Máte
otázku?

Ako mám napísať návrh na zrušenie otcovstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako mám napísať návrh na zrušenie otcovstva?

Chcem sa opýtať ako máme napísať návrh na zrušenie otcovstva a krvnú skúšku chcem cez súd.

Odpoveď: Ako mám napísať návrh na zrušenie otcovstva?

Dobrý deň,  

zaprieť otcovstvo môže buď manžel matky dieťaťa alebo muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. 

 

Podľa § 88 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: 

“1) Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá.”

Podľa § 93 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine:

“1) Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.” 

 

Lehota na zapretie otcovstva sú 3 roky. Muž, ktorý bol určený za otca súhlasným vyhlásením môže otcovstvo zaprieť pred súdom, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa.

Návrh na zapretie otcovstva sa podáva na príslušný súd a je potrebné, aby mal všetky všeobecné náležitosti ako: osobné údaje navrhovateľa, odporcu a mal. dieťaťa, z návrhu musí byť zrejmé čoho sa domáhate, musí byť podpísaný a datovaný. K návrhu pripojte dôkazy ako aj rodný list mal. dieťaťa. 

 

Súd po vypočutí účastníkov konania vo veci spravidla ustanoví znalca z odboru genetiky.

Trápi vás "Ako mám napísať návrh na zrušenie otcovstva?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako mám napísať návrh na zrušenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, mám dieťa so svojim bývalým priateľom. Po narodení nášho syna sme spolu žili tri mesiace od vtedy svojho syna nevidel ani ho nestretáva. Nemá žiadny záujem o nášho syna a to už má syn 7 rokov. Už rok žijem so svojim synom v zahraničí a v rodnom liste je napísaný jeho otec a nechcem, aby tam bol napísaný jeho otec, keď môj syn ho nepozná a nechcem, aby nosil jeho meno chcem, aby bol po mne. Je možné, že nám to súd schváli? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám napísať návrh na zrušenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň, už raz určené otcovstvo k dieťaťu nie je možné len tak zrušiť. Je možné otcovstvo zaprieť, ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že ten, kto bol ako otec zapísaný do rodného listu dieťaťa, v skutočnosti nie je jeho otcom. Vychádza sa z princípu, že každé dieťa má právo poznať svojich rodičov a svoje korene. To znamená, že len samotný nezáujem rodiča o svoje dieťa neodôvodňuje zrušenie jeho otcovstva. 

Čo sa týka samotného priezviska maloletého, toto by bolo možné zmeniť, avšak len so súhlasom otca maloletého. To platí podľa slovenských predpisov. Ak by súhlas nedal, potom je možné zmeniť priezvisko len z dôvodov, ak by bolo hanlivé alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa, takýmto dôvodom by teoreticky mohol byť aj nezáujem otca mal. o svoje dieťa. Avšak aj v tomto prípade, by ste museli požiadať súd o nahradenie prejavu vôle otca s tým, že by ste súdu museli preukázať, že skutočne je priezvisko otca buď hanlivé alebo tu existujú iné dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by maloletý toto priezvisko nemal nosiť. Potom, čo by súd prejav vôle otca v časti súhlasu so zmenou priezviska nahradil, mohli by ste o povolenie zmeny priezviska požiadať okresný úrad. Ak by tento zmenu povolil, matrika by zapísala vášmu synovi nové priezvisko. Ak žijete v zahraničí, budú sa na dieťa vzťahovať ohľadom úpravy práv a povinností predpisy cudzieho štátu. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako mám napísať návrh na zrušenie otcovstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku