POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Aký má ustanovený opatrovník rozsah oprávnený v súdnom konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešov

Otázka: Aký má ustanovený opatrovník rozsah oprávnený v súdnom konaní?

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Žijem v zahraničí, no na Slovensku mám dlh vo výške 2190 €. Keďže som nepreberal poštu, polícia prišla domov s predvolaním. Mojej matke nechceli o prípade povedať nič, kým nepodpíše papier o poručníctve. Mysleli sme, že ide o inú vec, tak to matka podpísala. Potom jej oznámili, že ide o môj dlh. Chcem sa preto opýtať, či bol tento postup správny? Znamená to, že moja matka teraz preberá zodpovednosť za mňa a tým pádom aj môj dlh? Môžu ho vymáhať od nej? Znamená ,,poručníctvo'', že ma bude zastupovať aj v iných možných prípadoch týkajúcich sa dlhov alebo je to len v tomto jednom prípade? Je možné toto poručníctvo nejak napadnúť alebo zrušiť? Ešte by som potreboval poradiť, či sú dlhy dedičné, ak zosnulý nemá majetok, ale iba dlhy? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aký má ustanovený opatrovník rozsah oprávnený v súdnom konaní?

Dobrý deň, v zmysle § 29 Občianskeho súdneho poriadku (OSP), pokiaľ súd neurobí iné opatrenia, môže ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami. Za opatrovníka súd ustanoví osobu pôsobiacu v rodinnom, pracovnom, kultúrnom, prípadne v inom prostredí, ktoré je účastníkovi blízke. Vaša matka Vás teda v predmetnom súdnom konaní zastupuje ako opatrovník, zo záväzku ste však stále zaviazaný len Vy osobne. Ak pominú dôvody, pre ktoré Vám bol opatrovník ustanovený, napr. začnete preberať súdne zásielky, zvolíte si na zastupovanie advokáta, súd ustanovenie opatrovníka zruší.  

K Vašej druhej otázke uvádzam, že dedičstvo netvoria záväzky osobného charakteru, teda plnenia jedinečnej povahy, pri ktorých nemôže byť poručiteľ nikým nahradený. Za ostatné majetkové povinnosti - dlhy, dedič zodpovedá len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. 

Trápi vás "Aký má ustanovený opatrovník rozsah oprávnený v súdnom konaní?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aký má ustanovený opatrovník rozsah oprávnený v súdnom konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môžem ako opatrovník svojej sestry zastupovať ju v rozhodcovskom konaní, v ktorom Rozhodcovský súd vydal rozsudok. Moja sestra, ktorá je žalovaná, je nesvojprávna. Podľa rozsudku je povinná zaplatiť určitú sumu vrátane príslušenstva. Tento rozsudok poslúžil ako podklad pre exekučné konanie a zároveň pre zrážky z dôchodku nesvojprávnej. Ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom, H.

Odpoveď: Aký má ustanovený opatrovník rozsah oprávnený v súdnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka :

"Zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník."

Predpokladáme, že v rozhodcovskom konaní neboli splnené zákonné podmienky, ako ani podmienky pri spísaní zmluvy o spotreb. úvere, ktorá je zrejme neplatná pre nezákonné podmienky, prípadne samotná pohľadávka veriteľa je premlčaná,  preto odporúčam kontaktovať advokáta na právne riešenie.


Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aký má ustanovený opatrovník rozsah oprávnený v súdnom konaní?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.