Máte
otázku?

Môžem žiadať výživné, aj keď rodičia nie sú rozvedení?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Môžem žiadať výživné, aj keď rodičia nie sú rozvedení?

Dobrý deň, je možné požiadať o výživné, pokiaľ moji rodičia nie sú rozvedení a žijú v spoločnej domácnosti, avšak ich manželstvo je rozvrátené na základe nevery môjho otca, ktorý neprispieva do rodinného rozpočtu a nevidím od neho ani cent? Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Môžem žiadať výživné, aj keď rodičia nie sú rozvedení?

Dobrý deň

podľa § 62 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine:

 

“1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 

4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

 

5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.” 

 

Pokiaľsi rodič neplní vyživovaciu povinnosť, môžete podať návrh na príšlušný súd na určenie výživného.aj počas trvania manželstva. Zhodnoťte svoje výdavky a v návrhu požadujte primerané mesačné výživné.

 

Trápi vás "Môžem žiadať výživné, aj keď rodičia nie sú rozvedení?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem žiadať výživné, aj keď rodičia nie sú rozvedení? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem žiadať o výživné na deti, aj keď ešte nie som rozvedená? Trvalý pobyt mám stále na jednej adrese s manželom. Už tam ale nebývam, žijem u rodičov. Ako mám prosím postupovať, keď mi nechce dať žiadne peniaze na deti? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem žiadať výživné, aj keď rodičia nie sú rozvedení?

(odpoveď odoslaná: 28.03.2023)

Dobrý deň,

ak plánujete podať návrh na rozvod manželstva, a ak sú Vaše deti ešte maloleté, tak potom súčasťou návrhu na rozvod manželstva je potrebné navrhnúť súdu, aby rozhodol aj o výživnom v mesačnej sume na každé dieťa zvlášť. Spolu s návrhom na rozvod manželstva, z ktorého sú maloleté deti, súd rozhoduje aj o iných otázkach, ako je zverenie deti do starostlivosti (či budú deti zverené Vám alebo ich otcovi) a úprava styku s maloletými (ak budú bývať deti s Vami, tak súd na Váš návrh rozhodne, ako často sa bude môcť otec stretnúť s deťmi). Zároveň súd bude riešiť aj otázku zastupovania maloletých detí po rozvode (či ich budete zastupovať Vy alebo otec).

Podľa § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, či maloleté dieťa zverí do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súd súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Ak neplánujete podať návrh na rozvod manželstva, môžete žiadať výživné samostatným návrhom, pričom podmienkou podľa § 36 zákona o rodine je, že s otcom detí nežijete v spoločnej domácnosti. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem žiadať výživné, aj keď rodičia nie sú rozvedení? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Už dva roky s manželom nežijeme spolu, mám iného partnera a on má inú. Napriek tomu nejsme rozvedení. Spolu máme dieťa, na ktoré mi manžel neplatí. Mohla by som si niečo vybaviť od štátu? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem žiadať výživné, aj keď rodičia nie sú rozvedení?

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade musíte žiadať výživné od neho. To, že nie ste rozvedení neznamená, že voči svojmu dieťaťu nemá vyživovaciu povinnosť. Preto je potrebné podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci výživného a zároveň aj návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Ak ani na základe súdneho rozhodnutia nebude platiť výživné, je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie. Až keď bude exekúcia neúspešná a budete spĺňať ostatné podmienky zákona o náhradnom výživnom, budete môcť žiadať náhradné výživné od štátu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem žiadať výživné, aj keď rodičia nie sú rozvedení?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.