Máte
otázku?

Schodok a premlčacia doba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Schodok a premlčacia doba

Dobrý deň, v auguste 2019 som ukončila pracovný pomer na pozícii vedúcej predajne. Na predajni som pracovala sama a nevinne mi vzniklo manko. S bývalým zamestnávateľom sme sa dohodli, že budem splácať manko v mesačných splátkach, avšak bola dohodnutá len suma, nie dĺžka splácania. Po ukončení pracovného pomeru mi bolo poslané objasnenie manka, na ktoré som sa rozhodla odvolať a požiadala o jeho anulovanie, pretože som nebola presvedčená, že som ho spôsobila. Odvolanie som v novembri 2019 odoslala emailom priamo predsedovi družstva. Pán predseda mi odpovedal, že situáciu prešetrí. Odvtedy ale uplynuli tri roky a nemala som žiadnu odozvu od nich, ani výzvu na úhradu manka. Dnes mi dorazil list, ktorý informuje, že manko stále zostáva nezaplatené a vyzýva na jeho úhradu. Chcem sa spýtať, či sa na tento prípad vzťahuje trojročná premlčacia lehota alebo ako sa môžem brániť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Schodok a premlčacia doba

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

V otázke uvádzate, že ste podpísali listinu /neviem kedy/, ktorej obsahom je, že budete schodok /manko/ splácať v mesačných splátkach. Predpokladáme, že samotná dohoda neobsahuje ustanovenie, že neuhradením niektorej zo splátok sa stáva splatným celý dlh - schodok - naraz celosti, ktorá lehota plynie prvým dňom omeškania neuhradenej splátky, ktorá lehota 3 rokov už tiež uplynula /ak ju počítame od augusta prípadne novembra 2019/.

Z otázky predpokladáme súčasne, že bývalý zamestnávateľ nepodal žalobu na súd a teraz Vás písomne vyzval k úhrade schodku.

Odporúčam vo veci kontaktovať Váš okresný súd podľa miesta trvalého bydliska, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba na súde. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Ak žaloba podaná nebola môžete napísať zamestnávateľovi, že uplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a preto je jeho pohľadávka premlčaná. Nič viac vysvetľovať nemusíte.

Ak by bola žaloba bola podaná, kontaktujte nás s dokladmi, aby sme Vám pomohli.

Zamestnávateľovi nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

Trápi vás "Schodok a premlčacia doba" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Schodok a premlčacia doba" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.