Máte
otázku?

Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Nitra

Otázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

Začala mi chodiť pošta domov a majiteľ istej firmy má sídlo na mojej adrese. Pozrel som sa do obchodného registra a skutočne tam je uvedená moja adresa. Ako je možné, že si dotyčný mohol otvoriť firmu na mojej adrese? Ktorý zákon sa tým porušil? Mám pocit, že skresľuje pravdu a obávam sa, aby som v budúcnosti nemal problémy.

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

Dobrý deň, v zmysle § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom. Firma teda musí disponovať Vašim súhlasom ako vlastníkom nehnuteľnosti s umiestnením sídla alebo zmluvou, z ktorej jej vyplýva užívacie právo k budove alebo jej časti. V opačnom prípade ste oprávnený na podanie návrhu na zrušenie spoločnosti súdom. Obchodná spoločnosť bude musieť následne vyžiadať si Váš súhlas alebo zriadiť sídlo na inej adrese.

Trápi vás "Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel si založil firmu s.r.o., keď sme ešte boli manželia, a sídlo má na adrese, kde po rozvode bývam už len ja. Ako ho môžem odhlásiť z tejto adresy? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,

najprv by sme sa vec pokúsili vyriešiť cez vášho bývalého manžela. Vyzvite ho, aby vykonal zmenu v sídle svojej eseročky. Ak by k tomu sám nepristúpil, potom môžete aj priamo vy ako terajšia výlučná vlastníčka odvolať súhlas s tým, aby mala manželova eseročka na vašej adrese sídlo a navrhujete preto vykonať jeho výmaz. Odvolanie urobte najskôr eseročke a potom na príslušnom súde, ktorý vedie uvedenú eseročku.

Podľa Obchodného zákonníka a živnostenského zákona je potrebné, aby spoločnosť s.r.o. preukázala oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako sídla spoločnosti, za predpokladu, že nie je vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Oprávnenie sa najčastejšie preukazuje písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra. Ak spoločnosť nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebné predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla alebo nájomnú zmluvu. V prípade, že spoločnosť nemá oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako sídlo spoločnosti, môže byť sídlo spoločnosti zrušené na základe návrhu na výmaz zo zoznamu obchodných spoločností.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, ako napísať zrušenie sídla spoločnosti, ak nemá s.r.o. právo užívať našu nehnuteľnosť, ktorú sme kúpili?

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,

Urobte to tak, ze pošlete konateľovi na jeho adresu list, v ktorom mu odvolávate súhlas s udelením sídla na vašej adrese. 

Následne stačí oznámiť na príslušný súd, ktorý vedie uvedenú srocku, že ste odvolali súhlas ako vlastník nehnuteľnosti tejto srocke a navrhujete aby, súd vykonal výmaz.

Podľa Obchodného zákonníka a živnostenského zákona je potrebné, aby spoločnosť s.r.o. preukázala oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako sídla spoločnosti, ak nie je vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Oprávnenie sa najčastejšie preukazuje písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra. Ak spoločnosť nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebné predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla alebo nájomnú zmluvu. V prípade, že spoločnosť nemá oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako sídlo spoločnosti, môže byť sídlo spoločnosti zrušené na základe návrhu na výmaz zo zoznamu obchodných spoločností.


Podotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, mám na vás otázku a potrebujem len poradiť, či mi niečo hrozí, ak spravím to, o čo ma moja dcéra žiada. Ide o to, že si chce založiť s. r. o. a, keďže má u mňa trvalý pobyt, chce odo mňa súhlas, ktorý musí byť potvrdený notárom. Súhlasí s tým, aby sídlo jej s. r. o. bolo u mňa v byte, ktorého som ja výhradnou vlastníčkou. Ona má u mňa teda trvalý pobyt, ale v B. má svoj vlastný byt, no tam má prechodný pobyt. Chcem len vedieť, či mi hrozí niečo. Mám obavy, lebo sa hocičo môže stať, napríklad, aby som neprišla o byt alebo, aby ma nenaháňali veritelia a podobne. Viem, že to už preháňam, ona je zodpovedná, šikovná, rozumná, ale viete, aký je svet a akí sú ľudia. Mám strach, že by sa mohla nechať zmanipulovať. Nechcem tu robiť zbytočné strašidlá. Ale jednoducho mám 69 rokov, som staršia a mojim deťom by som dala aj posledné. Bojím sa, aby som ozaj neprišla o to posledné.

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 22.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku zo dňa 22.4.2023 uvádzame nasledovné :

Vaša dcéra v zmysle ust. Obchodného zákonníka potrebuje mať zriadené sídlo spoločnosti a keďže ho nebude mať na vlastnej adrese, musí mať Váš písomný súhlas so zriadením sídla spoločnosti na Vašej adrese aj keď je to v inom meste. Citujeme ust. §  2 ods. 3 Obchodného zákonníka :

"Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom; to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností."   Je na Vašom zvážení či tento súhlas udelíte. Riziko spočíva hlavne v tom, že veritelia a úrady nevedia v skutočnosti, že na tomto mieste bude len sídlo spoločnosti bez toho, aby tieto priestory - priestory Vášho bytu dcéra aj užívala ako sídlo spoločnosti. Možnosťou na strane Vašej dcéry je zriadiť aj virtuálne sídlo spoločnosti v mieste kde má ona teraz hlásený prechodný pobyt a to za malý mesačný poplatok.
Trápi vás "Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom situácie, v ktorej sa nachádza môj druhý manžel. Spoločnosť s ručením obmedzeným je prepísaná na jeho meno a obrátili sme sa na Centrum právnej pomoci. Podali sme návrh na vymazanie jeho mena a bol nám pridelený advokát. Spolu s ním sme spísali návrh na súd o zrušenie, avšak už uplynuli tri roky a na súd sa stále nekonalo žiadne konanie. Mária

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň, musíte kontaktovať advokáta najlepšie písomne, aby vám oznámil stav veci na súde, prípadne priamo vy môžete kontaktovať informačné centrum prísl. súdu a zistiť stav veci. Pokiaľ súd nekoná, je treba vo veci napísať písomne urgenciu. Odporúčam pozrieť aj obchodný register na internete, či vo veci prebehli nejaké zmeny.

Vo veci ste mali podať aj trestné oznámenie, čo však nie je vylúčené, aby ste ho nepodali teraz.


Podotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, som vlastníčkou nehnuteľnosti a firma s.r.o. má sídlo na mojej adrese. Údajne som k tomu dala súhlas, čo však pochybujem. Ak som tento súhlas poskytla a neexistujú žiadne iné zmluvy v tejto veci, ako môžem firmu z mojho trvalého bydliska odstrániť? Ďakujem. Anna

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedneom prípade paltí ust. § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka :

"Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom; to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností."

Z uvedeného zák. uzstanovenia vyplýva, že s.r.o. musela mať súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie svojho sídla na určitej adrese. Je možné, že spoločnsoť s.r.o. mala súhlas od predchádzajúceho vlastníka nehnuteľnosti, ktorej ste vlastníkom teraz vy.

Odporúčam v uvedenej veci písomne kontaktovať s.r.o. s tým, aby vám písomne predložili doklad o súhlase na zriadenie sídla spoločnosti na adrese vašej nehnuteľnosti v lehote obratom. Môžete spoločnosti uviesť, že ak doklad predložený nebude, žiadate, aby si zmenili sídlo spoločnosti na inú adresu, rovnako vo vami uvedenej primeranej lehote /napr. 15 dní/.

Ak k náprave nedôjde a spoločnosť žiadny doklad nepredloží, budete musieť podať návrh na zrušenie spoločnsoti súdom v zmysle ust. § 68b/ Obchodného zákonníka, podľa ktorého súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak sôpoločnosť nespĺňa podmienky uvedneé v ust. §  2 ods. 3 Obchod. zákonníka /viď vyššie - sídlo spoločnosti/.

V prípade záujmu o vyporiadanie veci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Zistila som, že osoba, od ktorej sme odkúpili nehnuteľnosť, má stále uvádzané svoje sídlo podnikania v Obchodnom registri aj v živnostenskom registri na našej adrese. Táto osoba nemá žiadny súhlas ani zmluvu od nás, aby mohla používať našu adresu ako sídlo svojich firiem. Ďakujem za radu. S pozdravom, Henrieta.

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platia ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré súčasne citujeme :

"§ 3 ods. 2 :

Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom; to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností."
§ 68b
Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu
(1) Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak
a) zanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik spoločnosti,
b) orgány spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo týmto zákonom viac ako tri mesiace,
c) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3,
d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
e) je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť mesiacov, alebo
f) tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon.
(2) Ak ide o dôvody na zrušenie spoločnosti podľa odseku 1, dôvod na zrušenie spoločnosti sa predpokladá, ak vyplýva z obchodného registra alebo listín uložených v zbierke listín."
 
Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že keďže ste vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú ste odkúpili od pôvodného vlastníka - právnickej osoby, a táto už nemá Váš súhlas s trvaním sídla spoločnosti na adrese nehnuteľnosti, je potrebné  právnickú osobu podľa údajov v obch. registri prípadne podľa údajov v živnostenskom registri, aby si zmenila sídlo spoločnosti, inak podáte návrh na súd na jej zrušenie. spoločnosti súdom.
Môžete určiť aj primeranú lehotu, napr. 1 mesiac, v ktorej spoločnosť súčasne požiadajte, aby Vám predložila doklady o tom, že požiadala obchodný register o vykonanie príslušných zmien.
Ak k zmene sídla nedôjde a spoločnosť nebude reagovať na Vašu výzvu, potom musíte podať návrh na súd o zrušenie uvedenej spoločnosti v zmysle ust. § 68b/ Obchod. zákonníka.
 
V prípade potreby kontaktujte advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.
 

Trápi vás "Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, na mojej nehnuteľnosti si firma bez súhlasu zriadila sídlo. Ako je potrebné postupovať v prípade jeho zrušenia?
Ďakujem, Michaela

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 06.10.2021)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka platí :

"Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom; to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností."
 
V podstate z uvedeného ustanovenia vyplýva, že firma musela mať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo väčšiny podiel. spoluvlastníkov na zriadenie sídla firmy a to s úradne overeným podpisom. Je možné, že k udeleniu súhlasu so zriadením sídla firmy došlo zo strany predchádzajúceho vlastníka resp. podiel. spoluvlastníkov.
Vo veci odporúčame, aby ste písomne kontaktovali predmetnú firmu a vzhľadom na okolnosť, že so sídlom firmy nesúhlasíte, požiadať ich, aby vymazali sídlo firmy z Vašej adresy a to vo Vami stanovenej primeranej lehote a predložili Vám doklad o zmene sídla. Ak k zmene sídla nedôjde, budete môcť podať návrh na prísl. súd na zrušenie firmy v súlade s ust. § 68b/ Obchodného zákonníka. Na uvedený právny krok /podanie návrhu na zrušenie spoločnosti/ môžete predmetnú firmu upozorniť.

Podotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, mám na vás nasledovnú otázku v súvislosti s témou sídla spoločnosti. Vlastník nehnuteľnosti mi dal písomný súhlas s umiestnením sídla novej spoločnosti, ktorý som priložil k návrhu na zápis do Obchodného registra. Asi po mesiaci mi však oznámil, že sa jednoducho rozhodol tento súhlas odvolať, bez udania dôvodu. Bol som z toho v nemom úžase, pretože naša novovzniknutá spoločnosť už rozbehla svoje aktivity a odsúhlasené sídlo spoločnosti je uvedené všade. Môže sa takto správať vlastník nehnuteľnosti, že ak sa zle vyspí, jednoducho odvolá súhlas? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,
ak máte výlučne súhlas vlastníka nehnuteľnosti s užívaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti, bez toho, aby ste mali zároveň uzatvorenú aj nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, z ktorej vyplýva užívacie právo k nehnuteľnosti, môže súhlas so zriadením sídla odvolať. Z toho dôvodu je vždy vhodnejšie, aby sa zároveň uzatvorila napríklad nájomná zmluva, z ktorej vyplýva tiež užívacie právo k nehnuteľnosti a nie je možné toto právo tak jednoducho, zo dňa na deň, zrušiť.

Ak toto odvolanie súhlasu adresoval už aj registrovému súdu, bude potrebné z Vašej strany čo najskôr nájsť inú nehnuteľnosť, kde budete môcť zriadiť sídlo spoločnosti, v opačnom prípade môže dôjsť aj k zrušeniu spoločnosti súdom.

Ak odvolanie súhlasu adresoval zatiaľ iba Vám, odporúčame Vám pokúsiť sa s ním nájsť také riešenie tejto situácie, ktoré zbytočne nebude obmedzovať vlastníka a neohrozí ani Vaše podnikateľské činnosti.


Podotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, v nehnuteľnosti, ktorú vlastním, má sídlo občianske združenie, ktorého členom ani členom jeho orgánu nie som. Sídlo združenia bolo zapísané Ministerstvom vnútra SR bez môjho súhlasu a vedomia. Podľa zákona o združovaní občanov to nie je vyžadované. Ako mám postupovať, ak si neželám, aby občianske združenie sídlilo v mojej nehnuteľnosti? Mám možnosť žiadat občianske združenie o zmenu sídla? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 03.02.2020)

Dobrý deň,
zákon o združovaní občanov nestanovuje povinnosť obč. združenia, aby pre jeho registráciu bol predložený súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

Podľa ust. § 19b ods. 1  Obč. zákonníka platí, že "právnické osoby majú svoj názov, ktorý musí byť určený pri ich zriadení."
Vzhľadom na široko koncipované zák. ustanovenie, odporúčame napísať občianskemu združeniu doporučený list, kde uvediete, že ste mu nedali súhlas na zriadenie sídla vo Vašej nehnuteľnosti a požiadate ich o vykonanie úkonov na zmenu ich sídla vo Vami uvedenej lehote.

Odporúčame občianskemu združeniu súčasne napísať, že uvedenú okolnosť oznamujete súčasne daňovému úradu, soc. a zdrav. poisťovniam a Ministerstvu vnútra SR.
Aktuálny stav obč. združenia a zápis jeho údajov nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Ak k zmene sídla nedôjde, budete sa musieť svojho práva domáhať cestou súdu v súlade s ust. § 123 Obč. zákonníka.


 


Trápi vás "Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám? (Obchodné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v súvislosti s tým, že som zistila, že som v ORSR zapísaná ako členka dozornej rady v jednej firme. Nemám vedomosť o tom, že by som niečo podpisovala, alebo ako som sa tam dostala. Vedeli by ste mi, prosím, poradiť, ako postupovať alebo čo urobiť, aby som sa nedostala do nejakej podvodnej machinácie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?

(odpoveď odoslaná: 16.11.2019)

Dobrý deň,

vo veci je treba podať návrh na príslušný okresný súd v sídle kraja na zrušenie zápisu v obchodnom registri v súlade s ust. § 289 Civil. mimosporov.poriadku a uviesť čo ste zistili, pričom ste nikdy nedali súhlas s ustanovením do funkcie člena DR.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať, ak má firma sídlo na mojej adrese, ale ja ju nepoznám?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.