Máte
otázku?

Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt-


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt-

Dobrý deň, po podpise kúpno-predajnej zmluvy a vyplatení dohodnutej čiastky mi odmieta bývalý majiteľ bytu odovzdať kľúče a sprístupniť mi byt. Ako majiteľ som vedený už aj na LV a s bývalým majiteľom sme neboli dohodnutý na podnájme - v zmluve bolo dohodnuté iba to, že na odovzdanie bytu má 30 dní a za každých začatých ďalších 30 dní bude platiť pokutu - čo sa samozrejme nedeje. Chápem to tak, že na LV som ja, kúpno-predajnú zmluvu bývalý majiteľ podpísal, peniaze dostal a nájomnú zmluvu spolu nemáme. Aké mám možnosti sa do bytu dostať (to je pre mňa kľúčové) a aké mám možnosti si prípadne vymáhať pokutu? Je možné túto nepríjemnosť vyriešiť cez políciu (je rozdiel medzi chovaním zlodeja v cudzom byte a mnou opísaného bývalého majiteľa)? Za odpoveď vopred pekne ďakujem a prajem pekný zvyšok dna

Odpoveď: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt-

Dobrý deň, v takýchto prípadoch ako je Váš je potrebné voči predávajúcemu (bývalému vlastníkovi nehnuteľnosti) podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Žalobou o vypratanie nehnuteľnosti sa budete na súde ako vlastník nehnuteľnosti domáhať vypratania nehnuteľnosti osobou a jej vecami, ktorá nemá žiadne užívacie právo k tejto nehnuteľnosti. Ak by počas konania predávajúci nevypratal nehnuteľnosť dobrovoľne, súd by mu v rozsudku uložil povinnosť vypratať nehnuteľnosť v určitej lehote a ak by tak neurobil, mohli by ste vo veci začať exekučné konanie vyprataním nehnuteľnosti. Čo sa týka možnosti vymáhať pokutu, táto otázka závisí na tom v akej výške je dohodnutá predmetná pokuta. Ak by bola neprimerane vysoká voči význam zabezpečenej povinnosti, súd by Vám tento nárok na zmluvnú pokutu mohol znížiť. V takýchto prípadoch je však možné od osôb, ktoré obývajú nehnuteľnosť bez akéhokoľvek právneho dôvodu, požadovať aj vydanie bezdôvodného obohatenia. Bezdôvodné obohatenie sa v tomto prípade posudzuje ako bežné nájomné za podobné nehnuteľnosti. Vo Vašom prípade by bolo potrebné posúdiť, či by bolo pre Vás vhodnejšie žalovať na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt- (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém s predávajúcim bytu. Nechce sa vysťahovať po 30 dňoch. Môžem zavolať políciu aby ho vyviedli? Keďže som na vozíku tak svoj pomocne by som to nezvládol.

Odpoveď: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt-

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2020)

Dobrý deň,
ak ste mali v zmluve uvedené, že má byt opustiť do 30 dní a on tak nespravil, je možné voči nemu podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Byt totiž užíva bez právneho dôvodu. Polícia Vám v tomto prípade nepomôže, nakoľko ide o civilný spor a aj keď ich privoláte, odkážu Vás na súd. Neodporúčame Vám ho nejakým spôsobom nasilu vypratať z nehnuteľnosti, nakoľko napriek tomu, že ho užíva bez právneho dôvodu, má tam svoje súkromie. Mohli by ste sa dopustiť protiprávneho konania. Legálnou cestou je podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti na miestne príslušnom súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt- (Občianske právo)

Dobrý deň. Mame záujem o kúpu bytu. Predávajúci (aj s malým dieťaťom) by v ňom chceli zotrvať do istého času, cca 2-3 mesiace po očakávanom prevode vlastníctva. Mame však obavu, aby sa to ich zotrvanie v byte nepredĺžilo. Ako to právne ošetriť, aby dnes deklarovaný dátum ich odsťahovania sa bol dodržaný/vynútiteľný? Ako mať možnosť ich v prípade potreby z bytu vysťahovať, bez toho, aby to dospelo k nejakému súdnemu, či následne exekučnému konaniu? Dá sa to ošetriť v samotnej kúpno-predajnej zmluve? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt-

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň, 

na riešenie Vami uvedenej situácie sú možné viaceré alternatívy :

1./ Spísanie riadnej kúpnopredajnej zmluvy s povinnosťou predávajúceho vysťahovať  sa z bytu s dohodnutej dobe a uvedením podmienky v prípade nevysťahovania sa bude dohodnutá zmluvná pokuta za každý deň nesplnenia povinnosti vysťahovať s.

2./ Spísanie kúpnopredajnej zmluvy s tým, že kúpna cena bude zaplatená až po vysťahovaní sa predávajúceho a odovzdaní bytu s dojednaním platenia úhrady za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

3./ Spísanie kúpnopredajnej zmluvy  a spísanie notárskej zápisnice ako exek. titulu o povinnosti vysťahovať sa z bytu v dohodnutej lehote s dojednaním podmienok. Tu následne platí, že v prípade, že sa predávajúci nevysťahuje, budete môcť podať návrh na exekučné konanie, t.j. o povinnosti vysťahovať sa nebude musieť rozhodnúť súd a budete múcť podať návrh na exekučné konanie priamo.

4./ Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, z ktorej bude vyplývať, že riadna kúpnopredajná zmluva bude spísaná až po vysťahovaní predávajúceho z bytu a následne aj uhradená aj kúpna cena. Ak k  uvoľneniu bytu v dojednanej dobe nedôjde, nebude uzatvorená ani riadna kúpnopredajná zmluva.

Najlepšou alternatívou z hľadiska právnej istoty považujeme alternatívu pod č. 4., nakoľko nebude sa musieť starať a mať problémy s predávajúcim, ktorý sa nebudete chcieť z bytu vysťahovať. Byt kúpite už uvoľnený.

Odporúčame určite kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt- (Občianske právo)

Dobrý deň, mám taký problém s priateľom sme kúpili byt podpísala sa kúpna zmluva, peniaze sme majiteľom vyplatili čas na vysťahovanie sme dodržali boli sme ústne dohodnutý, že nám k 15. Septembru byt uvoľnia a nestalo sa tak. Vyhovárajú sa, že nemajú kam ísť, že si budú platiť zmluvnú pokutu ale ta nám nevynahradí všetky náklady, ktoré sa nám týmto pádom zvýšili, keďže nemôžme užívať byt. Ako dosiahnuť vysťahovanie? Stačí ísť na políciu? Potrebujeme ten byt čím skôr. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt-

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň,

v takomto prípade odporúčam ich posledný krát písomne vyzvať a zdôrazniť im, že inak budú platiť okrem zmluvnej pokuty aj náklady súdneho konania v prípade ak na súde uspejete. Polícia Vám v tomto prípade nepomôže, pretože v prípade pochybností sa držba považuje za oprávnenú a o tom, či je alebo nie je oprávnená rozhoduje len súd. Preto bude potrebné podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. Zároveň od nich budete môcť žiadať aj náhradu škody, ktorú Vám svojím konaním spôsobili (napr. ste si museli nájsť prenájom a pod.).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt-" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku