POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešov

Otázka: Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka?

Bol som súdom ustanovený ako opatrovník mužovi, ktorý nie je môj syn ani príbuzný. K tejto úlohe som pristúpil z vlastnej vôle, avšak už na ňu nevládzem. Tento rok budem mať 69 rokov. Keď som požiadal súd o zbavenie sa opatrovníctva, dostal som v odpovedi pokyn, aby som uviedol iného opatrovníka. Na to som odpísal, že nikoho vhodného nepoznám a odvtedy sa mi už nikto zo súdu neozval. Osoba, o ktorú sa starám, je dlhodobo umiestnená v DSS alebo na psychiatrii. Je pozbavená svojprávnosti. Vopred vám ďakujem za radu. 

Odpoveď: Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka?

Dobrý deň, s konaním o obmedzení spôsobilosti na právne úkony osoby je spojené aj konanie o ustanovení opatrovníka. Ak súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, vo výroku rozsudku vymedzí rozsah, v akom spôsobilosť osoby na právne úkony obmedzil, a ustanoví jej opatrovníka. V zmysle § 277 Civilného mimosporového poriadku, súd opatrovníka odvolá, ak stratí spôsobilosť na výkon funkcie, porušuje povinnosti, zneužíva svoje práva alebo z iných vážnych dôvodov. Taktiež platí, že súd odvolá opatrovníka z výkonu funkcie na jeho návrh. To znamená, že ak ste súd požiadali o pozbavenie funkcie, Vášmu návrhu musí vyhovieť. Máte právo požadovať informácie o stave Vašej žiadosti, prípadne odvolanie z funkcie na súde pri nečinnosti urgovať.

Trápi vás "Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, moja teta - sestra mojej mamy, je dôchodkyňa odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Nikdy sa nevydala a nemala deti. Obecný úrad jej poskytoval opatrovateľskú službu 5 hodín denne s tým, že v minulosti bolo schválené VZN, podľa ktorého teta za opatrovateľskú službu nedoplácala. Má nízky dôchodok, asi 300 eur, takže po odpočítaní nákladov na opatrovanie by jej zostalo menej ako životné minimum. Teta žije sama v starom dome a nemá iný majetok. Minulý rok sa zmenila starostka obce a začala od nás žiadať, resp. vytvárať na nás nátlak, aby sme my (štyria súrodenci) za tetino opatrovanie doplácali. Medzitým sa zdravotný stav tety zhoršil, bola posúdená na V. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a teraz potrebuje 8 hodinovú opatrovateľskú službu. Starostka nás teraz žiada, aby sme doplatok za opatrovateľskú službu uhradili ako dar obci - 1,20 eur na hodinu. Rád by som vedel, či môžeme odmietnuť za tetino opatrovanie doplácať, nech už je to v akejkoľvek forme. Keďže nie sme priamymi príbuznými (nie sme jej deti), môže to starostka od nás právne žiadať? Ak jej odmietneme zaplatiť, môže tete opatrovateľskú službu zrušiť? Cítime síce morálnu zodpovednosť sa o tetu starať, platíme jej opatrovateľku na víkendy a sviatky a každý večer jeden z nás tetu navštevuje, ale nemôžeme si už dovoliť platiť ešte viac. Prosím, poraďte.

Odpoveď: Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2020)

Dobrý deň, 

predpokladáme, že požiadavka na darovanie zo strany obce resp. starostky obce Vám nebola predložená písomne.
Je na Vašom osobnom rozhodnutí, či prípadnú darovaciu zmluvu uzatvoríte alebo nie. Pre prípad, že by ste sa rozhodli peniaze darovať a aby tento dar splnil svoj účel, teda boli týmto darom zaplatené výdavky na opatrovateľskú službu zo strany obce, v darovacej zmluve musí byť uvedený účel daru pre konkrétnu osobu.

Keďže darovacia zmluva je o dobrovoľnom plnení, starostka obce Vás nemôže k poskytnutiu daru prinútiť a týmto spôsobom podmieňovať poskytovanie opatrovateľskej služby. Z dôvodu neposkytnutia daru nemôže byť Vašej tete odmietnutá resp. zrušená opatrovateľská služba.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka? (Procesné právo (civilné))

Moja matka je momentálne u svagrinej, pretože máme veľmi komplikované vzťahy. Svagriná mi bráni matku navštevovať, slovne ma napáda a nechce mi dovoliť, aby som sa o ňu postarala, hoci by som to rada urobila. Existuje nejaký zákon, ktorý by upravoval, že ako dcéra mám právo sa o ňu starať? Môj otec a brat, ktorí už zomreli, dohodli, že matka bude bývať u svagrinej a ona mi nechce toto pravo umožniť. Ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 08.02.2016)

Dobrý deň,

z Vašej otázky mi nie je zrejmé, či bola Vaša matka pozbavená spôsobilosti na právne úkony súdom alebo nie. Pokiaľ áno, súd určí osobe, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony aj opatrovníka, ktorý bude konať namiesto nej, v presne vymedzených oblastiach. Ak ale nebola Vaša matka pozbavená spôsobilosti na právne úkony súdom, potom je oprávnená rozhodovať za seba samostatne. Vašu matku nemôžete prinútiť, aby sa presťahovala, pretože podľa Ústavy SR má každý právo na slobodu pohybu a pobytu. Ak by Vaša matka súhlasila s tým, aby ste sa o ňu starali Vy, potom nevidím problém v tom, aby sa k Vám presťahovala. Vaša švagriná by jej v tom zabrániť nemohla. 


Podotázka: Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či môže existovať donútenie nás - mojej sestry a mňa - postarať sa o nášho brata. S bratom sme dlhé roky neudržiavali žiadne vzťahy, nestýkali sme sa a už nemáme ani rodičov. Brat je alkoholik, bezdomovec a v súčasnosti je bezvládne ležiaci pacient trpiaci demenciou, ktorú si spôsobil alkoholom a životným štýlom. Momentálne sa nachádza v liečebnom ústave, avšak môže tam ostať len 21 dní a nemá žiaden príjem. Máme obavy, že nás budú nútiť postarať sa o neho, pretože nemá kam ísť a potrebuje celodennú starostlivosť. Ďakujem za čo najskoršiu odpoveď.

Odpoveď: Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 02.01.2016)

Dobrý deň, proti Vašej vôli Vás nikto nemôže donútiť, aby ste sa o svojho brata starala a bola jeho opatrovníkom. Nikoho nemožno ustanoviť za opatrovníka inej osoby bez jeho súhlasu. V takom prípade súd ustanoví za opatrovníka obec, prípadne jeho zariadenie. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako požiadať o odvolanie z funkcie opatrovníka?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.