Máte
otázku?

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva

Dobrý deň,
chcem sa opýtať : kamarát bol mojim spoludlžníkom a na revanš je spolumajiteľom domu. Ako spoludlžník už v banke nefiguruje, a tak sme sa dohodli, že nebude už ani spolumajiteľom. Právnikovi som dala urobiť kúpnopredajnú zmluvu, no poslal mi Dohodu o zrušení a vyporiadaní.
Ja sa chcem opýtať, táto dohoda je v budúcnosti napadnuteľná od jeho dedičov? Respektíve, vraj by tam mohla byt vsunutá klauzula, že v budúcnosti si on ani nikto z jeho rodiny nebude nárokovať na polovicu majetku.
Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva

Dobrý deň,
ak chcete odkúpiť podiel na nehnuteľnosti od spoluvlastníka, rieši sa to dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Nevieme v akom vzťahu ste so spoluvlastníkom s poukázaním na ust. §  116 a § 117 Obč. zákonníka, či nemal byť podiel na nehnuteľnosti najprv ponúknutý na predaj ostatným podielovým spoluvlastníkom v zmysle predkupného práva podľa § 140 Obč. zákonníka :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Pre vysvetlenie : Ak ste len dvaja spoluvlastníci, potom otázka predkupného práva v zmysle vyššie uvedeného zák. ustanovenia nie je podstatná. Ak je podiel na nehnuteľnosti, ktorý je predmetom vyporiadania, je vo výlučnom vlastníctve konkrétneho spoluvlastníka, môže so svojim podielom narábať podľa svojho uváženia a prípadný dedič v budúcnosti na toto nemá právny nárok, aby zasahoval do jeho vlastníctva, lebo dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.

Neviem z otázky či Vám zmluvu pripravuje právnik alebo advokát, ale ak to nie je advokát, nechajte si zmluvu skontrolovať advokátovi.

 

Trápi vás "Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku