Máte
otázku?

Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

Dobry den. V auguste 2013 sme predali byt.ostali nam dlhovat € 1000.Spisali sme splatkovy kalendar na 10 mesiacov len nie u notara .Suhlasili na mesacne splatky€100.Zaplatili nam len€100 ostali nam dlzny €900. Teraz v juni je posledna splatka.Neviem co dalej,prosim vas poradte mi .vopred vam dakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

Dobrý deň, pokiaľ ste sa dohodli na splátkach, pričom zmluve nemáte dohodnutú stratu výhody splátok, čo znamená, že ak dlžník nezaplatí čo i len jednu splátku, stane sa splatným celý dlh, potom vám odporúčam vyčkať do splatnosti poslednej splátky a následne dlžníkov zažalovať na súde. Už teraz vám však odporúčame zaslať dlžníkom doporučený list, v ktorom ich vyzvete na zaplatenie splatného dlhu (splátok). Následne nás môžte kontaktovať za účelom vymoženia pohľadávky. Trovy súdneho konania a zastupovania budeme požadovať navyše pre vás priamo od dlžníkov.

Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať : môjmu dedkovi sa stala taká vec, že mu jeden nemenovaný pán dlhoval peniaze 20 rokov cca. Tak jedného dňa mi povedal, že našiel vymáhaciu firmu, ktorá mu s tým pomôže. A o toto ide, že sa do toho pustili dedko všetko podpísal začali konať a posledné dni mu ledva zdvihnú telefón. Mali sa stretnúť, pánko sa stále vyhovára, ako keby sa dedkovi vyhýbal. Prosím Vás nejakú radu čo má robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 02.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ je dlh starý cca 20 rokov, teda pred 20 rokmi mal byť splatený, je viac ako isté, že uvedený dlžník peniaze starému otcovi nevráti. Predpokladáme tiež, že starý otec nemá žiadny platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by bol dlžník zaviazaný k úhrade dlhu.

Zo zákona platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a ak starý otec ako veriteľ svoj nárok na súde neuplatnil, nárok starého otca je premlčaný a dlžník peniaze neuhradí.

Nepíšete o akú vymáhačskú spoločnosť ide, aspoň predpokladáme, že starý otec uvedenej spoločnosti nezaplatil žiadny poplatok za jej budúce služby, ktorých výsledok je skôr žiadny ako úhrada dlhu v prospech starého otca.

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
V roku 2017, 2018 môj priateľ previedol na účet jednej osobe vo viacerých čiastkach dokopy okolo 5900 eur. Dohoda slovná medzi nimi bola, že peniaze vráti spať. Avšak k tomu nedošlo a nevedel sa s tou osobou skontaktovať, ma výpisy z banky za všetky prevody na jej účet. Podal aj na súd žalobu o zaplatenie dlhu teraz v júni 2022. Je pravdou, že dlh si mohol žiadať len do lehoty 3 rokov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2022)

Dobrý deň,
áno, každé majetkové právo podlieha premlčaniu. V prípade pôžičiek plynie trojročná premlčacia doba odo dňa nasledujúceho po splatnosti dlhu. Vtedy si totiž mohol Váš priateľ uplatniť svoje právo prvýkrát na súde. S ohľadom na to, čo ste uviedli bude najpodstatnejšie vo veci skúmať ako bola dohodnutá splatnosť dlhu. To bude rozhodujúcou skutočnosťou aj pre posúdenie plynutia premlčania.


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať od akej čiastky je u Vás možné vymáhať dlh z neuhradených faktúr. Som živnostníčka a firma, pre ktorú pracujem mi neuhradenú faktúru stiahla z môjho zárobku. Musím to riešiť sama, aby som tie peniaze dostala spať, nakoľko firemné právne oddelenie zaslalo iba upomienku dotyčnej osobe, ktorá nekomunikuje a ďalej to riešili iba tak, že som o peniaze v konečnom dôsledku prišla ja. Ďakujem Zuzana.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 03.01.2022)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že ste pracovali ste zrejme pre právnickú osobu ako odberateľa, Vy ako dodávateľ  SZČO, pričom Vami zaslané faktúry na základe zmluvy uhradené neboli. Právnická osoba ako odberateľ napriek Vami zaslaným faktúram ich úhradu riešila tak, že započítala nejaké sumy, ktoré ste im Vy boli zrejme dlžná, pričom neuvádzate konkrétne okolnosti.

Ak je to tak, potom vec je treba riešiť komplexne a hlavne to, či zo strany právnickej osoby ako odberateľa bol právny dôvod, aby úhradu vo Váš prospech riešila zápočtom.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Ocinovi prišlo upovedomenie o exekúcii z roku 2021 vo výške 1257,14 € vymáhanej v prospech Slovenskej konsolidačnej a. s.. Odtiaľ nám odpísali, že sa jedna o pohľadávku MV SR vo výške 165 € nedodržanie lehoty TK, to sme si overili, a áno, bohužiaľ otec na to zabudol, auto nepoužíva. Taktiež Slov. Konsolidačná odpísala, že eviduje pohľadávku z roku 2006, lenže, keď som písala dotyčnému exekútorovi, on mi odpísal, že pohľadávka bola vyplatená ukončená a archivovaná 2009 a žiadnu živú exekúciu voči otcovi nevedú, tak ako je možné, že ju slov. Konsolidačná prostredníctvom iného exekútora vymáha?
Ďakujem za odpoveď. Veronika

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2021)

Dobrý deň,
vo veci odporúčame pozrieť Centrálny register exekúcií, kde zistíte, či voči Vášmu otcovi sú vedené nejaké exekúcie /cre.sk/.

Pokiaľ v otázke uvádzate, že dlh voči poisťovni je uhradený, a žiadny iný dlh neexistuje, je treba podať návrh na zastavenie exekúcie v súlade s ust. exek. poriadku. Samotné upovedomenie o začatí exekúcie má obsahovať poučenie dokedy je treba podať návrh na zastavenie exekúcie.

V zmysle ust. §  61k/ ods. 5 exek. poriadku platí :

"ods. 2 / Povinný môže z dôvodov podľa odseku 1 podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný účinok.

ods. 5 / Návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u exekútora. Ak povinný navrhol zastavenie exekúcie, exekútor bezodkladne vyzve oprávneného na vyjadrenie sa k návrhu v lehote nie kratšej ako desať dní. Ak oprávnený so zastavením exekúcie súhlasí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania a súdu; inak do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa oprávneného exekútor predloží návrh na zastavenie exekúcie spolu so svojím vyjadrením a prípadným vyjadrením oprávneného súdu."

K návrhu na súd na zastavenie exekúcie, ktorý musíte podať do 15 od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, je treba doložiť doklady o tom, že dlžná suma je uhradená už v pôvodnom exekučnom konaní, ktoré uvádzate v otázke /r. 2006 - 2009/.


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa informovať ohľadne starého spotreb. úveru  : v r. 2005 som si kúpila na splátky od quatra posteľné rúno, nejaké splátky sa zaplatili nejaké nie, riešil to advokát, dnes mi volali z vymáhačskej  spoločnosti, že mám ešte dlh 384 e, po toľkých rokoch som povinná ten dlh zaplatiť? Ďakujem za info.

 

 

 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
vo veci uvádzate, že ste si zobrali spotrebný úver v roku 2005, pričom ste splátky uhradzovali sporadicky, nepíšete od kedy ste v omeškaní s úhradou splatných splátok.

Uvádzame, že pokiaľ vo veci nebola podaná žaloba v priebehu plynutia premlčacej doby v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka /všeobecná premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, kedy právo mohlo byť vykonané prvý raz/ a nebol teda vydaný platobný rozkaz, nič neuhrdzujte. Vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak od neuhradenia splatnej splátky uplynuli viac ako tri roky, nič neuhradzujte.

Vo veci z dôvodu právnej istoty zistite na vašom príslušnom okresnom súde /miesto trvalého bydliska/, či voči vám bola podaná žaloba na súd a kedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
objednal som si kvádre na dom, ktoré som aj zaplatil, ale kvádre neprišli a pani mi peniaze nevrátila ani potom čo som vyhral súd a do 15 dni ich mala zaplatiť, keď jej volám nezdvíha a na sms odpovedá mi iba výhovorkami.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,
vo veci odporúčam podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Pred podaním návrhu môžete kontaktovať advokáta, ktorý sa pokúsi o zmierčie vyriešenie veci a posúdi cekovú úspešnosť vymáhania (preverenie dlhov v soc. a zdrav. poisťovni, prípadné nedoplatky na daniach a pod.).

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či môžem podať trestné oznámenie za neoprávnene obohacovanie na konateľku spoločnosti za to, že mi nechce vrátiť peniaze 1800 €, ktoré som jej poslal omylom, keďže obchodný zástupca, ktorý sa vydával za jej zástupcu a doniesol aj zmluvu o dielo podpísanú aj s pečiatkami nebol je zástupca a ona zmluvu nepodpísala, ale účet, na ktorý som poslal peniaze ako zálohu za okná je jej účet a mám aj doklad o platbe a aj z banky potvrdenie, že ona je majiteľom toho účtu. ONA TVRDÍ, ŽE ÚČET MÁ SPOLOČNÝ S FALOŠNÝM OBCHODNÝM ZÁSTUPCOM (jej partnerom) a on peniaze vybral a minul. Neviem, či účet je jej osobný alebo firemný.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že na predmetnú spoločnosť, ktorá zrejme montuje a dodáva okná, ste sa obrátili ako fyzická osoba, t.j. nie ako podnikateľ a zmluva resp. objednávka neboli podpísané v kamennej predajni resp. v sídle spoločnosti.

Ak je to tak, potom platia ustanovenia zákonov o ochrane spotrebiteľa.

Podľa ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :


"Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

Na základe uvedeného zák. ustanovenia je potrebné odstúpiť od zmluvy. Následne predávajúci je povinný Vám vrátiť peniaze najneskoršie do 14 dní.

Z otázky ďalej usudzujeme, že ste sa na predávajúceho už obrátili a žiadali ste vrátiť peniaze. Dôvod ten, že "zástupca" peniaze minul, nie je dôvodom, aby peniaze Vám neboli vrátené. Sme názoru, že zrejme ide o častejší spôsob podnikania na strane predávajúceho.

Odporúčame napísať poslednú výzvu emailom a žiadať vrátenie peňazí s upozornením, že vec súčasne nahlasujete na Slov. obchodnú inšpekciu a podávate oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu a to ako na konateľku, tak aj na obchodného "zástupcu".


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mal by som na Vás jednu prosbu poslal som na účet peniaze jeden nemenovanej žene ohľadom darčeka a neodpisuje mi na správy ani nereaguje na telefón. Prosím Vás, ako môžem od nej vymáhať naspäť peniaze?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2019)

Dobrý deň. Ak ste niekomu zaslali na bankový účet peniaze bez existencie relevantného právneho titulu, tak tieto peniaze môžete vymáhať späť prostredníctvom inštitútu bezdôvodného obohatenia. Ak s Vami druhá strana odmieta komunikovať, zrejme budete musieť peniaze vymáhať späť súdnou cestou. V rámci súdneho konania by ste predložili doklad o bankovej transakcii a vysvetlili by ste, že peniaze boli poslané bez relevantného právneho titulu a druhá strana s Vami odmieta komunikovať.

Pre úplnosť uvádzam, že ak by boli poslané peniaze darom, tak vyššie uvedené informácie neplatia. V zadanej otázke však uvádzate, že ste jej poslali peniaze "ohľadom darčeka", z čoho usudzujem, že tie peniaze mala použiť na kúpu daru pre niekoho iného.


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás, som otcom ZŤP syna vo veku 13 rokov a zamestnávateľ ma núti do celotýždňových pracovných ciest 350 km od bydliska, pričom manželka pracuje na 12 hod smeny, mám právo odmietnuť?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 28.09.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci platí ust. § 57 Zákonníka práce :
"Pracovná cesta
(1) Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.
(2) Zamestnanca môže počas dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi vyslať na pracovnú cestu len užívateľský zamestnávateľ. Na účely vyslania na pracovnú cestu podľa prvej vety sa užívateľský zamestnávateľ považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca."

Maximálna doba trvania pracovnej cesty nie je zákonom určená. Jej trvanie je vo všeobecnosti vymedzené na nevyhnutne potrebné obdobie. 
Vždy však musí ísť len o prechodné plnenie pracovných úloh. 
Otázkou je ako je formulovaná vaša pracovná zmluva a pracovná náplň.
Váš súhlas zamestnávateľ  nepotrebuje ak by vašou prac. náplňou by bolo napr. miesto vodiča kamion. dopravy (povaha práce) alebo ak možnosť vyslania na prac. cestu by bola dohodnutá priamo v prac. zmluve.
Odporúčame kontaktovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.
 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Od dražobnej spoločnosti mi dnes prišiel list kde vymáhajú odo mňa dvadsať rokov starú pohľadávku. Celú tu dobu pracujem a nikto ma nekontaktoval. Mám 68 rokov, to mi mohli poslať úmrtný list. Pohľadávka je na sumu 3 783 €. Bolo tam napísané, že ak zaplatím do 31. 07. 2019 polovicu druhú mi odpustia. Prosím o radu.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2019)

Dobrý deň, 

ak dražobná spoločnosť nemá žiadne súdne rozhodnutie ani vec nevymáha cestou súdneho exekútora, je pohľadávka premlčaná.

Predpokladáme, že ste pohľadávku neuznali písomne, keďže tu platí 10 ročná premlčacia doba podľa § 110 Obč. zákonníka :

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Môžete m emailom uviesť, že v prípade súdneho vymáhania súd návrh zamietne vzhľadom na ust. § 583 Obč. zákonníka (citujeme) :

" Neuplatnenie práva

K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Ďalej poukazujeme na ust. § 101 Obč. zákonníka, kde je stanovená všeob. premlčacia lehota 3 roky :

"Premlčacia doba

§ 101 : Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Naša rada znie : Nič neplatiť.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku