Máte
otázku?

Vymáhanie dlhov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Vymáhanie dlhov

Prosím vás, chcel by som sa informovať, do koľkých rokov po nezrealizovanom vyplatení mzdy zo strany zamestnávateľa, mám možnosť ju legalne vymáhať. Je už 10 rokov, kedy som zanechal prácu u daného zamestnávateľa, ktorý mi nevyplatil mzdu. Opakovane sluboval jej vyplatenie. Čo sa týka môjho nároku na vyplatenie mzdy, počul som informáciu, že po uplynutí 10 rokov táto možnosť zanikne. Je v tomto tvrdení pravda? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

Dobrý deň,

podľa § 100 Občianskeho zákonníka Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Podľa § 101 OZ  Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Nakoľko pri mzde ide o majetkový nárok, aj v tomto prípade sa uplatní trojročná premlčacia lehota v trvaní 3 rokov. Pokiaľ ide o Vami uvádzanú 10 ročnú premlčaciu dobu, tá platí len v prípade ak by dlžník svoj dlh uznal písomne čo do dôvodu a výšky, alebo v prípade ak bol nárok na zaplatenie priznaný napríklad súdom. 

Obávam sa, že vo Vašom prípade už pôjde o premlčaný nárok. Podať žalobu na zaplatenie síce môžete, ale ak zamestnávateľ vznesie námietku premlčania, súd konanie zastaví.

Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2003 moja bývala manželka nezákonne vybrala 200 000 SK z môjho podnikateľského účtu, na ktorom mala podpisové právo. Týž deň som účet zablokoval, aby nevybrala ďalšie peniaze. Chcem sa opýtať, či je tento dlh ešte vymožiteľný. Okrem toho mi bolo zrušené poistenie, ktoré bolo predmetom vyšetrovania sfalšovania mojich dokladov. V tejto súvislosti mi bola priznaná škoda vyššia ako 20 000 SK. K tejto veci existuje vyšetrovací spis. Je škoda taktiež ešte vymožiteľná? Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň, ak Vám v roku 2003 bez oprávnenia vybrala z účtu finančné prostriedky, bezdôvodne sa na Váš úkor obohatila. Bezdôvodné obohatenie sa premlčuje v lehote 2 rokov. Obdobne v prípade získania finančných prostriedkov zrušením poistky. Na druhej strane však podľa Občianskeho zákonníka premlčacia doba medzi manželmi neplynie. Rozhodujúce preto bude, kedy ste sa s manželkou rozviedli, či neboli tieto sumy zohľadnené pri vyporiadaní BSM... Pre podrobné posúdenie veci nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Je možné sa s Vami stretnúť osobne ohľadne informácií, len v Nitre? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 12.06.2017)

Dobrý deň, áno, stretnutie je možné, v pravo hore na stránke ficek.sk máme formulár na dohodnutie si termínu. Vyplňte si prosím niektorý z formulár, ktorý Vám vyhovuje.


Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rád by som sa poradil ohľadom otázok týkajúcich sa vymáhania pohľadávok. Kedysi som bol mladý a nerozvážny chlapec, ktorý len bral pôžičky. Teraz mám problém, pretože som slobodný a mám úvery, ktoré momentálne nezvládam splácať. Môj problém spočíva v tom, že moja manželka si kúpila byt, ktorý je zapísaný iba na jej meno. Nakúpila ho v čase, keď sme boli ešte slobodní. Aktuálne máme 16-mesačné dieťa a moja manželka je na materskej dovolenke. Pôžičky nezvládam splácať a už mi zo strany bánk prišli tri upomienky. O peniaze sa teraz snažia prísť externé firmy. Chcem sa spýtať, či nám hrozí, že budeme musieť opustiť byt? Všetky pôžičky sú zapísané na moje meno. Ako sa postupuje v takýchto prípadoch? Nejestvuje žiadny majetok, ktorý by som vlastnil, ani auto. Moji rodičia žijú v dome na dedine. Môžu sa tam takisto pokúsiť niečo vymáhať? Ďakujem pekne za Vašu pomoc. Veľmi ma mrzí, do akej situácie som sa dostal.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ sú Vaše dlhy ešte z obdobia, kedy ste boli slobodný, prípadná exekúcia by sa nemala dotknúť Vašej manželky. Navyše ak si Vaša manželka kúpila byt ešte ako slobodná, patrí do jej výlučného vlastníctva. Prípadné exekúcie by preto nemali smerovať voči nej, resp. voči jej bytu. Ak by sa Vaše dlhy riešili postupom času aj exekučne, treba si uvedomiť, že exekvovať možno v zásade len majetok, ktorý patrí osobe, voči ktorej sa vedie exekúcia. Z uvedeného dôvodu by nemali byť exekúciou ohrození ani Vaši rodičia, či iní príbuzní.


Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mojemu priateľovi sa stala nepríjemná situácia. Požičal kamarátovi 11 000 eur, ktoré si pôvodne požičal od banky, v ktorej si zobral úver vo výške 12 000 eur. Všetko mali dokladovo potvrdené - zmluvu o požičaní peňazí s presne uvedeným dátumom splatnosti a potvrdenú notárom. V zmluve sa uvádza, že dlžník musí vrátiť sumu 16 500 eur, keďže bolo dohodnuté, že vráti originálnu požičanú sumu spolu s poplatkom za požičanie. Pri uzatváraní úveru v banke dlžník nechcel byť ručiteľom, avšak bol prítomný a účastníkom celého procesu. Vznikol však problém. Časť peňazí bola dlžníkovi prevedená na účet a časť mu bola vydaná v hotovosti. Teraz nevieme, ako si vynútiť vrátenie celého dlhu, aj keď máme dôkazy. Medzi nimi je foto v mobile s vybranou hotovosťou z bankomatu, konverzácie cez SMS a Messenger a ja som svedkom, že priateľ naozaj poskytol zmienenú sumu. Banka už strhla tri splátky, na ktoré dlžník síce peniaze dal, ale už viac ako mesiac po dátume splatnosti nevyplatil celú sumu. Stále vymýšľa výhovorky, prečo nemôže poslať peniaze. Najnovšie tvrdí, že je v nemocnici, čo sa nám podarilo preveriť a zistili sme, že to nie je pravda. Už sme zistili, že klamal vo viacerých ohľadoch, vrátane toho, na aký účel peniaze potrebuje. Začína to vyzerať tak, že ak to nevyriešime súdne, priateľ pravdepodobne už svoje peniaze neuvidí. Veľmi pekne ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň, Váš priateľ mal skutočne odvahu zaviazať sa v banke na splácanie vysokej finančnej čiastky, aby mohol poskytnúť svojmu priateľovi pôžičku bez akéhokoľvek zabezpečenia. Svoju schopnosť a snahu splácať peňažný záväzok dlžník prejavil už vtedy, keď odmietol v zmluve s bankou vystupovať ako ručiteľ alebo spoludlžník. Ak Vám dlžník požičané peniaze odmieta vrátiť dobrovoľne, nemáte inú možnosť, ako sa svojho práva domáhať na súde. V predmetnom súdnom konaní budete musieť preukázať odovzdanie finančných prostriedkov dlžníkovi, napr. aj dôkazmi, ktoré vo svojom príspevku uvádzate. Dovoľujem si Vás upozorniť, že banku nebude zaujímať zmluva o pôžičke, ktorú Váš priateľ uzavrel so svojim známym. Banka je v právnom vzťahu len s Vašim priateľom a pokiaľ ten nedodrží podmienky zmluvy, je oprávnená pristúpiť k predčasnej splatnosti celého záväzku.


Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Pred dvoma mesiacmi som pridal inzerát na online inzertný portál, v ktorom som uviedol, že hľadám náhradné diely na motorové vozidlo. O pár dní neskôr mi telefonicky kontaktoval muž, ktorý sa predstavil ako Marek z Michaloviec. Tvrdil, že má požadovaný diel a chce mi ho predať, no požaduje platbu vopred. Jeho vystupovanie bolo presvedčivé a ponúkol možnosť prísť si pre diel osobne, čo ma presvedčilo o jeho spoľahlivosti. Na číslo účtu, ktoré mi poslal v SMS správe, som mu uhradil sumu 144 eur. Následná komunikácia pokračovala iba cez SMS. Uistil ma, že mi diely doručia najneskôr do dvoch týždňov. Po uplynutí tohto obdobia mi stále sľuboval, že diely sú už na ceste. Po mesiaci som sa rozhodol od našej dohody odstúpiť a požiadal som ho o vrátenie uhradenej sumy na číslo účtu XY. Ozval sa až po týždni a to len vtedy, keď som mu oznámil, že naňho podám trestné oznámenie. Na to reagoval súhlasom, že mi sumu pošle. Ubehol však už ďalší týždeň. Aké sú podľa Vás moje možnosti pri právnom riešení tejto situácie? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je suma nižšia ako 266 eur, nejde o trestný čin. V tomto prípade môže ísť maximálne o priestupok. Podvodníci toto veľmi dobre vedia, a preto páchateľa​ju skutky do sumy nižšej ako je 266 eur.

Škoda pri viacerých poškodených sa spočítava, ale nie všetci poškodení podajú trestné oznámenie.

Dokonca sa mohlo stať aj to, že peniaze boli poslané nie na jeho účet ale na iný účet, ktorý mu nepatrí.

Urobte to preto tak, že napíšete do banky, že ste vykonali mylnú platbu a že žiadate vlastníka účtu, aby Vám peniaze vrátil. A tiež pokiaľ Vám peniaze nevráti, aby Vám poskytli identifikačné údaje vlastníka účtu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem za rýchlu odpoveď. Mám však ďalšiu otázku. Mám stiahnuť uznania dlhu a obrátiť sa na nich, alebo ich pozvať, aby to podpísali a následne sa poradiť, ako postupovať ďalej? Je potrebné tento dokument ešte overiť? A môžem ho poskytnúť aj Vám? Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, skúste ísť za nimi osobne a predložte im to na podpis. Ak to nepodpíšu, pošlite im to mailom. A ak ani to nepodpíšu, potom podajte to trestné oznámenie, ak sa cítite podvedená. 


Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať, keď mi kamarátka nevráti peniaze, ktoré mi dlhuje. Dohodli sme sa, že mi začne splácať dlh v septembri 2016, avšak nič sa nedeje. Tak som sa obrátila na jej priateľa a on mi oznámil, že majú vypnuté mobily, pretože ona bola v tom čase tehotná a zároveň majú dlh aj v banke. Dohodli sme sa, že dlh bude splácať on, pričom splátky budú na účet chodiť vždy medzi 25. a 28. dňom v mesiaci. Za október a november mi poslal peniaze, v decembri však žiadne nedostal, pretože bol chorý. Niečo dal aj v januári, ale za január a február nedal nič. Napísal mi v januári, že čakajú na vyjadrenie sociálnej poisťovne o tom, či dostane jeho priateľka materskú, a že v decembri a v januári žijú len z jeho výplaty. Požiadal ma, aby som počkala. No aj napriek tomu, že som mu začala častejšie písať, nereagoval. Tak som napísala jej cez Messenger a ona mi odpovedala, že ich nemám obťažovať a tvrdila, že ich mám dať na súd. Myslí si, že by som mala čakať rok a do toho by som už mala mať dlh splatený. Pravdepodobne vedia, že majú splatiť dlh do konca apríla, no zdá sa mi, že už v septembri vedeli, že ho nesplatia. Mohlo by ísť o podvod? Ako mám postupovať? Požičala som peniaze na dobré slovo, ale všetky správy mám v mobile. Potrebujem súrne poradiť, či ísť na políciu. Dlžná suma je 420 eur. Napokon, on ma zablokoval s odôvodnením, že ho otravujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste požičali peniaze na dobré slovo, potom ako prvé by som riešil na Vašom mieste doklad o pôžičke. Najlepšie by bolo uznanie dlhu. Stiahnut si ho môžete zo stránky www.uznanie-dlhu.sk.

Keď by Vám ho podpísali, vôbec by to netrvalo 1 rok ale len pár týždňov, navyše by museli zaplatiť aj trovy konania, teda by sa im dlh navyšoval.

Ak Vám uznanie dlhu nepodpíše, potom si vytiahnite všetky sms, maily, správy, z ktorých vyplýva, že ste im požičali. Môžete podať trestné oznámenie ak Vás podviedli a aj žalobu. 


Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, môj brat má dlh voči zdravotnej poisťovni. Má vecné bremeno na dome. V prípade, že brat neplatí svoje dlhy a exekútori mu posielajú upozornenie či súdny príkaz a on ich nerešpektuje, môžu sa na mňa ako na majiteľku domu obrátiť s požiadavkou na zaplatenie? Ak mi niečo vezmú, môžem brata kvôli tomu zbaviť bremena a práva na bývanie? Je možné, že by brata za to dokonca uväznili?

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 02.12.2016)

Dobrý deň, povinnosť splatiť peňažný záväzok ma len Váš brat. Jeho veriteľ sa môže za splnenia zákonných podmienok domáhať, aby jeho pohľadávka bola uspokojená aj z jeho majetku. Je potrebné poznamenať, že vecné bremeno spočívajúce v oprávnení užívať určitú nehnuteľnosť, nespôsobuje vznik vlastníckeho práva resp. nadobudnutie vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti, ani k inému majetku. Z uvedeného dôvodu nemôže byť pre dlhy Vášho brata dotknuté Vaše vlastníctvo k rodinnému domu a ani existencie právneho vzťahu z vecného bremena. Vecné bremeno možno zrušiť na základe písomnej dohody s Vašim bratom.


Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, potrebovala by som vybrať dlh, ktorý je vo výške 500 eur. Tieto peniaze som požičala bývalému priateľovi. Mám podpísané uznanie dlhu, avšak nie je overené notárom. Peniaze boli prevedené cez účet mojej sestry, takže môžem dokladovať prevedenie dlhu na daný účet. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 20.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ viete preukázať, že ste bývalému priateľovi skutočne požičali, potom by nemal byť pri vymáhaní problém. Aj keď peniaze išli cez sestrin účet, sestra by vedela dosvedčiť prípadne čestne prehlásiť, že to boli Vaše peniaze. Okrem toho máte podpísané uznanie dlhu, čo preukazuje, že dlh existuje a že ste mu peniaze skutočne poskytli. Na to, aby uznanie dlhu malo právne účinky predpokladané v Občianskom zákonníku (nová premlčacia doba, jednoduché preukázanie existencie dlhu...) musí spĺňať určité náležitosti. Musí byť písomné, musí v ňom byť uvedené, že dlžník uznáva dlh čo do dôvodu a výšky a v prípade ak ide o premlčaný dlh musí o existencii dlhu v čase podpisu vedieť. Uznanie dlhu nemusí byť notársky overené, no je to lepšie ak by dlžník namietal, že uznanie nepodpísal. 

Ak to zhrniem, môžete podať na súd návrh na vydanie platobného rozkazu. V ňom uveďte ako dlh vznikol, ako ste peniaze bývalému priateľovi poskytli, na kedy bola dohodnutá splatnosť a že Vám peniaze ani na výzvy nevrátil. Všetky tieto skutočnosti musíte podporiť dôkazmi.


Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Pred približne mesiacom sme podali trestné oznámenie voči nespecifikovanému výrobcovi okien za to, že nám dňa 1.7.2015 vzal zálohu 4000 € na výrobu okien, ktoré do dnešného dňa nevyrobil a ani nám peniaze nevrátil - teda už je september 2016. Peniaze použil na svoje dlhy. Dnes sme dostali rozhodnutie zo strany Policajného zboru Trenčín, ktoré nám oznámenie odmieta s odôvodnením, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku. Bolo nám odporučené uplatniť svoje nároky v občianskom jednaní. Moja otázka teda znie: Je nutné najprv sa obrátiť na občianskoprávne konanie, alebo ako si obyčajný občan môže vymôcť svoje peniaze späť, keď štátne orgány podporujú takýchto podvodníkov? A ako sa takáto žaloba vlastne podáva? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň. Súčasná prax orgánov činných v trestnom konaní je naozaj taká, že obdobné trestné oznámenia ako je to Vaše, odmietajú a oznamovateľov odkazujú na občianskoprávne konanie, tzn. na vymáhanie dlhu civilnou cestou. Vychádzajú pritom zo subsidiarity trestnej represie a zásady ultima ratio. Teraz máte v zásade dve možnosti, buď podáte proti uzneseniu o odmietnutí trestného oznámenia v lehote 3 dní sťažnosť, alebo si uplatníte Vašu pohľadávku civilnou žalobou v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava