Výmaz z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 14. 3. 2016

Otázka: Výmaz z registra trestov

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom výmazu z registra trestov. Bola som odsúdená 21.8.2014 za prečin ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky na 3 mesiace podmienečne v trvaní podmienky 1 rok. Táto podmienka mi 21.8.2015 uplynula. Je možné už požiadať o výmaz z registra trestov za účelom zamestnania, poprípade založenia živnosti? Alebo musí uplynúť nejaká presná zákonom stanovená lehota? Vopred ďakujem za Váš čas.

Odpoveď: Výmaz z registra trestov

Dobrý deň 

pokiaľ vám bol podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody, súd po skúšobnej dobe rozhodne, či sa odsúdený osvedčil. Podľa § 50 ods. 4) 1. veta, 5) zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon: “4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. 5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.” Ak sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, hľadí sa na neho ako keby nebol odsúdený. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk