Máte
otázku?

Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov

Otázka: Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva?

Dobrý deň, prosila by som Vás o právnu pomoc pri vysporiadaní BSM po rozvode. S exmanželom sme sa rozviedli pred 2 rokmi po 25 rokoch manželstva z dôvodu jeho alkoholizmu, doteraz však bývame spolu v družstevnom byte, ktorý sme nadobudli počas manželstva. Stále sa však nemôžeme dohodnúť na vysporiadaní BSM po rozvode aj keď v podstate nič okrem tohto bytu a dlžôb nemáme. Manžel už roky neprispieva na chod domácnosti, ani na syna, ktorý študuje na VŠ, neplatí byt, neplatí dlhy a ja to už nedokážem ďalej ťahať zo svojho platu. Splácam pôžičku, ktorú sme si vzali pred pár rokmi na auto a ktoré on v opitosti rozbil. Splácam dlh v stavebnej sporiteľni, platím už roky sama byt a všetko s tým spojené a podporujem syna na vysokej škole už 5-tý rok. Bez pomoci svojho otca by som to určite nezvládla. Manžel neplatí ani výživne synovi, ktoré mu určil súd pred dvoma rokmi. V súčasnosti už však spolu v jednom byte bývať nemôžeme, sústavne ma v opitosti psychicky a fyzicky napáda a ja nemám možnosť odísť z bytu niekam inam, pretože už nemám žiadne finančné prostriedky. Prosím Vás ako sa dá takáto situácia riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva?

Dobrý deň, vzhľadom na to, že vám za trvania manželstva vzniklo právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vzniklo so spoločným nájmom bytu vás ako manželmi aj spoločné členstvo manželov v družstve. Podľa § 705 ods. 1 Občianskeho zákonníka (OZ), ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca. Výnimkou je prípad, ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva. Môžete sa však domáhať aj toho, aby súd Vášho bývalého manžela z užívania bytu vylúčil. V zmysle § 705a OZ, ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich, alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Zrušenie spoločného nájmu k bytu je podmienkou, aby súd mohol rozhodnúť aj o vysporiadaní členského podielu v bytovom družstve, ktorý tvorí predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

Trápi vás "Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Pred týždňom sme sa rozviedli a môj bývalý manžel ešte stále žije v tom istom dome so mnou a deťmi. Začal ma psychicky týrať a neviem, čo mám robiť ďalej. Cítim sa zle a rozmýšľam, že to oznámim polícii. Nie som si istá, či konám správne.

Odpoveď: Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva?

(odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň, psychické týranie Vašim bývalým manželom je dôvodom na podanie trestného oznámenia pre trestný čin Týranie blízkej osoby a zverenej osoby. Podľa § 208 Trestného zákona sa tohto prečinu dopustí ten, kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie

a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,

b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,

c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,

d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo

e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať.

Môžete sa taktiež domáhať, aby súd obmedzil užívacie právo Vášho bývalého manžela k domu, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčil. Podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka totiž platí, že ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť v nasledujúcej veci. Som dôchodkyňa a pred mesiacom som sa s manželom rozviedla kvôli jeho problémom s alkoholom. Naše spolužitie mi škodí zdravotne a nedokážem sa s ním dohodnúť ohľadom vysporiadania majetku, takže som nútená odísť do podnájmu zo spoločného bytu. Keď sa odsťahujem, nebudem mať finančné prostriedky na to, aby som hradila celý poplatok za náš spoločný byt. Ak budem platiť iba polovicu nákladov na byt, bude mi to zohľadnené neskôr pri vysporiadaní bývalého spoločného majetku? Môj exmanžel neplánuje prispievať na náklady bytu, ako to bolo doteraz. Poprosím o radu, ako by som mala postupovať ďalej. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva?

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, na Váš prípad je podľa môjho názoru možné aplikovať ustanovenie § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Na základe uvedeného, je v rozpore s dobrými mravmi a požiadavkou spravodlivosti, aby ste v dôsledku hrubého správania Vášho bývalého manžela bola nútená opustiť spoločný byt. Odporúčam Vám preto obrátiť sa na súd, aby ten obmedzil a prípadne aj vylúčil Vášho bývalého manžela z užívania bytu.


Podotázka: Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva? (Spoluvlastníctvo)

Potrebujem súhlas od exmanžela ohľadom toho, s kým udržiavam intímny styk? Dom vlastníme spoločne a naše deti sú už dospelé. Žijú so mnou a on sa o nich nestará. Vidi ich maximálne 4-5-krát do roka. Prosím o odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ Vaše manželstvo zaniklo, nevidím žiaden dôvod pre to, aby ste od Vášho bývalého manžela potrebovali povolenie alebo súhlas na to, s kým udržiavate intímny styk. Ide o Vaše osobné rozhodnutie, v ktorom by Vás nemal nijakým spôsobom obmedzovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.