Máte
otázku?

Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?

Dobrý deň, potrebujem na živnostenský úrad doklad, ktorý doloží, že som sa po upustení od potrestania ničoho ďalšieho nedopustil a tak som sa osvedčil v skúšobnej dobe. Stratil som však rozsudok a nemám spisovú značku. Kde mi takýto papier vedia vydať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?

Dobrý deň, podľa § 64 ods. 1 vyhlášky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie svojich práv, možno vydať úradné potvrdenie o skutočnostiach známych zo súdneho spisu, prípadne odpis alebo rovnopis niektorej písomnosti; ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté. Vydávanie úradných potvrdení, rovnopisov, výpisov a odpisov zo súdneho spisu je spoplatnené podľa osobitného predpisu. Na základe uvedeného, máte ako účastník konania právo požiadať súd o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia. V informačnom centre súdu na základe Vášho mena a priezviska vyhľadajú spisovú značku trestného konania ako aj požadované rozhodnutie, ktoré tvorí obsah súdneho spisu. Vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia sa spoplatňuje v zmysle zákona o súdnych poplatkoch.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia? (Nezaradené)

Dobrý deň,
neviem nájsť rozsudok o rozvode, z iného dokladu viem číslo rozvodového konania, je možné získať kópiu rozsudku a ako? Ďakujem.

Odpoveď: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
áno, stačí súdu zaslať žiadosť o vyhotovenie rovnopisu rozhodnutia. Zo žiadosti musí vyplývať najmä o to ktoré rozhodnutie žiadate (spisová značka, dátum vydania) a kam Vám majú rozhodnutie poslať. Ak bolo rozhodnutie do 10 strán, bude s tým spojená poplatková povinnosť 10,- €. Na pošte môžete kúpiť kolok a priložiť ho k žiadosti. Tým urýchlite vybavovanie veci. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia? (Nezaradené)

Dobrý deň,
potrebovala by som kópiu rozsudku zo súdu ohľadne maloletej dcéry. Ako s k nej prosím viem dostať ?  Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2021)

Dobrý deň,

ak bolo vo veci rozhodnuté, môžete písomne požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia. Žiadosť adresujte príslušnému súdu, ktorý vo veci rozhodoval. V žiadosti uveďte účastníkov konania ako aj príslušnú spisovú značku súdneho konania, v ktorom bolo rozhodnutie, ktorého rovnopis žiadate vydať . Ak ju neviete, telefonicky sa informujte v infocentre príslušného súdu, tam Vám ju oznámia. Čo sa týka vydania rovnopisu, tento úkon je spoplatnený výškou súdneho poplatku v sume 10,-EUR. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia? (Nezaradené)

Dobrý deň,
ako požiadať o vydanie rozsudku o rozvode, ktorý som stratila?

Odpoveď: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2021)

Dobrý deň,

ak ste rozsudok o rozvode stratila, môžete požiadať o vydanie tzv. rovnopisu súdneho rozhodnutia. Žiadosť adresujte súdu, ktorý manželstvo rozvádzal. Okrem toho, že žiadate o vydanie rovnopisu rozsudku o rozvode manželstva (s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a bydliska oboch bývalých manželov), v žiadosti uveďte aj spisovú značku rozsudku. Ak ju neviete, obráťte sa na informačné centrum príslušného súdu, kde ju Vám oznámia. Môžete tak urobiť aj telefonicky. Podľa sadzobníka súdnych poplatkov je však tento úkon spoplatnený poplatok vo výške 10,- €.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia? (Nezaradené)

Dobrý deň,
Potrebujem poradiť. Pred rokom mi bývalý partner vzal dieťa. Bez môjho vedomia požiadal súd o zverenie dieťaťa do jeho starostlivosti. Ja ako matka mám platiť výživné. Ok. To chápem. Lenže nemám žiaden doklad o tom že dieťa je zverené do starostlivosti otca. Ani nič. On mi nechce poslať kópiu toho rozhodnutia. Ďakujem.

Odpoveď: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
bez toho, aby Vám súd poslal návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a tiež doručil prípadný rozsudok do vlastných rúk, nemohla byť táto vec právoplatne ukončená. Skontrolujte si poštu na adrese trvalého pobytu. Určite tam musíte mať žlté lístky o oznámení toho, že Vám súd doručoval písomnosti.

Prípadne podľa miesta bydliska dieťaťa vyhľadať súd, v obvode ktorého bývajú a zadajte im Vaše identifikačné údaje. Povedia Vám, či vôbec prebiehalo súdne konanie v tejto veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia? (Nezaradené)

Dobrý večer. Moja dcéra už ukončila školu a pracuje. Platím na ňu a syna (15r. ) výživné. Chcel by som podať o zníženie výživného. Nemám však spisovú značku. Kde môžem o tu značku požiadať?
Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade budete musieť podať dva návrhy. Jednak návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti voči dcére, nakoľko už je schopná sa sama živiť Vaša vyživovacia povinnosť zanikla.

Druhý návrh môže smerovať voči synovi (zast. matkou) o zníženie výživného, ak sú dané na predpoklady. Tento návrh sa však podáva ako nový návrh, tzn. že ho nemusíte podať k spisovej značke konania, v ktorom Vám bolo výživné určené. Predchádzajúce konanie si súd dohľadá sám.

V návrhu však musíte uviesť všetky relevantné skutkové okolnosti a riadne ho odôvodniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia? (Nezaradené)

Dobrý deň, chcela by som vedieť ako vyzerá vzor žiadosti o vydanie rovnopisu rozsudku a výška poplatku. Ďakujem.

Odpoveď: Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

Dobrý deň, 

treba sa obrátiť na informačné centrum príslušného súdu a písomne požiadať o rovnopisu rozsudku. Súdny poplatok je 10 €.

Adresy súdov nájdete na stránke justice.sk

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako požiadať o vydanie rovnopisu súdneho rozhodnutia?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku