POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti za života


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislava

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti za života

Dobrý deň, moja mama by mi rada darovala byt, ktorý je v jej osobnom/výlučnom vlastníctve, a môj otec plánuje darovať dom, ktorý je v jeho osobnom/výlučnom vlastníctve, môjmu bratovi. Sme len dvaja súrodenci. Moja otázka znie: Zaniká právo na dedenie nehnuteľnosti v prípade jej darovania? Inými slovami, po darovaní bytu a jeho následnom zápise na kataseter na moje meno, môže môj brat uplatňovať nárok na tento byt po smrti mojej mamy v rámci dedičstva? Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti za života

Dobrý deň, darovanie nehnuteľnosti vaším rodičom vašej osobe a vášmu bratovi, ako ste opísali, spočíva v bezodplatnom prevode vlastníckeho práva z darcu na obdarovaného. Právo na dedenie nehnuteľnosti by sa uplatňovalo v prípade, že by daná nehnuteľnosť zostala súčasťou majetku zosnulého k dátumu jeho smrti. Keďže však darovacou zmluvou dôjde k prechodu vlastníckeho práva na obdarovaného ešte za života darcu, darovaná nehnuteľnosť už nebude súčasťou dedičského konania po smrti darcu. Tým pádom, keď bude byt po vašej mame alebo dom po vašom otcovi darovaný a správne prevedený na katastri, váš brat nebudete mať právny nárok na uplatnenie dedičských nárokov na tieto nehnuteľnosti v rámci dedičského konania po smrti darcu, pretože v čase úmrtia už nebudú súčasťou ich majetku. Existuje však ešte tzv. kolacia, čo je započítanie daru v dedičskom konaní, ale to sa uplatní iba ak by existoval ešte nejaký majetok na dedenie. 

Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti za života" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti za života" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Darovanie a dedičské právo

  Podľa dedičského práva, ak poručiteľ počas svojho života urobil darovanie ... Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti · Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy ...

 • Darovanie nehnuteľnosti s následným predajom

  § 484 OZ dôjde k započítaniu tohto daru - bytu od Vášho otca do Vášho dedičského podielu. To znamená, že na darovanie uskutočnené za života rodičov (darcu) sa ...

 • Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu

  Ak jednému dieťaťu počas života darujete 1/2 bytu, tak sa hodnota tohto daru v čase darovania započíta na jeho dedičský podiel v budúcom dedičskom konaní.

 • Dedičstvo a darovanie nehnuteľnosti

  to, čo za svojho života darujete, resp. aj iným spôsobom prevediete vlastnícke právo na inú osobu, už nebudete predmetom Vášho dedičstva. V rámci darovacej ...

 • Darovacia alebo kúpna zmluva a dedenie

  ... bytu. Otázkou je v ... života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania? ... Darovanie nehnuteľnosti sa vždy považuje za nie obvyklý dar ...

 • Premlčacia doba darovacej zmluvy

  Samotné darovanie nehnuteľnosti za života poručiteľa sa z hľadiska judikatúry považuje za nie obvyklý dar. Obvyklé dary sú darčeky na Vianoce, narodeniny ...

 • Rozdelenie dedičstva počas života ?

  Darovanie nehnuteľnosti sa nepovažuje za obvyklý dar. Alebo inakšie, súrodencom Vášho manžela sa započítava na ich dedičský podiel to, čo za života už dostali ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.