Máte
otázku?

Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?

Dobry den, rad by som sa informoval vopred, aky je pravny postup pri vymahani nevyplatenej financnej uhrade pri odstupeni od kupy tovaru cez internet. Islo zo strany predavajuceho o falzifikaciu produktov. Po niekolkych neustalych vyzvach predavajuci potvrdil, ze pohladavka mi bude spatne vyplatena do 4 pracovnych dni, co sa bohuzial doteraz nestalo. Ake mam pravne moznosti pri tomto podozrivom internetovom predaji? Je mozne ich zalovat? Vopred dakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?

Dobrý deň, právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pri internetovom predaji upravuje ustanovenie § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 9 citovaného právneho predpisu, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi (Vám) všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zároveň platí, že pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. To znamená, že predávajúci je oprávnený odoprieť vrátenie kúpnej ceny skôr, ako mu tovar vrátite. Ak splníte všetky uvedené povinnosti a predávajúci Vám napriek toku, kúpnu cenu nevráti, máte právo podať súdnu žalobu o zaplatenie predmetnej finančnej čiastky.  

Trápi vás "Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji? (Občianske právo)

Dobrý deň, 25. 11. 2019 som si objednával tovar cez eShop, pričom som zaplatil kartou dopredu.
Chybou v obchode mi bola časť tovaru zaslaná na dobierku, po telefonickej dohode s obchodom a ubezpečení, že chybu na ich strane evidujú a duplicitnú platbu mi vrátia, som tovar prevzal. Následne odo mňa žiadali výpis z účtu ako doklad o zaplatení kartou a potvrdenie od kuriéra o uhradení dobierky. Toto som im zaslal emailom 27. 10. 2019. Odvtedy som im 3 x telefonoval, píšem emaily atď, stále ma ubezpečujú, že to riešia atď. Ale bez výsledku duplicitná platba sa mi na účet doteraz nevrátila. Ide o smiešnu sumu 15,8 e. Ale ide o veľký eShop , ak to takto správa k viacerým (čo sa aj stalo lebo v ten deň mi volali a sami si chybu v systéme priznali), tak je to už zaujímavá suma. Ako mám v danom prípade postupovať? Podľa SOI sa obchodník dopúšťa nezdôvodného obohacovania, ale oni na to nemajú dosah, že to mám riešiť s políciou.

 

Odpoveď: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?

(odpoveď odoslaná: 20.12.2019)

Dobrý deň, 

odporúčame poslať emailom poslednú výzvu k vráteniu peňazí na Váš účet z dôvodu duplicitného uhradenia kúpnej ceny a a to v lehote obratom s tým upozornením pre predávajúceho, že pokiaľ peniaze nebudú pripísané na Váš účet obratom, napíšete negatívnu recenziu s upozornením pre ostatných potencionálnych zákazníkov na ich konanie a budete o tejto situácii informovať aj média s otázkou či je postup predávajúceho v súlade so zákonom, vrátane podnetu na SOI.

V otázke spomínate SOI, len neuvádzate, či ste podali podnet na prešetrenie postupu predávajúceho v zmysle ust. zákona o ochrane spotrebiteľa. SOI je treba kontaktovať oficiálne podľa inštrukcií na ich stráne a podať podnet na vykonanie kontroly na SOI prípadne aj na Ústredie SOI . 

 


Podotázka: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji? (Občianske právo)

Dobrý deň. Kúpila som a aj zaplatila cez eshop posteľ s matracom v celkovej cene 360 €.
Po prekročení dátumu doručenia som niekoľkokrát kontaktovala firmu,ale stále boli len výhovorky s doručením. Nakoniec som objednávku po dohode s majiteľom zrušila (čo mi potvrdili aj mailom) a čakala som 14 dni na vrátenie peňazí. Dnes je tomu už vyše 3 týždňov čo mi peniaze neboli vrátené. Zasa len samé výhovorky. Ako sa mám dožadovať svojich peňazí ? Pomôže mi niečo, keď podám na daný eshop trestne oznámenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň, 

poznamenávame, že Vy ako kupujúca nepotrebujete súhlas predávajúceho k tomu, aby ste odstúpili od kúpnej zmluvy. Podľa § 613 Obč. zákonníka platí, že "veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."

Keďže v podstate došlo k odstúpeniu od zmluvy, čo Vám potvrdil aj predávajúci, predávajúci bol povinný Vám vrátiť zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo zaplatenú kúpnu cenu. Za tento správny delikt môže byť predávajúcemu uložená sankcia až do výšky 16500 €.

Odporúčame predávajúcemu napísať, že keďže došlo k odstúpeniu od zmluvy, aby Vám do 3 dní vrátil zaplatenú kúpnu cenu a v prípade, že sa tak nestane vec oznámite Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Podnet na eshop môžete podať aj cez internet podľa sídla predávajúceho (www.soi.sk).

 


Podotázka: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji? (Občianske právo)

Predal som auto, ktore kupujuci vzapati pokazil. Teraz ziada vratit peniaze. Ma na to pravo? Dakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, ak si škodu na vozidle spôsobil kupujúci sám, sám za ňu zodpovedá. Iná situácia nastane, ak poruchu vozidla spôsobila vada, ktorú vozidlo malo v čase predaja, pričom je rozhudujúci druh tejto technickej vady. V zmysle § 596 a 597 Občianskeho zákonníka platí, že ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Za objavené vady na vozidle ako predávajúci zodpovedáte bez ohľadu na to, či ste sám o ich existencii mali vedomosť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ste ho ako predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukázalo ako nepravdivé. Dôsledkom odstúpenia od zmluvy je povinnosť predávajúceho vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.


Trápi vás "Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji? (Občianske právo)

Dobrý deň, po oddchode z agentúry mi ostalo čas peňazí na účte agentúry sú to peniaze, ktoré boli určené na platby odvodov. Agentúra na začiatku prisľúbila, že mi zvyšok peňazí pošle na účet ale do dnešného dňa sa tak nestalo a prestali komunikovať. Ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?

(odpoveď odoslaná: 26.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Vám nevyplatili peniate, ktoré Vám prináležia a na ktorých ste sa dohodli, odporúčam ich písomne vyzvať na splnenie tejto povinnosti. Vo výzve im určite lehotu, napr. 7 dní. Ak budú výzvu ignorovať, obráťte sa na súd so žalobou. V žalobe je potrebné označiť sporové strany, opísať právny vzťah medzi Vami, označiť dôkazy a uviesť, čoho sa domáhate. Samozrejme je nutné žalobu datovať a podpísať. 


Podotázka: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji? (Občianske právo)

Dobrý večer, predal som pojazdne auto automechanikovi. Vyskušal ho, priešiel viac než 20km a dohodli sa na cene 1 200 eur. Išli sme rovno na policiu, kde som auto odhlasil a prihlasil na neho. Ozval sa mi po dvoch dnoch, že mi chce vratit auto, že vraj motor je fuč. Vyhraža sa mi, že ma da na sud. Prosim, ako mam postupovať?

Odpoveď: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, predpokladám, že kupujúci Vám reklamuje predané vozidlo z dôvodu technickej vady na motore.  Pre odpoveď je nevyhnutné oboznámiť sa s druhom vady a teda najmä či vada je odstrániteľná, skrytá resp. či ste na technický stav vozidla (motora) kupujúceho upozornil alebo nie. Až na základe oboznámenia sa so všetkými okolnosťami predaja je možne určiť, či požiadavka kupujúceho je oprávnená alebo nie.


Podotázka: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji? (Občianske právo)

Dobrý deň, koncom marca som zapožičal zváračku na elektródy mojmu kamaratovi s tým,ze si pomože okolo domu a vráti mi ju. No asi po 2 tyždoch sa pytal, či mu ju nepredam. Dohodli sme sa na sume, že mi ju pošle prevodom na účet do tyždňa, nakolko pracujem v zahraniči ako zvarač na 3mesačné turnusi. Po tomto sa odmlčal na cca 2 mesiace a naša konverzacia prebieha už len cez messenger na socialnej sieti. Priznava v nej pohladavku voči mne, že si odo mňa zobral zvaračku aj s vybavenim a že mi dlžnu sumu prevedie na učet. No trva to už osem mesiacov a stále su to len sľuby. Dohodli sme sa aj na osobnom prevzati penazi a uz aj na vrateni zvaračky no v den predavania sa odmlci. Chcem sa spytať, mam možnosť požadovať vrátenie zvaračky s kompletným vybavenim, ci len pozadovať vyplatenie sumy, na ktorej sme sa dohodli. Možem použiť ako dokaz správy z messengera? Ďakujem Vám

Odpoveď: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?

(odpoveď odoslaná: 17.11.2016)

Dobrý deň, s Vašim kamarátom ste uzavreli kúpnu zmluvu ústnou formou, v ktorej ste sa dohodli na všetkých podstatných náležitostiach, vrátane podmienok zaplatenia kúpnej ceny. Z uvedeného právneho úkonu Vám teda vzniklo právo na zaplatenie kúpnej ceny v dohodnutej dobe. Keďže kupujúci v lehote splatnosti kúpnu cenu nezaplatil, je v omeškaní. Máte teda právo domáhať sa, aby súd v sporovom konaní určil svojim rozhodnutím povinnosť dlžníka zaplatiť Vám dohodnutú kúpnu cenu spoločne s úrokmi z omeškania. Za splnenia zákonných podmienok však môžete požadovať aj vrátenie zváračky. Podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. Ak teda vyzvete (pre právnu istotu písomne) dlžníka písomne na zaplatenie do určitej primeranej lehoty pod hrozbou odstúpenia od zmluvy a výzva zostane bezúspešná, vznikne Vám právo na vrátenie veci. Toto právo môžete vymáhať aj žalobou o vydanie veci.


Trápi vás "Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji? (Občianske právo)

Môžem vymáhať vrátenie celej čiastky za nekvalitne položenú dlažbu, treba to všetko vysekať a urobiť znova, ale nemám žiadny doklad len e-mail, z ktorého je jasné aká firma to robila, ani doklad o zaplatení. Ďakujem za odpoveď 

Odpoveď: Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2015)

Dobrý deň

skúste sa najprv dohodnúť s hotoviteľom, či nie je možná oprava danej dlžby (reklamácia), prípadne zľava. Pokiaľ nemáte žiadne doklady, bolo by náročnejšie dokazovať skutočnosti, ktoré tvrdíte. V prípade, že nebude možné sa s firmou dohodnúť, môžete sa obrátiť na súd, avšak treba rátať s poplatkami, ktoré sú spojené s konaním (súdny poplatok, príp. znalecký posudok a pod.). Ako dôkaz je môžné použiť e-mail. Pre ďalšie posúdenie, či je hospodárne domáhať sa svojho práva na súde je potrebné vidieť všetky podklady a oboznámiť sa so všetkými skutočnosťami. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vymáhať vrátenie kúpnej ceny pri internetovom predaji?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku