. Dlh som nemohol splácať nakoľko dom prišiel o prácu a dostal sa do ťažkej fin situácie. Hrozí mi zato väzenie? Za odpoveď vopred ďakujem M.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2020)

Dobrý deň, nepíšete v otázke podrobnosti, teda hlavne to kedy ste si požičali, koľko bola požičaná suma, koľko ste uhradili celkom /istina, poplatky úroky a pod./ a od kedy je neuhradená posledná splatná splátka, ako ani to kedy bola podaná žaloba na súd.
Keďže ide o nebank. spoločnosť, napriek podanému návrhu na súd, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach, lebo by ste uznali premlčaný dlh.

V súdnom konaní žiadajte, aby súd podrobil zmluvu kontrole, či je táto súladná s ust. zákona o spotreb. úveroch a z dôvodu právnej istoty vzneste námietku premlčania. Ak od splatnosti poslednej splátky, ktorá mala byť uhradená, teda od času, kedy ste sa dostali do omeškania, uplynuli viac ako tri roky a nebola podaná žaloba na súd v tejto trojročnej lehote, pohľadávka veriteľa je premlčaná.

Ani na súde neuznávajte sumu, ktorú žaluje nebanková spoločnosť.

Možnosťou z Vašej strany je poslať kópiu zmluvy na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, zo strany ktorej by mala byť zmluva posúdená do 2 -3  mesiacov.

Na internete určite ohľadom Vašej nebankovkovej spoločnosti, ktorá na Vás podala žalobu, nájdete mnoho rozsudkov.

Prípadne napíšete do podotázok podrobnosti podľa našej odpovede /viď prvý odstavec/.

V prípade potreby nás kontaktujte.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Máte problém, s ktorým chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prišla mi exekúcia 585eur a úroky z omeškania sú 2070eur. Exekúcia je z roku 2004 teraz je 2019. Chcem sa spýtať ak nezaplatím a dajú ma na súd aký postup bude. Som invalidný dôchodca a mám 180eur dôchodok. V roku 2011 som mal súd za 260eur, ktorý som zaplatil aj zo súdnymi trovami. Moja otázka je, či na súde musím platiť aj úroky z omeškania a odmenu exekútorovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň,

samotná skutočnosť, že máte dlhy voči bankám alebo iným subjektom (hoci i fyzickým osobám) nie je spáchaním trestného činu. Náš právny poriadok nepozná žiadny trestný čin, ktorý by upravoval možnosť odsúdiť niekoho za to, že má dlhy. V prípade, že by ste dlhy narobili nekalým spôsobom, napr. uviedol banku alebo iné osoby do omylu, aby od nich vylákal peniaze, môže sa za určitých okolností jednať o trestný čin.

V rámci vymáhania pohľadávok, teda dlhov u exekútora sa vždy vymáha dlžná suma, úroky z omeškania a áno aj odmena exekútora a v prípade, že veriteľ dal návrh na exekúciu prostredníctvom právneho zástupcu, tak aj trovy právneho zastúpenia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem chcem sa opýtať dostala som sa do situácie kedy som prestala splácať pôžičku, keďže som bola dlhodobo na pnke a potom som šla na materskú. Banka mi poslala informáciu, že zvážili jednorazovú splatnosť dlhu, ktorý je vo výške cca 2500e a podávajú žalobu na súd. Aj po niekoľkých žiadostiach z mojej strany, v ktorých som uvádzala, že počas riadnej Práce došlo k riadnemu plateniu pôžičky z mojej strany mi nevyhoveli a podávajú žalobu. Viete mi povedať čo mám robiť a čo ma ďalej čaká? Momentálne som na materskej a nemám to z čoho splácať. Preto som žiadala o odklad. Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň, ak banka podá žalobu na súd, bude súd posudzovať, či dlh naozaj existuje a či má banka nárok vymáhať tento dlh. Ak sa preukáže, že dlh existuje a banka má právny nárok a Vaše splatenie dlhu, vydá platobný rozkaz, ktorým Vás zaviaže dlh splatiť. Po doručení platobného rozkazu máte 15 dní na splatenie dlhu, alebo podanie odporu. Ak dlh nesplatíte do 15 dní od doručenia, banka môže začať vymáhať dlh prostredníctvom súdneho exekútora.

Na základe uvedeného vo Vašej otázke predpokladáme, že dlh naozaj existuje a ani ho nepopierate. Preto neodporúčame podať odpor, nakoľko ďalším konaním vo veci by sa zvýšili trovy konania, ktoré by ste v prípade neúspechu museli hradiť Vy. Ak nakoniec dôjde k vymáhaniu dlhu prostredníctvom exekútora, môžete požiadať o odloženie výkonu exekúcie, alebo skúsiť požiadať o dohodu o splátkach.

 

Ak však podáte odpor, konanie predĺžite.
 

§ 56 Exekučného poriadku: "Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som spýtať, že mám dlžoby voči slovenskej sporiteľni konkrétne sa jedná o 3639,70 eur. Bohužiaľ, keď som si tú pôžičku brala, tak som hneď na druhý mesiac prišla o prácu a nevyplatila som ani jednu splátku. Teraz som na materskej dovolenke a dostávam 236 eur mesačne. Z toho tú sumu nedokážem vyplatiť. Chcela by som sa spýtať, či môžem byť za to odsúdená a ísť do väzenia? Ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý deň. V zmysle Ústavy SR platí, že nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. Z uvedeného dôvodu by ste nemali byť odsúdená za trestný čin.

O trestnom čine by bolo možné uvažovať jedine vtedy, ak by Vám orgány činné v trestnom konaní vedeli preukázať úmysel nesplatiť pôžičku už v čase, keď ste si ju brali. Z Vami opísanej situácie však vyplýva, že to tak nebolo a že neplatenie pôžičky bolo dôsledkom strany Vašej práce krátko po čerpaní pôžičky.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Máte problém, s ktorým chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Mám dlhy voči banke aj nebankovkám,  nemám z čoho platiť, mám ťažké depresie nemám peniaze môžu ma za dlhy zavrieť do väzenia ?

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2017)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

Bez poznania samotnej situácie a zmlúv s bankou a nebankovými spoločnosťami, treba najprv uviesť, resp. vychádzať z toho, či predmetné zmluvy boli uzatvorené v súlade s ust.  Obč. zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o spotrebiteľských úveroch.

Predpokladáme, že aspoň časť dlhu ste uhradili. 

Vo veci odporúčame, aby ste zmluvy zaslali na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11Bratislava, Komisia pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách (link : https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xKqbni1XXtQJ:https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Uvod.aspx+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk). 

Je možné, že Vaša zmluvy obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky a budete tak musieť uhradiť len istinu bez úrokov a bez poplatkov. 

Odporúčame súčasne,  aby v prípade, že sa na Vás veritelia písomne obrátia, aby ste kontaktovali advokáta, aby nedošlo k zhoršeniu Vášho postavenia ako dlžníka a v podstate ste sa zaviazali k ešte vyšším úhradám ako je pôvodne uvedené v samotných zmluvách.

Pokiaľ sa jedná o podanie trestného oznámenia zo strany veriteľa (banka, nebankovka) na Vás tiež odporúčame kontaktovať advokáta. Len poznamenávame všeobecne, že muselo by byť preukázané v súdnom konaní, že už v čase poskytnutia pôžičiek ste mali úmysel, že tieto nebudete splácať. Otázkou je však v každom prípade to, či veritelia si overili Vašu schopnosť splácať pôžičky ešte pred ich poskytnutím, ako aj splnenie mnohých ďalších povinností zo strany veriteľov (banka, nebanková spoločnosť), ktoré im ukladá zákon voči Vám ako spotrebiteľovi.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku