Darovanie bytu a smrť obdarovaného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie bytu a smrť obdarovaného

Dobrý deň, moja otázka znie: čo nastane v nasledovnej situácii. Darujem byt svojmu synovi s mojim vecným bremenom dožitia. Syn zomrie skôr ako ja. Zdedí byt jeho manželka? (Sú zosobášení ešte pred darovaním). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie bytu a smrť obdarovaného

Dobrý deň, v prvom rade Vám odporúčam, aby Vaše vecné bremeno bolo založené na vecno-právnom základe. Tzn. aby bolo vecné bremeno zapísané aj katastri nehnuteľnosti. V takom prípade totiž dedič zdedí byt po Vašom synovi aj s vecným bremenom doživotného užívania nehnuteľnosti. Odpoveď na otázku, kto zdedí byt po Vašom synovi závisí na tom, aké je zloženie rodiny Vášho syna. V prípade, že Váš syn nemá zatiaľ žiadneho potomka a nezanechá závet, tak sa bude dediť podľa zákona v tzv. druhej dedičskej skupine. V tejto skupine dedia manželka (aspoň 1/2), rodičia poručitelia (Vy) a osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok a boli na neho odkázané výživou alebo sa podieľali na spoločných nákladoch. Ak by však Váš syn mal potomka (alebo viacerých) tak sa dedí v prvej dedičskej skupine, v ktorej dedia manželka a potomkovia rovnakým podielom. Celú situáciu však môže zmeniť závet Vášho syna. Ak totiž spíše závet, tak sa dedí zo závetu a nie zo zákona ako som uviedol vyššie. V závete môže odkázať celý svoj majetok jednému potomkovi alebo ak nemá žiadnych aj Vám.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie bytu a smrť obdarovaného (Dedičské právo)

Dobrý deň, . Chcem dvom dospelým deťom darovať byt stým, že ho budem užívať do smrti. Budú poplatky ako pri detičskom konaní? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie bytu a smrť obdarovaného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2020)

Dobrý deň,
poplatky pri dedič. konaní ohľadom darovaného bytu nebudú a to z dôvodu, že v čase úmrtia už nebudete jeho vlastníkom.

Vecné bremeno - právo dožitia zanikne Vašim úmrtím a preto nemôže byť predmetom dedenia a teda ani poplatkovej povinnosti dedičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie bytu a smrť obdarovaného (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Pred 14 rokmi som svoj dom dala na syna formou darovacej zmluvy no môj syn krátko na to prišiel o život nakoľko ho zrazilo auto a všetko prešlo na nevestu a jej dve deti. Pri tej darovacej zmluve bol dodatok, že môžem v dome dožiť a postarajú sa o mňa chcela by som sa spýtať, či sa to dá nejak zmeniť môj vnuk sa o dom začal starať a chcel by tu bývať no moja nevesta a vnučka pýtajú od neho peniaze, aby ich vyplatil a o nič sa nikdy nestarali chcela by som vedieť, či sa to dá zmeniť ďakujem pekne za odpoveď. Prajem Vám krásny deň.

Odpoveď: Darovanie bytu a smrť obdarovaného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2020)


Dobrý deň, riešenie ponúka ust. § 141 a nasl. Obč. zákonníka :
"§ 141
(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142
(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak sa podieloví spoluvlastníci nedohodnú na zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, podiel. spoluvlastník môže podať návrh na súd.

Možnosťou pre Vášho vnuka je aj to, že podiely ostatným dvom podiel. spoluvlastníkom uhradí v dohodnutých splátkach.
Poznamenávame, že keďže Váš vnuk užíva resp. bude užívať aj podiely ostatných spoluvlastníkov, títo môžu požadovať náhradu za užívanie ich podielov na nehnuteľnosti vo výške obvyklého nájomného za podobný typ nehnuteľnosti v mieste a čase, a to zatiaľ titulom bezdôvodného obohatenia, keďže nie je spísaná zmluva o nájme.

V otázke uvádzate, že vnuk do nehnuteľnosti investuje, zrejme súhlas ostatných spoluvlastníkov nemá, preto odporúčame aby vo veciach investícií a ich rozsahu si vyžiadal písomný súhlas ostatných spoluvlastníkov v súlade s ust. § 139 ods. 2 Obč. zákonníka.


Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, keďže prípadné súdne konanie je ako zdĺhavé, tak aj nákladné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie bytu a smrť obdarovaného (Dedičské právo)

Pri darovaní nehnuteľnosti maloletému môže byť poručníčkou matka? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie bytu a smrť obdarovaného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade je potrebné posudzovať, či dochádza ku konfliktu záujmov, alebo nie. Ak matka (alebo rodičia) daruje nehnuteľnosť svojmu vlastnému dieťaťu, dochádza ku konfliktu záujmov a je potrebné, aby súd ustanovil v samostatnom konaní kolízneho opatrovníka. Ak však daruje nehnuteľnosť maloletému iná osoba, pri ktorej nedochádza ku konfliktu záujmov, môže maloletého zastupovať v konaní aj jeho matka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie bytu a smrť obdarovaného (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o vysvetlenie problému ak mi chce priateľ darovať byt, po jeho smrti by bol len môj, alebo deti z jeho manželstva ako neopomenuteľní dedičia by mali nárok? V prípade mojej smrti získa spať svoj byt alebo zase moje deti zdedia je to pre nás dosť zložité ďakujem.

Odpoveď: Darovanie bytu a smrť obdarovaného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň, keď Vám priateľ daruje byt, bude iba Váš. Ani po jeho smrti nebudú mať jeho deti nárok na byt ako dedičia, pretože už nebude v jeho vlastníctve. Jeho deti však môžu napadnúť darovaciu zmluvu. Úspešne napadnúť darovaciu zmluvu je veľmi ťažké - skúma sa, ako bola uzatvorená, resp. či nebola uzatvorená napr. pod nátlakom, alebo darca nebol nespôsobilý na právne úkony..

V prípade Vašej smrti by mali na byt nárok Vaše deti ako dedičia (nie priateľ).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie bytu a smrť obdarovaného (Dedičské právo)

Dobry vecer. Prosim Vas, chcela by som vediet ako sa pise darovacia zmluva, mozete mi poslat nejaky vzor? Ide o to, ze sme si s priatelom vzali spolocnu hypoteku na byt, ale realitka byt napisala len na neho a na hypoteke sme dvaja a s priatelom nie sme manzelia. Chcem, aby byt bol aj na mna napisany. Mam s nim syna a chcem mat istotu, ze ma nebude moct vyhodit z tohto bytu. Chcem byt spolumajitelkou bytu. Prosim Vas o pomoc. Ako mam napisat darovaciu zmluvu? Prosim Vas aspon o vzor, aby nam to na katastri prijali ako darovaciu zmluvu. Dakujem a prosim o Vase vyjadrenie

Odpoveď: Darovanie bytu a smrť obdarovaného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že k uzatvoreniu darovacej zmluvy bude potrebný súhlasný prejav darcu aj obdarovaného. Tzn. že sa budete musieť s Vaším partnerom dohodnúť na darovaní nehnuteľnosti, žiadnym spôsobom ho k tomu nebudete môcť donútiť. Rovnako je dôležité uviesť, že darovacia zmluva musí mať všetky zákonné náležitosti na to, aby na základe nej mohol príslušný okresný úrad, katastrálny odbor vykonať vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Na internete nájdete množstvo vzorov darovacích zmlúv, avšak pri nehnuteľnostiach, najmä bytoch, musí byť darovacia zmluva vypracovaná na mieru pre konkrétny byt. Každý byt totiž má iné príslušenstvo, každý bytový dom má iné spoločné zariadenia... V mnohých prípadoch pozemok ani nie je predmetom vlastníctva k bytu. Stačí, ak v darovacej zmluve spravíte jednu chybu a okresný úrad Vám na základe takej zmluvy nevykoná vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie bytu a smrť obdarovaného (Dedičské právo)

Dobry den, chel by som vas poprosit o odpoved na nasledujucu otazku. Sme 4 surodenci, rodicia neziju a ja som svoj podiel daroval sestre s dozivotnim uzivanim, ktore je zapisane ako vecne bremebo na katasri. Brat je dvakrat rozvedeny, ale ma 4 deti a na svojej ciastke z rod. domu ma exekucie. Keby zomrel, kto musi platit pohreb a kto dedi jeho podiel s dlhmi, ked ja tam uz nemam podiel len dozivotne pravo?

Odpoveď: Darovanie bytu a smrť obdarovaného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň. Po Vašom bratovi by v prvej dedičskej skupine dedili jeho deti, prípadne jeho manželka, pokiaľ by zomrel v čase, kedy bol ženatý. Pritom platí, že dedičia zodpovedajú do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk