Vymáhanie dlhov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 15. 5. 2017

Otázka: Vymáhanie dlhov

Prosím Vás do koľkých rokov od nevyplatenia mzdy zamestnávateľom si ju môžem vymáhať. Bude to už 10 rokov ako nepracujem u toho zamestnávateľa, ktorý mi ju nevyplatil. Stále sľuboval, že vyplatí. Počul som, že po 10 rokoch zanikne nárok na vyplatenie, či je to pravda ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

Dobrý deň,

podľa § 100 Občianskeho zákonníka Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Podľa § 101 OZ  Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Nakoľko pri mzde ide o majetkový nárok, aj v tomto prípade sa uplatní trojročná premlčacia lehota v trvaní 3 rokov. Pokiaľ ide o Vami uvádzanú 10 ročnú premlčaciu dobu, tá platí len v prípade ak by dlžník svoj dlh uznal písomne čo do dôvodu a výšky, alebo v prípade ak bol nárok na zaplatenie priznaný napríklad súdom. 

Obávam sa, že vo Vašom prípade už pôjde o premlčaný nárok. Podať žalobu na zaplatenie síce môžete, ale ak zamestnávateľ vznesie námietku premlčania, súd konanie zastaví.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk