Máte
otázku?

Aký doklad pri darovaní peňazí zvoliť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Aký doklad pri darovaní peňazí zvoliť?

Dobrý deň. Som jediný syn svojich rodičov a po ich smrti som sa zriekol dedičstva - dvojizbového bytu v prospech mojich dvoch dcér, ktoré mali z bytu získať rovnaký podiel. Keďže moja staršia dcéra plánovala postaviť rodinný dom, mladšia dcéra sa vzdala svojho podielu z predaja bytu v jej prospech, pričom toto však nebolo formálne zdokumentované. Po dokončení stavby domu sa stal bezdlžným majetkom staršej dcéry a tá teraz chce túto situáciu právne ošetriť. Ktorá forma záznamu by bola najvhodnejšia: darovacia zmluva, čestné prehlásenie, alebo iná? Bolo by problematické, ak by sa toto vybavovalo dodatočne, štyri roky po darovaní? Ako by takýto dokument ovplyvnil výsledok rozvodu, v prípade, že by dcéra chcela dokázať, že časť peňazí v dome pochádza z darovania dedičstva jej sestry?

Odpoveď: Aký doklad pri darovaní peňazí zvoliť?

Dobrý deň. Veci, ktoré boli nadobudnuté jedným z manželov pred uzavretím manželstva nepatria do BSM. Veci získané darom a dedičstvom taktiež nepatria do BSM. Vaša dcéra bude musieť v prípade rozvodu a vyporiadania BSM preukázať, že finančné prostriedky, ktoré použila na stavbu rodinného domu patrili do jej výlučného vlastníctva a to môže preukázať darovaciou zmluvou s jej sestrou, alebo aj čestným prehlásením v ktorom sestra prehlási, že darovala finančné prostriedky kedy, v  akej výške a za akým účelom. Čestné prehlásenie môže byť vystavené kedykoľvek, odporúčam podpis overiť. Darovacia zmluva však musí byť s dátumom kedy reálne k darovaniu došlo, t.j. kedy boli peniaze reálne odovzdané. 

Trápi vás "Aký doklad pri darovaní peňazí zvoliť?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aký doklad pri darovaní peňazí zvoliť? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, predala som byt a chcem darovať synovi 30 000 €. Aký doklad by som mala zvoliť? S pozdravom, Emília

Odpoveď: Aký doklad pri darovaní peňazí zvoliť?

(odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň, najlepšie z Vašej strany bude spísať krátku darovaciu zmluvu s tým, že obdarovaným bude syn a peniaze - dar poslať bankovým prevodom na jeho bankový účet s uvedením špecifikácie platby - dar v prospech syna.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aký doklad pri darovaní peňazí zvoliť? (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem za promptnú odpoveď. Bolo by pre moju dcéru užitočné v prípadnom rozvode, ak by jej manžel teraz podpísal čestné vyhlásenie o tom, že jeho manželka použila darované finančné prostriedky na výstavbu ich spoločného rodinného domu, s tým, že to akceptuje, a že je to pravda? Keďže v situácii, kedy sa manželia súdia o BSM, s odstupom rokov sa takéto veci ťažko dokazujú a často sa popierajú. Ďakujem. S pozdravom, Ladislav.

Odpoveď: Aký doklad pri darovaní peňazí zvoliť?

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň. Áno takýto doklad by určite pomohol v prípade vyporiadania BSM po rozvode manželstva. Odporúčam podpis manžela na čestnom prehlásení overiť či už na matrike, alebo u notára. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aký doklad pri darovaní peňazí zvoliť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.