Firma odmieta dokončiť začatú rekonštrukciu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Firma odmieta dokončiť začatú rekonštrukciu

Bola uzavretá zmluva o dielo na rekonštrukciu Chaty v cene cca 22 000 eur. Prílohou zmluvy je predbežný rozpočet s prácami a celkovou cenou. Zároveň zmluva obsahuje klauzulu: "Ak sa v priebehu realizácie diela zmení rozsah prac, záverečná cena a čas ukončenia diela bude upraveny podľa skutočne vykonaných prác a množstva použitého materiálu". Firma opätovná navyšovala cenu pridávaním nových položiek - chýbajúcich v prílohe, alebo navýšením ceny existujúcich. Dôvodom bol nekvalitný pôvodný odhad. Objednávateľ mal k dispozícii iba 24 000 eur na celkovú rekonštrukciu. Z toho dôvodu sa obe strany dohodli (na žiadosť objednávateľa) ústne a cez sms, že firma dokončí len časť práce (keďže náklady na tieto práce už aj tak prevýšili 24 000 eur) a odovzdanie diela urobia s touto časťou. Zaplatené dostali za všetky práce z tejto časti okrem posledných 500 eur. Avšak neustále prekladajú termín dokončenia posledných prac (už niekoľko mesiacov) (v cene cca 1000 eur) a následného odovzdanie diela - aspoň s prácami, ktoré boli dohodnuté. Ma objednávateľ právo žiadať dokončenie dohodnutých prac, ak ide o inú skupinu prác, ako bola pôvodné dohodnutá v zmluve? (mailová a sms komunikácia dokazuje, že sa dohodli na inej množine). Má firma právo takto odďaľovať odovzdanie diela? Ďakujem.

Odpoveď: Firma odmieta dokončiť začatú rekonštrukciu

Dobrý deň, vo Vašom prípade je dôležité podľa akého právneho predpisu bola zmluva uzatvorená. 

Firma si nemôže dovoliť zvyšovať ceny práce, ktoré boli dohodnuté a takisto nemôže vykonávať iné práce ako tie, ktoré boli dohodnuté. Na odmenu za  tieto vykonané práce a cenu nad rámec dohodnutej sumy nemá firma nárok.

Obyčajne je možné urobiť odstúpenie od zmluvy z dôvodu omeškania dodávateľa a požadovať finančnú náhradu v rozsahu nevykonaných prác. 

Nazaujatie konečného právneho stanoviska by sme však museli vidieť existujúcu zmluvu a mať dispozícii viac informácií.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Firma odmieta dokončiť začatú rekonštrukciu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ale ako mi pomôže odstúpenie od zmluvy v odovzdaní diela? Potrebujem, aby niekto poskytol záruku na práce čo už boli vykonané. A to by mala urobiť firma, ktorá ich vykonala. Alebo odstúpenie od zmluvy znamená vrátenie vyplatených finančných prostriedkov? Napriek tomu, že práce už boli vykonané? Ďakujem.

Odpoveď: Firma odmieta dokončiť začatú rekonštrukciu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Dobrý deň, odstúpenie od zmluvy neznamená, že sa Vám vrátia všetky peniaze, ktoré ste vynaložili. 

Môžete žiadať súdom dokončenie diela, zmluva nemusí byť len písomná. Musíte vedieť preukázať, že ste sa na tých prácach dohodli. 

Žalovať dokončenie prác je možné ale súdne konanie sa nezaobíde bez znaleckých posudkov. Môže to trvať aj roky. Dovtedy nemôžete hýbať s nehnuteľnosťou. Treba si zvážiť, či sa to oplatí. Preto je lepšie odstúpiť od zmluvy, práce nechať dokončiť inou firmou a žiadať od pôvodného dodávateľa zľavu. To, či na to máte nárok je potrebné ale hlbšie právne posúdiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk