Máte
otázku?

Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. Priateľke som ručil pri spotrebiteľskom úvere, v zmluve sme však uvedený ako dlžníci obaja. Peniaze dostala na účet ona, bolo to pred dvoma rokmi. Chcel som vedieť, či sa dá ešte odstupiť od zmluvy, momentalne má dlh, pravdepodobne budem musiet splacat úver já. Alebo čo teda môžem spraviť aby som v nej nefiguroval? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Dobrý deň, v zmysle § 48 Občianskeho zákonníka, môže účastník od zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré sú dohodnuté v zmluve alebo ak túto možnosť ustanovuje zákon. Jednotlivé prípady pre využitie práva odstúpenia upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach § 49, alebo napr. v § 517, § 575, čo však pravdepodobne na Váš prípad nebude možné aplikovať. Bezdôvodne môžete odstúpiť od zmluvy o úvere v zmysle § 13 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, a to len do 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy alebo odo dňa doručenia zmluvných podmienok. Inak musíte rešpektovať ustanovenia Vami podpísanej zmluvy o úvere a dodržať tam upravené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, ak také obsahuje.  

Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň,
moja mamina a jej ex-priateľ si asi pred 15 rokmi vzali hypotéku na dom. Manželia neboli a pred asi rokom nás vyhodil z domu. Mamina je momentálne stále ručiteľka (aj, keď jej ex ma v tom dome už inú ženu) a jej ex-partner sa stále vyhovára, že ručiteľstvo ísť zrušiť nestíha a podobne. Je možné toto ručiteľstvo zrušiť aj z našej strany a iba s písomným súhlasom jej ex?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2022)

Dobrý deň,
pri takej zmene sa mení celá zmluva o úvere, a preto je to možné iba v spolupráci so všetkými zmluvnými stranami, vrátane hlavného dlžníka a banky. Jednostranne nie je možné sa vzdať ručiteľského vyhlásenia Vašej mamy. Dokonca banka môže jej ex-priateľovi klásť podmienky, za ktorých zrušia ručiteľské vyhlásenie (napríklad iná osoba alebo iný zabezpečovací prostriedok).


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý večer, ja by som sa chcela poradiť, už som Vám raz písala. Synovi ručím na bezúčelovej pôžičke, syn ju prestal platiť, vyhodili sme ho z domu a je v Čechách nemá u nás už ani trvalé bydlisko a ja platím za neho dlh vo výške 340 euro, je to ale nad moje finančne sily, je nejaká cesta? Čo by sa stalo, keby som to prestala platiť a nahlásila banke firmu, kde robí, aby mu to strhali rovno z výplaty, neviem, či by sa to dalo. Pred tým ste mi poradil, že mám podať trestne oznámenie, to je dosť na dlhé lakte a neublížilo by mu to, keby mal záznam. Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 14.02.2022)

Dobrý deň,
k tomu, aby mohla banka voči nemu postupovať skrz zrážky zo mzdy, potrebujú najprv exekučný titul. Tým by bolo súdne rozhodnutie, ktoré by smerovalo aj voči Vám. Iba na základe toho, že im nahlásite kde pracuje, oni nebudú vedieť od neho vymáhať dlžnú sumu skrz zrážky zo mzdy.

Tým, že Vy splácate namiesto neho splátky, môžete voči nemu viesť súdne konanie o zaplatenie sumy, ktorú ste zaplatili namiesto neho ako ručiteľ. Ak budete mať exekučný titul voči nemu, budete môcť v ČR začať exekučné konanie a ak je tam zamestnaný oficiálnou cestou, budú mu môcť zrážať dlžnú sumu zo mzdy priamo vo Váš prospech.


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať ak som ručiteľ na dom, ktorý sa riadne spláca. Ale je nechcem byť ručiteľom lebo si chcem kúpiť vlastný byt. A keďže ručiteľa robím, tak mi nedajú úver na byt. Chcel by som sa spýtať, či by som sa nejakým spôsobom nemohol vyňať z ručenia. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2021)

Dobrý deň,
podľa § 546 ods. 1 Občianskeho zákonníka Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.

Bez súhlasu banky sa nevieme zbaviť ručenia. Banka by musela súhlasiť s tým, že už nebudete ručiteľom, no predpokladám, že dlžník by musel dať inú záruku, napr. záložné právo, či iného ručiteľa, alebo spoludlžníka.


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať. Naletel som, kamarátovi", s ktorým som študoval na VŠ. Pôsobil na mňa veľmi dôveryhodné, vyzeralo to, že sa mu dosť darí, teda nie jemu, ale jeho otcovi, ktorý, mal" drevársku firmu. Nosil dráhe značkové veci, chodil po dovolenkách, menil luxusné auta a hovoril, že to sú jeho oca. Ja som sa po VŠ zamestnal, ale stále sme boli v kontakte. Asi po 2 rokoch od VŠ mi navrhol biznis, že sa chce od otca odlúčiť a začať nový biznis. Vie ako to chodí, pozná, finty" a ma nápady. Vyznal sa do toho podľa reči. Lenže potrebuje na štart nejaké peniaze. Opýtal sa ma, či pôjdem do toho. Na rozbeh, firmy" potreboval 30000 e. Požiadal ma, či mu nepôjdem ručiť. Suma ma prekvapila, ale nakoniec ma tak spacifikoval, že sa nemusím ničoho báť, že to vieme do roka splatiť pri našich ziskoch atď. Veril som mu. Situácia je momentálne taká, že už pol roka hradím 378 e sám., Kamarát" je ani neviem kde, niekde v zahraničí. Dozvedel som sa od jeho otca, že ho asi pred rokom vyhodil z domu lebo otcovi zmizli nejaké peniaze z firemného účtu a je gambler. Ako mám riešiť túto situáciu? Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate podstatné okolnosti, hlavne to, kedy došlo k podpísaniu úverovej zmluvy, kedy a kým boli uhradzované splátky úveru/pôžičky.

Podľa ust. § 546a nasl.  Obč. zákonníka platí :
"Ručenie
§ 546 : Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.
§ 547 : Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky.
§ 548 :
(1) Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.
(2) Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník.
(3) Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas.
§ 549 : Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník.
§ 550 : Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."

Pokiaľ  ste Vy ručiteľ, nie je Vašou povinnosťou dlh voči banke splácať, prvoradou povinnosťou splácať úver má dlžník, Vy ako ručiteľ nastupuje na miesto dlžníka až v prípade, že tento dlh dlžník splácať nebude napriek písomnej výzve veriteľa. Banka v prípade súdneho sporu  bude musieť tiež preukázať, že veriteľa vyzývala na splácanie úveru podľa zmluvy.

Samotná banka sa musí postarať o splácanie úveru veriteľom, čo vyplýva z ust. § 549 Obč. zákonníka. Otázkou je či banka v zmysle zákona o bankách resp. zákona o spotreb. úveroch zisťovala schopnosť splácať úver, teda  veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou, čo však v konečnom dôsledku má vplyv len na to, či úver sa bude považovať za bezúročný a bez poplatkov, úver /pôžička ako istina musia byť splatené.

Odporúčame Vám ako veriteľovi nepodpisovať banke žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne.

Možnosťou vo Vašom prípade je aj podanie trestného oznámenia pre podvod na Vášho kamaráta, keďže konal podvodným spôsobom v tej snahe, že už pri podpisovaní zmluvy o úvere vedel, že úver/pôžičku platiť nebude a už v čase podpísania úver. zmluvy/zmluvy o pôžičke vedel,  že keďže on úver/pôžičku splácať nebude, táto povinnosť prechádza na Vás ako ručiteľa a bol s tým uzrozumený.

Otázkou je, či v prípade exek. konania ak by k nemu došlo, či bude mať z čoho exekútor vziať Váš majetok na úhradu pohľadávky veriteľa. Následne resp. súčasne Vy budete musieť vymáhať zaplatené splátky od dlžníka. 
V prípade, že by Vás banka kontaktovala a žiadala splácať úver/pôžičku za dlžníka, odporúčame krátku konzultáciu u advokáta, prípadne napíšte do podotázok, aby sme Vám pomohli.
 

 


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, syn si berie hypotéku a spoludlžník má byť jeho sestra. Hypotéku bude brať na 30 rokov. Chcela by som sa opýtať, či nie je problém po čase zrušiť spoludlžníka a ručiť len nehnuteľnosťou (spoludlžník by mal pravdepodobne problém si sám zobrať hypotéku). Prípadne je nejaký spôsob, ako sa spoludlžník má chrániť, aby náhodou neostal sám na splácanie úveru. Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň. Ak má niekto na zmluve o hypotekárnom úvere vystupovať ako spoludlžník, je na mieste si to dobre premyslieť. Treba si uvedomiť, že ak na zmluve budú dvaja dlžníci, táto skutočnosť predovšetkým zabezpečuje lepšiu pozíciu pre veriteľa - banku. Pritom hoci nie je vylúčené, aby sa spoludlžník z úveru neskôr vyňal, tak bez súhlasu banky to nepôjde. Jedine ak by banka pristúpila na to, aby na zmluve figuroval iba jeden dlžník sa spoludlžník môže zbaviť svojho záväzku.

Spoludlžníka treba vnímať ako osobu, ktorá je spolu s dlžníkom zaviazaná na úhradu určitého záväzku s tým, že ak by neplatil takpovediac hlavný dlžník, tak spoludlžník sa môže dostať do situácie, že bude musieť záväzok splniť sám. V tomto smere nie je z pohľadu spoludlžníka účinná možnosť, ako sa pred týmto záväzkom chrániť za predpokladu, že by (hlavný) dlžník prestal záväzok plniť. V podstate by sa tým poprel zmysel toho, že na strane dlžníka vystupujú dve osoby.


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň,
manžel rok pred svadbou kúpil byt, zobral si naň hypotekárny úver, ktorý stále spláca. Potrebovali by sme však, aby tento byt patril do vlastníctva nás oboch. Je možné rozšíriť BSM, aby do bezpodielového vlastníctva patril aj tento byt ? Prip. akým spôsobom by sa to dalo urobiť ?
Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň, odpoveď na Vami uvedenú otázku poskytuje ust. § 143 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 143  V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

§ 143a

(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa."

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné obrátiť sa na notára a ten spíše zápisnicu o rozšírení BSM o dotknutý byt.


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, kamarátka potrebovala spolu dlžníka na svojom úvere. Zaručila mi, že ma chce len na 2 mesiace ako spoludlžníka a potom prepise na nejakú inú osobu. Dá sa to? Podpíšeme aj zmluvu o tom, že všetko bude uhrádzať ona, aby som ja v tom nefigurovala a aj s osvedčením u notára. Je reálne, že tak by som v tom mohla byt ja nevinne, ak by mala niekedy dlhy?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, či ste spoludlžníkom v banke alebo nebankovej spoločnosti, keďže pri dojednávaní úveru musia byť splnené ust. zákona o bankách prípadne zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku,prípadne  či sa nejedná o zmluvu o pôžičke od fyzickej osoby - nepodnikateľa.

Všeobecne podľa § 511 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
(2) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
(3) Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných."

Pokiaľ ste spoludlžníčkou na úvere, veriteľ je od Vás oprávnený požadovať splnenie dlhu a následne Vy od dlžníčky vymáhať Vami uhradené splátky úveru.

Podstatné vo Vašom prípade je posúdenie samotnej zmluvy o úver, čo je predmetom samotnej zmluvy a čo je obsahom Vášho záväzku, ktorý vyplýva z uvedenej zmluvy. 
Obč. zákonník nepozná pojem spoludlžníka na dobu určitú, teda aby uplynutím doby dvoch mesiacov Váš záväzok ako spoludlžníka zanikol. 

Sme názoru, že ste sa stali obeťou nekalého konania zo strany dlžníčky, Vašej kamarátky.
Teoreticky riešením by bolo prevzatie Vášho záväzku u inou osobou podľa ust. § 531 Obč. zákonníka, ku ktorému úkonu však budete potrebovať súhlas veriteľa  (citujeme) : 
"(1) Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.
(2) Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri  pôvodnom dlžníkovi.
(3) Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.
(4) Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj osoba, ktorá dlh prevzala."


Odporúčame vec prekonzultovať s advokátom, ktorý posúdi Vaše doklady a navrhne vhodné riešenie. Je možné, že vo veci bude potrebné podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a to z dôvodu, že Vaša priateľka už v čase podpísania zmluvy o úvere vedela, že úver platiť nebude a túto povinnosť chcela previesť na Vás spoludlžníka.

 

 

 

 

 

 


 


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Zdravím Vás, Chcel by som sa spýtať, či mám právo odstúpiť od zmluvy o bezúčelovom úvere. Doslova je to tak, že dnes som zmluvu uzavrel a hneď boli aj peniaze na mojom účte a zajtra by som ju chcel zrušiť. Mám na to právo, alebo nie?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, 

samotná zmluva o spotreb. úvere by mala obsahovať ustanovenie o možnosti odstúpenia.

Podľa ust. § 13  zákona o spotrebiteľských úveroch platí /citujeme/ :

"Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

(1) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ustanovenia osobitných predpisov19) o práve na odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal.

(2) Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o spotrebiteľskom úvere podľa § 9 ods. 2 písm. u)zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1."

(3) Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s týmto spotrebiteľským úverom."

Záver 

Áno, môžete odstúpiť od zmluvy písomne alebo emailom a peniaze vrátiť.

Môžte tak urobiť aj dnes.


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň! Chcem sa spýtať. Kamarátka chce zobrať s mužom úver a založí aj dom ale jej príjem (ako podnikateľka) nestačí, aby banka poskytla úver. Chce, aby som išla ako ručiteľ na pár mesiacov, aby banka poskytla úver kým bude mať lepšie príjem. Potom, že vraj môžem odstúpiť a ona bude figurovať ako spoludlžník s mužom. Prosím, poraďte mi ako mám postupovať. Môžem po pár mesiac odstúpiť od zmluvy. Ďakujem!

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň,

ak podpíšete ručiteľské vyhlásenie, potom nebudete môcť "len tak" odstúpiť od danej zmluvy. Museli by ste mať súhlas banky, pretože ručenie je jedna z podmienok poskytnutia úveru. Ak budete ručiť a dlžníci nebudú splácať, v takom prípade by ste museli dlh uhradiť namiesto nich. Ak by sa tak stalo, mohli by ste dlh vymáhať od nich. Odporúčam zvážiť, či dané vyhlásenie ručiteľa podpísať.


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Neviem čo robiť ani neviem čo si mám o tom myslieť. Pred 14 rokmi mi bola ručiteľkou spolužiačka. Úver mám zaplatený, vyrovnaný. Ale dostala som od nej správu, že ona pri žiadnom podpise nebola, a že sme sfalšovali jej podpis, úver som brala z prvej stavebnej sporiteľni. Zaplatila si právnika, stálo ju to 200 € a on jej poradil, že má sa so mnou dohodnúť súkromne finančne alebo súdne. Ja som ju tam nedotiahla nasilu ručiteľku. Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Nepíšete, akou formou Vás kontaktovala ručiteľka. Pokiaľ by sa jednalo o jej písomné oznámenie o tom, čo uvádzate v otázke, oznámte ručiteľke písomnou formou dopor. listom, že dlh z úveru je v celosti uhradený, prípadne jej môžete poslať o tom aj doklad.

Jej oznámenie o sfalšovaní podpisu : Sme názoru, že pokiaľ Vám toto oznámila formou písomnou, oznámte jej súčasne, že toto jej tvrdenie sa nezakladá na pravde, sumu 200 € za jej právnika nie ste povinná uhradiť v žiadnom prípade. 

 


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď. Poslala mi to v sms správe, a keď som jej odpísala a poslala v mms odfotene znehodnotenú zmenku z prvej stavebnej sporiteľne kde figuruje jej podpis. Nereaguje na ňu. Je v zahraničí a kontakt s ňou je ťažko nadviazať. Nepoznávam ju. Sú tomu dva dni. Ďakujem ešte.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

SMS správu o tom, že jej máte zaplatiť 200 € a vyhrážky ohľadom podpisu, považujte za bezpredmetné. SMS nie je forma komunikácie ak sa niekto dožaduje nejakej úhrady. V podstate Vám ani dotyčná pani nemusela písať.

Na jej SMS reagujte tak, že ju požiadajte, aby svoje požiadavky na Vás zaslala písomne doporučeným listom. 


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, mojej priateľke v roku 2015 som podpisovala zmluvu o splátkovom úvere, ktorý jej poskytla poštová banka vo výške 4000, - e. Náhle 28. 02. Tohto roku zomrela. Doma som nenašla žiadnu zmluvu. Údajne som tam vedená ako spoludlžník. Banka mi 15. 03. Poslala list - žiadosť o pokračovanie v splácaní úveru. Kontaktovala som banku telefonicky v Blave aj osobne v KE, povedali nech zatiaľ platím, kým nebude dedičské. Zaplatila som zatiaľ 4 splátky. Kontaktovala som sa synom, ale zatiaľ vraj dedičské konanie neprebehlo. Kópiu v mieste bydliska mi nechceli dať, iba ak predložím úmrtný list (ten ťažko získam! ). Ako mám ďalej postupovať? Vďaka za odpoveď a Vás čas.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke píšete dátum úmrtia. Na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa miesta bydliska poručiteľa - Vašej priateľky zistite komu bol dedičský spis pridelený. Hľadajte v kolónke rozvrh práce prísl. okresného súdu bydliska poručiteľa. Dosť pochybujeme, aby od 02/2018 nebola vec pridelená konkrétnemu notárovi. Po uvedených zisteniach kontaktujete  syna, aby v dedičskom konaní žiadal vykonať tzv. konvokáciu, teda aby notár vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania, a tiež sa prihláste do dedič. konania.

Link : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_148.

Chceme uviesť, že dedič /Vy dedičom  zo zákona nie ste/, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva.

2./ Podľa Obč. zákonníka, ako aj podľa  zákon o spotrebiteľských úveroch je veriteľ - banka povinná poskytnúť ručiteľovi kedykoľvek výšku pohľadávky /je možné, že ste iba ručiteľom/ :

"§ 547 Obč. zákonníka : Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na  požiadanie výšku svojej pohľadávky.

§ 550  Obč. zákonníka : Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."

Teda ak by ste boli iba ručiteľom a dlh uhradili, voči dedičom sa môžete domáhať zaplatenia dlhu za dlžníka - poručiteľa.

S bankou komunikujte písomne doporučeným listom.

Pokiaľ by ste boli spoludlžníkom, od dedičov by ste museli vymáhať vrátenie úžitkov z poskytnutého úveru, nakoľko Vy ste z toho úžitok nemali /§ 512 Obč. zákonníka/.

Podľa § 9 zákona o spotreb. úveroch "veriteľ /naša poznámka : banka/ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien."

 

3./ Keďže sa jedná o zmluvu z roku 2015 odporúčame túto zaslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv : adresa je : 813 11 Bratislava, Župné nám. 13. Je viac ako pravdepodobné, že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a preto bude posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a vzniká len povinnosť uhradiť istinu.  MS SR zmluvu obyčajne posúdi do 2 - 3 mesiacov.

Odporúčame zatiaľ neplatiť žiadne splátky.

 

 

 


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel som sa opýtať či je možnosť odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy ak dlžník nespláca svoj dlh alebo som aj ja v problémoch?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, skutočnosť, že dlžník nespláca svoj dlh Vám nedáva právo odstúpiť od zmluvy. Ak dlžník nebude splácať dlh, banka bude chcieť úhradu od Vás. Ak zaplatíte za dlžníka jeho časť dlhu, je potrebné tieto peniaze od neho vymáhať čo najskôr, pretože Vám plynie premlčacia lehota. 


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Rozumiem, že vzťah medzi dlžníkmi je daný dohodou ale medzi nami žiadna dohoda neexistuje. Zobrali sme úver z banky a v zmluve s bankou je uvedené na čo sa použila časť peňazí, že sa refinancovali moje a spoludlžníkove predchádzajúce úvery. Ale medzi nami dlžníkmi nič ako dohoda o podiele neexistuje, alebo, keď je to uvedené v zmluve s bankou, kto koľko použil berie sa to ako nejaká dohoda? Nás podiel by mal byt podľa O.z. Rovnaký nie?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 19.03.2017)

Dobrý deň, tak ako je uvedené v predchádzajúcej otázke voči veriteľovi vystupujete spoločne a nerozdielne. To isté však platí aj na vnútorný vzťah spoludlžníkov ak nie je medzi nimi dohodnuté inak. Vzhľadom na to, že vo Vašej zmluve o úvere je presne uvedené na čo sa tento úver použije a v akom pomere, je možné toto považovať za dohodu spoludlžníkov. Dohody môžu byť ústne aj písomné, kým zákon nevyžaduje pre ich platnosť písomnú formu.


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, že keď si chcem uplatniť regresný nárok voči spoludlžníkovi, hra nejakú rolu výška sumy, akú kto použil z úveru? Jedna sa o spotrebný úver vo výške 28 tis. Pričom je v zmluve napísané, že ja som použi 16 tis a spoludlžník 8 tis. Ostatné nie je dokázateľne. Ja si chcem uplatniť regresný nárok. Od spoludlžníkovho právnika mi prišiel list, že je povinný mi zaplatiť len tých 8 tis., ktoré minul a polovicu zo zostatku. Ja som doteraz platil splátky sám a splatil som cca 8 tis. Môžem žiadať vyplatenie polovice? Dúfam, že ste porozumeli. Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste spoludlžníci, voči banke ste zaviazaní spoločne a nerozdielne. Banku nebude zaujímať, ktorý z Vás platí dlh.

Vnútorný vzťah medzi spoludlznikmičníkmi​ je daný predovšetkým ich dohodou. Pokiaľ takáto dohoda existuje a je z nej zrejmé, že Vy ste použili 16000 a on 8000, potom od neho môžete požadovať iba tú časť, ktorú ste zaplatili za neho, teda nie polovicu.


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobry den. Chcem sa opytat ked som rucitelom na uvere a dlznik prestane platit len tak a viem ze pracuje v zahranici ako by som to mohol riesit aby som to nemusel splacat ja? Alebo da sa nejako odstupit od zmluvy a aby bol rucitel niekto druhy ?  Napr. jeho manzelka?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobrý deň.

V zymsle ust. Obč. zákonníka platí, že na základe dohody medzi účastníkmi zmluvy /veriteľ, dlžník/  môže dojsť k zmene obsahu záväzku, pričom zabezpečenie práv, ktorých sa dohoda týka, trvá naďalej.  Ak však k dohode došlo bez súhlasu ručiteľa, môže proti veriteľovi namietať všetko, čo by mohol namietať, keby dohoda nebola. Vy ako ručiteľ  môžete požiadať veriteľ  o oznámenie  výšky pohľadávky, ktorú povinnosť je banka  povinný poskytnúť Vám. Oznámte banke aj zárobkovú činnosť dlžníka. Ďalej platí, že ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval a môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník. Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas.

Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník.  Teda banka ak by aj chcela  aby ste splácal dlh za dlžníka, musí preukázať, že urobila všetky právne kroky, aby plnil dlžník. Pokiaľ sa jedná o to, aby  ručiteľom bola manželka dlžníka, musela by s uvedenou dohodou súhlasiť banka. Ak by ste musel za dlžníka paltiť, múžete od neho vymáhať Vami uhradenú sumu.  Poznámka na záver : Je možné, ale skôr hypotetické, že v samotnej zmluve máte uvedené to, že ručíte do určitej sumy. Otáznou je aj samotná zmluva /zákonné podmienky atď. Ale to treba dobré posúdiť samostatne.  Môžete  sa obrátiť aj na našu AK.

 


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobry den. Chcem sa spytat, kolegyna chce zobrat úver a chce, aby som bola spoludlznicka na 3 mesiace. Aby jej ho vlastne odsuhlasili. Aku zluvu spisat aby som tam figurovala len tie tri mesiace? Alebo ake kroky mam spravit kym som to este nepodpisala? Dakujem za odpoved. Pekny dnik :-)

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 20.10.2016)

Dobrý deň, ak podpíšete zmluvu o úvere, nie je možné časovo ohraničiť, že chcete byť spoludlžníkom iba na určitý čas. Spoludlžníkom budete kým sa nesplatí celý dlh alebo kým sa Vaša kolegyňa nestane výlučným dlžníkom z úveru. Ak Vás kolegyňa potrebuje na to, aby jej banka vôbec poskytla úver, je veľmi malá pravdepodobnosť, že banka bude po 3-4 mesiacoch súhlasiť s tým, aby sa ona stala jedinou dlžníčkou z takejto zmluvy. Toto nie je možné opatriť žiadnou dohodou. Zmluva o úvere sa spisuje s bankou a vo väčšine prípadov banka určuje presné podmienky poskytnutia úveru.


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobry den, moj manzel v roku 2009 podpisoval byvalej manzelke zmluvu o splatkovom uvere, kde si ona brala zo slovenskej sporitelne 2500,- €. Teraz sme zistili, ze mu banka neda uver, lebo je uz na nejakej listine ako dlznik, nakolko ona prestala tento uver asi tak od januara tohto roku splacat. Zostala tam suma okolo 1600,- €,chapem ze ako spoludlznik to bude muset zaplatit on. Rozmyslame ze dlh zaplatime teda tych 1600,- €. Je mozne, aby si to moj manzel od byvalej manzelky vymahal? Ak ano aku sumu moze teda tych 1600,- € alebo len to co zaplatil nad ramec, teda 350,-€ nakolko nemaju dopredu ani zmluvne dohodnute kto akou castou ruci? Oplati sa podat navrh na platobny prikaz na sud a takto dostat tie peniaze? Alebo je mozne ist priamo exekutorovi a tak to vymahat? Dakujem

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň, tak ako ste uviedla sama Váš manžel je ako spoludlžník povinný splatiť zvyšok dlhu, ak ho neuhradí jeho bývalá manželka, ak sa chce dostať z listiny dlžníkov bánk. Predpokladám, že medzi ním a bývalou manželkou nebola podpísaná žiadna dohoda a preto sa vychádza z toho, že podiel každého z nich na dlhu je 1/2. Tzn. že Váš manžel je povinný splatiť jednu polovicu a jeho bývalá manželka druhú polovicu (veriteľ môže vymáhať celý dlh od hociktorého dlžníka). Ak jeden z nich uhradí veriteľovi (banke) viac než mal (keby Váš manžel uhradí 1.600,- € namiesto jednej polovice vo výške 1.250,- €) tak má následne nárok na náhradu tejto sumy. Jeho bývalá manželka sa nad rámec 1/2 dlhu na jeho úkor bezdôvodne obohatí tým, že Váš manžel plní namiesto nej to, čo mala sama plniť. Takéto pohľadávky je možné vymáhať súdnou i mimosúdnou cestou. Treba si však vopred uvedomiť vymožiteľnosť tejto pohľadávky v prípade úspechu v súdnom konaní (t.j. či v prípade úspechu v súdnom konaní a následnej exekúcie bude z čoho nútene vymôcť túto pohľadávku, či má jeho bývalá manželka pohľadávku, ktorá podlieha exekúcii). V prípade jej solventnosti je vysoká šanca na úspešné vymoženie súdom priznaného nároku v rámci exekučného konania.


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem velmi pekne za odpoveď velmi mi pomohla, vymáhanie ide zatial mimosúdnou cestou ale už prišlo vyjadrenie , že to podajú na súd , ja viem o tom že som ručiteľ nie spoludlžnik, ale pokial by som bola uvedená ako spoludlžnik, a chcela by som vyplatiť len svoju polovicu na splátky dá sa to?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 27.04.2016)

Dobrý deň, aj v prípade, že by ste bola uvedená ako spoludlžník, môže od Vás veriteľ vymáhať celú sumu. Následne ak by ste zaplatili viac ako polovicu, mohli by ste prevyšujúcu časť vymáhať od Vášho bývalého manžela. V tomto smere (ak uhradíte viac ako polovicu) je potrebné si strážiť plynutie premlčacej doby, aby sa Váš nárok nepremlčal.


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, s bývalým manželom sme v manželstve nadobudli dlhy zo slovenskej sporiteľne. Bývalý manžel sa však plateniu vyhýba a mňa stále naháňajú, aby som tieto spoločné dlžoby hradila, nie sme majetkovo vysporiadaní, chcela by som sa opýtať, či môžem zaplatiť svoju polovicu dlžoby bez toho, aby odo mňa vymáhali aj zaplatenie jeho polovice, som ručiteľ a bývalý manžel je zamestnaný zatial čo ja som na dlhodobej PN-ke. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 26.04.2016)

Dobrý deň, ak vystupujete v predmetnom záväzkovom vzťahu ako ručiteľka, tak veriteľ môže dlh vymáhať aj od Vás do výšky Vášho ručiteľského vyhlásenia. Najčastejšie sa ručiteľské vyhlásenie vzťahuje na celý dlh, tzn. že môžu od Vás vymôcť aj viac než polovicu. Veriteľ však môže od Vás požadovať zaplatiť dlh až v tom prípade, ak on sám dlžníka písomne vyzval a dlžník napriek tejto písomnej výzve svoj dlh neuhradil. V prípade, že Vaša vec ešte nie je na súde a veriteľ Vás zatiaľ vyzval na plnenie len mimosúdnou výzvou, odporúčam Vám na ňu odpovedať a poukázať na skutočnosť, že ste dlhodobo PN, naproti tomu Váš bývalý manžel je zamestnaný a má príjem. Ak napriek tomu súd postúpi Vašu vec na súd alebo veriteľovi uhradíte dlh na základe mimosúdnej dohody, môžete následne zaplatenú sumu od Vášho bývalého manžela vymáhať Vy. V zmysle zákona totiž ručiteľ, ktorý uhradil dlh za dlžníka má oprávnenie požadovať za od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi (budete oprávnená od neho vymáhať zaplatenú časť). Rovnako ste uviedli, že ste dlh nadobudli počas trvania manželstva, ale Vy ste údajne len ako ručiteľ. Tzn. že tento dlh (pôžička alebo úver) je výlučným dlhom Vášho bývalého manžela, nakoľko na zmluve nie ste uvedená ako spoludlžník, ale ručiteľ.


Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat sla som otcovi ako spoludlznicka k uveru a chcem sa opytat pokial nebude mat so splacanim problem mohla by som po pol roku odstupit ako spoludlznik? Ze by sa to cele dalo len na neho aby som tam nefigurovala? Dakujem

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 17.02.2016)

Dobrý deň, ohľadom odstúpenia od zmluvy by bolo potrebné podrobne preštudovať úverovú zmluvu. Vo väčšine prípadov sa od úverovej zmluvy dá odstúpiť ako od celku, ale v tom prípade veriteľ požaduje do určitého času vrátenie celej istiny (poskytnutého úveru). Dôvodom na odstúpenie od zmluvy však s veľkou pravdepodobnosťou nebude riadne a včasné splácanie splátok jedným zo spoludlžníkov. Dôležité je v tomto smere upozorniť i na samotné splácanie úveru. Vzhľadom na to, že ste uvedená aj Vy ako spoludlžník, v zmysle právnej úpravy sa máte na splátkach podieľať rovným podielom (každý 1/2 zo splátok). V prípade, že s otcom neuzavriete nejakú dohodu týkajúcu sa splácania úveru a použitia prostriedkov z úveru, bude Vás môcť žalovať na vydanie bezdôvodného obohatenia (z plnenia za iného). V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku