Máte
otázku?

Je možné napadnúť dedičské konanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je možné napadnúť dedičské konanie?

Dobrý deň. Môjho otca vynechali z dedenia domu, respektíve zdedil len pozemky. Neviem, že prečo to tak jeho sestry urobili. Bolo to dávno, a ja si to nepamatam. V tom dome teraz bývam. Vlastne sme tu bývali ja, dedo a mama. Dedo nedávno zomrel. Tak sa chcem spýtať, či je dedičstvo nejako napadnutelne, keď sa konalo v roku 1994? Alebo mal by som tety vyplatiť? Neviem, ak mi poradíte budem rad. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

Dobrý deň, vzhľadom na to, že k dedičskému konaniu došlo v roku 1994, nie je možné ho obnoviť. Na opätovné prejednanie dedičstva ani neexistuje  zákonný dôvod. Z vášho príspevku totiž usudzujem, že k vysporiadaniu dedičstva došlo na základe dohody medzi dedičmi (Váš otec a jeho súrodenci), a to tak, že rodinný dom nadobudli sestry Vášho otca alebo len jedna z nich. Ak sa Váš otec so svojimi sestrami takýmto spôsobom dohodol, resp. súhlasil s týmto spôsobom vysporiadania dedičstva, nevidím dôvod, pre ktorý by ste uvedené právne úkony svojho otca mali spochybňovať alebo právne napádať. Ak nemáte k rodinnému domu spoluvlastnícke právo, nemáte dôvod vyplácať ostatných spoluvlastníkov, ktorými môžu byť aj Vaše tety. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať  : Mali sme dedičské konanie po mame, sme 3 súrodenci. Moja mám mala urobený závet , kde  mňa vydedila a redukcie :  iba sestra a brat. Avšak notár na mieste určil, že nevidí dôvod na vydedenie z mojej strany, ale súrodenci mi nič nechcú dať môžem to dať na súd? Mám možnosť tím získať nejakú časť dedičstva veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň, 

Vami uvedenú problematiku sme už v našej poradni niekoľkokrát riešili.

 

I./ Uvedenú otázku sme v našej poradni už niekoľkokrát riešili.
V zmysle  ust. § 193 a nasl. CIvilného mimosporového poriadku, ktorého ustanovenia platia v dedičskom konaní tiež, spor o dedičské právo nastane vtedy, ak niekto pred potvrdením nadobudnutia dedičstva tvrdí, že je dedičom, a popiera dedičské právo iného dediča, ktorý dedičstvo neodmietol.
Ak vyriešenie tohto sporu bude závisieť iba od právneho posúdenia skutočností, ktoré nie sú sporné, tento spor bude môcť rozhodnúť aj notár. Súčasťou rozhodnutia bude to, s ktorým účastníkom bude ďalej konanie a ktorého účastníctvo v konaní o dedičstve ukončuje.

Ak by ale vyriešenie sporu záviselo od zistenia sporných skutočností, notár odkáže toho, koho dedičské právo sa javí byť menej pravdepodobné aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou v sporovom konaní a určí mu lehotu na podanie tejto žaloby.

II./ Z otázky nevyplýva, či je dedičské konanie ukončené. 
Ak Vás notár neodkázal na podanie žaloby na súd a vo veci už aj rozhodol zrejme podľa ust. Obč. zákonníka o dedení, potom je povinnosťou ostatných dedičov umožniť Vám dať do Vašej dispozície Váš podiel na dedičstve /neuvádzate aký je predmet dedičstva - nehnuteľnosť, peniaze, hnuteľný majetok/.
Preto vo veci odporúčame podať návrh na vykonanie exekúcie, nakoľko podľa ust. § 45 exekučného poriadku rozhodnutie v dedičskom konaní je exekučným titulom.

Pred podaním návrhu prípadne kontaktujte advokáta, aby Vám pomohol s výzvou a vec by mohla byť ukončená bez exekučného konania. Výzva od advokáta často pomôže. Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email: advokat@ficek.sk.


V prípade, že sme nie celkom správne pochopili Vašu otázku, tak ju doplnite do podotázoik, na ktoré odpovedáme prednostne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ja som sa staral o pána 10 rokov a žili sme spolu v jednej domácnosti. On nezanechal žiadnu závet a deti nemal, má iba jedného brata. Kto bude dedič bytu zo zákona?

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

Dobrý deň, ak poručiteľ nemal žiadne deti a ani pozostalého manžela (prvá dedičská skupina) dedia poručiteľovi rodičia a osoby, ktoré žili s poručiteľom aspoň jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, a ktorí sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa (druhá dedičská skupina). Ak však nežijú ani rodičia poručiteľa, bude sa dediť až v tretej dedičskej skupine, v ktorej dedia pozostalí súrodenci a osoby, ktoré žili s poručiteľom aspoň jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, a ktorí sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Osoby, ktoré žili s poručiteľom pred smrťou v spoločnej domácnosti nemôžu sami dediť v druhej dedičskej skupine. Preto, ak poručiteľ nemá iného príbuzného iba brata, bude sa dediť v tretej dedičskej skupine. Spolu s ním budete rovnakým dielom dediť aj Vy. Treba však sledovať kedy začne dedičské konanie, nakoľko sa môže stať, že sa o Vás notár nedozvie a dedičské konanie prebehne iba s jediným dedičom (jeho bratom).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ja som sa staral o pána, ktorý zomrel a nezanechal žiadny závet. Staral som sa dlhšie ako jeden rok a žili sme spolu v jednej domácnosti desať rokov. Teraz som zťp na 70 percent. Kto je oprávnený dedič on mal jedného brata? Mám nárok na zľavu z dedičských poplatkov alebo z dane ako občan zťp. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2018)

Dobrý deň, daň z dedičstva bola zrušená v roku 2004. Ak ste nadobudli v dedičskom konaní akýkoľvek majetok, neplatí sa z neho daň. Až v prípade, že by ste takto nadobudnutý majetok speňažili a mali z neho príjem je možné, že bude zaťažený príjem daňou (napríklad pri predaji nehnuteľnosti, ak nebudú splnené podmienky na oslobodenie od dane z príjmu). Čo sa týka odmeny notára, nejde o súdny poplatok, pri ktorom by ste mohli požiadať o čiastočné alebo úplné oslobodenie od tohto poplatku. Odmena notára sa riadi vyhláškou MS SR č. 31/1993 Z.z. Je potrebné dbať najmä na to, aby notár správne vypočítal svoju odmenu. V prípade súdneho poplatku je možné požiadať o oslobodenie od neho (či už čiastočné alebo úplné). Za týmto účelom je potrebné vyplniť na to určený formulár a zaslať ho príslušnému súdu. Formulár nájdete na stránke MS SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je možné napadnúť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za informáciu, ešte by som sa chcela spýtať, ako a v čom by sa dala napadnúť notárska zápisnica. Vrela vďaka.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, tak by sa dala napadnúť z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydedenie. To by sa skúmalo po smrti poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, som vdovou už 24 rokov, po smrti manžela v roku 1994 prebehlo dedičské konanie, ktorého sa zúčastnili aj moje 3 dcéry. Polovica majetku prešla na mňa - dom, záhrada a 2. Polovica na moje dcéry. Som ZŤP a moje dcéry nejavia o mňa žiadny záujem, nenavštevujú ma, neplatia dane za dom a záhradu. Je možné ich vydediť? Ak áno, akou formou sa to dá urobiť? Za skorú právnu radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, áno je možné ich vydediť z dôvodu, ktorý uvádzate vo svojej otázke (neprejavovanie záujmu). Najlepšie je to riešiť formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica je ťažšie napadnuteľná ako závet písaný rukou alebo pred svedkami.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné napadnúť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku