Dedenie matkiných dlhov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 11. 3. 2017

Otázka: Dedenie matkiných dlhov

Dobrý deň. Chcem sa len spýtať, či je možné vymáhať dlhy matky, ktorá nespláca pôžičky od jej dcéry, ktorá je zárobkovo činná. Ak áno, dá sa tomu prosím nejako vyhnúť? Švagriná si zobrala počas manželstva aj s manželom pôžičku, rozviedli sa a pôžičku švagriná nespláca (bola na jej meno). Dom im zobrala exekúcia, ale aj tak ešte pôžičku nesplatila. Nechcem, aby jej dcéra to musela za ňu platiť (možno aj v budúcnosti). Dcéra sa s rodičmi už nestýka. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedenie matkiných dlhov

Dobrý deň, počas ich života môže Vašej neteri vzniknúť povinnosť splácať dlhy jej matky, iba ak by sa tak rozhodla dobrovoľne. Jediná cesta, kedy môže na Vašu neter prejsť povinnosť splácať dlh po jej matke je dedičským konaním, kedy by po svojej matke, resp. po oboch rodičoch prijala dedičstvo. Dedia sa totiž nielen všetky majetky (aktíva), ale aj dlhy (pasíva), a to už okamihom smrti. I v tomto prípade však nie je situácia pre Vašu neter stratená a v prípadnom dedičskom konaní môže odmietnuť dedičstvo po svojej matke (rodičoch). Dedičstvo môže odmietnuť iba do jedného mesiaca odo dňa, kedy ju notár upovedomí o jej dedičskom práve. Táto lehota sa môže len vo veľmi výnimočných prípadoch predlžiť, preto je potrebné si túto lehotu strážiť a dedičstvo odmietnuť včas.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk