Ako mám dosiahnuť vrátenie daru?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 3. 1. 2017

Otázka: Ako mám dosiahnuť vrátenie daru?

Našetril som dcére 4000 eur, ktoré som jej aj dal. Po čase sa dcéra začala ku mne správať veľmi zle, neustále má ponižuje pred rodinou uráža má slovami, stále sa zo mňa vysmieva. Vôbec ma nerešpektuje ako otca. Preto som od nej žiadal, aby mi vrátila peniaze späť, že si ich nezaslúži. Povedala, že mi nič vracať nemusí, lebo sú to už jej peniaze. Čo mám robiť, aby mi tie peniaze vrátila?

Odpoveď: Ako mám dosiahnuť vrátenie daru?

Dobrý deň,

uvedenú sumu je možné považovať za dar, a preto je možné uplatniť ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa darovania. Podľa § 630 OZ Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Záleží však, či jej konanie naplnilo tzv. hrubé porušenie dobrých mravov. Avšak z toho, čo uvádzate je možné usudzovať, že sústavné ponižovanie a urážanie pred celou rodinou je hrubým porušením dobrých mravov. Odporúčam Vám písomne ju vyzvať na vrátenie daru. Ak Vaša výzva ostane bez výsledku, jediným riešením bude podanie žaloby.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí