POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov

Dobrý deň, matka dieťaťa zomrela a následne sa ozval otec, s ktorým však predtým nežila. Súd mu zveril dieťa. Je možné, že ak sa babička (mama zosnulej) odvolá, súd by mohol dieťa zveriť jej?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov

Dobrý deň. Pokiaľ žije už iba jeden rodič, dieťaťa by malo byť primárne zverené jemu. U tohto rodiča však musia byť splnené podmienky na to, aby bol objektívne spôsobilý na zabezpečovanie starostlivosti o dieťaťa. S dieťaťom by mal mať vytvorený vzťah, mal by mať záujem o jeho výchovu, mal by byť schopný dieťa materiálne zabezpečiť a pod. Nie je pritom rozhodujúce to, že rodičia pred smrťou spolu nežili v jednej domácnosti. Na to, aby dieťa nebolo zverené do starostlivosti jediného žijúceho rodiča, by museli existovať vážne osobitné okolnosti, ktoré by takýto postup odôvodňovali.

Trápi vás "Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj partner zomrel a chcela by som sa informovať, na čo mám nárok ako slobodná matka. Ostala som so deťmi sama. Ďakujem za každú odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov

(odpoveď odoslaná: 06.01.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že Váš partner bol otcom Vašich detí a že nemal aj iné deti.

Ak je to tak, potom Vaše deti v zmysle ust. Občianskeho zákonníka sú zákonnými dedičmi všetkého majetku Vášho partnera ako otca Vašich detí. Vy ako jeho partnerka a matka detí nie ste zákonným dedičom po partnerovi, lebo ste neboli manželia. V tomto smere odporúčam zistiť na informačnom centre okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska partnera v čase úmrtia meno notára, ktorému bol dedičský spis pridelený a prihlásiť Vaše deti ako zákonných dedičov po poručiteľovi.

Nepoznáme konkrétne okolnosti, ale ohľadom sirotského dôchodku pre deti odporúčam kontaktovať Sociálnu poisťovňu ústredie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, mala by som záujem o informácie týkajúce sa situácie, v ktorej sa momentálne nachádzam. Zomrela mi sestra, ktorá zanechala po sebe dve maloleté deti. Musím podotknúť, že bola slobodnou matkou, aj keď žila so svojím partnerom. Pred svojou smrťou si vyslovila želaní, aby sa o jej deti starala výhradne naša matka, keďže s jej partnerom nemala dobrý vzťah. Chceli by sme získať radu, ako právne presunúť deti do starostlivosti našej mamy. Dôležité je tiež spomenúť, že sme podali trestné oznámenie na jej partnera a jeho matku za neposkytnutie pomoci, na dôsledky ktorej sestra následne v nemocnici zomrela. Pol roka pred jej smrťou si jej partner a jeho matka na ňu uzavreli poistku proti smrti. K tomuto činu sa otvorene priznali.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
ak nežije ani jeden z rodičov detí, bude súd rozhodovať o tom, komu budú zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Práve v tomto konaní je potrebné byť aktívny a preukázať skutočnosti smerujúce k tomu, aby deti boli zverené do starostlivosti Vašej mamy. Rovnako Vám odporúčam byť v kontakte so sociálnou kuratelou (ak ešte nie ste), nakoľko toto súdne konanie budú iniciovať zrejme práve oni a môžu Vám do určitej miery pomôcť v tomto konaní aspoň v tom, že budete mať o konaní vedomosť a budete môcť byť aktívny v ňom.


Podotázka: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na nasledujúcu situáciu. Sestre zomrel manžel a po ňom ostali len dlhy. Momentálne prebieha dedičské konanie. Keďže majú dve maloleté deti, ktoré potrebujú poručníka, chcel by som sa opýtať, či po podpísaní poručníctva prejdú na mňa jeho dlhy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov

(odpoveď odoslaná: 06.09.2019)

Dobrý deň. Ak zomrel poručiteľ, ktorý má maloleté deti, pričom po sebe zanechal dlhy, tak ak budete poručníkom týchto detí, neprejdu na Vás dlhy poručiteľa.

Nad rámec zadanej otázky si Vám tiež dovoľujem uviesť, že dlhy sa po poručiteľovi dedia len do výšky hodnoty zdedeného majetku a taktiež existuje možnosť odmietnuť dedičstvo. V takom prípade dedič, ktorý dedičstvo odmietol, nededí vôbec nič.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či po smrti matky, ktorá mala dieťa zverené do osobnej starostlivosti (po dohode s otcom, pretože otec bol v zahraničí a nežili spolu), prechádzajú práva a povinnosti k dieťaťu na otca automaticky, aj bez súdneho rozhodnutia, alebo je tam potrebný určitý súdny verdikt? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov

(odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň,

tým, že sa zmenili pomery (matka zomrela) je odôvodnená zmena rozhodnutia. Zákon síce výslovne neustanovuje povinnosť požiadať súd o zmenu, pretože Vy ste svoje práva nestratili, len sa upravil ich výkon, avšak je vhodnejšie vzhľadom na to, že vo veci konal súd, mať o zmene starostlivosti doklad. Preto odporúčam podať na súde návrh na zmenu rozhodnutia, ktorým bolo dieťa zverené matke a odôvodniť ho zmenou pomerov. Súd bude skúmať, či ste schopný sa postarať o dieťa, či bude mať zabezpečené potrebné veci pre život a pod.


Podotázka: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Kamarátovi zomrela mama a má neplnoletú sestru, ktorá žila s matkou. Otec dlhodobo pracuje v zahraničí. Menšia sestra teraz ide bývať k matkinmu bratovi a starej mame. Je možné, aby bol matkin brat pre ňu zákonným zástupcom, vzhľadom na to, že otec je v zahraničí? Môžete mi poradiť, ako v tejto situácii ďalej postupovať?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň, postup je taký, že jeho príbuzní by mali podať návrh na súd na náhradnú osobnú starostlivosť. Súd na základe ich návrhu rozhodne o tom, že sa váš kamarát zverí do náhradnej osobnej starostlivosti. Týmto príbuzným súd zároveň určí aj rozsah ich práv a povinnosti príbuzných. Náhradná osobná starostlivosť zaniká najčastejšie dosiahnutím plnoletosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov (Rodinné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať. Otec mojej maloletéj dcéry nemá záujem o jej starostlivosť. Vzhľadom na môj zdravotný stav by som chcela, aby moja dcéra bola zverená do starostlivosti mojej sestry, keby sa mi niečo stalo. Existuje nejaké tlačivo, ktoré by musel otec maloletéj dcéry podpísať, aby bola taktáto zmena bez problémov? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov

(odpoveď odoslaná: 12.04.2018)

Dobrý deň, pokiaľ by sa Vám niečo stalo, dieťa by šlo k otcovi. Ak by otec o dieťa nejavil záujem, potom by bolo možné, aby si vaša sestra žiadala zveriť dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti.

Môžete si to poistiť už teraz tak, že by otec podpísal dokument, ktorý  by sa dal neskôr použiť v konaní o náhradnej starostlivosti. Neznamená to však, že otec by sa potom nemohol brániť ale určite by to pomohlo.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie dieťaťa po smrti jedného z rodičov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.