Zmluva o nájme nebytových priestorov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dobrý deň, ako budúci nájomca nebyt. priestorov by som sa chcela spýtať, či je v poriadku ustanovenie zmluvy, podľa ktorého ak v prípade skončenia zmluvného vzťahu včas neodstránim veci, kt. sa nachádzajú v predmete nájmu, vlastník celej stavby (teda prenajímateľ) sa zaplatením sumy 50 € stáva vlastníkom týchto mojich vecí, ktoré nebudú odstránené? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dobrý deň. Len ťažko možno vykladať jedno zmluvné ustanovenie, ak nie je k dispozícii celá zmluva. Bez ohľadu na uvedené možno skonštatovať, že ide o neštandardné ustanovenie, ktoré Vás v prípade komplikácii súvisiacich s ukončením nájmu môže postaviť do značne nevýhodnej pozície. Otázna je tiež platnosť takéhoto ustanovenia. S budúcim prenajímateľom sa preto môžete pokúsiť dohodnúť na vypustení spomenutého ustanovenia zo zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk