Máte
otázku?

Väzenie pre dlhy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Väzenie pre dlhy?

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Môj brat má dlhy v banke, ktoré dlhodobo neplatí. Tento problém sa ťahá už približne desať rokov. Exekútor momentálne vymáha zaplatenie dlžnej sumy vo výške 20 000 € súdnou cestou. Môj brat bohužiaľ zápasí s vážnymi psychickými problémami. Liečil sa už dvakrát, avšak stále nie je úplne zdravý. Ďalšie liečenie sa mu zatvára aj kvôli dlhom voči poisťovni. Pokúšal sa o samovraždu, pretože sa obáva, že ho pošlú do väzenia. Čaká ho súd a jeho právnik mu povedal, že by nemal očakávať nič dobré, skôr naopak, že ho pravdepodobne zavrú. Dá sa s tým niečo robiť? Som vo veľkej únave a zúfalstve. Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že Váš brat má dlhy voči bankám alebo iným subjektom (hoci i fyzickým osobám) nie je spáchaním trestného činu. Náš právny poriadok nepozná žiadny trestný čin, ktorý by upravoval možnosť odsúdiť niekoho za to, že má dlhy. V prípade, že by si tieto dlhy narobil nekalým spôsobom, napr. uviedol banku alebo iné osoby do omylu, aby od nich vylákal peniaze, môže sa za určitých okolností jednať o trestný čin. Bez bližších a konkrétnejších informácií nie je preto možné posúdiť, či Váš brat bude alebo nebude odsúdený na trest odňatia slobody.

Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi hrozí väzenie, ak som si pred šiestimi rokmi vzal dlh pod vplyvom drog. Najprv som ho splácal pravidelne, ale potom prišiel covid, a ja som prišiel o prácu. Následne som začal ignorovať výzvy, pretože sa dlžná suma stále navyšovala. Teraz mi chodia papiere zo súdu o uhradení dlhu. Môžem ísť kvôli tomu do väzby? Ako by som to mal začať riešiť, aby som sa z toho dostal? Dlh mám v banke a už voči mne vedie konanie spoločnosť na vymáhanie dlhov. Mám záujem to riešiť. Vedeli by ste mi s tým pomôcť? Dlh má hodnotu 19 tisíc eur. P.S.: Pôvodne som žiadal len 3 000 €, no bolo mi povedané, že podľa môjho platu môžem vziať pôžičku aj vyššiu. Už ani nepamätám, koľko to bolo presne, ale myslím si, že pracovníčka banky využila môj stav, pretože si z toho pamätám len útržky. P.S.2: Áno, už som 5 rokov čistý, len sa obávam tejto situácie.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že zmluvy ste podpísali pred 6 rokmi na sumu 3000 € prípadne viac, a teraz od vás vymáhajú sumu 19000 €.

Podstatné vo vašom príapde je to, kedy ste si peniaze požičali, koľko ste doteraz uhradili a od kedy ste v omeškaní s úhradou splátok. Uvádzame, že paltí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka, ktorá plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Zjednodušene povedané : ak ste poslednú splátku uhradili pred viac ako 3 rokmi a vo veci banka prípadne nebanková spoločnosť nepodali návrh na súd, ich nárok je premlčaný. Uvádzame, že banke ako ani nebankovej prípadne vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia. Riešenia navrhované vymáhačskou spoločnosťou nebudú vo váš prospech !

Uvádzate, že vám sú doručené nejaké výzvy zo súdu /zrejme žaloba za účelom vyjadrenia/, tu tiež uvádzame vzhľadom na skutočnosť, že nepoznáme obsah listín zo súdu, z dôvodu právnej istoty vzneste námietku premlčania v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a návrh žiadajte zamietnúť.

K otázke väzenia pre dlhy : K tejto časti otázky uvádzame, že v zmysle čl. 17 Ústavy SR platí, že "nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."

Odporúčam kontaktovať advokáta alebo sa môžete tiež obrátiť na Centrum právnej pomoci vo vašom okrese/meste. Zoznam kancelárií nájdete na internete.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa vás spýtať, či ma môžu kvôli dlhu v banke v celkovej výške 3000 eur zatvoriť a čo sa s tým dá prosím vás robiť. Dnes mi prišla SMS z banky, že mám voči nej dlh v celkovej výške 3000 eur a že mám do 3 pracovných dní kontaktovať banku, aby som predišiel súdnemu konaniu. Neviem vôbec, ako mám postupovať, keďže nemám s niečím takýmto skúsenosti a momentálne nemám ani financie na okamžité vyplatenie dlhu. Ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 25.06.2024)

Dobrý deň, v zmysle Ústavy SR,jej čl. 17 ods. 2 platí, že iknoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

Z otázky neviem kedy ste si peniaze požičali a koľko, kedy ste uhradili poslednp splátku, resp. od kedy ste v omeškaní s úhradou splatnej splátky. Uvádzame to z dôvodu, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka paltí všeobecná premlčacia doba 3 roky, ktorá plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Uvádzame to z dôvodu vašej informovanosti  stým, že ste písomne neuznali premlčaný dlh.

Pokiaľ je nárok banky v lehote do 3 rokov od neuhradenia splátky, odporúčam bnaku kontaktovať v zmysle výzvy. V banke si mpžete vyžiadať lehotu na rozmyslenie k podpísaniu ňou predložených dokladov, aby ste predišli časovej tiesni a prípadnému nátlaku zo strany banky. Uvádzame to z dôvodu, že právny jazyk nemusí byť každému celkom jasný a preto si vyžiadajte v prípade, že to budete potrebovať, čas na rozmyslenie jeden - dva dni.
V prípade potreby nás kontaktujte.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom mojej kamarátky. Žila v Českej republike asi sedem rokov, a počas tohto obdobia mala nepretržite zamestnanie. Prijala úver vo výške 250 000 korún. Avšak pár dní po tom, čo si úver zobrala, musela sa náhle vrátiť na Slovensko. Nezískala tu žiadnu prácu, a preto nedokázala zaplatiť ani jednu splátku. Teraz, po rokoch, jej prišla žaloba zo súdu. Môže to pre ňu znamenať iba exekúciu, alebo hrozí aj väzenie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade nepredpokladáme žiadne trestnoprávne dôsledky, nakoľko o trestný čin by mohlo ísť vtedy, ak by mala Vaša kamarátka od počiatku zlé úmysly a úver nemala v úmysle splácať. Toto potvrdzuje aj  fakt, že bola na ňu podaná žaloba, a teda pôjde o civilné konanie. Civilný súd nemôže Vašej kamarátke uložiť trest odňatia slobody. Rozhodnutím však súd môže určiť, že je Vaša kamarátka povinná zaplatiť veriteľovi určitú sumu, pričom veriteľ následne, ak bude rozhodnutie právoplatné a vykonateľné, môže postúpiť celú vec na exekúciu. Ohľadom prebiehajúceho konania Vám odporúčam navštíviť advokáta a predložiť mu aj dokumenty, ktoré vo veci máte, aby vyhodnotil či je tam nejaký priestor na účinnú obranu.


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám sestru, ktorá má tri pôžičky vo výške približne 18 000 €. Kvôli nim má exekúciu. Chcel by som sa spýtať, či kvôli exekúcii hrozí človekovi väzenie?

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 31.07.2023)

Dobrý deň, škoda, že nás vaša sestra nekontaktovala skôr, teda minimálne v čase, keď vec ešte nebola na súde, prípadne aj v priebehu súdneho konania.

K samotnej otázke uvádzame, že v zmysle čl. 17 ods. 1 Ústavy SR platí, že "nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."

Ak je vec v exekúcii nie je pravdepodobné, že by oprávnený podal trestné oznámenie.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku. Mám dlhy v banke a chcel by som sa spýtať, či má exekútor právo prísť do domu, v ktorom nemám ani trvalý, ani prechodný pobyt a zobrať odtiaľ niečo. Konkrétne, nie som vlastníkom ničoho v tomto dome.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 17.07.2023)

Dobrý deň,
exekútor má právo siahnuť iba na Váš majetok. Ak by sa v dome nachádzal nejaký majetok, ktorý Vám patrí, tak potom tento by mohol podliehať exekúcií. Majetok iných osôb však nemôže byť exekúciou postihnutý. Ak ste ženatý a dlh Vám vznikol počas manželstva, tak môže byť postihnutý exekúciou aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov za predpokladu, že majetok je v čase výkonu rozhodnutia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa u vás informovať. Mám dlh voči banke vo výške 20 000 eur. Zobral som si spotrebný úver a nemám z čoho ho platiť. V prípade, že ho nebudem splácať, môže ma čakať trestné stíhanie alebo dokonca väzenie? Môžem riskovať aj exekúciu?

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 27.04.2023)

Dobrý deň,
trestný čin úverového podvodu je upravený v ust. § 222 Trestného zákona:

(1) Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie. (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) a spôsobí ním väčšiu škodu, b) z osobitného motívu, alebo c) závažnejším spôsobom konania.   V zmysle vyššie uvedeného, nato, aby niekto spáchal tento trestný čin, tak povedané laicky, jeho úmysly musia byť od začiatku nečestné, napríklad osoba sfalšuje údaje o svojom príjme, aby úver dostala, no jej reálnym príjem je nižší, pričom, ak by o ňom banka vedela, tak by úver danej osobe neposkytla, a touto osobou bude týmto konaním spôsobená banke aspoň malá škoda.    V prípade, ak ste splnili podmienky na poskytnutie úveru, avšak v súčasnosti už pod vplyvom iných okolností nezvládate úver splácať, tak uvedené by sa malo riešiť skôr civilnými prostriedkami, resp. exekúciou a nie právom trestným.
Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na situáciu mojej kamarátky a čo by bolo najlepšie robiť v jej prípade. Má niekoľko nezaplatených pokút za cestovanie v autobuse, ktoré sa už dlho navyšujú. Okrem toho má rovnako dlhodobo nezaplatený paušál u operátora O2. Nemá prácu, a teda nemá ani z čoho tieto dlhy zaplatiť. Sťažuje sa jej aj hľadanie práce, pretože nemá dokončenú strednú školu. Tieto problémy spôsobili, že ju teraz naháňajú exekútori. Z bývalej práce ju vyhodili, no stále jej chodia domov doporučené listy a ona nevie prečo, pretože si z práce nič neodniesla. Dokonca dostala aj list o ukončení pracovného pomeru. Napriek tomu jej doporučené listy stále prichádzajú. Obáva sa, že by jej mohol hroziť trest odňatia slobody. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň,
v našom právnom poriadku nie je možné nikoho trestať za to, že má dlhy. Kým tieto dlhy nevytvára úmyselne a nikoho neuvádza do omylu, aby im spôsobila škodu, tak samotná existencia dlhov nie je dôvodom na to, aby jej hrozil trest odňatia slobody.

V prípade, že v práci niečo ukradla alebo spreneverila peniaze svojho zamestnávateľa, v takom prípade sa mohla dopustiť spáchania trestného činu a v tej veci môže byť voči nej vedené trestné stíhanie.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo mám robiť v prípade, ak mám dlh voči zdravotnej poisťovni v sume 1268 eur. Pred šiestimi rokmi som si vybral mobilný telefón na splátky u mobilného operátora, kde ešte dlhujem 600 eur. U ďalšieho mobilného operátora som si poobstaral televíziu a setobox podľa programu Magio a mojím záväzkom je ešte 268 eur. Okrem toho mám ešte nezaplatených súdnych trošok v hodnote 60 eur. Som zúfalý, lebo nemám ako všetko uhradiť a obávam sa, že ma za neplatenie pošlú do väzenia. Môžete mi prosím poradiť, ako môžem túto situáciu vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že máte viacero dlhov u mobil. operátorov a v platení odvodov na zdrav. poistenie, pričom uvádzate, že sa obávate väzenia.

Uvádzame, že v zmysle čl. 17 ods. 2 Ústavy SR platí, že "nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."

V otázke neuvádzate bližšie okolností prípadu, od kedy ste v omeškaní s platením svojich dlhov, či vo veci bol už vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, na základe ktorých by ste boli zaviazaný k úhrade dlžných súm. Ohľadom platieb pre mobilných operátorov platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Pokiaľ ide o mobilných operátorov nepodpisujte žiadne uznanei dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, tu je situácia iná a premlčacia doba v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona o zdravotnom poistení je až 5 rokov od splatnosti /"Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 8, § 18 a § 19 ods. 9) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť [§ 9 ods. 7 písm. a), b) a e)] sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť."/

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby preštudoval vaše doklady, aby neplatili premlčané dlhy.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Udiala sa taká situácia, že mám úver v banke, ktorý som od minulého roka prestala splácať, pretože som sa ocitla na materskej dovolenke a nemohla som zvládnuť splátky. Uvedomujem si, že voči bánke mám záväzky, avšak nechcela som sa dostávať do takýchto situácií. Celková suma úveru bola 22 000 EUR a do teraz som splatila 5 000 EUR, čo znamená, že ešte zostáva splatiť 17 000 EUR. Obávam sa následkov nesplácania úveru. Nedávno mi doručili listy zo súdu s výzvou na zaplatenie dlžnej sumy do 15 dní. Problém je, že momentálne nemám k dispozícii žiadne prostriedky na rýchlu splatu dlhu. Neviem, ako ďalej postupovať, prípadne koho by som mala kontaktovať v tejto situácii. Všeobecne si nie som istá, čo mám teraz robiť.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 26.08.2021)

Dobrý deň,

samotná skutočnosť, že máte dlh voči banke nezakladá spáchanie trestného činu. Predpokladám, že s bankou ste uzatvorili zmluvy o úvere. Už sama Ústava SR v čl. 17 hovorí, že nikoho nie je možné pozbaviť osobnej slobody len pre jeho neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. Ani Trestný zákon nepozná trestný čin nezaplatenia dlhu alebo obdobný trestný čin.  Trestné právo totiž predstavuje krajný prostriedok možnosti nápravy protiprávneho stavu. Trestného činu by ste sa mohli dopustiť iba za okolnosti, že pri vzatí úveru by ste banku uviedli do omylu napríklad pri preukazovaní výšky Vášho príjmu (Vašej bonitnosti), čo predpokladám, že sa vo Vašom prípade nestalo. 

Zo strany banky môže byť Vaša vec riešená buď mimosúdne alebo súdne, ako sama píšete. V prípade, ak banka Váš dlh zosplatnila a následne podala žalobu, k čomu predpokladám, že prišlo, nakoľko píšete, že Vám prišli papiere zo súdu a nie od banky, v takomto prípade, treba nechať súd, aby vo veci rozhodol.

Odporúčam Vám zmluvu o úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv a následne podľa výsledku posúdenia sa v súdnom konaní vhodne brániť.

Výsledkom môže byť, že pokiaľ by zmluva neobsahovala náležitosti podľa zákona o spotrebiteľských úveroch alebo ak by banka pred uzavretím zmluvy o úvere neskúmala Vašu schopnosť splácať úver (napr. prostredníctvom potvrdenia zamestnávateľa o Vašej mzde alebo výpisu z Vášho účtu) úver by sa považoval v zmysle zákona za bezúročný a bez poplatkov. V takomto prípade by Vás súd zaviazal iba na zaplatenie čistej doposiaľ nesplatenej istiny.

Rovnako tak Vám odporúčam nepodpisovať žiadne uznanie dlhu predložené Vám zo strany banky. Čo sa týka súdneho konania, neuznajte nárok žalobcu (banky) v žiadnom prípade. Ak by súd predbežné právne posúdil vec v prospech banky, žiadajte súd o možnosť splácať dlh v splátkach. V prípade, ak by vo veci právoplatne rozhodol súd a rozsudok súdu by sa stal vykonateľným, vznikne vám povinnosť dlh zaplatiť či už v splátkach alebo nie, záleží od výroku rozsudku. V opačnom prípade, ak dlh nebudete splácať podľa podmienok stanovených vo výroku rozsudku súdu, môže voči Vám podať banka návrh na vykonanie exekúcie, a teda v takomto prípade Vás bude riešiť exekútor, nie však polícia, ani orgány činné v trestnom konaní.


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám na vás otázku. Zostalo mi náradie z firmy, pre ktorú som pracoval, v hodnote približne 2000 eur. Čo by sa mi mohlo stať, keďže firma má sídlo v Nemecku, ak toto náradie nevrátim? Nemôžeme sa dohodnúť na nákladoch na prepravu a ja nemienim za to platiť. Ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
ak máte v držbe veci, ktoré patria inej osobe, môže táto osoba prostredníctvom súdu žiadať, aby ste jej tieto veci vydali. Ťažko sa iba na základe týchto informácií posudzuje, či Vaším konaním mohlo dôjsť aj k spáchaniu trestného činu. Neuviedli ste totiž ako sa tieto veci dostali do Vašej držby, či ste ich vzali z dielne, prípadne ste ich mali priradené na výkon práce... V teoretickej rovine však môže ísť aj o spáchanie trestného činu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.