Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 5. 1. 2017

Otázka: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt

Dobrý deň, po podpise kúpno-predajnej zmluvy a vyplatení dohodnutej čiastky mi odmieta bývalý majiteľ bytu odovzdať kľúče a sprístupniť mi byt. Ako majiteľ som vedený už aj na LV a s bývalým majiteľom sme neboli dohodnutý na podnájme - v zmluve bolo dohodnuté iba to, že na odovzdanie bytu má 30 dní a za každých začatých ďalších 30 dní bude platiť pokutu - čo sa samozrejme nedeje. Chápem to tak, že na LV som ja, kúpno-predajnú zmluvu bývalý majiteľ podpísal, peniaze dostal a nájomnú zmluvu spolu nemáme. Aké mám možnosti sa do bytu dostať (to je pre mňa kľúčové) a aké mám možnosti si prípadne vymáhať pokutu? Je možné túto nepríjemnosť vyriešiť cez políciu (je rozdiel medzi chovaním zlodeja v cudzom byte a mnou opísaného bývalého majiteľa)? Za odpoveď vopred pekne ďakujem a prajem pekný zvyšok dna

Odpoveď: Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt

Dobrý deň, v takýchto prípadoch ako je Váš je potrebné voči predávajúcemu (bývalému vlastníkovi nehnuteľnosti) podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Žalobou o vypratanie nehnuteľnosti sa budete na súde ako vlastník nehnuteľnosti domáhať vypratania nehnuteľnosti osobou a jej vecami, ktorá nemá žiadne užívacie právo k tejto nehnuteľnosti. Ak by počas konania predávajúci nevypratal nehnuteľnosť dobrovoľne, súd by mu v rozsudku uložil povinnosť vypratať nehnuteľnosť v určitej lehote a ak by tak neurobil, mohli by ste vo veci začať exekučné konanie vyprataním nehnuteľnosti. Čo sa týka možnosti vymáhať pokutu, táto otázka závisí na tom v akej výške je dohodnutá predmetná pokuta. Ak by bola neprimerane vysoká voči význam zabezpečenej povinnosti, súd by Vám tento nárok na zmluvnú pokutu mohol znížiť. V takýchto prípadoch je však možné od osôb, ktoré obývajú nehnuteľnosť bez akéhokoľvek právneho dôvodu, požadovať aj vydanie bezdôvodného obohatenia. Bezdôvodné obohatenie sa v tomto prípade posudzuje ako bežné nájomné za podobné nehnuteľnosti. Vo Vašom prípade by bolo potrebné posúdiť, či by bolo pre Vás vhodnejšie žalovať na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk