Máte
otázku?

Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?

Dobrý deň, mám malú otázku. Zamestnávateľ ukončil moju pracovnú zmluvu. Do kedy mi môže zadržiavať výplatu?

Odpoveď: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?

Dobrý deň, termíny výplaty máte stanovené v pracovnej zmluve. Preto zamestnávateľ, napriek tomu, že Vám dal výpoveď, Vám musí vyplatiť výplatu vo výplatnom termíne. Pokiaľ tak neurobí, máte právo sa obrátiť na súd a žiadať, aby Vám výplatu zaplatil.

Trápi vás "Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem sa opýtať, či mi môže bývalý zamestnávateľ zadržať výplatu, pokiaľ nezaplatím manko z inventúry, na ktorej som sa ani nezúčastnila? Ďakujem pekne za odpoveď. Mária.

Odpoveď: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že druh zrážok zo mzdy Zákonník práce upravuje v ust. § 131. V uvedenom zákonnom ustanovení je uvedený druh zrážok zo mzdy a ich poradie. Zrážky zo mzdy z dôvodu schodku /manko/ medzi nimi nie sú. Zrážky zo mzdy by boli možné avšak len na základe písomnej dohody medzi vami a zamestnávateľom o zrážkach zo mzdy, čo vyplýva z ust. § 131 ods. 3 Zákonníka práce.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Brigádovala som mesiac každý deň v jednej firme, aj cez víkendy. Na konci mesiaca sa robila inventúra, pri ktorej sa zistilo, že chýba tovar. Za tento tovar sme boli zodpovedné my dve. Chcem sa spýtať, či môže mi zamestnávateľ zadržať celú výplatu na celý mesiac, kým sa nedorieši manko, aj keď chýbajúca čiastka je menšia ako moja výplata. Prosím, poraďte mi, ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?

(odpoveď odoslaná: 04.01.2020)

Dobrý deň,  
základnou otázkou vo Vami uvedenom prípade je to, či ste mali podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa ust. § 182 a nasl. ZP a  či v súlade s ust. § 184 ZP bola vykonaná inventarizácia, ktorá sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.
Tieto skutočnosti v otázke neuvádzate.

Ak ste dohodu o hmotnej zodpovednosti podpísanú nemali, nemôže od Vás zamestnávateľ z titulu hmotnej zodpovednosti požadovať úhradu schodku. Možnosťou pre zamestnávateľa je len požadovať náhradu škodu v zmysle ust. § 186 ZP , pričom je povinnosťou zamestnávateľa preukázať Vám zodpovednosť za škodu, ako aj jej výšku a Vašu zodpovednosť.  
Všeobecne platí v zmysle ust. § 191 ZP, že zamestnávateľ  prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.
Podľa ust. § 129 ZP platí, že "pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."


Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ náhrada schodku za zákonných podmienok nebola  vyporiadaná v deň splatnosti mzdy napr. na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy podľa § 131 ZP, zamestnávateľ nie je oprávnený Vám mzdu nevyplatiť a je povinný vyplatiť celú mzdu.

V prípade problémov nás kontaktujte.
 


Podotázka: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu? (Pracovné právo)

Čo môže urobiť zamestnávateľ, ak sa zamestnanec nepodrobí výstupnej lekárskej prehliadke, pretože už pracuje na inom mieste a nemá voľno?

Odpoveď: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ už dotyčný nie je Vašim zamestnancom, potom ho nemôžete donútiť, aby sa zúčastnil výstupnej lekárskej prehliadky. To ste mu mohli nariadiť ako zamestnávateľ ešte v čase, keď bol Vašim zamestnancom. 


Trápi vás "Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu? (Pracovné právo)

Text otázky je gramaticky a štylisticky správny. Nie je potrebná žiadna oprava.

Odpoveď: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Rado sa stalo.


Podotázka: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu? (Pracovné právo)

Je to tak aj v prípade agentúr? Pretože som od nich dostal odpoveď, že ma môžu podľa zákona vyplatiť až v posledný deň v mesiaci. Je to pravda?

Odpoveď: Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, nezáleží na tom, o aký typ zamestnávateľa ide.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.