Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 19. 12. 2016

Otázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Dobrý deň, potrebovala by som vedieť či je možné podpísať bezpodielove vlastnictvo už počas trvania manželstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Dobrý deň,

Vaša otázka je značne neurčitá, pre jej lepšie zodpovedanie by bolo vhodné ju bližšie špecifikovať.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká uzavretím manželstva, a to priamo zo zákona - teda nie je potrebné robiť žiadny právny úkon (nič podpisovať) na to, aby BSM vzniklo.

Ak Vaša otázka smerovala k tomu, či už počas trvania manželstva možno uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, k tomuto je potrebné uviesť, že dohodnúť sa s druhým manželom na vyporiadaní BSM už počas manželstva možné je, avšak len s odkladacou podmienkou - teda ustanovením, podľa ktorého sa dohoda stane právne účinnou až právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode manželstva (teda až zánikom manželstva).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk