Máte
otázku?

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať: môj kamarát bol mojím spoludlžníkom a v súčasnosti je spolumajiteľom domu. No ako spoludlžník už v banke nefiguruje, a tak sme sa dohodli, že nebude ani spolumajiteľom. Právnikovi som zadala vytvoriť kúpno-predajnú zmluvu, ale namiesto toho mi poslal Dohodu o zrušení a vyporiadaní. Moja otázka znie: Je táto dohoda v budúcnosti napadnuteľná od jeho dedičov? Respektíve, počula som, že by sa tam mohla vložiť klauzula, ktorá by zabezpečovala, že si on ani nikto z jeho rodiny nebude v budúcnosti nárokovať polovicu majetku. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva

Dobrý deň,
ak chcete odkúpiť podiel na nehnuteľnosti od spoluvlastníka, rieši sa to dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Nevieme v akom vzťahu ste so spoluvlastníkom s poukázaním na ust. §  116 a § 117 Obč. zákonníka, či nemal byť podiel na nehnuteľnosti najprv ponúknutý na predaj ostatným podielovým spoluvlastníkom v zmysle predkupného práva podľa § 140 Obč. zákonníka :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Pre vysvetlenie : Ak ste len dvaja spoluvlastníci, potom otázka predkupného práva v zmysle vyššie uvedeného zák. ustanovenia nie je podstatná. Ak je podiel na nehnuteľnosti, ktorý je predmetom vyporiadania, je vo výlučnom vlastníctve konkrétneho spoluvlastníka, môže so svojim podielom narábať podľa svojho uváženia a prípadný dedič v budúcnosti na toto nemá právny nárok, aby zasahoval do jeho vlastníctva, lebo dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.

Neviem z otázky či Vám zmluvu pripravuje právnik alebo advokát, ale ak to nie je advokát, nechajte si zmluvu skontrolovať advokátovi.

 

Trápi vás "Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.