Máte
otázku?

Môže mi zamestnávateľ sťahovať z výplaty náhradu škody z krádeže?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Môže mi zamestnávateľ sťahovať z výplaty náhradu škody z krádeže?

Dobrý deň, pracujem v obchode s potravinami pre živnostníčku v Tatranskej Štrbe. Náš obchod bol vykradnutý a živnostníčka ho nemala poistený proti krádeži. V náhrade nám dala sumu, ktorá zodpovedá tomu, čo jej zo zásob zmizlo. Ide približne o tri denne tržby v hodnote cca 3 000 €. Chcel by som sa opýtať, či má právo zraziť nám túto sumu z výplaty, konkrétne každý mesiac po 100 €, alebo by sme sa mali nejako brániť? V podstate peniaze, ktoré nám zraňuje, používa pre svoje potreby a nijako to nedokladuje. Prosím, poraďte nám. Ďakujeme.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ sťahovať z výplaty náhradu škody z krádeže?

Dobrý deň, v zmysle Zákonníka práce, zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu len z určitých zákonne vymedzených dôvodov. Podľa žiadneho zákonného ustanovenia však zamestnanec nezodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorá bola spôsobená vykradnutím predajne, vzhľadom na to, že ku škode nedošlo zavineným porušením jeho povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Taktiež platí, že zamestnávateľ Vám môže zrážať zo mzdy len na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Svojvoľným jednostranným rozhodnutím a bez zákonného alebo zmluvného dôvodu Vám teda zamestnávateľ nemôže vykonávať zrážky zo mzdy.

Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ sťahovať z výplaty náhradu škody z krádeže?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže mi zamestnávateľ sťahovať z výplaty náhradu škody z krádeže? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Pri podpisovaní úveru som okrem iného podpísal aj dohodu o zrážkach zo mzdy. Teraz mám problémy so splácaním, a tak mi banka poslala pokyn na mzdové strhávanie úveru - rovnako, ako keby som platil plnú sumu. Žiadny exekútor ani vymáhačská spoločnosť sa do toho nepletie, jednoducho banka poslala dokument a moja účtovníčka začala strhávať peniaze. Existuje nejaká možnosť, ako sa odvolať, alebo to banka môže jednoducho urobiť? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ sťahovať z výplaty náhradu škody z krádeže?

(odpoveď odoslaná: 12.04.2018)

Dobrý deň. Podľa ustanovenia § 5a ods. 1 písm. a) platí, že: "Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť."

Vychádzajúc zo zadanej otázky sa domnievam, že úverová zmluva je vo Vašom prípade spotrebiteľskou zmluvou, a teda sa na ňu aplikuje aj vyššie citované zákonné ustanovenie. Pritom ak v danom prípade neboli splnené posledné tri podmienky upravené v citovanom zákonnom ustanovení (časť vety za slovom "ibaže"), môže byť vykonávanie zrážok zo mzdy vo Vašom prípade v rozpore so zákonom.

Pri nezákonnom výkone zrážok zo mzdy sa môžete domáhať ochrany svojich práv na súde, prípade môžete Vášho zamestnávateľa upovedomiť, aby nezákonné zrážky nevykonával, pretože sa tým sám vystavuje riziku vyplývajúcemu z porušenia zákona.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ sťahovať z výplaty náhradu škody z krádeže?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.