Máte
otázku?

Možno sa domáhať rozdielu medzi nákladmi na opravu vozidla a plnením vyplateným poisťovňou?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Možno sa domáhať rozdielu medzi nákladmi na opravu vozidla a plnením vyplateným poisťovňou?

Prosím o radu v súvislosti s vymáhaním peňazí po autonehode. Môj partner spôsobil autonehodu, za ktorú prijal aj zodpovednosť okamžite na mieste v prítomnosti polície. Poškodené auto, ktoré sme poškodili, nechal majiteľ opraviť. Ide o starší model vozidla Fiat Punto. Naša poisťovňa Union, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu PZP poistenie, nehradí celú sumu s odvolaním sa na amortizáciu. Poškodený od nás teraz žiada rozdiel medzi nákladmi na opravu a sumou, ktorú uznala poisťovna. Konkrétne ide o sumu 220 eur plus DPH. Poškodený nás telefonicky vyhráža, že situáciu predloží súdu, pokiaľ mu sumu neuhradíme. Ako by sme mali postupovať ďalej? Aké sú moje povinnosti? Poisťovňa tvrdí, že nemusím nič uhradit, ale som si vedomá, že poškodený to nebude akceptovať. Môj manžel je momentálne vážne chorý a nechce mať ďalšie starosti. Môžete nám, prosím, poradiť?

Odpoveď: Možno sa domáhať rozdielu medzi nákladmi na opravu vozidla a plnením vyplateným poisťovňou?

Dobrý deň, otázka nároku poškodeného na doplatenie rozdielu medzi nákladmi na opravu vozidla a poskytnutým plnením zo strany poisťovne, je viac ako aktuálna. Po nadobudnutí účinnosti zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu prevádzkovou motorového vozidla, bol spôsob výpočtu škody na vozidle a poskytnutým plnením zo strany poisťovne znížený o amortizáciu spravidla akceptovaný. Súdna prax však prelomila správnosť tohto postupu a priznáva poškodenému právo na plnú náhradu škody, teda náhradu nákladov na opravu poškodeného vozidla. Podľa rozhodovacej praxe súdov, s ktorou sa stotožňujem, platí, že ak sa za škodu považuje ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného, jej výška je daná rozdielom medzi majetkovým stavom poškodeného pred a po poškodení, musí aj rozsah náhrady škody zohľadniť výškou všetkých potrebných prostriedkov, ktoré bol poškodený nútený vynaložiť na obnovenie pôvodného majetku, v danom prípade na opravu vozidla tak, aby bolo z technického hľadiska rovnako prevádzkyschopné ako pred škodnou udalosťou. Z uvedeného dôvodu sa nejaví ako spravodlivé prenášať povinnosť k úhrade nákladov na uvedenie veci do pôvodného stavu na poškodeného a neodôvodnene ho znevýhodňovať voči škodcovi. Na základe uvedeného preto považujem nárok poškodeného za oprávnený a postup Vašej poisťovne za nesprávny. Trvajte preto na tom, aby Vaša poisťovňa vyplatila poškodenému všetku škodu, pričom súčasne dodržujte oznamovaciu povinnosť o všetkých uplatnených nárokoch, ktorú máte voči poisťovni. 

Trápi vás "Možno sa domáhať rozdielu medzi nákladmi na opravu vozidla a plnením vyplateným poisťovňou?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno sa domáhať rozdielu medzi nákladmi na opravu vozidla a plnením vyplateným poisťovňou?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava