Máte
otázku?

Je možné napadnúť dedičské konanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Je možné napadnúť dedičské konanie?

Dobrý deň. Môjho otca vynechali z dedenia domu, konkrétne zdedil len pozemky. Neviem, prečo to jeho sestry urobili. Bolo to dávno a neviem si to presne pripomenúť. V tom dome teraz žijem. V skutočnosti, v tomto dome sme bývali ja, dedo a mama. Dedo nedávno zomrel. Chcel by som sa spýtať, či je možné dedičstvo napadnúť, keď sa konalo v roku 1994? Alebo by som mal tety vyplatiť? Budem rád za každú radu. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

Dobrý deň, vzhľadom na to, že k dedičskému konaniu došlo v roku 1994, nie je možné ho obnoviť. Na opätovné prejednanie dedičstva ani neexistuje  zákonný dôvod. Z vášho príspevku totiž usudzujem, že k vysporiadaniu dedičstva došlo na základe dohody medzi dedičmi (Váš otec a jeho súrodenci), a to tak, že rodinný dom nadobudli sestry Vášho otca alebo len jedna z nich. Ak sa Váš otec so svojimi sestrami takýmto spôsobom dohodol, resp. súhlasil s týmto spôsobom vysporiadania dedičstva, nevidím dôvod, pre ktorý by ste uvedené právne úkony svojho otca mali spochybňovať alebo právne napádať. Ak nemáte k rodinnému domu spoluvlastnícke právo, nemáte dôvod vyplácať ostatných spoluvlastníkov, ktorými môžu byť aj Vaše tety. 

Trápi vás "Je možné napadnúť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, v roku 2007 prebehlo dedičské konanie vo veci prejednania dodatočne nájdeného majetku po zosnulom otcovi. Bola dohodnutá podmienka, že majetok sa zapíše na dvoch dedičov rovnakými dielmi. Hodnota majetku bola vyčíslená na 67 000, ale bol nesprávne rozdelený v pomere 22 000:45 000, ktorý neodpovedá s rovným podielom. Na otázky týkajúce sa tejto problematiky notárka nereaguje. Je možné túto situáciu nejako vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň,
ak bola uzatvorená dedičská dohoda o tom, akým spôsobom sa majetok rozdelí, tá je platná bez ohľadu na to, či je majetok rozdelený na 1/2 a 1/2 alebo nie. Dohoda dedičov má prednosť pred vyporiadaním dedičstva striktne podľa výšky ich dedičských podielov.

Bez ďalšieho nie je možné iba na základe tohto napadnúť dedičské konanie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať: V máme sme mali dedičské konanie a sme tri súrodenci. Moja mama mala urobený závet, v ktorom ma vydedila a do dedičstva zaradila len sestru a brata. Avšak notár na mieste určil, že nevidí dôvod na moje vydedenie, no súrodenci mi nechcú dať nič. Môžem to dať na súd? Mám možnosť tým získať nejakú časť dedičstva? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň, 

Vami uvedenú problematiku sme už v našej poradni niekoľkokrát riešili.

 

I./ Uvedenú otázku sme v našej poradni už niekoľkokrát riešili.
V zmysle  ust. § 193 a nasl. CIvilného mimosporového poriadku, ktorého ustanovenia platia v dedičskom konaní tiež, spor o dedičské právo nastane vtedy, ak niekto pred potvrdením nadobudnutia dedičstva tvrdí, že je dedičom, a popiera dedičské právo iného dediča, ktorý dedičstvo neodmietol.
Ak vyriešenie tohto sporu bude závisieť iba od právneho posúdenia skutočností, ktoré nie sú sporné, tento spor bude môcť rozhodnúť aj notár. Súčasťou rozhodnutia bude to, s ktorým účastníkom bude ďalej konanie a ktorého účastníctvo v konaní o dedičstve ukončuje.

Ak by ale vyriešenie sporu záviselo od zistenia sporných skutočností, notár odkáže toho, koho dedičské právo sa javí byť menej pravdepodobné aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou v sporovom konaní a určí mu lehotu na podanie tejto žaloby.

II./ Z otázky nevyplýva, či je dedičské konanie ukončené. 
Ak Vás notár neodkázal na podanie žaloby na súd a vo veci už aj rozhodol zrejme podľa ust. Obč. zákonníka o dedení, potom je povinnosťou ostatných dedičov umožniť Vám dať do Vašej dispozície Váš podiel na dedičstve /neuvádzate aký je predmet dedičstva - nehnuteľnosť, peniaze, hnuteľný majetok/.
Preto vo veci odporúčame podať návrh na vykonanie exekúcie, nakoľko podľa ust. § 45 exekučného poriadku rozhodnutie v dedičskom konaní je exekučným titulom.

Pred podaním návrhu prípadne kontaktujte advokáta, aby Vám pomohol s výzvou a vec by mohla byť ukončená bez exekučného konania. Výzva od advokáta často pomôže. Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email: advokat@ficek.sk.


V prípade, že sme nie celkom správne pochopili Vašu otázku, tak ju doplnite do podotázoik, na ktoré odpovedáme prednostne.


Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, po dobu desiatich rokov som sa staral o jedného pána a žili sme spolu v jednej domácnosti. Nezanechal žiadnu závet a nemal deti, má iba jedného brata. Kto sa stane dedičom bytu podľa zákona?

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

Dobrý deň, ak poručiteľ nemal žiadne deti a ani pozostalého manžela (prvá dedičská skupina) dedia poručiteľovi rodičia a osoby, ktoré žili s poručiteľom aspoň jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, a ktorí sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa (druhá dedičská skupina). Ak však nežijú ani rodičia poručiteľa, bude sa dediť až v tretej dedičskej skupine, v ktorej dedia pozostalí súrodenci a osoby, ktoré žili s poručiteľom aspoň jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, a ktorí sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Osoby, ktoré žili s poručiteľom pred smrťou v spoločnej domácnosti nemôžu sami dediť v druhej dedičskej skupine. Preto, ak poručiteľ nemá iného príbuzného iba brata, bude sa dediť v tretej dedičskej skupine. Spolu s ním budete rovnakým dielom dediť aj Vy. Treba však sledovať kedy začne dedičské konanie, nakoľko sa môže stať, že sa o Vás notár nedozvie a dedičské konanie prebehne iba s jediným dedičom (jeho bratom).


Trápi vás "Je možné napadnúť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, staral som sa o pána, ktorý zomrel a nezanechal žiadny závet. Túto starostlivosť som vykonával dlhšie ako jeden rok a spolu sme žili v jednej domácnosti desať rokov. Teraz som zdravotne postihnutý na 70 percent. Kto je oprávnený byť jeho dedičom, keďže mal jedného brata? Chcel by som tiež vedieť, či mám ako občan so zdravotným postihnutím nárok na zľavu z dedičských poplatkov alebo z dane. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 02.05.2018)

Dobrý deň, daň z dedičstva bola zrušená v roku 2004. Ak ste nadobudli v dedičskom konaní akýkoľvek majetok, neplatí sa z neho daň. Až v prípade, že by ste takto nadobudnutý majetok speňažili a mali z neho príjem je možné, že bude zaťažený príjem daňou (napríklad pri predaji nehnuteľnosti, ak nebudú splnené podmienky na oslobodenie od dane z príjmu). Čo sa týka odmeny notára, nejde o súdny poplatok, pri ktorom by ste mohli požiadať o čiastočné alebo úplné oslobodenie od tohto poplatku. Odmena notára sa riadi vyhláškou MS SR č. 31/1993 Z.z. Je potrebné dbať najmä na to, aby notár správne vypočítal svoju odmenu. V prípade súdneho poplatku je možné požiadať o oslobodenie od neho (či už čiastočné alebo úplné). Za týmto účelom je potrebné vyplniť na to určený formulár a zaslať ho príslušnému súdu. Formulár nájdete na stránke MS SR.


Podotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za informáciu. Rada by som sa ešte spýtala, ako a v čom by sa dala napadnúť notárska zápisnica. Srdečná vďaka.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, tak by sa dala napadnúť z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydedenie. To by sa skúmalo po smrti poručiteľa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je možné napadnúť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, som vdova už 24 rokov. Po smrti môjho manžela v roku 1994 prebehlo dedičské konanie, v ktorom sa zúčastnili aj moje tri dcéry. Polovica majetku, konkrétne dom, záhrada a ďalšie majetky, prešla na mňa. Druhá polovica prešla na moje dcéry. Som držiteľkou preukazu ZŤP a moje dcéry prejavujú o mňa minimálny záujem – nenavštevujú ma a neplatia dane za dom a záhradu. Rada by som sa informovala, či je možné ich vydediť? Ak áno, mohli by ste mi prosím poradiť, akou formou sa to dá urobiť? Za skorú právnu radu ďakujem vopred.

Odpoveď: Je možné napadnúť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, áno je možné ich vydediť z dôvodu, ktorý uvádzate vo svojej otázke (neprejavovanie záujmu). Najlepšie je to riešiť formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica je ťažšie napadnuteľná ako závet písaný rukou alebo pred svedkami.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné napadnúť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.