Bude manžel dediť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 10. 2. 2017

Otázka: Bude manžel dediť?

Dobrý deň, rad by som sa spýtal o radu. Známa mala v osobnom vlastníctve dom. Pred 6 rokmi sa vydala za terajšieho manžela dva dní po svadbe spísala u notára testament, že po jej smrti zanecháva svoj majetok iba svojim deťom. Moja otázka je, či má jej manžel nárok na časť majetku po jej smrti, aj keď počas manželstva spísala závet. Manžel nemá do dnešného dňa trvalý pobyt na uvedenej adrese. Ďakujem krásne.

Odpoveď: Bude manžel dediť?

Dobrý deň, vo svojom príspevku uvádzate, že Vaša známa rodinný dom "mala" a teda ho už nevlastní. Predmetom dedičstva môžu byť len veci, ktoré boli v osobnom vlastníctve poručiteľa (osoby, ktorá zomrela) v čase jej smrti. Po smrti jedného z manželov, súd v dedičskom konaní vykoná vysporiadanie majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Časť z tohto majetku pripadne manželovi a druhá časť spoločne s majetkom, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve poručiteľa, bude predmetom dedenia. Závet ma prednosť pred dedením zo zákona, a preto platí, že okruh dedičov bude určený práve závetom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk