Máte
otázku?

Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti

Dobrý deň, môžem od podielových spoluvlastníkov žiadať finančnú náhradu za užívanie môjho podielu v čase keď som nemohol užívať (zdedený rodičovský dom) pretože ho užívali ostatní spoluvlastníci a bránili mi čo i len vstúpiť do dom? Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti

Dobrý deň, 

v prípade, že ostatní podieloví spoluvlastníci užívali predmet spoluvlastníctva (pozemok) nad rámec svojich podielov bez akejkoľvek náhrady,  bezdôvodne sa obohatili. Potvrdzuje to aj rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 2616/99

Rozsudok NS ČR sp. zn. 25 Cdo 2616/99 

V prípade, že spoluvlastník neužíva (nemôže užívať) spoločnú vec v rozsahu zodpovedajúcom jeho spoluvlastníckemu podielu bez toho, že by medzi ním a druhým spoluvlastníkom (ostatnými spoluvlastníkmi) bola uzatvorená nájomná či iná zmluva, obohatenie druhého spoluvlastníka (ostatných spoluvlastníkov) spočíva v užívaní väčšieho rozsahu predmetu spoluvlastníctva (než ktorý zodpovedá jeho spoluvlastníckemu podielu) bez platenia úhrady za užívanie tohto podielu.

Trápi vás "Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o právny názor v mojom osobnom rodinnom probléme. Môj otec je vlastníkom dvojizbového bytu obci v okr.

Senica, v ktorom nebýva od r. 2009.

Tento byt s jeho súhlasom obýva od r. 2009 jeho dcéra, teda moja sestra, spolu s jej 2 dospelými dcérami. Za užívanie tohto otcovho bytu mu sestra neplatí žiadny prenájom, ale iba nevyhnutné energie. Ja osobne som od r. 2012 rozvedený, manželka mi zrušila trvalý pobyt a nemám kde bývať už skoro 4 roky.

Musím bývať po penziónoch, ubytovniach a hoteloch, ktoré si financujem z vlastného príjmu vo výške 200 - 300 eur / mes. Otec aj sestra aj napriek mojim výhradám a upozorneniam, že nemám kde bývať, že zvýhodňuje len sestru, tým, že jej umožňuje obývať jeho byt a nechá ju bývať tam zadarmo / úhradu energií nepovažujem za platbu podnájmu bytu /, na moje námietky nereaguje, sestra tam spokojne býva, otec to nemá záujem riešiť a už dlhšiu dobu sa nebavia so mnou a ani ich nezauima kde bývam.

Ako jedno z jeho detí sa cítim byť ukrivdený, že otec zvýhodňuje len jedno dieťa tým, že mu umožní bývať v jeho byte, nerieši problém rovnomerne aj druhého dieťa, napríklad že by mi umožnil aj mne obývať jednu z izieb v byte.

Moja otázka znie, či môžem formou súdneho návrhu žiadať o určitú finančnú kompenzáciu od sestry, prípadne od otca v tejto situácii na úhradu môjho bývania na iných miestach. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 06.06.2020)

Dobrý deň. Rozumiem Vášmu pohľadu na vec, avšak pokiaľ Váš otec, ako výlučný vlastník bytu, prenechal tento byt do užívania Vašej sestre, je to jeho slobodné rozhodnutie o spôsobe nakladania s jeho vlastným majetkom. V tomto smere nemám vedomosť o takom právnom titule, na základe ktorého by ste mohli od Vášho otca (prípadne od Vašej sestry) požadovať akúkoľvek finančnú alebo inú náhradu za to, že predmetný byt užíva iba jedno z dvoch detí.


Podotázka: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň. Náš sused si privlastnil priestor za výťahom. Doslova vchod do tohto priestoru zamrežoval a užíva ho. Kontrolu požiarnej ochrany odobril svojim podpisom správca. Robí to pravidelne už niekoľko rokov. Má sused právo užívať tieto priestory? Nemá byť tento priestor za výťahom prístupný v prípade požiaru? Ďakujem za odborný názor. S pozdravom

Odpoveď: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o hľadisko požiarnej ochrany, k tomu by bolo na mieste osloviť hasičov. Po právnej stránke však môžem konštatovať, že ak si Vami opísanú situáciu predstavuje správne, potom ide o spoločný priestor bytového domu, ktorý patrí spoluvlastnícky všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v danom bytovom dome. Pritom nie je prípustné, aby si tento priestor jednostranne prisvojil nejaký vlastník bytu/nebytového priestoru. Ako prvý krok Vám odporúčam osloviť správcu s otázkou, akým titulom odobril kontrolu požiarnej ochrany pri danom skutkovom stave a tiež o to, na základe akého užívacieho titulu si daný priestor prisvojil iba jeden vlastník bytu/nebytového priestoru v bytovom dome. Následne ak neuspejete, tak odporúčam tento problém riešiť na schôdzi vlastníkov hlasovaním, či ostatní vlastníci bytov s týmto súhlasia. Takéto správanie by bolo dovolené, ak by mu to schválili na schôdzi vlastníkov. Správca by mal tento problém vyriešiť, inak je možné to riešiť (žiadať odstrániť mrežu) aj cez súd.


Podotázka: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, Vám prajem, 3 roky už nebývam s bývalou manželkou v byte, ktorý mame v podiele 1/1 a, ktorý patrí do BSM. Pred 2, 5 rokom sme sa aj rozviedli. Teraz si súdnou cestou (lebo nebola možná dohoda) vyporiadavame BSM. Ešte počas manželstva, keď som býval v spoločnom byte mi manželka zamedzovala spať v spálni, následne mi moje osobné veci balila do kufrov, vriec, atď. Tak som odišiel bývať k mojej priateľke - teraz už manželke. Po rozvode som sa snažil čo najskôr vyporiadať BSM a s bývalou manželkou sa dohodnúť, aby mi vyplatila 1/2 hodnoty nášho bytu, prípadne byt predať a výťažok rozdeliť rovným dielom. Bývalá manželka nechce na nič z toho pristúpiť preto som podal návrh na súd na vyporiadanie BSM. Bývalá manželka však teraz žiada, aby som jej od doby po rozvode doplatil a ďalej platil 1/2 nákladov na byt, ktoré vyplývajú z vlastníctva bytu. Viem, že má na to právny nárok - moja otázka však znie, či sa môžem brániť tým, že je to ona, ktorá bráni vyporiadaniu tejto nehnuteľnosti, znemožňovala a znepríjemňovala mi jej užívanie a hlavne tým, že som jej v byte ponechal všetko zariadenia, vybavenie a iba ona ho neobmedzene užíva? Môžem za toto zase ja požadovať finančnú kompenzáciu prosím? Nie je predsa možné, aby naše vyporiadanie "naťahovala" napr. 5-10 rokov a ja jej za toto obdobie budem prispievať na nájomné zatiaľ čo ona všetko zariadenie opotrebuje. Aké mám možnosti prosím? Ďakujem Vám pekne a prajem pekný deň Ivan.

Odpoveď: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň, nakoľko byt je stále v bezpodielovom spoluvlastníctve, ktoré je charakteristické bezpodielovosťou, znamená to, že nemôžete žiadať náhradu za užívanie svojej "časti".

Pokiaľ ide o platby za užívanie bytu tak manželka má po rozvode nárok iba na tie platby, ktoré by sa platili aj v prípade, ak by sa byt neužíval. Nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré spotrebovala ona sama.

Urobili ste chybu, pokiaľ ste sa odsťahovali ešte pred vysporiadaním, pretože exmanželka to takto využila. Pokiaľ by ste zostali v byte bývať a tlačili ju na vysporiadanie, tak je vysoko pravdepodobne, že by sa chcela s Vami vysporiadať, len aby ste sa vysťahovali.


Trápi vás "Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti (Občianske právo)

Pekny den prajem. Mam dotaz. Zomrela mi mama (predtym otec), ktorá okrem ineho zanechala nehnutelnost chatu. Mam len jedneho surodenca. Ja kedze som mal k predmetnej chate dlhododo aj vztah, brat nie, som urobil hned po smrti mamy prepis vody, elektriky a digi tv na seba, aby nedoslo ku nedoplatkom a vypnutiu uvedenych sluzieb. Dedicske este konanie neprebehlo, kde ale predpokladam nedojde ku dohode medzi mnou a bratom ohladne tejto nehnutelnosti. Moja otazka znie, ak brat ako 1/2 vlastník zo zakona tejto nehnutelnosti da suhlas na jej vyuzivanie tretej osobe (vzdialenej rodine, kratkodobo, na dovolenku) a ja s tym nesuhlasim, aby chatu akokolvek vyuzivala tretia osoba ci uz v pribuzenskom, alebo inom pomere ku mne a bratovi ako toto riesit? Ked to nedovolim a zabranim jej vyuzitiu tretou osobou i ked so suhlasom brata ako jej spoluvlastnika zo zakona, dopustam sa niecoho protipravneho? A posledna vec, sa mama vyjadrila ústne vyhlasenie pred smrtou, ze si mam chatu nechat a aj auto, ktore mi dala pred smrtou do uzivania a velky byt ze si ma nechat brat a tohoto bola svedkom len moja manzelka (v nemocnici, kde mama bola este v stave, ze bola fyzicky a psyhicky v stave, ze nebol dôvod spochybnovat akokolvek jej rozhodovacie a rozlisovacie schopnosti schopnosti) ci táto skutocnost moze nejako zavazit v dedicskom konani. Ďakujem dopredu za radu, fundovanu odpoved. 

Odpoveď: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 14.07.2015)

Dobrý deň, podieloví spoluvlastníci sa o hospodárení (napr. o tom komu sa dá do nájmu alebo krátkodobého užívania) so spoločnou vecou majú v prvom rade dohodnúť medzi sebou. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, tak sa hlasuje. Vo Vašom prípade je hlasovanie zbytočné, keďže ste polovičnými podielovými spoluvlastníkmi, tzn. väčšinu ani jeden z Vás nevie dosiahnuť. V takom prípade (pri rovnosti hlasov) rozhodne súd na návrh niektorého zo spoluvlastníkov. Váš brat si nemôže svojvoľne do chaty nasťahovať cudzích ľudí. 

K Vašej druhej otázke. V našom právnom poriadku musia mať závety písomnú formu. Nemusí ju vlastnoručne napísať osoba, ktorá závet robí, ale musí mať písomnú formu s určitými špecifickými pravidlami pre platnosť závetu (svedkovia...). Ústne vyhlásenie Vašej mamy nemá žiadnu právnu relevanciu v prípade dedičského konania. Môže mať len morálnu hodnotu pre dedičov, na základe ktorej by napríklad došlo k dohode medzi dedičmi v súlade s vôľou poručiteľa.


Podotázka: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, so sestrou vlastníme byt, v ktorom sa častejšie zdržiava ona než ja. Sestra však odomňa chce, aby som tiež platila za užívanie bytu. Ja s tým však nesúhlasím. Ako by sa to dalo vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 14.11.2014)

Dobrý deň, 

v takomto prípade môže o Vašom probléme rozhodnúť jedine súd, čo potvrdzuje aj judikát:

R 10/1982

 

Ak dôjde medzi podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z podielového spoluvlastníctva (§ 139 OZ) v otázke výšky úhrady, ktorá by sa mala platiť niektorým zo spoluvlastníkov za užívanie bytu v tomto dome, o tejto nezhode rozhodne súd.

 

Je potrebné rozlišovať medzi spotrebovanými energiami (za ktore platí ten, kto ich spotreboval) a nákladmi, ktoré sa platia, aj keby sa dom / byt neužíval (tie platíte)V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku