Máte
otázku?

Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Dobry den, potreboval by som poradit pred par mesiacmi som dal do podnajmu byt, ktory mam v osobnom vlastnictve. Podnajomnici uz par mesiacov neplatia dohodnute najomne, tak som sa rozhodol aby opustili priestory bytu. Nakolko su mi dlzni na najomnom vyse 1000 eur... ale oni sa ohradzuju tym, ze maju 3 male deti tak ich nikto nedostane z bytu. K 1.1.2016 im konci zmluva, ale podla ich informacii neplanuju opustit moj byt. Ako teda dalej mam konat ako ich dostat z mojho bytu. Dakujem

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Dobrý deň, vzhľadom na to, že im končí nájomná zmluva, tak bez právneho dôvodu nemôžu Vašu nehnuteľnosť užívať. Tzn. že ak k 1.1.2016 neopustia Váš byt dobrovoľne nezostane Vám nič iné ako podať na súd návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Zároveň môžete podať i návrh na vydanie platobného rozkazu za neuhradené nájomné. Pred samotným podaním návrhu na vypratanie nehnuteľnosti na súd by som Vám odporučil zaslať im i mimosúdnu výzvu na vypratanie nehnuteľnosti, v ktorej by ste ich upozornili, že ak do 1-2 týždňov (záleží na Vás) nevypracú nehnuteľnosť podáte návrh na vypratanie nehnuteľnosti na súd. Súdne konanie je vo väčšine prípadov časovo i finančne náročnejšie než mimosúdna výzva na vypratanie nehnuteľnosti. V prípade, že nehnuteľnosť neopustia dobrovoľne, nezostane Vám nič iné ako podať návrh na súd (argument troch detí im nepomôže).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať bývame v podnájme len pán majiteľ chcel od nás iba 400 e depozit a potom platiť každý mesiac normálne nájom a nechcel nič viac  vopred a nedávno mi volal, že chce ešte jeden nájom dopredu, ale povedal som mu, že nato nemám a hneď mi povedal, že sa budem musieť vysťahovať. Ale zmluve mám napísané tak ako píšem Vám tu a mám ešte dve malé deti tak môže ma vyhodiť?

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. par. 40 Obč. zákonníka, v zmysle ktorého písome  uzatvorená dohoda sa môže meniť alebo zrušiť len písomne.
Nevieme podľa ktorého zákona je uzatvorená Vaša zmluva, či podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobomn nájme bytu. Podľa ust. par.5 ods 2 zákona o krátkodobom nájme bytu výška finančnej zábezpeky môže byť maximálne v sume 3 násobku nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu. Zmena Vašej zmluvy o nájme by musela byť dohodnutá písomne. Zvýšenie peňažnej zábezpeky nie je možné riešiť a následne platiť na základe telef. výzvy. Všetky platby za byt plaťte bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebujem sa spýtať, keď prenajmem byt a dám nájomníkom trvalý pobyt, keď sa im narodí dieťa spravím si tým problém v prípade neplatenia nájmu ? Alebo nejaké problémy s tým spojené ? Ďakujem Zuza

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2020)

Dobrý deň,

otázkam prenájmu bytov sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré Vám môžu byť nápomocné.

Ak chcete dať byt do nájmu, nie je Vašou povinnosťou a nie je ani právny dôvod, aby ste nájomcom povolili trvalý pobyt na adrese bytu. To, aby si zariadili, aby im pošta chodila na Vašu adresu bez udelenia trvalého pobytu je možné, ak uvedenú skutočnosť nahlásia na prísl. úrady a podobne.

Uvádzame, že ak by ste zmluvu uzatvorili podľa ust. Obč. zákonníka, je to problematickejšie z hľadiska toho, že nájom bytu je chránený (§ 685 Obč. zákonníka) a ak by nedošlo k dohode pri neplatení nájmu a pod., vypovedať nájom bytu môžete len z dôvodov uvedených s ust. § 711 Obč. zákonníka).

Z uvedeného dôvodu odporúčame zmluvu uzatvoriť podľa ust. Zákona o krátkodobom nájme bytu, podľa ktorého zmluva môže byť uzatvorená max. na dva roky, s predĺžením maximálne na 6 rokov; teda zmluvu môžete uzatvoriť aj na napr. 6 mesiacov. Odporúčame dojednať finančnú zábezpeku.

Zmluvu odporúčame nechať vyhotoviť advokátovi, aby ste mali právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, zobrala som si úver, za ktorý som zaručená bytom chcem sa opýtať, či je možné tento byt prenajímať a za akých podmienok. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň,
nie je právnou prekážkou, aby ste byt, ktorým ručíte v banke, aby ste nemohli dať do nájmu.

Nájomnú zmlyvu si môžete nechať vypracovať advokátovi, ktorý zváži aký typ zmluvy vypracovať, a to či podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust.zákona o krátkodobom nájme bytu. Všeobecne možno pre začiatok odporučiť zmluvu podľa zákona o krátkdobom nájme bytu, vždy spísať stav odovzdávaného bytu vrátane odpočtu meračov médií a dohodnúť si peňažnú zábezpeku.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať priateľ ma na sebe byt a jeho otec a mama tam bývala teraz už len otec. Neplatil nájomné do dneska a môjho priateľa teraz exekútor dal na súd bude mať súd v 29. januára, že čo môžme očakávať, či mu dajú splátkový kalendár alebo to musí hneď vyplatiť. A, či by sa dalo niak s nimi dohodnúť, aby nemal súd a Niaku čiastku by sme vyplatili tuším teraz tam ma nad 3000e ďakujem veľmi pekne za odpoveď pekný večer Vám prajem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.12.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že ohľadom dlžného nájomného podal žalobu na súd exekútor a pojednávanie bude 29.1.2020. 
Zrejme došlo k nesprávnej formulácii textu otázky, a žalobu na súd podal správca bytového domu. 
Odporúčame kontaktovať priamo správcu bytového domu, zistiť nedoplatok na nájomnom  - istina a pokúsiť sa dohodnúť na splátkach ak nie je možné zo strany Vášho priateľa uhradiť dlh v celku. Otázkou je či dlh nie je premlčaný - všeobecná premlčacia doba je tri roky podľa ust. § 101 Obč. zákonníka :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."


V prípade úhrady dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu ak by ste tento uhradzovali, v prevodnom príkaze, platbe pošt. poukazom vždy treba uviesť, že uhradzujete istinu - a to podľa  dátumu, začnite najstaršou.

V otázke ďalej uvádzate, že byt obýva aj otec Vášho priateľa, preto by bolo najlepšie dohodnúť sa na rozdelení úhrad spojených s užívaním bytu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Chcem sa opýtať: mám prenajatý byt a zaplatila som nájom v danom mesiaci a depozit. Po týždni bývania som si uvedomila, že v byte nechcem ostať. Ale majiteľ bytu mi nechce vrátiť ani depozit ani zvyšok nájmu. Čo s tým robiť?

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o ukončenie nájmu bytu, je potrebné postupovať primárne v zmysle zmluvy o nájme. Nájom bytu je pritom možný v dvoch režimoch, a síce podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa osobitného zákona - zákona o krátkodobom nájme bytu.

Na ukončenie nájomnej zmluvy z Vašej strany musí existovať zákonný alebo zmluvný dôvod. Pritom takpovediac zo dňa na deň sa dá nájom ukončiť jedine odstúpením od zmluvy, aj tu však na to musí byť relevantný dôvod. Nestačí, že si nájomník nájom bytu len rozmyslel. Ak by sa od zmluvy odstúpilo, dalo by sa uvažovať aj nad možnosťou vrátenia nespotrebovanej časti nájomného.

Pokiaľ ide o depozit, tento by sa Vám mal po skončení nájmu vrátiť. Depozit slúži len na vykrytie prípadných škôd a iných záväzkov, ktoré počas nájmu vznikli na strane nájomcu voči prenajímateľovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chcela by som sa informovať ohľadom bezpečnosti poskytnutia kópie občianskeho preukazu. Prenajímateľ bytu odo mňa vyžadoval jeho kópiu. Je pre mňa však cudzou osobou. Mám teda obavy, či nie je možné nejakým spôsobom zneužiť moje osobne údajne (keď sa jedna len o kópiu).
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2019)

Dobrý deň, 

nie je právny dôvod, aby ste prenajímateľovi poskytovali kópiu občianskeho preukazu a prenajímateľ nie je oprávnený vás žiadať kópiu OP.
Podľa ust. § 11 zákona o občianskych preukazoch platí :

"Občan alebo jeho opatrovník je povinný

a) chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,

b) požiadať okresné riaditeľstvo o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu; ak ide o neplatnosť občianskeho preukazu podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, môže požiadať aj zastupiteľský úrad a ak ide o vydanie nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 písm. d) najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu alebo z dôvodu zmeny trvalého pobytu, môže požiadať aj prostredníctvom portálu ministerstva,

c) odovzdať okresnému riaditeľstvu občiansky preukaz neplatný z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 písm. c) až h) pri požiadaní o vydanie nového občianskeho preukazu; neplatný občiansky preukaz z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 1 písm. d) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu, ak o vydanie nového občianskeho preukazu požiada na zastupiteľskom úrade,

d) odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze podľa § 7 ods. 2 písm. d); táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá za občana prevezme občiansky preukaz podľa § 5a ods. 3 až 5,

e) ohlásiť neodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru alebo prostredníctvom portálu ministerstva,

f) dostaviť sa na vyzvanie okresného riaditeľstva alebo zastupiteľského úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu s výnimkou bezvládneho občana; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,

g) uviesť v žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,

h) odovzdať neodkladne občiansky preukaz okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

i) odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnici pre obvinených a odsúdených, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody,

j) požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po nadobudnutí štátneho občianstva alebo po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

k) ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo uloženie trestu zákazu pobytu,

l) odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu po zriadení služby zavedenej na tento účel.

(2) Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb; to neplatí, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti."

Zrejme táto požiadavka zo strany prenajímateľa vyplýva z jeho pochybností ohľadom nájmu bytu alebo nebyt. priestoru a pod., alebo aj z iných dôvodov alebo okolností, ktoré nemusíte poznať. Môžete nechať overiť vaše podpisy na zmluve o nájme a to ako prenajímateľa, tak aj váš podpis ako nájomcu, a to na matrike alebo u notára (overenie podpisu na matrike vás vyjde lacnejšie). Kópiu OP neposkytujte.

Zo zákona však nevyplýva povinnosť účastníkov zmluvy o nájme úradne overiť svoje podpisy.

Samotnú zmluvu o nájme si nechajte skontrolovať advokátom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Prosím Vás o radu v nasledovnej záležitosti. Mám uzatvorenú nájomnú zmluvu na byt s trojmesačnou výpovednou lehotou, avšak nájomca mi telefonicky oznámil, že byt o mesiac opustí. Môžem žiadať od neho výpoveď doručiť písomnej forme a náledne troj- prípadne, že kaucia ostane u mňa - dvojmesačné nájomné ešte zaplatiť? Ďakujem pekne za odpoveď. 

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, ak sa s nájomcom nedohodnete na tom, že Vám doplatí tri mesiace, určite žiadajte, aby Vám doručil výpoveď písomne. Samotné faktické opustenie prenajatej veci neruší nájomnú zmluvu. Teda ak aj opustí byt, nájomná zmluva stále platí a nájomca je povinný Vám platiť nájomné. Ak nájomca odíde bez doručenia výpovede môžete žiadať splnenie jeho povinnosti platiť Vám nájomné na súde. Ak by ste však žiadali zaplatiť viac ako za 3 mesiace (výpovednú dobu) odkedy opustil byt, mohol by tam byť rozpor s dobrými mravmi a súd by Vám to nemusel priznať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, či viete poraadit ohľadom nájmu bytu?

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2019)

Áno, napíšte konkrétny problém, ktorý potrebujete zodpovedať do podotázok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Opis situácie: Nájomcovi končí nájomná zmluva 31. 8. 2017. Ohlásili sme SMSkou ale aj ústne cez mobil presný termín, že prídeme na kontrolu bytu a privedieme aj vážneho záujemcu o kúpu bytu. /V nájomnej zmluve máme bod, že ako prenajímateľ sme povinní min. 2 dni vopred oznámiť kontrolu bytu a nájomca je povinný pustiť prenajímateľa do bytu/. Nájomca súhlasil, že mňa ako prenajímateľa do bytu pustí, ale záujemcu o kúpu bytu nie. Nedá sa s ním dohodnúť, tvrdohlavo trvá na svojom i hoc by šlo pravdepodobne len o jednu prehliadku pred spísaním rezervačnej zmluvy. Chcem sa spýtať: 1. Mám právo do bytu pustiť aj záujemcu, alebo nie? Pojednáva o tom nejaký zákon, paragraf, na ktorý by som sa vedel odvolať? 2, Ak nemám právo pustiť záujemcu, tak môžem vymáhať od nájomcu nejakú formu odškodného za ušlý zisk, a prípadne aj preplatenie pokuty od realitky za znemožnenie obchodu, ktorú mi realitka môže uložiť, kvôli jeho zákazu vpustiť záujemcu do bytu, ktorý by kvôli tomuto stratil záujem o byt? Čo mi poradíte, ako sa mám zachovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2017)

Dobrý deň, môžete využiť paragraf 681 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého po podanej výpovedi alebo tri mesiace pred skončením nájmu a odovzdaním veci je nájomca nehnuteľnej veci povinný, ak sa nedohodlo inak, umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byt prehliadkou zbytočné obťažovaný.

 

Nehovorte nájomcovi, že ide o kupujúceho, ale povedzte mu, že je to budúci nájomca. Vtedy musí túto osobu pustiť do bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň. V skratke opíšem svoj problém. 4 roky som bývalá v jednom byte ako nájomca. Platila som načas až do dna, kedy som ochorela a mala vážne zdravotné problémy, k čom som prenajímateľa aj upovedomila. Došlo práve z tohto dôvodu k omeškaniu nájomného. V byte som bývaja aj so svojou maloletou dcérou. Prenajímateľove správanie sa z dôvodu omeškania(hoci ho mal vopred oznámené a bol oboznámený so situáciou) sa začalo meniť a po určitom čase, hoci som sa snažila aspoň čiastočne napriek zdravotným problémom nájom uhrádzať, mi doniesol podpísať pod hrozbou odpojenia elektrickej energie dohodu o ukončení nájmu. Chcem dodať, že počas posledných 2 rokov som nemala žiadnu zmluvu, obnovovala sa automaticky zmluva spred troch rokov, ktorá bola uzavretá na dobu 3 mesiacov. V zmluve bola suma 290 eur, hoci ju dva krát bez písomného dodatku zvýšil raz na 330 nakoniec na 370 eur. Nedal mi k dispozícii žiadne papiere o nedoplatkoch, len mi ich kázal uhrádzať. V dohode o ukončení nájomného vzťahu som mala 6 týždňov na nájdenie nájmu a bola tam určená aj suma, ktorú som bola dlžná. V tom čase sa mi nepodarilo však náhradné ubytovanie nájsť, takže to dal riešiť svojmu právnemu zástupcovi a ten nás začal doslova bombardovať a oznámil nám, že vec postúpil na súd so žiadosťou o vypratanie nehnuteľnosti. Urýchlene som si teda našla nový byt, s tým, že medzičasom mi odpojil elektrickú energiu a zapojil ju až vtedy, keď som jeho právnikovi podpísala papier o dlhžnej čiastke a o tom, že som povinná ju do určitého času uhradiť. Elektrinu zapol, ja som sa odsťahovala a myslela som, že to skončí. Teraz som sa však dozvedela, že kontaktoval mojich nových prenajímateľov s tým, že som neplatič, že som odišla s dlhom na nájomnom a chcel vedieť silou mocou, či som v tomto byte uhradila depozit, a že ich žiada, aby ho informovali, keď sa tak stane. Pritom dátum na dohode, ktorú ma prinútili podpísať ešte nenastal, čiže som ju neporušila, a teda som ešte nebola v omeškaní úhrady "škody", ktorú som pod nátlakom podpísala. Chcem sa opýtať, čo by som mohla v tomto prípade robiť, a či mám aj ja nejaké práva brániť sa a ak áno aké. Niesom si totiž istá, či ma právo ma takto pred novými prenajímateľmi zhadzovať a dožadovať sa informácií o vyplatení depozitu a podobne. Ďakujem za odpoveď a ospravednujem sa za zdĺhavý výklad.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Predovšetkým je potrebné vychádzať zo  samotnej zmluvy o nájme, s ktorou predpokladáme, že aj disponujete. Pokiaľ sa jedná o prípadné nedoplatky, ktoré od Vás požadoval hradiť, mal Vám predložiť doklad o samotnom nedoplatku. Nepíšete, či máte zároveň aj nejaký doklad o prevzatí bytu na začiatku nájmu, kde by bol spísaný stav médií /voda, elektrina, plyn, stavy meračov na radiátoroch/, doklady o úhrade nájomného /pošt. poukážky, prevod peňazí na účet, príjmový pokl. doklad/, doklad  - dohoda o ukončení nájmu a zápisnica o odovzdaní bytu so spísaním stavu médií.  Tieto doklady a údaje sú podstatné. Zvýšenie nájomného : Platí okrem iných aj ust. § 40 Obč. zákonníka  : Písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne.

2./ Podpísanie uznania záväzku v advokátskej kancelárii, nevidiac ho,  nemôžeme komentovať. Tu len všeobecne uvádzame, že v zmysle ust. § 558 Obč. zákonníka platí, že  ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní. Usúdiac z Vašej otázky, je možné, že toto uznanie nebude platné z právneho hľadiska.  Uvádzame aj ust. §  39a/ Obč. zákonníka, podľa ktorého  neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.

3./  Odporúčame súčasne nepodpisovať už žiadne uznania záväzkov, prípadne iné doklady od prenajímateľa a podobne, aby ste si  vo veci nepriťažila. Otázka úhrady "škody", ktorú ste podpísala, bude zrejme tiež pochybná a spochybniteľná.

4./ Na zodpovedné právne posúdenie veci potrebujeme vidieť doklady, ktorými disponujete. Môžete kontaktovať našu advokátku kanceláriu  : advokat@ficek.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Avšak, chcela by som sa ešte opýtať, ak v byte sme bývali 6 dievčat, ale zmluva bola urobená tak, že na jednu zmluvu dal prvé tri mena a na druhu zmluvu ďalšie tri mena, tak ak by to šlo pred súd, mohli by to vyzerať tak, že prvý traja nájomcovia mali platiť 500 eur za byt a ďalší traja nájomcovia tiež 500 eur za byt, keďže v každej tej zmluve sa píše o 500 eurovom nájme. Takže by mohol vysúdiť ešte väčšie peniaze? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň,

ak v byte bývalo 6 nájomcov po celý  rok 2016, za ktorý vznikol nedoplatok, potom aj nedoplatok sa rozpočítava medzi 6 osôb. Nevieme Vašu zmluvu resp. zmluvy posúdiť, ani  samotné vyúčtovanie,  nakoľko ich  nemáme a  teda ich nevidíme, preto nemôžeme ani posúdiť, ako ste sa dojednali na úhrade prípadného nedoplatku.  Treba vychádzať zo zmlúv o nájme,  z realizovaných platieb, odpočtu meračov a nedoplatku. Predpokladáme, že vyúčtovanie za rok 2016 Vám prenajímateľ poskytol.

Prípadne  pošlite  doklady na hlavný email  pána  JUDr. Ficeka a dohodnete sa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Som rozvedený osem rokov, s bývalou manželkou som spoluvlastníkom 2, 5 izbového byt. BSM ani po tak dlhom čase nemáme ukončené. Ja v tom byte od rozvodu nebývam, býva tam len bývalá manželka so svojim priateľom /mame spolu dve deti, ale tie bývajú mimo mesto/. Po rozvode mi bol na základe jej /bývalej manž./ nepotvrdených a nepravdivých udaní udelený dočasný zákaz vstupu do daného bytu. To rozhodnutie okresného súdu (OS) som sa snažil 2x súdne zrušiť, ale OS to zrušil, s odpoveďou, že konanie ohľadom BSM je skoro ukončené, takže to už nemá význam. Mám právo požadovať náhradu nájmu za užívanie mojej polovice bytu od bývalej manželky? Ak áno, tak aj spätne? Ďakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vám bolo rozhodnutím súdu obmedzené užívacie právo k bytu, akékoľvek nároky na náhradu sú nedôvodné. Aj keď uvádzate, že sa malo zo strany Vašej bývalej manželky jednať o vykonštruované a nepravdivé okolnosti, vzhľadom na existenciu právoplatného súdneho rozhodnutia sa predpokladá, že stav, kedy existovali dôvody pre určenie zákazu užívania bytu, trval. Teda sa predpokladá, že existoval zákonný dôvod obmedzenia Vášho užívacieho práva a že neužívanie bytu ste si zavinili sám a to vlastným protiprávnym konaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý den, chcem sa spytat ako mame pokračovať a prosime o radu. Od oktobra 2016 sme v podnajme (doba určita do sept. 2018), lenže začala sa tu robiť plesen a mame dvojmesačne babetko. Malo už za ten čas dvakrat infekciu dychacich ciest a doktorka usudlila, že je to kvoli plesni. Mame to aj potvrdene, ze tieto podmienky nie su vhodne na riadne užívanie bytu, kedže aj ja mam astmu. Prenajimatel nam však nechce podpisat dohodu o ukončení zmluvy. Ako mame pokračovať? Čo sa da s tym robiť? Lebo vyžaduje od nas, ze ak ukončime zmluvu, 1000 € odškodne. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2017)

Dobrý deň, práva a povinnosti resp. podmienky, za ktorých môžete ukončiť podnájomný vzťah, by mala upravovať zmluva o podnájme. Vzhľadom na to, že o jej obsahu nemám vedomosť, nedokážem sa vyjadriť k možnostiam jej ukončenia. V zmysle zákonnej úpravy však platí, že nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie alebo ak sa stane neskôr - bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť - nespôsobilou na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľnou alebo ak sa mu odníme taká časť veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy. Ak sú miestnosti, ktoré boli prenajaté na obývanie alebo na to, aby sa v nich zdržiavali ľudia, zdraviu závadné, má nájomca toto právo aj vtedy, ak o tom vedel pri uzavretí zmluvy. Práva odstúpiť od zmluvy sa nemožno vopred vzdať. Rovnaké právo je zachované aj pre Vás ako podnájomcu. Odstúpenie od zmluvy nemožno hodnotiť ako konanie v rozpore so zmluvou, nakoľko ide o zákonom dovolený výkon práva, ktorý nemožno sankcionovať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, pán Ficek, prosím Vás pekne o radu : Sme piati spoluvlastníci jedného pozemku - ornej pôdy - 520 m2 - každý v 1/5-iné. Zvyšní štyria spoluvlastníci uzavreli s Poľnohospodárskym družstvom na ich podiely nájomnú zmluvu, podľa ktorej družstvo môže ich podiely užívať na obrábanie. Ja som takúto zmluvu s družstvom nepodpísal. Moju výmeru (104 m2) potrebujem na to, aby som si tam uložil rezivo - dosky. Už som to aj urobil, celkom na okraj pozemku. Družstvo ma vyzýva, že mám tie dosky do 30. 04. odstrániť, pretože chce celý pozemok užívať pre seba, branim mu, že vraj v prechode väčších traktorov, nemôže tam orať. Keďže som nezveril môj podiel družstvu a nepodpísal žiadnu nájomnú zmluvu, teda mám plne práva k môjmu podielu. Predseda družstvá tvrdí, že je v práve, a že sa bude domáhať odstránenia dosiek oficiálnou cestou. Ma pravdu? Ďakujem Vám dopredu za odpoveď.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte podiel na uvedenom pozemku nikto Vám nemôže brániť v užívaní pozemku, avšak treba brať do úvahy dve skutočnosti.

Prvá je, že o užívaní pozemku rozhodujú spoluvlastníci podľa veľkosti svojich podielov, pokiaľ niektorí spoluvlastníci vylúčia iného spoluvlastníka z užívania, potom patrí vylúčenému spoluvlastníkovi náhrada. Toto však nebude pravdepodobne Váš prípad, lebo predpokladám, že spoluvlastníci Vás vyčlenili z užívania pozemku.

Podielové spoluvlastníctvo je charakteristické tým, že podiel nie je presne vyčlenený a Vy máte podiel v každom jednom centimetri štvorcovom.

Užívanie pozemku jedným zo spoluvlastníkov je obmedzené užívacim právom iného spoluvlastníka. Ak spoluvlastník pozemok prenajíma, potom užívacie právo vykonáva nájomca.

Druhá skutočnosť je, že pri poľnohospodárskych pozemkoch platí, že ku zatvorenie nájmu môže dôjsť, aj keď ste nepodpísali nájomnú zmluvu. V tomto je zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy špecifický. Dôležité je, či Vám posielali výzvu na uzatvorenie nájomnej​ zmluvy a či a ako ste na túto výzvu reagovali. Nereagovanie na výzvu môže mať za následok uzatvorenie nájomnej zmluvy. Je to nelogické ale je to upravené v zákone.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, ešte mám jednu doplňujúcu otázku. Bolo by v poriadku, ak by sme nájomnú zmluvu podpísali aj na dlhší čas s výpovednou dobou? Ak tam podnájomník bude bývať niekoľko rokov a porobí si tam úpravy, oprávňuje ho to k nárokovaniu si niečoho? Samozrejme, že po vzájomnej dohode by tam bola dáka kompenzácia za vynaloženie nákladov, ktoré vloží do prerábky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem krásny zvyšok dňa.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň. 

Doba prenájmu nehnuteľnosti je predmetom dohody medzi majiteľom a nájomcom a preto nájomnú zmluvu môžete uzavrieť na akýkoľvek dobu spolu s určením výpovednej doby. 

Pokiaľ ide o náklady spojené s investovaním do Vašej nehnuteľnosti, je potrebné v nájomnej zmluvy presne špecifikovať, na čo má nájomca nárok v prípade ukončenia nájmu a zároveň v nájomnej zmluve je potrebné stanoviť aj podmienky, aké úpravy má právo robiť nájomca bez Vášho súhlasu a aké úpravy nehnuteľnosti môže nájomca robiť len s Vašim súhlasom. To na čom sa dohodnete v nájomnej zmluve, na to bude mať nárok v prípade ukončenia nájomného vzťahu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som dať byt do dlhodobého prenájmu. Osoba, ktorá si ho ide prenajať si v ňom chce porobiť úpravy s čím súhlasím. Tiež sme sa predbežné dohodli, že ho dostane do dlhodobého prenájmu s tým, že ak mu dám výpoveď skôr, dohodneme sa koľko stala prerábka a koľko nájmov sa mu za to odpustí. Pri väčších zásahoch by sme to spolu dopredu konzultovali. Prerábať si chce sám, nakoľko je z oboru. Je možné, aby ma nejakým spôsobom pripravil o tento byt a na koľko je ideálne podpísať zmluvu? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.04.2017)

Dobrý deň.

Ak s nájomcom podpíšete len nájomnú zmluvu, tak na základe tejto zmluvy Vás nikdy nemôže pripraviť o nehnuteľnosť, ktorú ste mu prenajala. K prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti môže dôjsť len na základe kúpnej, darovacej alebo zámennej zmluvy, ktorú musíte Vy podpísať a Váš podpis musí byť na zmluve úradne overený. 

Pokiaľ ide o dĺžku prenájmu, odporúča sa prenajať nehnuteľnosť na dobu jedného roka a v prípade záujmu môžete pred uplynutím doby nájmu túto dobu nájmu predĺžiť na ďalší rok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ako ďalej postupovať pri vymáhaní nedoplatku od exnajomcov za kúrenie v byte a aké sú s tým spojené poplatky. S nájomcami boli najprv dlhodobé ťahanice: rozhovor s nimi, rozhovor na bytovom družstve, písomný rozhovor, boli navrhnuté aj splátky, ale raz uznajú svoj nedoplatok, potom zas nie a teraz už ani na písomnú ponuku neodpovedali. Tento nedoplatok od nich vymáhame od mája, keďže ešte za nich budeme platiť ďalší veľký nedoplatok za kúrenie, chceli by sme, aby sa nám aspoň časť vrátila. Nájom ukončili v auguste. Mali sme s nimi problém i s platbou nájomného, kde jednu platbu nám boli dlžní, čo sme si nechali vrámci depozitu. Tým pádom sme zas nemali vyplatené škody a nedoplatky za kúrenie. Ďakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste mali dobre spracovanú zmluvu o nájme, potom môžete dlh od nájomcov vymáhať. Budete však potrebovať preukázať aj stavy meračov, pretože pokiaľ by takýto údaj chýbal, boli by ste v dôkaznej núdzi a v súvislosti s vymáhaním pohľadávky by ste nemuseli uspieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobry den, chcem sa spytat, ci moze majitel domu prechadzat bez nasho vedomia a nasej pritomnosti v dome, ktory nam dal do najmu. A co mame robit ak sme mali zmluvu do konca decembra a uz je januar a este stale nam nepredlozil novu. Dakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.01.2017)

Dobrý deň. Prenajímateľ by Vám mal zaistiť nerušené užívanie predmetu nájmu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak prenajímateľ, hoci je vlastníkom predmetu nájmu, by Vás nemal rušiť v pokojnom užívaní predmetu nájmu. Inak povedané bez Vášho vedomia by sa nemal po prenajatom dome prechádzať a pod.

Pokiaľ ide o nepredloženie novej zmluvy, v tomto smere je dôležité to, ako ste sa dohodli s prenajímateľom, najmä či ste mali v zmluve opciu alebo právo na predĺženie nájmu a pod. Ak takáto alebo iná obdobná dohoda absentuje, prenajímateľ nie je povinný predložiť Vám na podpis novú zmluvu ani dodatok k starej.

Pokiaľ predmet nájmu užívate bez akéhokoľvek zmluvného základu, môže na Vašej strane dochádzať k bezdôvodnému obohateniu. Navyše ak nájom skončil a nájomca nevydal prenajímateľovi predmet nájmu späť, môže sa prenajímateľ domáhať vydania predmetu nájmu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosím o vysvetlenie: som rozvedená po 35 rokoch manželstva ma manžel opustil, našiel si milenku a už sa aj oženil. Nie sme majetkovo vyporadaní a máme problém sa dohodnúť s 3-izb. bytom. Obidvaja sme vlastníkmi bytu k 1:1. Ex sa dobrovolne odsťahoval a býva u svojej manželky v 3-izb.byte. Do 17.10.16 bol Mesačný zálohový predpis (MZP) daný správcom domu- na byt na sumu 111,19€. Platili sme to na polovičku. Od 17.10,16 mi boli zaslané 3 MZP-sy: na sumu 119,19€ -ako hlavný a potom MZP na moje meno so sumou 74,24€ a MZP na ex manžela so sumou 36,95€. Trvalé bydlisko ex manžela je stále na tento náš byt. Moja platba je vyššia. Na mojom MZP je uvedená osoba 1. Na MZP ex je uvedená osoba: 0. Otázka: ako sa platí v takomto prípade nájom+FO? (na polovičku???) Môže správca bytov takto určiť platby? (ex manžel je zástupca vlastníkov bytov čiže s konateľom správcovskej spoločnosti sú priatelia)- ak bude treba zaslať MZP prosím dajte mi vedieť. Veľmi pekne vám ďakujem za Vašu odpoveď Zlatica

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ ste obaja vlastníci bytu, potom sa obaja podieľate rovnakým dielom na nákladoch v byte iba v prípade, že obaja v byte žijete. Ak však v byte jeden z manželov nebýva, potom nemusí platiť platby za spotrebované energie (vodu, plyn, elektrinu). Ostatné platby, ktoré by sa platili, aj keby sa byt vôbec nikto neužíval, tak tie musí manžel platiť vo výške 1/2. Ktoré platby sú to zistíte z mesačného zálohového predpisu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Ja by som sa chcel opytat, mam s jednou zenou dieta, ale nezijeme spolu. Ona byva rodinnom dome v podnajme a ona tam nemusi platit podnajom, ale ona ziada odo mna, aby som len na dieta platil podnajom a pricom platim jej vyzivne. Musim na dieta platit ten podnajom alebo nie. Za odpoved dakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2016)

Dobrý deň, ak na základe dohody s Vašou partnerkou platíte na maloleté dieťa výživné v určitej výške, tak z tohto výživného sa majú zabezpečovať všetky potreby maloletého dieťaťa. Od jeho základných potrieb (odev, strava, hygiena...) až po kultúrne a iné potreby, vrátane bytových potrieb. Ak má matka za to, že výživné, ktoré platíte v súčasnosti nie je v dostatočnej výške môžete sa dohodnúť na vyššej výške výživného alebo môže podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Toto sú v zmysle zákona o rodine možnosti matky, ako dosiahnuť vyššie výživné, aby mala dostatok finančných prostriedkov na hradenie svojich potrieb a potrieb maloletého dieťaťa. Na druhej strane však nič nebráni tomu, aby ste matke prispievali určitou sumou na bývanie maloletého dieťaťa, ak to Vaše pomery umožňujú a chcete takýmto spôsobom pomôcť matke dieťaťa. Jedna vec je to, čo hovorí zákon a druhá vec je ľudská stránka takýchto prípadov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

...zmluva najbezpecnejsia pre prenajimatela? Ide o 4 mesacny prenajom domu za odplatu, na dobu urcitu. Najomcovia su rodina s malym dietatom. Necakam problemy, len sa chcem uistit, ktory paragraf zvolit. Dakujem :-)

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň, nájomnú zmluvu komplexne upravuje viacero zákonných ustanovení (paragrafov). Nájomná zmluva na nehnuteľnosť sa nerobí podľa jedného paragrafu, ale jeho obsah je zložením viacerých paragrafov. Vo Vašom prípade znie otázka skôr, či uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu (pod krátkodobým mal zákonodarca na mysli nájom nepresahujúci 6 rokov). Všeobecne je možné uviesť, že Občiansky zákonník upravuje nájomnú zmluvu komplexne, pričom zákon o krátkodobom nájme bytov má niektoré špecifické ustanovenia upravené inak než v Občianskom zákonníku a rovnako na zmluvu uzatvorenú podľa tohto zákona sa niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka nevzťahujú (§ 10 ods. 2 zákona o krátkodobom nájme bytov). Rovnako je potrebné uviesť, že podľa oboch zákonov je možné obsah nájomnej zmluvy upraviť tak, aby boli v prospech prenajímateľa, nakoľko od viacerých zákonných ustanovení je možné odchýliť sa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

S priatelom nam pridelili byt s tym, ze musime zaplatit dlh byvaleho najomcu, ktory tam nebyva uz 2 roky a dokonca tento dlh kazdym mesiacom narasta a ani nechapem preco, aj ked je byt prazdny a odovzdany bytovemu druzstvu. Chcem sa opytat ako to, ze dlh nevymahaju od byvaleho najomcu ale od nas? Dokonca nam bolo povedane, ze byt skorej nedostaneme, kym dlh nevyplatime.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň,

v zásade pokiaľ nájomné a služby súvisiace s užívaním bytu bývalý nájomca nehradil, družstvo by malo tento dlh vymáhať od neho, keďže ho spôsobil. Trvajte na tom, aby Vám predložili doklad o zostatku dlhu a rovnako na základe akého právneho dôvodu (zákona, vyhlášky a pod.) od Vás tento dlh žiadajú. Bolo by vhodné, ak by ste sa so svojím problémom obrátili na advokáta vo Vašom okolí, ktorý by sa na Vašu vec podrobne pozrel a na základe toho Vám poradil. Pre presnejšie zodpovedanie je totiž potrebné disponovať podrobnejšími informáciami.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Bývame v nájme od júna 2016, zmluva je na dobu neurčitú. Byt bol neobývateľný. Vložili sme do úpravy dosť peňazí aby sa tu dalo bývať. Byt vlastnia dvaja bratia, ktorí sa hádajú to tom, koľko peňazí a na aký účet máme poslať. Platby zasielame pravidelne, ale nie vždy na jeden účet, keďže to majitelia menia. Stále sa niektorý vyhráža, že porušujeme zmluvu, a to podľa toho, ktorému vyhovieme. Dnes sa nám jeden z majiteľov vyhrážal, že vypne kúrenie, lebo sme neposlali celú platbu na jeho účet. Poslali sme polovicu druhému bratovi, tak ako sa dohodli v auguste /dohodu nám poslali emailom/. Druhý z bratov nám poslal výpoveď, lebo v septembri sme poslali peniaze podľa zmluvy iba na jeden účet. Rozhodli sme sa z bytu odísť. Máme nárok na finančnú náhradu za sťahovanie, úpravy bytu, pokuty za televíziu a internet, keďže máme viazanosť? Investovali sme, pretože sme nečakali, že to takto dopadne. Vnímam to zo strany majiteľov ako zámernú špekuláciu, keďže sme byt, do ktorého štyri roky nikto nechodil upravili. V zmluve sme podpísali, že dvojmesačný depozit, nám vrátia až po vysťahovaní. Bežné ale je, že nájomcovia neplatia posledné dva mesiace, ktoré sú platené z depozitu. Môžeme si dovoliť nezaplatiť, keďže musíme platiť nový podnájom? A mám podozrenie, že v opačnom prípade už svoje peniaze neuvidíme. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2016)

Dobrý deň, uvádzate, že byt je v spoluvlastníctve dvoch bratov, pričom neuvádzate výšku spoluvlastníckych podielov. Predpokladám však, že obaja vlastnia rovnaký spoluvlastnícky podiel, teda polovicu. V takom prípade, pre platnosť nájomnej zmluvy je nevyhnutný súhlas oboch spoluvlastníkov s nájomnou zmluvou, to znamená podpis oboch. Nájomná zmluva musí obsahovať platobné podmienky, teda výšku nájomného, platobné miesto a spôsob platby. Ako nájomcovia ste povinný tieto zmluvné ustanovenia dodržiavať. Ak platíte nájomné podľa zmluvy a dodržiavate ostatné podmienky nájmu, výpoveď pre porušenie nájomnej zmluvy je neprípustná. Pokiaľ Vám v súvislosti s porušením zmluvných povinností zo strany prenajímateľov vznikla škoda, môžete sa jej náhrady domáhať a to aj súdnou žalobou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, ja a moja matka bývame už 12 rokov v rodinnom dome u matkinej sestry, kt. je aj spolu s manželom vlastníkom domu. Oni žijú v Nemecku. Ja a moja matka v tomto dome máme trvaly pobyt, platíme energie (vodu, plyn, elektrinu, komunálny odpad) a staráme sa o dom. Bohužiaľ nemáme žiadnu nájomnú zmluvu o všetkom sme sa dohodli iba ústne. Chcem sa spýtať keby sa majitelia domu rozhodnú dom predať či ja s matkou máme na niečo nárok? Alebo bez slov by sme sa museli vysťahovať? Či sme povinné platiť nájom keďže nemáme nájomnú zmluvu? Vopred vám ďakujem

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2016)

Dobrý deň, nájomnú zmluvu je možné uzatvoriť aj ústne (s výnimkou nájmu bytu). Posúdenie Vášho prípadu závisí na tom, akým spôsobom a na čom presne ste sa s majiteľmi nehnuteľnosti ústne dohodli. Mohli ste sa s nimi dohodnúť na nájomnej zmluve, takáto dohoda by však musela zahŕňať aj výšku nájomného a jeho splatnosti. Rovnako ste sa však mohli dohodnúť s nimi aj na tom, že budete dom bezodplatne užívať, hradiť náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti a starať sa o nehnuteľnosť. Ak ste sa ústne dohodli na nájomnej zmluve bolo by možné uvažovať o tom, že by ste mali mať nárok na bytovú náhradu. Na druhej strane ste však celý čas boli povinný splácať nájomné majiteľom nehnuteľnosti a ak ste tak nespravili, môžu od Vás túto sumu vymáhať aj súdnou cestou. V prípade ak ste sa dohodli na bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti, nie je možné hovoriť o tom, že by Vám bol vznikol nárok na bytovú náhradu. Pre presné posúdenie Vašej právnej veci by bolo potrebné mať detailné informácie o tom, ako znela Vaša dohoda s majiteľmi nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobry den, mal som v najme obchodne priestory, kde som zlozil kauciu vo vyske 1200 eur. V zmluve bolo dohodnute, ze ak nezostanem minimalne rok v najme, tak o nu pridem. Na zaciatku mi prenajimatel odpustil 1 mesiac najmu s tym, ze tam preinvestujem 1200 eur, co som aj spravil. Biznis sa nedaril, dal som vypovednu lehotu pred ukoncenim jedneho roka. Prenajimatelovi som oznamil, ze posledny mesiac najmu nezaplatim s tym, ze nech si necha kauciu a nebude v strate. Prenajimatel s tym suhlasil, lenze teraz po urcitej dobe sa mi zacina vyhrazat sudnym konanim. Chce peniaze za jeden mesiac, odvolava sa na to, ze som tam tych 1200 eur nepreinvestoval, ze som mal rekonstruovat poschodie a pod, na com sme sa ale nedohodli. Prosim o radu. Dakujem pekne

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2016)

Dobrý deň, uvádzate, že ste sa s prenajímateľom dohodli, že vykonáte rekonštrukciu prenajatého nebytového priestoru v hodnote 1200,- € ako náhradu za jednomesačné nájomné. Prenajímateľ tvrdí, že ste túto dohodu nesplnili, preto od Vás požaduje mesačné nájomné. Predpokladám, že dlžné mesačné nájomné bude uplatňovať na základe písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej ste sa na tieto platby nájomného písomne zaviazali. V takom prípade budete musieť preukázať existenciu dohody o rekonštrukcii, v zmysle ktorej ste svoju povinnosť vykonania stavebných prác splnili.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý večer. Mala som podnajomika a pri odovzdaní bytu som zistila, že tam chýba jedna vec, je to aj v zmluve na fotke tak mi povedal, že mi peniaze pošle keďže nemal hotovosť, dala som mu to aj podpísať! Samozrejme neposlal! Jedná sa o sumu 200 eur. Tak sa len chcem spýtať, že akým spôsobom by som mohla od neho dostať peniaze, nemám čas v pracovných dňoch ísť na políciu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2016)

Dobrý deň, polícia by Vám v tomto smere aj tak k vyriešeniu Vášho problému neprispela. Bolo by potrebné vidieť a posúdiť Vašu písomnosť, ktorú máte podpísanú od podnájomníka. Napriek tomu predpokladám, že Vaša pohľadávka by mala byť vymáhateľná, najmä ak na tej písomnosti podnájomník svoj dlh uznal. V tomto smere by ste sa mohli rozhodnúť pre mimosúdne alebo súdne vymáhanie Vašej pohľadávky. Voľba záleží na Vás a tiež na tom, či si myslíte, že by podnájomník na základe mimosúdnej výzvy uhradil predmetný dlh. V prípade, že máte záujem o pomoc s vymáhaním Vašej pohľadávky, môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu uvedenú na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobry den, chcem prenajat svoju nehnutelnost a buduci najomca odo mna pozaduje povolenie na pobyt, potrebne pre cudzinecku policiu. Zaujimalo by ma, ci si neskor nemoze narokovat po uplynuti najomnej zmluvy na nahradne ubytovanie. Za odpoved Vam vopred dakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2016)

Dobrý deň. Pre vznik povinnosti prenajímateľa poskytnúť po skončení nájmu nájomcovi bytovú náhradu je rozhodujúce predovšetkým to, či sa nájomný vzťah spravuje režimom Občianskeho zákonníka alebo zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. V prípade ukončenia krátkodobého nájmu bytu podľa zákona č. 98/2014 Z.z. nevzniká povinnosť prenajímateľa poskytovať nájomcovi bytovú náhradu, čo pre prenajímateľov predstavuje výhodu v porovnaní s nájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka. Pri nájme bytu podľa Občianskeho zákonníka totiž takáto povinnosť môže vzniknúť. Bez ohľadu na uvedené, prípadné zriadenie prechodného pobytu nemá reálny vplyv na vznik povinnosti poskytnúť bytovú náhradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, mám podpísanú zmluvu o podnájme nebytového priestoru a v jednej podstatnej náležitosti, konkrétne vo výške nájmu, kde sa nachádza aj výmera plochy, je táto výmera plochy v zmluve vačšia ako v skutočnosti. Priestory sú to dosť veľké a rozdiel činí asi 15 m štvorcových. Bohužiaľ podnájomca na to prišiel až teraz a to ma privádza k otázke, čo sa s tým dá robiť, či by sa to vôbec dalo napadnúť, prípadne neskôr alebo by to bolo lepšie riešiť už teraz a teda či nejde o bezdôvodné obohatenie zo strany nájomcu, ktorý túto nepresnú a vačšiu výmeru plochy do zmluvy dal, kedže zmluvu vytvoril nájomca? Za skorú odpoveď ďakujem a ostávam s pozdravom

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň, pokiaľ je výška nájomného podmienená rozsahom podlahovej plochy nebytového priestoru a táto plocha je vypočítaná nesprávne, je prevyšujúca časť nájomného hradená bez právneho dôvodu. Navrhujem Vám, aby ste písomne upozornili nájomcu, že platíte vyššie nájomné, ako pripadá výmera podlahovej plochy, ktorú užívate. Následne uzatvoríte napr. dodatok k zmluve, ktorým nahradíte doterajší obsah novými ustanoveniami zmluvy o skutočnej výmere nebytového priestoru a novej výške nájomného. Súčasne budete požadovať vrátenie pomernej časti bezdôvodne vyššie zaplateného nájomného. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Čo sa dá robiť, ak mám v byte dvoch alkoholikov, ktorí môžu byť nebezpeční (napr. nechtiac podpália byt, atď.) ? Keďže neplatia ani dane, ani nájomné a robia iba problémy? Keďže ich nemôžem vyhodiť, lebo viem, že by sa vrátili, ako inak to mám urobiť?

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2015)

Dobrý deň, neplatenie nájmu alebo poškodzovanie prenajatého bytu, jeho príslušenstva, spoločných priestorov alebo spoločných zariadení v dome nájomcom alebo sústavne narušovanie pokojného bývania ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozovanie bezpečnosti alebo porušovanie dobrých mravov v dome nájomcami, sú všetko výpovednými dôvodmi z nájomnej zmluvy. Nájom sa tak skončí uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Po uplynutí výpovednej doby, musia nájomcovia byt opustiť, pričom sa tejto povinnosti možno domáhať aj súdnou cestou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem sa poradiť. Kúpila som si byt v novostavbe s tým, že na mojom poschodí sú prenajaté byty, ktoré majiteľ prenajíma robotníkom, ktorí pracujú na vedľajšej stavbe. V spoločných priestoroch (chodba) robia neporiadok, fajčia, robia hluk, nechávajú staré smeti, uskladňujú si nábytok a pod. Chcem sa opýtať, či mám z hľadiska práva možnosť to nejako zmeniť, nakoľko sa s nimi nedá rozumne jednať. Na ústne sťažnosti nereagujú, na písomné prosby, aby si veci dali do poriadku reagujú strhnutím písomnej žiadosti z dvier a pod... Človek, ktorý im byty prenajíma im párkrát dohovoril, ale myslím, že ani on nemá nejaký záujem to riešiť keďže on tam nebýva. Vadí to všetkým ostatným obyvateľom poschodia. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2015)

Dobrý deň, ak nepomohli riešenia, ktoré ste písali vo svojej otázke, potom nezostane nič iné, ako obrátiť sa na obec. V prvom rade by to mal riešiť prenajímateľ (vlastník bytu). Ak sa situácia nezlepšila, potom prenajímateľ nekonal dostatočne rázne. Obec si predvolá vlastníka bytu a možno sa situácia zlepší. Ak nie, potom by bolo ďalšie riešenie podanie návrhu na súd. 

Ak je prenajímateľ ochotný toto riešiť, tak sa situácia zlepší. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Prosim Vas chcem sa spytat rozvadzam sa a mam vydokladovat vydavky, ktore mam. Byvam v podnajme. Ako mam vydokladovat to, ze byvam v prenajme a platim 300 €? Mam zmluvu, ale nie je overena notarom a takisto nie je uvedena suma najmu. Platim mesacne na ucet polovicu a druhu polovicu k rukam prenajimatela.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2015)

Dobrý deň, zmluva nemusí byť za každým overená notárom. Na súd musíte najmä predložiť doklady o úhrade nájomného. Tzn. výpis z bankového účtu, z ktorého bude jasné, že platíte nájomné a v akej výške. Čo sa týkaj druhej polovice platby (v hotovosti), predpokladám, že Vám prijatie každej jednej platby potvrdzuje prenajímateľ na príjmový pokladničný doklad alebo na obdobný doklad. Tieto doklady treba predložiť súdu a tým zdokladujete Vaše výdavky týkajúce sa nájomného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobry den, poprosila by som o radu. Prenajimam 1izb. byt, mam zmluvu o najme, no teraz mi najomca neplatil, hoci sluboval, alebo poslal len cast sumy, jednym slovom do dnesneho dna mi dlhuje 1660eur, ma uz k 1.7.2015 vypoved, no ja by som potrebovala poradit akou formou co najrychlejsie dostat od neho dlzobu. Ja mam od neho podpisane aj prehasenie ze dlzi tu cast, no bojim sa lebo odisiel pracovat do Rakuska a kontakt s nim je velmi slaby.Prosim co robit aby som dostal dlh.Dakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2015)

Dobrý deň, odporúčam Vám nechať mu podpísať uznanie dlhu zo stránky www.uznanie-dlhu.sk.

Ak Vám to podpíše, bude to jednoduchšie na vymáhanie. Ak nie, potom sa mi ozvite, pomôžeme Vám s tým. Dlh je možné vymáhať aj v zahraničí. Ak pracuje oficiálne, nebude to problém. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, našla som Vašu online poradňu na internete a keby to bolo možné rada by som sa informovala ohľadom jednej veci. Moji rodičia sa rozviedli keď som mala 17 rokov. Najskôr som bola u otca, matka platila výživné, ktoré mi otec nechával. Po nejakom čase som prešla k matke, oco na mňa platí výživné vo výške 83€ dodnes, do 26 rokov aj bude. Ja s mojou matkou nemám dobré vzťahy. Od 18tich jej musim platiť polovicu nájmu, čo znamená, že výživné od oca ide jej a mne zostava cca 30€ (takže na moje výživné platí iba 30€). Musím mať 2 práce, aby som mala aj pre seba a mohla dať aj jej - od 18tich rokov a okrem toho si sama nakupujem aj varím. Matka odmietala platiť polovicu nájmu a polovicu pôžičky môjmu ocovi, keď boli ešte manželia. Tiež musel mať min. 2 práce, aby mohol platiť celý nájom, celú požičku, poistky na mňa a na brata a sám mi zaplatil 2x dovolenku, aby som aspoň niekam išla, matka mu odmietla na moju dovolenku niečo prispieť. Pred pár dňami som sa dozvedela, že kedže som jej bola zverená do starostlivosti, tak ja jej zo zákona nie som povinná niečo dávať, práve naopak ona sa ma do 26 starat o mňa, rovnako ako mi oco posielala vyživné, ktoré má byť na mňa. Je to teda pravda? Ja jej žiadne nájomne platiť nemusim, kedže sa má o mňa starať? Vopred ďakujem za odpoveď, naozaj potrebujem poradiť. Ďakujem

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2015)

Dobrý deň

 

podľa § 62 ods. 1 zák č. 36/2005 Z.z. o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To je hranica, kedy zaniká vyživovacia povinnosť. Dovŕšenie plnoletosti, prípadne iného veku, nemá vplyv na trvanie tejto povinnosti. Vyživovacia povinnosť väčšinou zaniká v okamihu ukončenia prípravy dieťaťa na povolanie alebo nástup dieťaťa do zamestnania. 

Nepíšete či stále navštevujete vysokú školu a popritom pracujete, alebo už ste ukončila svoje vzdelanie, čo je dosť podstatné. Predpokladám však, že ešte ako 18 ročná ste ešte navštevovali stredoškolské zariadenie a preto bolo povinnosťou oboch rodičov, ktorá vyplýva priamo zo zákona, sústavne a dôsledne sa starať o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj. Výživné je osobné právo dieťaťa a má byť použité na potreby dieťaťa, nie na potreby matky.

Ak ste študent vysokej školy (denná forma štúdia), vyživovacia povinnosť stále trvá a nie ste povinná platiť nájom a rodičia by Vám mali prispievať na výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Podľa zákona o rodine dieťa má právo podielať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Avšak ak už pracujete a neštudujete vyživovacia povinnosť už netrvá (ak výživné bolo určené súdom, je potrebné aby bol podaný návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti), preto ak bývate u matky môže od Vás žiadať, aby ste sa pomerne podielali na nájomnom. Otec taktiež v takomto prípade nemá vyživovaciu povinnosť do 26. roku veku ako píšete.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobry den, chcela by som sa spytat, ci mam ist kvoli tomu k pravnikovi: moj muz ma este 3 surodencov, maju dom po rodicoch. ma tam najvacsi podiel, ale tam nebyva uz 7 rokov iba jeho brat s priatelkou a sestra, dom sme dali uz aj na predaj a zatial nic uz 2 roky, chcela som sa spytat, ci je mozne od nich ziadat najomnne. dakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2015)

Dobrý deň, vo Vašom prípade ide o užívanie spoločnej veci jedným zo spoluvlastníkov. V takom prípade nemáte nárok na "klasické" nájomné podľa nájomnej zmluvy, iba ak by takú zmluvu súrodenci medzi sebou uzavreli. Môžete však žiadať tzv. náhradu za užívanie nehnuteľnosti. Táto náhrada sa dá žalovať na súde a to buď ako spomínaná náhrada za užívanie nehnuteľnosti alebo ako vydanie bezdôvodného obohatenia. Súdy v tomto smere nie sú jednotné a niektoré to považujú za bezdôvodné obohatenie a niektoré za náhradu za užívanie nehnuteľnosti. Rozdiel spočíva najmä v dobe premlčania nároku. V prípade náhrady za užívanie nehnuteľnosti sa uplatní základná premlčacia doba a to 3 roky. V prípade bezdôvodného obohatenia sa uplatní 2 ročná premlčacia doba. Z toho vyplýva, že v prvom prípade by ste "nájomné" mohli žiadať 3 roky spätne, v druhom prípade len 2 roky spätne. 

Veľa v takýchto prípadoch záleží aj na tom, akej veľkosti je daná nehnuteľnosť, či súrodenci jeden druhému bránili v užívaní nehnuteľnosti (napr. ak je tam ešte jedna voľná izba, či mal súrodenec umožnené obývať ju, alebo ten kto užíva nehnuteľnosť ju zamyká pred ostatnými, aby sa tam nedostali...).

Ak sa dom snažíte predať, ale nedarí sa Vám (chcete sa ho zbaviť). Tak môžete podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd následne môže zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo tak, že nehnuteľnosť pripadne súrodencom Vášho manžela a súd ich zaviaže vyplatiť Vášmu manželovi sumu zodpovedajúcu výške jeho podielu na nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom domu, ktorý prenajímame na podnikateľský účel - predajňa. V mojej neprítomnosti (dlhobodý pobyt v zahraničí) sa druhý spoluvlastník rozhodol, že nájomnú zmluvu vypovie a uzavrie novú s iným subjektom. Chcem sa spýtať či sa môžem na súde domáhať zrušenia novej nájomnej zmluvy, nakoľko ju uzavrel bez môjho vedomia. Ďakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2015)

Dobrý deň, v prípade dôležitých zmien sa môžu prehlasovaní spoluvlastníci, resp. spoluvlastníci, ktorí vôbec neboli upovedomení o hlasovaní, domáhať na súde, aby o zmene rozhodol súd. Vo Vašom prípade však nejde o dôležité zmenu, čo potvrdzuje i rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 205/2002: Rozhodovanie o tom, komu bude prenajatá časť spoločnej nehnuteľnosti, ktorej účelové určenie zostalo nezmenené, nemožno považovať za dôležitú zmenu spoločnej veci v zmysle § 139 ods. 3 OZ. Na súde by ste sa mohli domáhať, aby o zmene rozhodol súd v zmysle § 139 ods.3 OZ len v prípade, že by sa spoluvlastník rozhodol, že nehnuteľnosť už nebude prenájímať ale bude v nej bývať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, moja sestra, s ktorou žijeme v dome po rodičoch chce so mnou uzavrieť nájomnú zmluvu na dve izby v dome. Som však spoluvlastník, a preto mi príde hlúpe, aby som mal platiť za to čo je aj moje. Ona chce tú zmluvu uzavrieť lebo má veľkú rodinu a zrejme potrebuje peniaze. Môže moja sestra so mnou nájomnú zmluvu uzavrieť alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň, 

podľa Občianskeho zákonníka, ako aj v ustálenej súdnej praxi je zastávaný názor, že spoluvlastníci sa podieľajú na právach a povinnostiach podľa výšky svojich podielov. Navyše spoluvlastník sa považuje za výlučného vlastníka svojho podielu a nesmie obmedzovať druhého spoluvlastníka pri užívaní svojho podielu. 

Čo sa týka Vašej otázky, podľa rohodnutia Najvyššieho súdu ČR, Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2104/99: 

Spoluvlastníkovi domu nemožno zriadiť právo nájmu bytu v spoločnom dome.

Čiže Vaša sestra na takéto konanie nemá právo, pretože ako ste aj v otázke podotkli, bolo by nelogické platiť nájomné za užívanie toho, na čo už beztak máte právo.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom štvorizbového bytu spolu so svojimi dvoma sestrami. Tento byt ani jeden z nás nevyužíva a tak sme uvažovali čo s ním. Ja som navrhol predaj, no moje sestry chcú byt prenajímať. Nepáči sa mi ich rozhodnutie a neviem čo môžem v takom prípade robiť, či ich môžem prinútiť zmeniť názor.

Odpoveď: Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2015)

Dobrý deň,

obávam sa, že vo Vašom prípade nie je možné, aby sa s predmetným bytom naložilo podľa Vášho návrhu. Dôvodom je tzv. majoritný princíp, ktorý je upravený v § 139, ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: "O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd." V tomto prípade Vás Vaše dve sestry "prehlasovali" a teda s bytom sa musí naložiť podľa ich uváženia. Tento fakt potvrdzuje aj rozhodnutie súdu č: R 54/1977, ktoré túto problematiku bližšie objasňuje:

"Spoluvlastník, ktorý nesúhlasí s takým hospodárením so spoločnou vecou, ktoré určilo rozhodnutie spoluvlastníkov väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (tzv. majoritný princíp), nemôže sa úspešne domáhať na súde rozhodnutia o inom hospodárení s touto vecou (toto právo má len vtedy, ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda spoluvlastníkov). Prehlasovaný spoluvlastník sa musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nájomcovia neplatia nájom a nechcú opustiť byt, lebo majú deti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku