Bol postup policajta pri riešení nehody správny?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 6. 5. 2017

Otázka: Bol postup policajta pri riešení nehody správny?

Dobrý večer, mám jednu otázočku. Stala sa mi taká vec, cúvala som s autom z parkoviska. Mám cuvaci senzor, keď mi zapípal, tak som zaradila rýchlosť a odišla. Za 5 hodin mi volá polícia, že som pri cúvaní poškodila auto a bol tam jeden pan, čo napísal moju SPZ a dal to za stierač. Ja som nič nepocitila a na nárazníku nemám nič. Bola dom vypovedať na polícii, že nie som si vedomá buchnutia, nič som nepočula a ak áno, riešila by som to na mieste a neodišla. Škoda na aute bola opravená v značkovom servise, čo činilo 66 e. A mne za to pani policajtka zobrala VP na 12 mesiaco a pokutu dala vo vyske 300,- e. Je to možné? Prosím Vás, poraďte mi, som zúfalá. Ďakujem.

Odpoveď: Bol postup policajta pri riešení nehody správny?

Dobrý deň, podľa § 22 ods. 1 pís. b) zákona o priestupkoch, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Za tento priestupok môže byť páchateľovi pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov. Bola Vám teda uložená sankcia v dolnej hranici trestnej sadzby. Priestupkom je pritom zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Zároveň platí, že na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie. To znamená, že za poškodenie auta ste zodpovedná ako aj za to, že ste nezotrvali na mieste nehody, nakoľko ste ako priemerný vodič vozidla vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery o náraze do auta vedieť mali a mohli. Nič Vám však nebráni, aby ste proti rozhodnutiu o priestupku podali odvolanie a poukazovali na skutočnosti, ktoré Vás zbavujú viny.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk