Možno zrušiť darovaciu zmluvu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 24. 3. 2016

Otázka: Možno zrušiť darovaciu zmluvu?

Dobrý deň. Da sa napadnuť darovacia zmluva, ak bolo v darovacej zmluve vecné bremeno dožitia a nebola poskytnuta opatera v starobe?

Odpoveď: Možno zrušiť darovaciu zmluvu?

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pod pojmom hrubého porušenia dobrých mravov sa rozumie porušenie pravidiel morálky značnej intenzity alebo ich sústavne porušovanie. Správanie obdarovaného sa posudzuje objektívne, vždy však rešpektuje konkrétnu osobnosť dotknutej osoby. Posúdenie, či podmienka nároku na vrátenie daru bola naplnená, je preto závislé od oboznámenia sa s konkrétnymi okolnosťami Vášho prípadu. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk