POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Dobrý deň, rád by som požiadal o radu. Pri spotrebiteľskom úvere som sa stal ručiteľom pre moju priateľku, avšak v zmluve sme uvedení ako spoloční dlžníci. Peniaze boli pred dvoma rokmi pripísané na jej účet. Rád by som sa informoval, či existuje možnosť, ako sa teraz od zmluvy odstúpiť. Aktuálne má dlh a pravdepodobne budem musieť úver splácať ja. Existuje nejaký spôsob, ako by som mohol prestáť figurovať v zmluve? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Dobrý deň, v zmysle § 48 Občianskeho zákonníka, môže účastník od zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré sú dohodnuté v zmluve alebo ak túto možnosť ustanovuje zákon. Jednotlivé prípady pre využitie práva odstúpenia upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach § 49, alebo napr. v § 517, § 575, čo však pravdepodobne na Váš prípad nebude možné aplikovať. Bezdôvodne môžete odstúpiť od zmluvy o úvere v zmysle § 13 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, a to len do 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy alebo odo dňa doručenia zmluvných podmienok. Inak musíte rešpektovať ustanovenia Vami podpísanej zmluvy o úvere a dodržať tam upravené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, ak také obsahuje.  

Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, pred približne 15 rokmi si moja mama a jej ex-partner vzali hypotéku na dom. Nikdy neboli manželia a pred rokom nás vyhostil z daného domu. Mamina stále zodpovedá ako ručiteľka, a to aj napriek tomu, že jej ex-partner už v tom dome býva s inou ženou. Stále sa vyhovára, že nemá čas zrušiť jej ručiteľstvo. Naše otázka teda znie, je možné toto ručiteľstvo zrušiť aj z našej strany a iba s písomným súhlasom jej ex-partnera?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2022)

Dobrý deň,
pri takej zmene sa mení celá zmluva o úvere, a preto je to možné iba v spolupráci so všetkými zmluvnými stranami, vrátane hlavného dlžníka a banky. Jednostranne nie je možné sa vzdať ručiteľského vyhlásenia Vašej mamy. Dokonca banka môže jej ex-priateľovi klásť podmienky, za ktorých zrušia ručiteľské vyhlásenie (napríklad iná osoba alebo iný zabezpečovací prostriedok).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela by som sa poradiť, už som Vám raz písala. Ručím synovi na bezúčelovej pôžičke, ktorú prestal splácať. Vyhodili sme ho z domu a momentálne je v Česku, nemá u nás už ani trvalé bydlisko. Ja platím za neho dlh vo výške 340 eur, čo však presahuje moje finančné možnosti. Existuje nejaké riešenie? Čo by sa stalo, keby som prestala platiť a nahlásila banke jeho aktuálne zamestnanie, aby mu dlh strhávali priamo z výplaty? Neviem, či je to možné. Predtým ste mi radili, aby som podala trestné oznámenie, ale to sa mi zdá byť komplikované a obávam sa, že by mu to neublížilo, keby mal taký záznam v registri. Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 14.02.2022)

Dobrý deň,
k tomu, aby mohla banka voči nemu postupovať skrz zrážky zo mzdy, potrebujú najprv exekučný titul. Tým by bolo súdne rozhodnutie, ktoré by smerovalo aj voči Vám. Iba na základe toho, že im nahlásite kde pracuje, oni nebudú vedieť od neho vymáhať dlžnú sumu skrz zrážky zo mzdy.

Tým, že Vy splácate namiesto neho splátky, môžete voči nemu viesť súdne konanie o zaplatenie sumy, ktorú ste zaplatili namiesto neho ako ručiteľ. Ak budete mať exekučný titul voči nemu, budete môcť v ČR začať exekučné konanie a ak je tam zamestnaný oficiálnou cestou, budú mu môcť zrážať dlžnú sumu zo mzdy priamo vo Váš prospech.


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či existuje možnosť, ako sa vyňať z ručenia za dom, ktorý sa momentálne spláca bez problémov. Ďalšiu úverovú záväzku mi totiž banke pre môj štatút ručiteľa nechcú schváliť a ja by som si rád kúpil vlastný byt. Budem vďačný za akúkoľvek radu. Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2021)

Dobrý deň,
podľa § 546 ods. 1 Občianskeho zákonníka Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.

Bez súhlasu banky sa nevieme zbaviť ručenia. Banka by musela súhlasiť s tým, že už nebudete ručiteľom, no predpokladám, že dlžník by musel dať inú záruku, napr. záložné právo, či iného ručiteľa, alebo spoludlžníka.


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať. "Narazil" som na kamaráta, s ktorým som študoval na vysokej škole. Pôsobil na mňa veľmi dôveryhodne. Malo to zdať, že sa mu darí, ale v skutočnosti, to bolo jeho otcovi, ktorý mal drevársku firmu. Nosil drahé značkové veci, chodil na dovolenky, vymieňal luxusné autá a tvrdil, že tie patria jeho otcovi. Ja som sa po VŠ zamestnal, no stále sme boli v kontakte. Asi po dvoch rokoch od ukončenia štúdia mi navrhol biznis. Tvrdil, že sa chce od otca odlúčiť a začať nový biznis. Tvrdil, že vie ako to chodí, pozná "finty" a má dobré nápady. Bol v tom zdatný, aspoň podľa toho, čo hovoril. Lenže, potreboval na štart nejaké peniaze. Opýtal sa ma, či pôjdem do toho s ním. Na rozbeh firmy potreboval 30 000 €. Požiadal ma, či mu nepôjdem ručiť. Suma ma prekvapila, ale nakoniec ma presvedčil, že sa nemusím ničoho obávať, že to dokážeme do roka splatiť zo zisku atď. Dôveroval som mu. Momentálna situácia je tá, že už pol roka hradím sám 378 €. Kamaráta len tak neviem kde nájsť, je niekde v zahraničí. Dozvedel som sa od jeho otca, že ho asi pred rokom vyhodil z domu, lebo otcovi zmizli peniaze z firemného účtu a on je gambler. Ako mám riešiť túto situáciu? Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate podstatné okolnosti, hlavne to, kedy došlo k podpísaniu úverovej zmluvy, kedy a kým boli uhradzované splátky úveru/pôžičky.

Podľa ust. § 546a nasl.  Obč. zákonníka platí :
"Ručenie
§ 546 : Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.
§ 547 : Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky.
§ 548 :
(1) Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.
(2) Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník.
(3) Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas.
§ 549 : Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník.
§ 550 : Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."

Pokiaľ  ste Vy ručiteľ, nie je Vašou povinnosťou dlh voči banke splácať, prvoradou povinnosťou splácať úver má dlžník, Vy ako ručiteľ nastupuje na miesto dlžníka až v prípade, že tento dlh dlžník splácať nebude napriek písomnej výzve veriteľa. Banka v prípade súdneho sporu  bude musieť tiež preukázať, že veriteľa vyzývala na splácanie úveru podľa zmluvy.

Samotná banka sa musí postarať o splácanie úveru veriteľom, čo vyplýva z ust. § 549 Obč. zákonníka. Otázkou je či banka v zmysle zákona o bankách resp. zákona o spotreb. úveroch zisťovala schopnosť splácať úver, teda  veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou, čo však v konečnom dôsledku má vplyv len na to, či úver sa bude považovať za bezúročný a bez poplatkov, úver /pôžička ako istina musia byť splatené.

Odporúčame Vám ako veriteľovi nepodpisovať banke žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne.

Možnosťou vo Vašom prípade je aj podanie trestného oznámenia pre podvod na Vášho kamaráta, keďže konal podvodným spôsobom v tej snahe, že už pri podpisovaní zmluvy o úvere vedel, že úver/pôžičku platiť nebude a už v čase podpísania úver. zmluvy/zmluvy o pôžičke vedel,  že keďže on úver/pôžičku splácať nebude, táto povinnosť prechádza na Vás ako ručiteľa a bol s tým uzrozumený.

Otázkou je, či v prípade exek. konania ak by k nemu došlo, či bude mať z čoho exekútor vziať Váš majetok na úhradu pohľadávky veriteľa. Následne resp. súčasne Vy budete musieť vymáhať zaplatené splátky od dlžníka. 
V prípade, že by Vás banka kontaktovala a žiadala splácať úver/pôžičku za dlžníka, odporúčame krátku konzultáciu u advokáta, prípadne napíšte do podotázok, aby sme Vám pomohli.
 

 


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj syn si plánuje vziať hypotéku, pri ktorej má byť jeho sestra spoludlžníkom. Hypotéka bude na dobu trvania tridsať rokov. Rada by som sa opýtala, či je možné po určitom čase zrušiť spoludlžníka a zaistit hypotéku len nehnuteľnosťou, keďže jej spoludlžník by mal pravdepodobne problém vziať si hypotéku sám. Existuje aj nejaký spôsob, ako sa môže spoludlžník chrániť, aby náhodou nezostal sám na splácanie úveru? Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň. Ak má niekto na zmluve o hypotekárnom úvere vystupovať ako spoludlžník, je na mieste si to dobre premyslieť. Treba si uvedomiť, že ak na zmluve budú dvaja dlžníci, táto skutočnosť predovšetkým zabezpečuje lepšiu pozíciu pre veriteľa - banku. Pritom hoci nie je vylúčené, aby sa spoludlžník z úveru neskôr vyňal, tak bez súhlasu banky to nepôjde. Jedine ak by banka pristúpila na to, aby na zmluve figuroval iba jeden dlžník sa spoludlžník môže zbaviť svojho záväzku.

Spoludlžníka treba vnímať ako osobu, ktorá je spolu s dlžníkom zaviazaná na úhradu určitého záväzku s tým, že ak by neplatil takpovediac hlavný dlžník, tak spoludlžník sa môže dostať do situácie, že bude musieť záväzok splniť sám. V tomto smere nie je z pohľadu spoludlžníka účinná možnosť, ako sa pred týmto záväzkom chrániť za predpokladu, že by (hlavný) dlžník prestal záväzok plniť. V podstate by sa tým poprel zmysel toho, že na strane dlžníka vystupujú dve osoby.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, Môj manžel kúpil byt rok pred našou svadbou a na jeho kúpu si zobral hypotekárny úver, ktorý stále spláca. Rádi by sme, aby tento byt prešiel do bezpodielového vlastníctva nás oboch. Je možné rozšíriť BSM tak, aby sa tak stalo? Ak áno, ako by sa to dalo uskutočniť? Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň, odpoveď na Vami uvedenú otázku poskytuje ust. § 143 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 143  V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

§ 143a

(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa."

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné obrátiť sa na notára a ten spíše zápisnicu o rozšírení BSM o dotknutý byt.


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, či by som mohla vyriešiť situáciu so svojou kamarátkou nasledovne: potrebuje spoludlžníka na svoj úver a ona mi zaručila, že by ma potrebovala len na dobu dvoch mesiacov. Potom by som mala byť nahradená inou osobou. Je toto možné? Bola by som ochotná podpísať zmluvu, v ktorej by sa zaviazala, že všetky platby budú jej zodpovednosťou a nebudem v tomto figurovať. Táto zmluva by bola osvedčená u notára. Je reálne, že by som tak mohla byť voči akýmkoľvek jej budúcim dlhom bez viny?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, či ste spoludlžníkom v banke alebo nebankovej spoločnosti, keďže pri dojednávaní úveru musia byť splnené ust. zákona o bankách prípadne zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku,prípadne  či sa nejedná o zmluvu o pôžičke od fyzickej osoby - nepodnikateľa.

Všeobecne podľa § 511 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
(2) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
(3) Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných."

Pokiaľ ste spoludlžníčkou na úvere, veriteľ je od Vás oprávnený požadovať splnenie dlhu a následne Vy od dlžníčky vymáhať Vami uhradené splátky úveru.

Podstatné vo Vašom prípade je posúdenie samotnej zmluvy o úver, čo je predmetom samotnej zmluvy a čo je obsahom Vášho záväzku, ktorý vyplýva z uvedenej zmluvy. 
Obč. zákonník nepozná pojem spoludlžníka na dobu určitú, teda aby uplynutím doby dvoch mesiacov Váš záväzok ako spoludlžníka zanikol. 

Sme názoru, že ste sa stali obeťou nekalého konania zo strany dlžníčky, Vašej kamarátky.
Teoreticky riešením by bolo prevzatie Vášho záväzku u inou osobou podľa ust. § 531 Obč. zákonníka, ku ktorému úkonu však budete potrebovať súhlas veriteľa  (citujeme) : 
"(1) Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.
(2) Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri  pôvodnom dlžníkovi.
(3) Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.
(4) Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj osoba, ktorá dlh prevzala."


Odporúčame vec prekonzultovať s advokátom, ktorý posúdi Vaše doklady a navrhne vhodné riešenie. Je možné, že vo veci bude potrebné podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a to z dôvodu, že Vaša priateľka už v čase podpísania zmluvy o úvere vedela, že úver platiť nebude a túto povinnosť chcela previesť na Vás spoludlžníka.

 

 

 

 

 

 


 


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či mám právo odstúpiť od zmluvy o bezúčelovom úvere. Situácia je taká, že som dnes uzavrel zmluvu a okamžite boli peniaze na mojom účte. Uvádzam, že by som ju zítra chcel zrušiť. Mám na to právo, alebo nie?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, 

samotná zmluva o spotreb. úvere by mala obsahovať ustanovenie o možnosti odstúpenia.

Podľa ust. § 13  zákona o spotrebiteľských úveroch platí /citujeme/ :

"Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

(1) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ustanovenia osobitných predpisov19) o práve na odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal.

(2) Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o spotrebiteľskom úvere podľa § 9 ods. 2 písm. u)zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1."

(3) Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s týmto spotrebiteľským úverom."

Záver 

Áno, môžete odstúpiť od zmluvy písomne alebo emailom a peniaze vrátiť.

Môžte tak urobiť aj dnes.


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň! Rada by som sa opýtala na nasledujúcu situáciu. Moja kamarátka chce so svojím partnerom zobrať úver a založiť domek, avšak jej príjmy z podnikania nestačia na to, aby banka poskytla úver. Navrhovala mi, aby som sa stala ručiteľkou na pár mesiacov, do doby než sa jej finančná situácia zlepší. Tvrdí, že po tejto dobe od zmluvy môžem odstúpiť a ona bude pokračovať v splácaní úveru spoločne so svojím partnerom. Môžete mi, prosím, poradiť, ako by som mala v tejto situácii postupovať? Je skutočne možné po uplynutí niekoľkých mesiacov od zmluvy odstúpiť? Ďakujem!

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň,

ak podpíšete ručiteľské vyhlásenie, potom nebudete môcť "len tak" odstúpiť od danej zmluvy. Museli by ste mať súhlas banky, pretože ručenie je jedna z podmienok poskytnutia úveru. Ak budete ručiť a dlžníci nebudú splácať, v takom prípade by ste museli dlh uhradiť namiesto nich. Ak by sa tak stalo, mohli by ste dlh vymáhať od nich. Odporúčam zvážiť, či dané vyhlásenie ručiteľa podpísať.


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, pretože neviem, čo mám robiť a čo si o tom myslieť. Pred 14 rokmi mi bola ručiteľkou spolužiačka. Úver mám zaplatený a vyrovnaný. Ale dostala som od nej správu, v ktorej tvrdí, že pri podpise nebola prítomná a že sme sfalšovali jej podpis. Úver som brala z prvej stavebnej sporiteľne. Spolužiačka si zaplatila právnika, ktorého služby ju stáli 200 €. Ten jej poradil, že má sa so mnou dohodnúť buď súkromne finančne, alebo súdne. Chcem zdôrazniť, že som ju nedonútila byť ručiteľkou. Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Nepíšete, akou formou Vás kontaktovala ručiteľka. Pokiaľ by sa jednalo o jej písomné oznámenie o tom, čo uvádzate v otázke, oznámte ručiteľke písomnou formou dopor. listom, že dlh z úveru je v celosti uhradený, prípadne jej môžete poslať o tom aj doklad.

Jej oznámenie o sfalšovaní podpisu : Sme názoru, že pokiaľ Vám toto oznámila formou písomnou, oznámte jej súčasne, že toto jej tvrdenie sa nezakladá na pravde, sumu 200 € za jej právnika nie ste povinná uhradiť v žiadnom prípade. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.