POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vzdanie sa rodičovských práv


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Vzdanie sa rodičovských práv

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať – hľadám všade po internete, ale pokaždé nájdem to isté a nie konkrétne, čo potrebujem. Mám dieťa (1 rok a 8 mesiacov). Od jeho 7 mesiacov žijem s terajším partnerom, ktorý sa oň stará plnohodnotne namiesto otca. Otec bol za ten rok za dieťaťom len 3-krát a už 8 mesiacov neplatí ani výživné. Chcel by sa vzdať rodičovských práv. Je možné, že by to súd schválil, keď s tým budem súhlasiť? Alebo mám podať návrh ja, s argumentom, že svoje dietá zanedbáva, neplati výživné a nepodieľa sa na jeho výchove ani na ničom inom? On má inú rodinu a ja tiež, dieťa ho neuznáva. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

Dobrý deň, sú dve možnosti. Buď zapretie otcovstva, ak nie je skutočnym otcom. Ak však je skutočným biologickým otcom, tak by ste to mohli riešiť iba osvojením dieťaťa. 

S osvojenim musi suhlasit Váš novy manžel a musí to byť v záujme dieťaťa, inak k osvojeniu nedojde. Návrh na osvojenie sa podáva na súde.

Trápi vás "Vzdanie sa rodičovských práv" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa postupuje, keď musím vzdať neplnoleté deti. Nemám peniaze, aby som ich uživila, ani na školu. Prosím, poraďte mi, čo mám robiť.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,
odporúčam Vám čo najskôr kontaktovať sociálnu kuratelu v obvode ktorého majú maloleté deti bydlisko. Oni Vám pomôžu, poradia a nasmerujú. Je veľa možností ako riešiť takéto situácie pred tým razantným, ktorý ste uviedli. Je možné požiadať o zvýšenie výživného, náhradné výživné...


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ako sa môžem vzdať rodičovských práv ako matka 16-ročnej dcéry, ktorá ma odmieta a nechce ma za matku. Je možné to nejako dosiahnuť súdnou cestou? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 04.01.2022)

Dobrý deň, 
vzdať sa rodičovských práv a povinností nie je možné, uvedené Zákon o rodine nepripúšťa. Dosiahnuť Vami sledovaný cieľ je možné len prostredníctvom osvojenia dieťaťa. Pokiaľ k tomu nedôjde rodičovské práva a povinnosti voči Vašej dcére trvajú ako z Vašej strany, tak aj zo strany jej otca. Samotný fakt, že Vás dieťa odmieta nezakladá Vaše právo na to, aby ste sa ho zriekli.  Takéto právo totiž náš právny poriadok nepozná. Dcéra si uvedomí po čase, ze mamu má len jednu a ten čas, ktorý ste jej venovali keď bola maličká nie je nič samozrejmé. To chce čas. 


Podotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Dobrý deň, Aký je postup pri vzdaní sa rodičovských práv matky, keď ju syn odmieta?

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
ako matka maloletého dieťaťa (bez ohľadu na okolnosti) sa nemôžete jednoducho jednohlasným vyhlásením vzdať rodičovských práv a povinností. Matkou dieťaťa budete navždy.


Trápi vás "Vzdanie sa rodičovských práv" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako postupovať, keď sme sa s bývalým manželom dohodli, že mi nemusí platiť alimenty, ak sa on vzdá rodičovských práv na šesťročného syna. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 09.04.2021)

Dobrý deň, vzdanie sa rodičovských práv a povinností na základe dohody rodičov nie je možné.

Riešením je len osvojenie maloletého kde v zmysle ust. § 106 zákona o rodine, o ktorom rozhoduje súd a vtedy zanikajú práva a povinnosti otca dieťaťa :

 

"Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom."

Podotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojou partnerkou máme jedno dieťa, ale nie sme sobášení a chceme sa rozísť. Dieťa by sme chceli zveriť otcovi - mne. Rád by som sa opýtal, ako postupovať, ak sa matka chce vzdať svojich práv na dieťa v prospech otca. Teda, aby dieťa žilo výlučne s otcom, ktorý by mal jediné plné právo na dieťa. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 14.10.2020)

Dobrý deň,
vzdať sa rodičovských práv a povinností nie je možné.

Treba dať návrh na súd na zverenie maloletého dieťaťa do Vašej starostlivosti a o určenie výživného, ktoré bude musieť platiť matka dieťaťa Vám.

Ak by sa matka dieťaťa chcela vzdať, riešením následne je aj osvojenie Vašou budúcou manželkou.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné vzdať sa svojho dieťaťa bez povinnosti platiť alimenty. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
vzdať sa dieťaťa, aby ste nemuseli platiť výživné nie je možné.

Ak však máte pochybnosti o tom, že ste otcom dieťaťa, môžete podať návrh na zapretie otcovstva (ak sú splnené zákonné podmienky). Úspešným zapretím otcovstva zanikne aj Váš právny vzťah k dieťaťu, a teda aj vyživovacia povinnosť.


Trápi vás "Vzdanie sa rodičovských práv" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja otázka znie: Som tehotná a chcem mať utajený pôrod. Bola by som však rada, keby sa po pôrode o dieťa výlučne staral jeho otec. Nežijeme spolu ako manželia a ja si to dieťa s partnerom neželám. Rovnako nechcem, aby ma ani dieťa poznalo. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 06.04.2020)

Dobrý deň,

právne nie je možné. V zmysle zákona ak chcete utajený pôrod, do rodného listu dieťaťa sa zapíše len dátum a miesto narodenia a pohlavie. Keďže v rodnom liste nebude zapísaná matka dieťaťa, nemôže byť zapísaný ani otec.

Zdrav. dokumentácia podlieha špeciálnemu režimu, a ak ako matka svoju žiadosť o utajenie identity neodvoláte do 6 týždňov od pôrodu, dokumentácia sa zapečatí a odošle Ministerstvu zdravotníctva SR. Do tejto dokumentácie nemá právo nahliadnuť ani manžel, ani otec dieťaťa; dieťa Vám ani neukážu.

 


Podotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akou formou môžem požiadať o zrušenie rodičovských práv otca môjho dieťaťa. Pritom by som chcela, aby mu zostala vyživovacia povinnosť. Otec nárok na dieťa nemá, nakoľko sa o neho nedokáže postarať a zabezpečiť ho. Už tri roky nejaví žiadny záujem, neplatí výživné až kým nebolo podané trestné oznámenie. Vôbec sa o dieťa nezaujíma, moje dieťa ani nevie, že má otca. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 21.02.2020)

Dobrý deň, podmienky obmedzenia alebo pozbavenia rodičovských práv a povinností sú striktne upravené v ustanovení § 38 Zákona o rodine. Ide o také prípady obmedzovania alebo pozbavenia, kedy zo strany rodiča dochádza k zneužívaniu, resp. k inému negatívnemu správaniu voči dieťaťu. Neuviedli ste v akom rozsahu by ste chceli jeho práva obmedziť (napríklad v časti zastupovania alebo spravovania majetku...), preto je ťažké odhadnúť, či by súd na základe týchto dôvodov obmedzil, resp. pozbavil výkon rodičovských práv otca dieťaťa. Ak by však po podrobnejšej analýze boli splnené podmienky na obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností, rozhodoval by o tom okresný súd v obvode ktorého má maloleté dieťa svoje bydlisko.


Podotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to funguje, keď chcem, aby sa moja matka voči mne zriekla práv? Mám s ňou neustále problémy - policajti ma pravidelne obviňujú kvôli nej a nedávno mi exekútor stiahol peniaze kvôli nej. Môžete mi, prosím, vysvetliť, ako to funguje? Moje meno je Ľubomíra, mám 22 rokov a dve deti. Už nechcem mať so svojou matkou nič spoločné. Môj otec zomrel pred 6 rokmi.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň,

náš právny poriadok takýto inštitút vzdania sa matky nepozná, matka je vždy istá.

Nevieme z akého dôvodu siahol exekútor na Váš príjem resp. bankový účet /v otázke uvádzate, že exekútor Vám za matku siahol na Vaše peniaze/, či ste spoludlžníčkou spolu s matkou alebo ručiteľom, či existuje nejaký exekučný titul, z ktorého by vyplýval Váš spoločný záväzok a preto došlo k exekúcii aj Vášho majetku.

To by chcelo podrobnejšie objasnenie z akého dôvodu siahol exekútor na Váš účet. 


Trápi vás "Vzdanie sa rodičovských práv" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa rodičovských práv (Rodinné právo)

Máme dospelého, ženatého syna. Je možné sa ho zrieknuť, keďže môj vzťah k nemu je trvalo negatívne narušený? Som jeho otec, avšak chcel by som si zmeniť priezvisko. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa rodičovských práv

(odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň. Náš právny poriadok nepozná "zrieknutie sa dieťaťa rodičom". Pre prípad, kedy nejde skutočne o biologického otca dieťaťa upravuje náš právny poriadok jedine inštitút zapretia otcovstva, avšak uvedené sa Vás zrejme netýka.

Pri biologickom rodičovi môže dôjsť k zániku rodičovských väzieb k dieťaťu iba vtedy, ak si dieťa niekto osvojí (adoptuje ho). Ani uvedené sa Vás netýka, nakoľko osvojenie je podľa nášho právneho poriadku možné len pri maloletých deťoch.

S Vašom dospelým biologickým dieťaťom, s ktorým máte narušené vzájomné rodinné vzťahy, môžete jedine fakticky prerušiť kontakt.

Pre úplnosť uvádzanom, že pokiaľ nechcete, aby po Vás daný syn v prípade smrti dedil, môžete ho aj vydediť. Na vydedenie však musí existovať niektorý zo zákonných predpokladov pre vydedenie v zmysle ustanovenia § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia platí, že:

"Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa rodičovských práv" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.