Máte
otázku?

Môže nám exekútor zobrať dom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Nitra

Otázka: Môže nám exekútor zobrať dom?

Dobrý deň, máme taký problém a keďže nemáme peniaze na advokáta a potrebujeme si vyžiadať radu, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Stalo sa, že máme hypotéku na rodinný dom a nakoľko sme obaja stratili prácu, mierne sme sa dostali do finančných ťažkostí. Napriek tomu hypotéku stále platíme. Môj manžel má však u nebankovej spoločnosti pôžičku, ktorá činí 1 180,27 EUR. Nedávno sme dostali list od právnika, v ktorom nás upozorňuje na možnú exekúciu na majetok, konkrétne na náš rodinný dom, pretože iný majetok nevlastníme. Chcela by som sa teraz opýtať, môžu nám skutočne zobrať rodinný dom?

Odpoveď: Môže nám exekútor zobrať dom?

Dobrý deň. Podľa súčasnej právnej úpravy Vám súdny exekútor nemôže siahnuť na nehnuteľnosť pokiaľ pohľadávka neprevyšuje 2.000 €. V takomto prípade môže byť zriadené exekučné záložné právo k nehnuteľnosti, v ktorej má povinný (dlžník) hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, avšak takáto nehnuteľnosť nemôže byť predaná. Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný (dlžník) prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt možno vykonať iba výnimočne, na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2.000 € a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.

Súdy opakovane riešili (a aj opačne), že či je možné viesť exekúciu (dražbu) na dom ak je tam záložné právo banky na základe hypotéky a ak banka nesúhlasí s dražbu.

Ústavný súd uviedol, že ak záložný veriteľ (banka) nesúhlasí so súdnou exekúciou, nemožno ju viesť. Ústavný súd tiež uviedol, že cieľom § 151h ods. 6 Občianskeho zákonníka je zvýšená právna ochrana záložného veriteľa vo vzťahu k uplatneniu práva na exekučné konanie na veci zaťažené zálohom. Záložný veriteľ, ako prednostný veriteľ, má mať najsilnejšie postavenie pri uspokojovaní svojich pohľadávok zo zálohu, a jeho právo by nemalo byť obmedzované ani záložnými veriteľmi so záložnými právami, ktoré vzniknú neskôr. Vyslovil ale aj názor, že nejde o bezlimitné uplatňovanie tohto princípu, teda, že na druhej strane toto neznemožňuje a nemôže úplne znemožniť uplatňovanie práv ostatných veriteľov voči dlžníkovi.

Trápi vás "Môže nám exekútor zobrať dom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže nám exekútor zobrať dom? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na nasledujúcu problematiku. Skúšame riešiť finančné ťažkosti spojené s pôžičkou, ktorej suma sa pohybuje okolo 12 tisíc eur. Nedávno sme dostali odkaz od našej banky, ktorý avizuje predčasné splatenie danej pôžičky. Snažíme sa dohodnúť s bankou na jej splatení, ale zároveň máme aj hypotekárny úver a iné finančné záväzky. Napriek týmto problémom umiename hladko zvládať ostatné náklady a nikdy sme nemali problém so splácaním pôžičiek. Naše finančné ťažkosti sa však zhoršili po narodení dcéry, keďže materská dávka nie je dostatočne vysoká. Momentálne nám zostala nezvládnutá len táto jedna pôžička a obávame sa, že budeme vystavení exekúcii a stratíme tak náš dom. Upozorňujem, že na náš dom nie je vedené záložné právo a hypotéku máme sjednanú v inej banke. Existuje možnosť, že nám exekútor zaradí dom do dražby? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže nám exekútor zobrať dom?

(odpoveď odoslaná: 20.09.2019)

Dobrý deň. Ak správne rozumiem Vašej situácii, máte dom, ktorý ste financovali na hypotéku, pričom hypotéku splácate riadne. Okrem toho máte úver v inej banke, cca 12.000 €, ktorý za súčasných okolností nevládzete splácať. Pritom tento úver nie je zabezpečený záložným právom na dom.

Pokiaľ dlžník nedokáže splácať úver v banke, prvým krokom je vysvetlenie situácie banke. S bankami sa spravidla dá dohodnúť na nižších splátkach a predĺžení splatnosti. Základom je odkomunikovať problém vo vzťahu k banke.

Pokiaľ sa však s bankou napriek všetkej snahe nebude dať dohodnúť, tak prípadnej exekúcii musí predchádzať súdne konanie. Exekúcia sa totiž môže viesť len na podklade exekučného titulu, ktorým je spravidla právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie. Takpovediac okamžitá exekúcia a s tým súvisiaca dražba domu by Vám preto nemala hroziť ani za daných okolností.

V rámci exekúcie je osobitne chránené obydlie, pokiaľ ide o bagateľné pohľadávky do 2000 €, čo sa Vás však vzhľadom na výšku úveru 12.000 € netýka. Preto ak by sa situácia vyvinula tak, že po prípadnom súdnom konaní bude nasledovať exekúcia, nedá sa vylúčiť, že by Vám exekútor siahol aj na dom.

Existuje nález Ústavného súdu, ktorý potvrdil názor, že bez súhlasu banky ako prednostného záložného veriteľa, nie je možné viesť exekúciu. Neplatí to ale bezhranične. 

Ako najlepšie riešenie sa mi vo Vašej situácii javí skúsiť sa dohodnúť s úverujúcou bankou na znížení splátok a predĺžení splatnosti, prípadne sa dohodnúť na refinancovaní neuhrádzaného úveru. Pokiaľ sa Vám však napriek všetkej snahe vymknú dlžoby spod rúk, je tu ešte na zváženie možnosť osobného bankrotu (oddlženia). 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže nám exekútor zobrať dom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.