Má syn právo prepísať svoj podiel na priateľku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 2. 2016

Otázka: Má syn právo prepísať svoj podiel na priateľku?

Môj syn je štvrtinovým vlastníkom rodinného domu, druhú štvrtinu vlastní dcéra a ja mám polovicu. Má on právo predpísať svoju štvrtinu na svoju bezdetnú priateľku? Ak áno ako sa tomu dá zabrániť?

Odpoveď: Má syn právo prepísať svoj podiel na priateľku?

Dobrý deň

podľa § 140 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.” Ide o tzv. zákonné predkupné právo. Z toho vyplýva, že pokiaľ chce jeden spoluvlastník podiel previesť na cudzie osoby alebo na jedného zo spoluvlastníkov, musí ho najskôr ponúknuť na kúpu všetkým ostatným spoluvlastníkom. Výnimka je prípad, keď chce previesť podiel blízkej osobe, teda príbuznému v priamom rade, súrodenec, manžel. Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Pri porušení povinností zo strany spoluvlastníka sa môžete domáhať relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu na tretiu osobu alebo aby Vám tretia osoba podiel ponúkla na kúpu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk