Máte
otázku?

Vzdanie sa dedičkého podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Zahraničie

Otázka: Vzdanie sa dedičkého podielu

Dobrý deň. 1. O pár týždňov by sme mali dostať pozvánku na dedičské konanie po babke (jej deti už všetky zomreli - sme nás 5 vnúčikov, z toho dve sú moje sestry). Existuje možnosť pred alebo pri dedičskom konaní "vzdať" sa môjho podielu a rozdeliť ho medzi obe sestry s tým, že sa zdedená suma môže právne odpočítať od sumy, ktorú im mám vyplatiť z dedičstva po rodičoch? Ak áno, ako mám postupovať - ak nebudem môcť osobne na dedičské konanie prísť? 2. Zároveň mám ešte jednu otázku, ktorá sa týka dedičského konania po rodičoch. Toto prebehlo už v roku 2004/5. Stala som sa vtedy vlastníčkou bytu s povinnosťou vyplatiť moje (vtedy maloleté sestry) určenou sumou. To som bohužiaľ nebola schopná s finančných dôvodov doteraz vyplatiť... Som povinná teraz vyplácať 2/3 zo súčasnej hodnoty bytu, alebo stačí právne (nie emocionálne) vyplatiť vtedajšiu sumu určenú notárom. Sestry tlačia byt predáť a rozdeliť. Ja s tým v dnešnej ťažkej dobe nesúhlasím a keďže nemám deti, budú po mojej smrti tak či tak dediť po mne ;-) Veľmi pekne ďakujem za poradenie.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičkého podielu

Dobrý deň, vzdať sa dedičského podielu v prospech presne určenej dedičke nie je možné. Po oznámení Vášho práva v dedičskom konaní notárom Vás zároveň poučí, že v lehote 1 mesiaca môžete odmietnuť dedičstvo. Dedičstvo sa však odmieta ako celok a následne sa celé dedičstvo bude medzi ostatných dedičov deliť rovnakým podielom, ak sa nedohodnú inak. Nedá sa určiť, aby sa časť, ktorej ste sa vzdali bola určená Vašim sestrám. Pre zabezpečenie Vášho úmyslu by bolo najvhodnejšie, ak by ste dedičstvo po poručiteľovi nadobudli do svojho vlastníctva a následne by ste ním mohli nakladať podľa svojej vôle, t.j. mohli by ste z predmetnej sumy vyplatiť Vaše dlžoby voči sestrám. Ak sa neviete dostaviť na Slovensko môžete splnomocniť buď nejakú fyzickú osobu na zastupovanie Vašej osoby alebo advokáta, ktorý bude hájiť Vaše záujmy v dedičskom konaní. Svojím sestrám je potrebné vyplatiť sumu, ktorá je uvedená v osvedčení o nadobudnutí dedičstva alebo inom dokumente, ktorým bolo dedičské konanie ukončené. Táto suma sa nenavyšuje o infláciu.

Trápi vás "Vzdanie sa dedičkého podielu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzdanie sa dedičkého podielu (Dedičské právo)

Dobrý deň, Rada by som poznala odpoveď na túto situáciu. Otčov 50 % majetku sa po jeho smrti delí medzi štyroch dedičov, konkrétne tri nami dcéry a jeho manželku. Ja a moja sestra by sme chceli svoj podiel prenechať v prospech matky. Naša tretia sestra však nechce svoj podiel prenechať. Je možné sa podielu vzdať v prospech rodiča? Aké môžu byť komplikácie? Rada by som sa tiež opýtala, či sa zaoberáte spisovaním závetov. Ďakujem a oslovujem vás s pozdravom, Zuzana.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičkého podielu

(odpoveď odoslaná: 18.12.2022)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že žiadny zákon nestanovuje povinnosť dediča vzdať sa svojho podielu na dedičstve v prospech ostatných dedičov a teda je oprávnením Vašej sestry, ktorá sa nechce vzdať podielu na dedičstve, aby tento svoj dedičský podiel zo zákona nadobudla dedením. K vzdaniu sa dedičstva ju nemôže prinútiť právnou cestou.
Ak sa Vy a Vaša sestra chcete vzdať podielu na dedičstve, je to právne možné, avšak nemôžete sa vzdať podielu tým spôsobom, že Vaše podiely na dedičstve nadobudne výlučne matka. Postup je taký, že ak sa vzdate svojich podielov na dedičstve, tieto podielu pripadnú v rovnakom pomere na ostatných dedičov, teda sestru a Vašu matku. Možnosťou je v rámci dedičského konania uzatvoriť dohodu medzi dedičmi, s ktorou by samozrejme musela súhlasiť aj Vaša sestra, ktorá chce dedičstvo prijať a teda nechce sa vzdať svojho podielu na dedičstve v prospech matky.

 

Pokiaľ ide o spísanie závetu, v tomto smere treba kontaktovať ktoréhokoľvek advokáta, aby bol závet následne uložený v centrálnom registri závetov.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vzdanie sa dedičkého podielu (Dedičské právo)

Dobrý deň, zdedil som po otcovi auto, príves a účet. Mám len jednu otázku v súvislosti s jednou klauzulou: "v celosti, voči ustupujúcim spoludedičom bezodplatne". Musím ich vyplatiť, aj keď sme štyria a oni na to nemajú nárok? Ďakujem. M.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičkého podielu

(odpoveď odoslaná: 03.10.2022)

Dobrý deň, ak v dedičskom rozhodnutí je uvedené, že ste sa stali dedičom uvedeného majetku /auto, vozík, bankový účet/ a to s tým, že dedičia sa vzdali svojho podielu na dedičstve bezodplatne, potom nie ste povinný im nič vyplácať.


Podotázka: Vzdanie sa dedičkého podielu (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem sa vzdať dedičstva, aj keď moji rodičia ešte žijú? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičkého podielu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ vaši rodičia žijú nemôžete sa vzdať dedičstva, lebo dedičstvo v právnom slova zmysle ešte neexistuje. Predmetom dedenia je majetok, ktorého vlastníkom je poručiteľ ku dňu úmrtia. Tento majetok bude jasný až v prípade úmrtia rodiča. Dovtedy môžu rodičia so svojim majetkom voľne disponovať /darovať, predať/.

V prípade, že nechcete dediť po vašich rodičoch, v dedičskom konaní môžete dedičstvo odmietnúť, pričom potom sa na vás hľadí, ako keby ste sa smrti rodičov nedožili. Druhou možnosťou je vzdať sa dedičstva v prospech iného dediča, pričom ten bude povinný vám vyplatiť váš dedičský podiel v peniazoch alebo sa môžete vzdať dedičstva bez povinnosti výplaty druhým dedičom.


Trápi vás "Vzdanie sa dedičkého podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičkého podielu (Dedičské právo)

Dobrý deň, o mesiac budeme mať dedičské konanie po zosnulom otcovi, naša mama už nie je medzi živými. Sme piatimi súrodencami a v rodičovskom dome momentálne žije len náš brat. Rada by som sa spýtala, či sa môžeme na dedičskom konaní vzdať časti dedičstva, konkrétne podielu na rodičovskom dome, v prospech nášho brata. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičkého podielu

(odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň,

áno, je to možné, aby ste sa vzdali buď celého dedičstva alebo len podielu na dome v prospech brata. 
Možnosťou je súčasne sa dohodnúť, či toto vzdanie sa dedičstva v prospech brata bude s povinnosťou vyplatenia vo Váš prospech ako ustupujúcich dedičov alebo bez povinnosti výplaty. V podstate ide o to, či brat ako nadobúdateľ Vašich podielov bude alebo nebude povinný Vám vyplatiť  finančnú náhradu za Vaše zákonné podiely na nehnuteľnosti.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa dedičkého podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.