Máte
otázku?

Ako vymôcť dlh?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Ako vymôcť dlh?

Bola som ručiteľkou pre známu pri úvere. Na začiatku platila úver, potom však prestala a následne bol zamestnávateľovi doručený návrh na začatie exekúcie prostredníctvom zrážok z mzdy. Občas mi poslala nejaké peniaze. Táto situácia mi komplikovala život, preto som exekúciu vyplatila jednorazovo, pričom som si musela požičať peniaze. Sľúbila mi, že mi bude peniaze posielať. Skutočnosť je však iná. Od septembra 2016 mi neposlala ani euro a už je apríl. Exekúciu som vyplatila vo výške 4 102 eur. Dotyčná nie je zamestnaná, má živnosť a exekútor od nej však nič nevymohol. Keďže som zamestnaná vo verejnej inštitúcií, bola som jednoduchým cieľom pre exekúciu. Ako sa dostať k svojim peniazom?

Odpoveď: Ako vymôcť dlh?

Dobrý deň, 

pokiaľ ste akp ručiteľ vyplatili dlh za dlžníka, potom ste sa dostali do pozície veriteľa a môžete dlh vvmáhať. Ak Vám odmieta uhradiť dlh, jedinou cestou bude súdne konanie. Skutočnosť, že je nemajetná je pre Vás síce nepriaznivá, avšak to, že nemá peniaze teraz neznamená, že ich nebude mať v budúcnosti. Exekútor bude skúmať jej majetkové pomery a bude sa snažiť uspokojiť Vaš pohľadávku.

Trápi vás "Ako vymôcť dlh?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vymôcť dlh? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám dlžníka, ktorý mi dlží 6000 eur a odmieta mi ich splatiť. S ním mám uzavretú dohodu o priznaní dlhu, ktorú potvrdil notár. Myslel som, že ak dlžník uzná dlh a dohodneme sa na splátkach, problém sa vyrieši. Avšak ani to nepomohlo. Zaplatil len niekoľko eur a stále mi dlží 6000 eur. Ako mám postupovať, aby som svoje peniaze ešte nejaký čas videl? Vopred ďakujem za rady.

Odpoveď: Ako vymôcť dlh?

(odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý deň, keďže dlžník svoj peňažný záväzok dobrovoľne nespláca, nezostáva Vám nič iné, len svoj nárok uplatniť na súde žalobou. V predmetnom súdnom konaní ste vzhľadom na písomné uznanie dlhu vo výhodnej dôkaznej situácii, nakoľko platí domnienka o existencii a dôvodnosti Vašej pohľadávky. Po vyhlásení rozsudku a nadobudnutí jeho právoplatnosti, sa môžete v exekučnom konaní domáhať splnenia dlžníkovej povinnosti. Exekútor poverený vykonaním exekúcie vykoná všetky spôsoby speňaženia majetku, aby Váš nárok bol uspokojený.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako vymôcť dlh? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o právnu radu v oblasti vymáhania dlhu. Pred rokom som požičal peniaze známemu. Peniaze však nechcel do ruky, ale chcel peniaze vložiť inému subjektu na účet, u ktorého mal pohľadávku. Išlo o prenájom priestoru, kde sídli jeho firma, v ktorej som mal (podľa jeho slov) neskôr pracovať aj ja. Keďže som bol v tom čase nezamestnaný, naletel som a peniaze som odoslal na účet subjektu, s ktorým mal podpísanú zmluvu o prenájme. Peniaze som uhradil za prvé tri mesiace. V tom čase ma ešte požiadal, aby som vytvoril webovú stránku s jeho portfóliom výrobkov a popisom firemných aktivít. Webstránku som mu po troch mesiacoch vytvoril, zaplatil a odovzdal v domnení, že mu pomôžem k tomu, aby sa mu firma rozbehla a zamestnal ma, no nestalo sa tak. Po tomto období ma ešte presvedčil, aby som zaplatil prenájom kancelárie za ďalší mesiac, s prísľubom, že sa už začne aktívne zaoberať obchodnými aktivitami. Peniaze som aj tentokrát poslal na účet subjektu, s ktorým mal dohodnutý prenájom. Po mesiaci sme sa stretli v kancelárií, kde ma prehovoril, aby sme šli z môjho účtu vybrať peniaze na ďalšiu splátku prenájmu na ďalšie dva mesiace. Peniaze som z účtu so sebazaprením vybral, no on mi ich vzal z rúk a splátku zaplatil neskôr osobne s malým doplatkom. Z tejto splátky žiaľ už nemám potvrdenie o platbe prevodom, ani cez i-banking ako to bolo v predchádzajúcich prípadoch. V súčastnosti ho kontaktujem, aby mi vrátil aspoň poslednú časť splátky, no neustále sa vyhovára, že mi za ňu peniaze pošle, keď zarobí niečo na zákazkách, ktoré predáva vďaka vytvorenej webstránke. Po roku jeho firma predáva zákazky vďaka mojej iniciatíve, no dnes som už pre neho nezaujímavý, otravný a mám obavy, či niekedy uvidím svoje peniaze, ktoré som vložil do nákladov jeho firmy. Je možné na základe potvrdení z prevodov za prenájom priestorov pre jeho firmu vymôcť dlh? Je možné vymôcť dlh za posledné dve splátky, ktoré som mu vložil do rúk a on ich neskôr osobne zaplatil? O tomto dlhu mám nepriamy dôkaz z mailovej komunikácie, v ktorej ho žiadam, aby mi uvedenú sumu vrátil, na ktorú reaguje a odpovedá. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako vymôcť dlh?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2016)

Dobrý deň, skutkový stav vo Vašej veci je veľmi zložitý a neprehľadný. Na spoľahlivé posúdenie Vášho problému by bolo potrebné vidieť všetky doklady, ktoré máte k dispozícii a tiež komunikáciu s ním. Rovnako je vo Vašom prípade otázne, či ide o pôžičku alebo skôr o bezdôvodné obohatenie. Ak sa Vám totiž v rámci súdneho konania nepodarí preukázať, že išlo naozaj o pôžičku, súd poskytnutie týchto peňazí posúdi ako bezdôvodné obohatenie. Medzi jednotlivými právnymi titulmi je výrazný rozdiel pri plynutí premlčacej doby. Pri pôžičke plynie trojročná odo dňa nasledujúceho po splatnosti pôžičky a pri bezdôvodnom obohatení plynie dvojročná odo dňa poskytnutia peňazí. Z toho dôvodu je nutné vopred podrobne posúdiť Vašu situáciu, t.j. či ide o pôžičku alebo bezdôvodné obohatenie. Vo Váš neprospech je fakt, že ste platili nájomné za neho na účet tretej osoby. Práve kvôli tomu mám za to, že by Vaše plnenie bolo posúdené ako plnenie za iného (t.j. ako bezdôvodné obohatenie). V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Ako vymôcť dlh? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v lete som vyhral súdny spor proti jednej osobe, ktorá mať voči mne určitý dlh. Súd rozhodol v môj prospech. Následne som zistil, že táto osoba je momentálne nemajetná. Mám otázku: Mal by som čakať asi 7 rokov, kým dosiahne dôchodkový vek a potom situáciu odovzdať do rúk exekútora? Nebude po takom dlhej dobe rozsudok premlčaný? Predpokladám, že by som v súčasnosti musel platiť exekútorovi za každú verifikáciu danej osoby. To by ma stálo nemalé finančné prostriedky, čomu by som sa rád vyhol, takže neviem, či pokračovať teraz alebo neskôr. Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vymôcť dlh?

(odpoveď odoslaná: 04.01.2016)

Dobrý deň

podľa § 110 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť…” Je dôležité, kedy súdne rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť (teda kedy sa malo podľa rozhodnutia plniť).

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vymôcť dlh?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.