Kto z účastníkov sporu hradí znalecké dokazovanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Kto z účastníkov sporu hradí znalecké dokazovanie?

Mám holografný závet po mojom nebohom krstnom otcovi, pričom jeho sestry na mňa podali žalobu o neplatnosti závetu. Môžte mi prosím poradiť, kto platí grafologický znalecký posudok písma? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Kto z účastníkov sporu hradí znalecké dokazovanie?

Dobrý deň, trovy znaleckého dokazovania tvoria súčasť trov konania, ktoré je podľa jeho výsledku povinný hradiť jeden z účastníkov konania. Spravidla trovy konania hradí účastník, ktorý v spore nebol úspešný, v určitých výnimočných prípadoch takto môžu byť zaviazaný všetci účastníci konania. Už v priebehu súdneho konania, môže súd zaviazať účastníka na zaplatenie preddavku na trovy dôkazu, ktorý navrhol alebo ktorý nariadil súd o skutočnostiach ním uvedených alebo v jeho záujme. S ustanovením znalca súd rozhodne o povinnosti zložiť preddavok v rozsahu predpokladaných nákladov takéhoto dokazovania. V rozhodnutí, ktorým súd uložil povinnosť zložiť preddavok, môže určiť, že pri nesplnení tejto povinnosti v určenej lehote znalca neustanoví, alebo ustanovenie znalca zruší.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku