Napadnutie dedictva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 26. 7. 2019

Otázka: Napadnutie dedictva

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak prepísala mama na brata dom, dá sa to nejakým spôsobom napadnúť.

Odpoveď: Napadnutie dedictva

Dobrý deň, 

ak vašej mame nebola obmedzená spôsobilosť na právne úkony alebo neurobila predmetný právny úkon v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou prípadne ide o iný dôvod neplatnosti právneho úkonu, nie je možné akýmkoľvek právnym spôsobom namietať prevod nehnuteľnosti na vášho súrodenca. V zmysle Ústavy SR je vlastnícke právo nedotknuteľné a každý má právo s predmetom vlastníckeho práva dobrovoľne nakladať podľa vlastného uváženia.

V vašom prípade je potrebné však spomenúť inštitút započítania dedičstva. V prípade smrti vašej matky a pri následnom dedení zo zákona sa musí dedičovi (vášmu súrodencovi) do jeho podielu započítať všetko, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Z praxe však bezplatný prevod nehnuteľností nemožno považovať za obvyklé darovanie. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk