Máte
otázku?

Schodok a premlčacia doba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Schodok a premlčacia doba

Dobrý deň,
v auguste 2019 som ukončila pracovný pomer na pozícii vedúca predajne. Na predajni som pracovala sama a vzniklo mi nie mojou vinou manko. S bývalým zamestnávateľom som sa dohodla, že manko budem splácať v mesačných splátkach (bola dohodnutá len suma, nie dĺžka splácania). Na vyčíslenie manka, ktoré mi poslali po ukočení PP som sa nakoniec odvolala a požiadala o anulovanie nakoľko som si nebola vedomá, že som ho spôsobila. Odvolanie som poslala mailom v novembri 2019 priamo predsedovi družstva, na tento mail mi odpovedal, že prešetrí situáciu. V novembri 2022 uplynuli tri roky a nedostala som od nich žiadnu odozvu ani výzvu, aby som manko uhradila. Dnes mi prišiel list, že stále evidujú nesplatené manko a žiadajú o úhradu. Chcem sa opytať, či sa na toto vzťahuje 3 ročná premlčacia doba, alebo ako by som sa mohla brániť.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Schodok a premlčacia doba

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

V otázke uvádzate, že ste podpísali listinu /neviem kedy/, ktorej obsahom je, že budete schodok /manko/ splácať v mesačných splátkach. Predpokladáme, že samotná dohoda neobsahuje ustanovenie, že neuhradením niektorej zo splátok sa stáva splatným celý dlh - schodok - naraz celosti, ktorá lehota plynie prvým dňom omeškania neuhradenej splátky, ktorá lehota 3 rokov už tiež uplynula /ak ju počítame od augusta prípadne novembra 2019/.

Z otázky predpokladáme súčasne, že bývalý zamestnávateľ nepodal žalobu na súd a teraz Vás písomne vyzval k úhrade schodku.

Odporúčam vo veci kontaktovať Váš okresný súd podľa miesta trvalého bydliska, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba na súde. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Ak žaloba podaná nebola môžete napísať zamestnávateľovi, že uplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a preto je jeho pohľadávka premlčaná. Nič viac vysvetľovať nemusíte.

Ak by bola žaloba bola podaná, kontaktujte nás s dokladmi, aby sme Vám pomohli.

Zamestnávateľovi nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

Trápi vás "Schodok a premlčacia doba" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Schodok a premlčacia doba" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku