Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Dobry den, Chcel by som Vas poziadat o radu v nasledujucej veci. Pred 4 rokmi sme spolu s priatelkou rekonstruovali byt v jej vylucnom vlastnictve. Na rekonstrukciu som prispel znacnou sumou penazi. Nas vztah vsak nevysiel a kratko po nastahovani do jej bytu sme sa rozisli (november 2012). Slubila mi, ze vsetky peniaze, ktore som do bytu investoval mi vrati. Do maja 2016 mi zaplatila 16500Eur, co cini polovicu z jej dlhu voci mne. Od juna mi vsak prestala platit pravidelne mesacne splatky dlhu. Rovnako si aj zmenila a utajila telefonne cislo. Poznam jej postovu adresu, ale na list, ktory som jej poslal, aby som jej pripomenul chybajuce splatky nereagovala. Prosim Vas, poradte mi, ako mam postupovat. Nanestastie nemam ziadne potvrdenky o tom ,na co vsetko sa moje peniaze v byte vyuzili. Z internet bankingu si vsak viem vytiahnut zaznamy o tom, kedy som jej na ucet posielal peniaze na rekonstrukciu a v akych sumach. Neviem vsak, ci to bude ako dokaz stacit. Pocul som, ze by sa to mohlo kvalifikovat ako "nepovolene obohatenie" zo strany mojej vtedajsej priatelky. Prosim Vas preto o radu , ako mam dalej postupovat. Vopred Vam dakujem za odpoved a zelam prijemny den! S pozdravom

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Dobrý deň, tak ako ste sám vo svojej otázke uviedli, takéto investície do cudzej nehnuteľnosti sa považujú za bezdôvodné obohatenia. Pri bezdôvodnom obohatení vzniká zo zákona povinnosť vydať toto bezdôvodné obohatenie. Ak k tomu nedôjde je možné toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil žalovať na súde. Vzhľadom na uplynulý čas od Vášho rozchodu bude potrebné najmä posúdiť premlčanie Vášho nároku, v prípade, že by ste sa rozhodli pre súdne vymáhanie Vašej pohľadávky. Subjektívna premlčacia lehota pri bezdôvodnom obohatení je v dĺžke 2 rokov. Pri investovaní finančných prostriedkov do cudzej nehnuteľnosti premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia začína plynúť odo dňa zániku práva na užívanie nehnuteľnosti (vo Vašom prípade rozchodom). Takýto spôsob začiatku plynutia premlčacej doby vyplýva z relevantnej judikatúry. Rovnako dôležité je posúdenie akým spôsobom sa zaviazala Vaša bývalá partnerka na platenie mesačných splátok, či by takáto dohoda medzi Vami a ňou obstála pred súdom ako splátkový kalendár, podľa ktorého by sa následne odvíjala premlčacia doba. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese uvedenej na našej stránke.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem,
rovnaká situácia ako uvádza pán predo mnou, spoluvlastnícky podiel 1/2.
Po súdnom spore o zrušenie podielového spoluvlastníctva, ktorý sa skončil súdnym zmierom, ma zaväzuje súd vyplatením 40. 000 € do 30 dni od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a ďalších 10. 000 € do skončenia kalendárneho roka.

Aký deň sa považuje za začiatok plynutia 30-dňovej lehoty? Čo v prípade, že sa táto lehota nedodrží (z dôvodu napr. nespolupráce protistrany - neposkytnutie č.u. )? Ako správne dokladovať platbu?

Na pojednávaní bolo uvedené, že nie je možnosť odvolať sa (rovnako v rozhodnutí), s tým, že sudca ústne uviedol iný právny úkon, ktorým sa daný spor dá znovu otvoriť, aký? Za akých podmienok? Nenachádzam to v zápise. V akej lehote?

Čo v prípade, že počas plynutia lehoty na vyplatenie prvej splátky mi protistrana odmieta vydať kľúče od nehnuteľnosti - rodinný dom? Rovnako odmieta spoločnú obhliadku, zápis, či fotodokumntáciu vybavenia (taktiež kedysi spoločného), odpis energií atď. ; a v rozhodnutí súdu tieto skutočnosti nie sú uvedené?

Ešte ma zaujíma, kto je zodpovedný za prepis na katastri? Sudca uviedol na pojednávaní, že toto nariadi súd, ale nestalo sa a na katastri je všetko bezo zmeny.

Ďakujem za Vaše odpovede.

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, pokúsime sa Vám v skratke zodpovedať všetky otázky. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po právoplatnosti. Ak by ste ju nedodržali, môže protistrana voči Vám začať exekučné konanie. Ak Vám neposkytne potrebné údaje, môžete plnenie uložiť do tzv. solučnej úschovy u notára. Vzhľadom na výšku sumy, jedine bankovým prevodom. Ak je uzatvorený zmier, nie je možné sa voči rozhodnutiu odvolať. Zmier nie je možné dodatočne zrušiť, nevieme aký právny úkon mal na mysli sudca. Súdny zmier bolo možné zrušiť iba v minulej právnej úprave platnej do 01.07.2016. Ak Vám odmietne sprístupniť nehnuteľnosť, môžete podať na súd návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vybavuje súd, nakoľko zo zákona musí upovedomiť kataster o zmenách. Táto zmena sa následne vykoná záznamom. Zvyčajne to katastru trvá 60 dní od odoslania rozhodnutia zo súdu. Súd rozhodnutie odošle až keď bude právoplatné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa rozviesť s manželom. Chcem sa spýtať, či po rozvode musím v rámci vysporiadania BSM ponúknuť svoju polovicu rodinného domu najprv manželovi, alebo, či ju môžem hneď darovať našim deťom.

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň. Ak v dôsledku právoplatného rozsudku o rozvode manželstva zanikne BSM, malo by sa vykonať jeho vyporiadanie. Predmety, ktoré tvoria masu BSM sú v jedinečnom majetkovom spoločenstve, pre ktoré je charakteristická bezpodielovosť. Aj na katastri sa majetok vedie ako 1/1 pre oboch manželov.

Takpovediac Vašu časť majetku v BSM nemôžete bez vyporiadania a bez súhlasu druhého manžela previesť na tretie osoby (bez ohľadu na to, či ide o deti alebo nie).

Najskôr je potrebné BSM medzi bývalými manželmi vyporiadať a až následne, ak v dôsledku vyporiadania BSM vznikne podielové spoluvlastníctvo, je možné Váš podiel previesť na deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželom sa ideme rozvádzať. Manžel však nechce odísť zo spoločného domu, ktorý sme nadobudli počas manželstva a taktiež nechce ani moju čiastku mne z domu vyplatiť. Ak na súde pri vysporiadaní majetku dám návrh, že by som manžela vyplatila z domu ja, súd donúti manžela odsťahovať sa z domu?

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň. Ak v súdnom konaní preukážete, že dokážete bývalého manžela vyplatiť z jeho podielu na dome a súd rozhodne, že dom prejde do Vášho výlučného vlastníctva s povinnosťou vyplatenia druhej strany, potom je možnosť, aby ste sa prostredníctvom súdu domáhali vydania (resp. vypratania) spoločnej veci - domu.

Len pre lepšiu orientáciu uvádzam, že v rozsudku NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2433/99 bol vyslovený nasledovný právny názor: "Výrok o vydaní veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM) je častou súčasťou výroku rozsudku o vyporiadaní BSM, a to v tých prípadoch, keď sa táto vec prikazuje jednému z účastníkov do výlučného vlastníctva, ale ju má v držbe druhý účastník. Výrok ukladajúci tzv. edičnú povinnosť v rámci súdneho vyporiadania BSM nemusí byť súčasťou žalobného návrhu; súd takto môže rozhodnúť aj bez návrhu, keďže v zmysle § 153 ods. 2 OSP v konaní o vyporiadaní BSM nie je viazaný žalobným návrhom. Predpokladom takéhoto rozhodnutia je však to, že vec, ktorá má byť vydaná, bola urobená predmetom konania."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem! Pred desaťročím zomrel otec a počas dedičského konania po ňom prepísala naša matka na mňa a brata rodičovský rodinný dom v pomere 1/2 a 1/2, zriekla sa svojho podielu a zriadilo sa bremeno doživotného užívania pre ňu. Tento rok bohužiaľ zomrela a teraz brat /-ova rodina tlači na vysporiadanie. Dom je neobývaný v pomerne zlom stave. Chcela ho jeho rodina, ale som povedal, že ho nechcem nikomu predať, a keď sa finančne pozviecham, odkúpim jeho podiel, pričom požadovanú cenu na dotaz neuviedol. Súhlasil. No teraz po niekoľkých mesiacoch začali tlačiť. Kvôli neočakávaným výdavkom ale najbližší min. polrok určite neviem financie zabezpečiť pôžičkou, keďže už splácam iné. Nechem o rodičovský dom prísť z citových dôvodov. Môžu zariadiť, aby som o neho prišiel trebárs súdnou cestou? Je nejaký časový limit dokedy musím konať, keď som prejavil záujem ale momentálne nemám financie? Ďakujem Vám! S pozdravom.

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2018)

Dobrý deň,

podielového spoluvlastníka nikto nemôže nútiť, aby zotrval v spoluvlastníctve. Preto, ak sa nedohodnete mimosúdne, má právo podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V súdnom konaní potom súd postupuje nasledovne: 

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. (§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Nedá sa preto zaručiť, že žalobu nepodá. Ak by ste na súd potom povedali, že byt nechcete ani Vy, potom súd nariadil predaj a výťažok z neho by rozdelil medzi Vás podľa podielov. 

Odporúčam skúsiť sa dohodnúť. Napr. môžete skúsiť uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa dohodnete že do určitého času, napr. do roka, uzavriete dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Takto by ste mohli získať čas, kým budete mať financie. Záleží však na ochote druhej strany. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu, mám šancu súdnou cestou získať späť veci, od bývalého priateľa, ktoré som hradila ja mám na ne aj pokladničné bloky, bráni mi je vydať, ďalej požičala som mu peniaze, nedala som mu nič podpísať, viedol si v PC tabuľky s výškou splátok a, vyfotila som si je v jeho prítomnosti, v jeho splátkach evidujem dlh aj v mojich výpisoch z bank evidujem taký istý dlh, stačí mi ako dôkaz fotka? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň. 

Z dôvodu toho, že ste neboli manželia, každý z Vás nadobúdal veci do svojho výlučného vlastníctva. V prípade, že ste veci kúpili Vy, ste vlastníčkou týchto vecí, tieto veci môžete získať súdnou cestou a to podaní žaloby na vydanie veci. Ak Vám bývalý priateľ odmieta tieto veci vrátiť, tak sa svojím konaním dopúšťa trestného činu krádeže alebo trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci.  

Pokiaľ ide o požičanie peňazí Vášmu priateľovi, zmluvu o pôžičke môžete uzatvoriť aj ústne, t.j. nevadí, že o poskytnutí peňazí nemáte žiaden doklad. V prípade, že na základe Vašej výzvy Vám Váš bývalý priateľ požičané peniaze nevráti, tak si ich môžete vymáhať súdnou cestou. Na súde môžete ako dôkazný prostriedok použiť všetko, čo preukáže Vaše tvrdenie, t.j. aj fotku. Ak však budete tvrdiť, že ste mu požičali určitú sumu peňazí a dlhuje Vám nižšiu sumu ako je požičaná suma, čo preukážete splátkami uhrádzanými na Váš účet, tak bude na Vašom bývalom priateľovi či preukáže úhradu vyššej ako žalovanej sumy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či vieme vysporiadať pozemok po rodičoch. Pozemok má 14 árov, 11 árov vlastním ja a zvyšok 3 are majú 3 majitelia po 110 m2, ktorý sa s nami nechcú dohodnúť na predaji. Ako vieme tento pozemok získať? Da sa to vyriešiť v náš prospech, aby sme získali celý pozemok? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, áno, dá sa to vysporiadať. Pokiaľ Vám nechcú predať svoj podiel, nezostane nič iné ako podať návrh na súd. Pred tým ako to urobíte určite im najskôr zašlite výzvu na zrušenie a vysporiadanie pozemkov. Vo výzve uveďte ako si predstavujete vysporiadanie a dajte im lehotu maximálne 2 týždne. 

Súd bude rozhodovať o tom, či prikáže pozemok jednému z vlastníkom alebo nie, najskôr skúma deliteľnosť pozemku. Ak je pozemok deliteľný, potom ho rozdelí. Pozemok o cca 100 m2 nie je príliš, využiteľný a preto je tu vysoký predpoklad, že súd pozemok prikáže tomu kto má väčší podiel a plánuje pozemok využiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobry den, prosila by som o radu, nakolko si neviem rady a som na ihlach. S exmanzelom sme boli manzelia 5 rokov a sme cerstvo rozvedeni. Mame 2 deti. Po vydaji som sa nastahovala k manzelovi-dom je vo výlučnom vlastnicve jeho, ziskal ho zdedenim po rodicoch este pred uzavretim manzelstva, akurát, ze musel z domu vyplatiť brata. To sme spolocne aj urobili-kazdy mesiac sme platili-resp.na splatky pocas 5 rokov. Spolocne sme si zobrali hypoteku na prerabku domu. Ja som ako rucitel. Spolocne sme splacali dalsi manzelov uver, ktory muz zobral na vymenu okien na dom este pred sobasom. Teraz sa mi ex manzel vyhraza, ze bude odo mna ziadat pri BSM vyplatenie 1/2 uveru, ktory sme zobrali. Ja som celych 5 rokov na rodicovskej dovolenke, momentalne zo zdravotnych dovodov dietata. Do prace u mna nepripada do uvahy nakolko sa mi nema kto starat o malu. Zijem sice u rodicov, no oni maju dost zdravotných. problemov. Ja nevlastnim absolutne nic. Z domu som si zobrala iba moje veci, ktore som si priniesla z rodicovskeho domu, detske veci a veci, ktore som od rodicov dostala. Nezobrala som si nic podstatne-napr. televizor, chladnicku.... Z hypoteky sme prerabali vnutro domu, nakupili zariadenie, ktore tam ostalo, kúpili auto v hotovosti, ktoré ma on. Rok a pol tam uz nebyvam, hypoteku plati ex manzel. Doteraz odo mna nepytal ani cent za hypotéku, len sa v kuse vyhraza, ze odo mna vytiahne aj posledny cent. Deti mam zverene do starostlivosti ja, on samozrejme plati sudom urcene vyzivne. Moja otazka znie kto koho ma vyplatit a na co mame alebo nemame obaja narok. Na dom narok nemam, to viem, lebo ho zdedil a ani si nenarokujem. Kazdy mi z okolia hovori, ze mam podat navrh na vysporiadanie BSM, už ked nie kvoli sebe, tak aspon kvoli detom lebo zevraj ma musi z hypoteky vyplatit on nie ja jeho. Ja nechcem nic, len mam strach a nici ma to, lebo neviem co robit. Ak by ste mi aspon v strucnosti odpovedali, bola by som Vam velmi vdacna a mozno by sa mi aj lahsie spalo. Dakujem a prajem krasne prezitie vianovnych sviatkov. S pozdravom Ivana T.

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte nič, tak potom Vám manžel nedokáže ani nič zobrať. Môžete však v budúcnosti mať príjem, ktorý by bol postihnuteľný.

Vaša otázka je komplexná a nie je zrejmé úplne presne, kedy napríklad vyplácal Váš manžel svojich bratov. Táto okolnosť má vplyv na to či časť nehnuteľnosti bude patriť do BSM, pretože, ak by vyplácal svojich súrodencov počas manželstva z peňazí, ktoré zarobil počas manželstva, tak podiel, ktorý vtedy odkúpil patrí do BSM. Pokiaľ si manžel počas manželstva platil svoju hypotéku, tak Vy budete mať v rámci vysporiadania BSM nárok na vyplatenie polovice sumy, ktorá bola zaplatená počas manželstva. Ak ste na hypotéke ako ručiteľ (teda nie je spoludlžník), potom manžel od Vás nemôže žiadať zaplatiť úver alebo jeho časť.

Ja by som Vám odporúčal navštíviť advokáta vo svojom okolí a poradiť sa s ním presne na čo všetko máte nárok, pretože na to, aby bola odpoveď advokáta presná je potrebné veľa informácií.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Chcela by som sa spýtať, ako by sa dalo vyriešiť rozdelenie majetku po rozvode: Bývame v rodinnom dome, kde sme 4 spoluvlastníci, moji rodičia a ja s manželom. Manžel je alkoholik a chcem sa s ním rozviesť, lenže ja nemám peniaze nato, aby som ho z domu vyplatila. Keďže dom stavali moji rodičia, predaj domu neprichádza do úvahy. A budem ich opatrovať, nakoľko majú už aj vysoký vek, ale všetko môže trvať ešte roky. Mne úver vzhľadom na môj vek banka nedá, nakoľko nemám dostačujúci príjem /800,- € v čistom/. Je ešte nejaká iná možnosť, ako vysporiadať tento spoločný majetok, tak aby manžel odišiel z domu? Existuje možnosť, aby som ho vyplácala v nejakých minimálnych splátkach? Alebo je ešte nejaké iné riešenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2016)

Dobrý deň, v prvom rade bude potrebné na katastri nehnuteľnosti zistiť presne v akom pomere ste spoluvlastníkmi nehnuteľnosti s Vaším manželom. Nakoľko uvádzate, že dom stavali Vaši rodičia a všetci štyria ste spoluvlastníci mohla nastať situácia, kedy ste spoluvlastníkmi Vy s manželom 1/2 a Vaši rodičia 1/2 (rovnako si viem predstaviť podiely po 1/3). Toto bude potrebné zistiť na katastri nehnuteľností (resp. na liste vlastníctva). Následne bude možné približne zistiť, akú sumu budete musieť manželovi vyplatiť v prípade, že by ste ho chceli vyplatiť z Vášho podielu (ak máte v BSM podiel vo výške 1/2, tak ho budete musieť vyplatiť sumou 1/4 z hodnoty nehnuteľnosti, t.j. 1/2 z 1/2). Rovnako bude potrebné v rámci vyporiadania zohľadniť ďalšie okolnosti, napr. či niektorý z Vás investoval do výstavby nehnuteľnosti zo svojich výlučných prostriedkov... BSM je potrebné vyporiadať komplexne, preto nie je možné presne odpovedať na Vašu otázku iba ohľadom vyporiadania podielu na rodinnom dome. Konkrétny spôsob úhrady sumy na vyrovnanie podielov z titulu BSM je možné uhradiť rôznymi spôsobmi, závisí to výlučne na dohode bývalých manželov. Nie je vylúčené, aby ste sa dohodli tak, že mu budete mesačne platiť 300-400,- € prípadne inú sumu. Ako ku každej inej dohode, aj k tejto je však potrebný súhlas oboch účastníkov (t.j. konsenzus oboch manželov).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobrý deň Chcem sa informovať. Som v rozvodovom konaní. 5. 10. 2015 som podala žiadosť o rozvod, k dnešnému dňu sme neboli ešte rozvedení, ale manžel minulý týždeň obdržal návrh na rozvod. Teraz som sa dozvedela, že si vybavuje pôžičku z banky na kúpu auta. Pokiaľ bude čerpať bezhotovostný úver, nepotrebuje môj podpis. Myslím si, že to urobil úmyseľne, aby sme sa pri majetkovom delení delili o túto pôžičku. Alebo už nebude zahrnutá v majetkovom vysporiadaní, kedže ju vybavoval počas rozvodového konania? S pozdravom 

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2016)

Dobrý deň

podľa § 148 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.” Pokiaľ manželstvo trvá, trvá aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej BSM). Doručenie návrhu na rozvod manželovi je irelevantné. Manželstvo zanikne právoplatným rozhodnutím súdu, teda aj BSM. Na okolnosti brania si pôžičky zo strany manžela treba upozorniť pri vyporiadaní BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Chcem sa rozviesť s manželom. Pred uzavretím manželstva, manžel nadobudol darovaním od rodičov pozemok na ktorom sme postavili rodinný dom, na ktorý sme si vzali úver. Na liste vlastníctva nie je moje meno, iba manželove meno, dom ešte nie je skolaudovaný. Na zateplenie domu nám požičali peniaze svokrovci, nie je to vyplatené, a ani to nie je na papieri. Aké mám právo na majetok a ako sa vysporiadame so svokrovcami? Ďakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2015)

Dobrý deň, ak sa dom nadobudol pred manželstvom, potom nebude predmetom vysporiadania po rozvode. Takisto, ak boli použíté finančné prostriedky od svokrovcov, tak tieto sa nebudú vysporiadavať v BSM. 
Otázne je, čo povedia svokrovci, že komu požičali peniaze, či vám spoločne alebo len jemu. Ak budú tvrdiť, že len jemu, tak potom nemáte právo na vysporiadanie so svokrovcami a ani s manželom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám dotaz, manžel je invalidný dôchodca. Vyhadzuje ma z domu, ktorý sme si spolu postavili s väčšou finančnou pomocou jeho rodičov. Máme dve deti 17 a 20-ročné. Mám nárok na finančné vysporiadanie ak dôjde k rozvodu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2015)

Dobrý deň, ak je dom spoločný a došlo by k rozvodu (zániku bezpodielového spoluvlastníctva), potom máte nárok na finančné vysporiadanie po rozvode.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku? (Občianske právo)

Dobry den, prosim Vas ked uz mame podpisanu Dohodu o vysporiadani spolocneho majetku po rozvode, mame to poslat na sud alebo sa to tymto vysporiadanim skoncilo? Velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2014)

dobrý deň, pokiaľ ide o vašu otázku, či sa schvaľuje dohoda o vysporiadaní majetku po rozvode súdom, tak odpoveď je, že pokiaľ sa dohodli a podpísali dohodu o vysporiadaní, nie je potrebné, aby ju schválil súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku