Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?

Dobry den, mame kamarata v nitre, ktory je v cpztke a prebieha vysluch. Nasli mu marihuanu a telefonaty. Potrebovala by som poradit ohladom toho, ze priatel ma ist teraz vypovedat. Chcela by som vediet, ci to moze odmietnut ak by uskodil sebe alebo co ma povedat ak by nechcel vypovedat. Dakujem za odpoved aj radu

Odpoveď: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?

Dobrý deň, možnosť odoprieť výpoveď svedka upravuje ustanovenie § 130 Trestného zákona. Dôvody pre odopretie výpovede sú dva:

1/ príbuzenský vzťah s obvineným (podozrivým) a 2/ že by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo svojmu príbuznému v priamom rade, súrodencovi... 

V prípade, že by Váš priateľ mohol výpoveďou spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, môže využiť svoje práve nevypovedať. Na začiatku výsluchu bude poučený o svojich právach, vyšetrovateľ sa ho spýta či poučeniu porozumel a rovnako sa ho spýta či bude vypovedať. V tomto okamihu môže Váš priateľ vyšetrovateľovi povedať, že využíva svoje právo nevypovedať a výpoveď odmieta. Nakoľko je to jeho právom, vyšetrovateľ to musí akceptovať a k výpovedi ho nemôže žiadnym spôsobom donútiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť? (Trestné právo)

Dostala som predvolanie na súd. Ako pracovníčka SBS som pristihla v obchode kupujúci kradol. Dala som výpoveď a už tam nepracujem. Musím ísť na súd vypovedať?

Odpoveď: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie.

To, že už nepracujete v danej spoločnosti nie je dôvod pre odmietnutie ísť vypovedať na súd. Ak Vás predvolal, musíte ísť vypovedať, pretože Vás súd môže nechať aj predviesť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť? (Trestné právo)

Dobrý deň,

Chcem sa len opýtať, som predvolaná na výsluch a pritom absolútne neviem KÝM!, Som len bývala kamarátka obžalovaného, ktorá s ním len žila cca v r. 2015 na to si našiel priateľku a ja som sa tým odsťahovala, teraz už manželka = z priateľky ho obvinila z týrania, či sa musím dostaviť na výsluch, keď budem musieť Čo najskôr ukončiť PN-ku a ísť čo najskôr z PE do Bratislavy, pretože mi hrozia základné existenčné podmienky, hrozí mi strata práce a tým aj ubytovanie, keďže som ubytovaná zamestnávateľom, a chcem pomôcť aspoň čestným vyhlásením, ktorý bude ako dôkaz.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň prajem,

každý je povinný vypovedať ako svedok o tom, čo je dôležité pre trestné konanie v danej veci. Výpoveď možno odmietnuť, ak by sebe alebo blízkej osobe mohol svedok spôsobiť trestné stíhanie. Rovnako je zákaz vypočúvať svedka o skutočnosti, na ktorú sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa zákona. 

Ak ste boli predvolaná vypovedať ako svedok v trestnom konaní, musíte sa dostaviť, prípadne informovať orgán činný v trestnom konaní, že Vám to momentálne nevyhovuje a či nie je možné nariadiť iný termín výsluchu. Podľa § 128 ods. 1 Trestného poriadku Svedok, ktorý bol riadne predvolaný a bez dostatočného ospravedlnenia sa k úkonu neustanoví, môže byť predvedený. V konaní pred súdom na základe uznesenia súdu môže byť svedok zabezpečený spôsobom uvedeným v § 88, ak sú splnené podmienky pre taký postup. Na následky nedostavenia sa musí v predvolaní upozorniť.

Odporúčam Vám na výsluch sa riadne dostaviť, prípadne sa ospravedlniť a požiadať o iný termín a zdôvodniť ho riadne a závažnými skutočnosťami. Tiež je možnosť požiadať o to, aby ste boli vypočutá v PE.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť? (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, keď mi prišlo už predvolanie na výsluch ako svedka, musím ísť vypovedať alebo to môžem aj odmietnuť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2019)

Dobrý deň,

Je dôležité, či ste boli ako svedok predvolaný v trestnom alebo v občianskosúdnom konaní. 

V prípade ak ste boli ako svedok predvolaný v trestnom konaní, máte povinnosť dostaviť sa k výsluchu. V opačnom prípade, ak dostatočne neospravedlníte svoju neúčasť môžete byť príslušníkmi policajného zboru predvedený. V prípade ak Vaša prítomnosť nebude môcť byť zabezpečená inak, môžete byť v súdnom konaní v zmysle § 88 Trestného poriadku obmedzený na osobnej slobode. Obmedzenie osobnej slobody môže trvať najviac 72 hodín a môže byť uskutočnené voči svedkovi iba raz.

V zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku máte možnosť odoprieť výpoveď, ak ste príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh.

Taktiež máte právo odoprieť výpoveď ak by ste výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť? (Trestné právo)

Dobrý deň, keď chcem svedčiť na súdnom pojednávaní, musím najprv obdržať predvolanie od súdu.

Odpoveď: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň, zo slova súdne pojednávanie vyvodzujeme, že ide o občiansko-právne konanie. V tomto konaní následne platí prísna zásada navrhovania dôkazov a viazanosť súdu týmito návrhmi. Má to dva následky v súdnom konaní. 1/ každý dôkaz musí navrhnúť vykonať jeden zo strán sporu. Tzn. že Vás súd v konaní nevypočuje skôr, než by to ktorákoľvek strana sporu navrhla. 2/ súd Vás na pojednávanie nepredvoláva. Vašu účasť na pojednávaní musí zabezpečiť tá strana sporu, ktorá navrhla vykonať Váš výsluch. Nakoniec to má za následok aj to, že aj keby súd mal pocit, že by bol vhodný Váš výsluch v konaní, nemôže o nariadení a vykonaní tohto výsluchu rozhodnúť sám z vlastnej iniciatívy. Ak niekto nenavrhne Váš výsluch, súd ho nevykoná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť? (Trestné právo)

Dobrý, chcel by som prezvedieť ako postupovať. Telefonicky so súkromného čísla ma na mobil kontaktoval policajný vyšetrovateľ, že potrebuje moju svedeckú výpoveď a chcel, aby som mnou dohodnúť termín na kedy, termín sme si dohodli avšak deň pred termínom stretnutia-výsluchu dohodnutého telefonicky z jeho súkromného mobilného čísla, sa mi stali neplánovane rodinné komplikácie, preto som zavolal vyšetrovateľovi, aby ma ospravedlnil a svedecký výsluch posunul na iný termím, dostal som ľudovo povedané od vyšetrovateľa nemiestne a vulgárne vynadané a v ten istý deň ma v na nočnej v práci navšívili dvaja policajti v civile s predvolaním, ktoré som prevzal na termín svedeckého výsluchu a však som zistil, že toto predvolanie je síce na moje meno a priezvisko, ale dátum narodenia nesúhlasí vôbec s mojim dátumom narodenia a ani adresa trv. bydliska nebola uvedená, môžem odmietnuť toto predvolanie, a ako? Mám obavu, že sa nejedná o moju osobu vzhľadom na zlý dátum narodenia a hlavne podľa mňa na neštandartný postup vyšetrovateľa, ktorý podľa mňa nepostupuje podľa regule zákona? Ja som svedok nie obžalovaný a ani poškodený, prečo so mnou zaobchádza týmto spôsobom ako štátny orgán ma predsa nejaký zákonom predpísaný postup ako predvolať a nie mi zaslať políciu do zamestnania, ja teraz zložito vysvetľujem zamestnávateľovi, že som nič nevyviedol, a že problémy ja zo zákonom nemám, cítim sa poškodený jednaním tohto policajta ako mám postupovať, predvolanie nie je súhlasné s mojim dátumom narodenia, čo mám robiť? Ako mám postupovať, isto sa za týchto podmienok nechcem s týmto policajtom stretnúť. Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Vám prišlo takéto predvolanie a je v ňom uvedených zlý dátum narodenia a nesedí ani trvalé bydlisko, potom sa skutočne môže jednať o inú osobu.

Predvolanie však nemôžete ignorovať. Postupujte tak, že napíšete na políciu doporučený list k spisovej značke, ktorá je uvedená v predvolaní a oznámite im, že Vám bolo doručené toto predvolanie (priložte kópiu), avšak nakoľko je tam uvedený úplne iný dátum narodenia a trvalé bydlisko, máte za to, že to bolo doručené nesprávnej osobet. Týmto sa zároveň ospravedlnite z výsluchu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť? (Trestné právo)

Dostala som predvolanie na súd a na výsluch. (Ide o návrh otca o zapretie otcovstva.)Toto konanie je určené na 4.5.2016. Avšak ja budem v tejto dobe už v zahraničí. Chcela by som sa teda opýtať či bude súd akceptovať to, ak napíšem list a požiadam o odročenie po dobu kým sa na Slovensko opäť nevrátim (cca 6 mesiacov). Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2016)

Dobrý deň 

to či Vaše ospravedlnenie bude súd akceptovať Vám ja povedať neviem. Musíte podať žiadosť o odročenie pojednávania s tým, že svoju žiadosť odôvodníte, poprípade doložíte podkladmi (dôkazmi), že do zahraničia vycestovať musíte. Taktiež v žiadosti uvedte predpokladaný návrat zo zahraničia. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť? (Trestné právo)

Dobrý deň, prišlo mi predvolanie od Obecného úradu kvôli ohrozovaniu susedov psom... Mam právo vediet kto ma predvolal? Náš pes (nemecky ovčiak) ušiel pretože ostatné psy behajú voľne okolo nášho domu. Nikdy nikomu neubližil narozdiel od ich psov... Ďakujem

Odpoveď: Predvolanie k vypovedaniu. Je to možné odmietnuť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade Vás predvolal Obecný úrad, ktorý pravdepodobne rozhoduje v správnom konaní o priestupku. To, že na základe koho oznámenia začalo správne konanie a ste kvôli tomu predvolaný sa dozviete na Obecnom úrade. Správny orgán (obecný úrad) Vás pred výpoveďou poučení o Vašich právach, oboznámi Vás so skutočnosťami, kvôli ktorým ste predvolaný. Rovnako by Vás poučiť aj o tom, na základe koho podnetu (oznámenia) začal vo veci konať. Ak by Vám tieto informácie konajúci zamestnanec neposkytol, vyžiadajte si ich od neho. Rovnako je dôležité, aby boli všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa predmetnej veci uvedené v zápisnici tak ako ste ich povedali. Pred podpisom zápisnice o výpovedi si ju dôkladne prečítajte (zamestnanec Vám to musí umožniť a tiež poskytnúť čas na prečítanie).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku