Kto môže byť zástupca žalobcu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Kto môže byť zástupca žalobcu?

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či v konaní pred súdom ma môže zastupovať môj syn, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. A ak áno, aká odmena mu môže byť priznaná? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kto môže byť zástupca žalobcu?

Dobrý deň, na zastupovanie v súdnom konaní môžete splnomocniť akúkoľvek osobu (ktorá má sama spôsobilosť na právne úkony) podľa ustanovenia § 89 Civilného sporového poriadku. Upozorňujem však na druhý odsek tohto paragrafu, podľa ktorého súd nepripustí takéto zastupovanie v tom prípade, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak zástupca vystupuje vo viacerých konaniach. Nakoľko Váš syn nie je advokátom zapísaným v zozname Slovenskej advokátskej komore neuplatní sa v tomto prípade výpočet odmeny právneho zástupcu vyhláška MS SR. Ak si s ním aj dohodnete odmenu za zastupovanie v konaní, súd Vám túto zaplatenú odmenu neprizná ako náhradu trov právneho zastupovania. V konaniach, v ktorých je strana sporu zastúpená občianskym zástupcom sa nepriznáva náhrada trov právneho zastupovania.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Kto môže byť zástupca žalobcu? (Procesné právo (civilné))

Pozdravujem,
bolo podané staršou osobou - mojou mamou ZŤP podanie na výživné pre opateru na jej druhého syna, ktorý nejaví záujem o starostlivosť o matku, keďže je zdravotne na tom zle, musí navrhovateľka absolvovať procesné úkony - vypovedanie pred súdom a podobne, je možné, že ju môžem zastupovať ja druhý syn ako neprávnik? Splnomocnením bez notárskeho overenia? 

Odpoveď: Kto môže byť zástupca žalobcu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 89 Civil. sporového poriadku platí, že "strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak."  Zástupca v zmysle cit. zákona musí byť spôsobilý na riadne zastupovanie. 

Zákon nestanovuje povinnosť, aby splnomocnenie bolo úradne overené.

Následne v zmysle ust. § 178 CIvil. sporového poriadku platí, čo by bol aj Váš prípad, že ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu, teda Vás; stranu, teda Vašu mamu, súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch.

V nadväznosti na vyššie uvedené je preto potrebné, aby návrh na súd bol riadne zdôvodnený a podložený aj dôkazmi. 

Poznamenávame, že predvolanie sa doručuje strane alebo jej zástupcovi tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku