Ako uplatniť právo odoprieť vypovedať v trestnom konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako uplatniť právo odoprieť vypovedať v trestnom konaní?

Čo si myslite, dá sa na Slovensku využiť právo podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku? Máte s tým skúsenosť? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako uplatniť právo odoprieť vypovedať v trestnom konaní?

Dobrý deň, podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku, svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. Predmetné ustanovenie o práve svedka odoprieť vypovedať sa v praktickom živote uplatňuje často. Vždy však musia byť splnené uvedené zákonné podmienky, aby bolo zo strany orgánov činných v trestnom konaní akceptované. V prípade poskytnutia okolností konkrétnej situácie Vám dokážem zodpovedať, či využitie tohto práva je možné.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako uplatniť právo odoprieť vypovedať v trestnom konaní? (Trestné právo)

Môže svedok odoprieť výpoveď v trestnej veci na polícii pisomne?

Odpoveď: Ako uplatniť právo odoprieť vypovedať v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň,

na výsluch sa treba dostaviť a po zákonnom poučení ho zo zákonného dôvodu odoprieť. Nedá sa len nedostaviť na výsluch a písomne ho odoprieť. To, či je odopretie dôvodné sa bude následne posudzovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku